+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hurafe ve Batıl inanç hakkında kısa bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hurafe ve Batıl inanç hakkında kısa bilgi


 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Hurafe ve Batıl inanç hakkında kısa bilgi


  Reklam  Cevap: HURAFE (BATIL İNANÇ)

  (الخرافة)

  Mantıkî temeli olmayan telakki ve uygulamaları, din adına ileri sürülüp benimsenen bâtıl inanç ve davranışları ifade eden bir terim.

  Sözlükte “bunamak” anlamına gelen haref kökünden türemiş bir isim olan hurâfe kelimesi “akla ve gerçeğe aykırı düşen aldatıcı söz” demektir. Masal, efsane ve genel olarak gerçek dışı olduğu kabul edildiği halde hoşa giden nakil ve rivayetlere de hurafe denilmiştir (İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “ħrf” md.; Lisânü’l-Arab, “ħrf” md.).

 3. yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..
  O Kadar çok meyilli insan var ki batıl inanca , Rabbim , Hafız ismi tecellisiyle Muhafaza eylesin

+ Yorum Gönder