5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  İncilde hz muhammed ismi

  incilde hz muhammed ismi

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhammed الله اكبر

  Cevap: Incilde hz muhammed ismi

  Tevrat ve İncil aslen vahiydir. Ancak değişik nedenlerden dolayı bu ilahi kitaplara ilaveler ve çıkarmalar olmuştur. Ayrıca değiştirmeler de yapılmıştır. Ancak "göl yerinde su eksik olmaz" kabilinden Son Peygamber (asm)'den bahseden bazı cümleler, kelimeler de kalmıştır.

  Bu konuda yapılan en detaylı inceleme Hüseyin-i Cisriye aittir. Hicri 1261-1327 yılları arasında yaşayan ve anne ile babası Ehl-i beytten olan bu Suriyeli alim, söz konusu mukaddes kitaplardan Efendimiz (asm) ile alakalı 114 işaret çıkartmış ve bunları Türkçeye de çevrilen "Risale-i Hamidiyye"sinde neşretmiştir.

  Eski mukaddes metinler arasında en çok tahrif edilmiş olma özelliğini taşıyan Tevrat'ta bile, Peygamberimize (asm.) ait şu işaretler vardır:

  “O, iki binici gördü, biri merkep üzerinde, diğeri deve üzerindeki binicilerdi. O, dikkatle dinledi.”
  (İşaya xxı, 7)

  Burada peygamber İşaya tarafından bildirilen iki biniciden merkep üzerinde olanı Hz. İsa (a.s.)'dır. Çünkü İsa peygamber, Kudüse bir merkep üzerinde girmiştir. Deve üzerinde olan kişiyle de, Peygamber Pfendimize (asm) işaret edildiği açıktır. Efendimiz (asm) Medine'ye girişte devesinin üstündeydi.

  Yeri gelmişken şunu da belirtelim ki, İncil tercümelerinde "faraklit" veya"paraklit" (perikletos) kelimeleri aynen muhafaza edilirken, yakın zamanlarda basılmış olan İncil tercümelerinde bu kelime değiştirilerek Arapça tercümelerinde“muazzi”, Türkçe tercümelerinde ise “teselli edici” şeklinde verilmiştir.

  Hazreti Şuayb (as)'ın suhufunda, Efendimizin (asm) ismi "Müşeffeh" şeklinde geçer ki, kelime olarak tam karşılığı “Muhammed” dir. Tevrat'ta geçen"Münhemenna" isminin karşılığı da, yine "Muhammed"dir. (bilindiği gibi Muhammed kelimesinin lügat karşılığı da, “tekrar tekrar methedilmiş”şeklindedir.) Bunların dışında, Efendimizin (asm) ismi, Tevrat'ta çoklukla “Ahyed”, İncil'de ise, ”Ahmet” olarak geçmektedir.

  İlave bilgi için tıklayınız:

  Tevrat ve İncil Peygamberimizin Nübüvvetine Delildir

  İncildeki paraklit veya faraklit kelimesi tam olarak neye işarettir?


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet+ Yorum Gönder