5 üzerinden 4.55 | Toplam : 100 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Hz. Muhammed' in insani yönünü anlatan 10 ayet ?

  Arkadaşlar İslam tarihinde Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed ' in insani yönünü anlatan 10 ayet yazar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Darusselam Devamlı Üye

  Hz Muhammedin İnsani Özellikleriyle İlgili Bir Ayet Meali


  H.Z. Muhammed' in (s.a.v.) insani yönünü anlatan 10 ayet ?


  Kur'ân'da gayet açık ifâdelerle Hz. Peygamber'in Yüce Allah tarafından mü'minler için örnek alınması gereken model bir insan olarak takdim edildiğini görmekteyiz. Konu ile ilgili âyetlerde şu veya bu konuda diye bir kayıt koyulmamış olması O'nun insanlar için her yönüyle örnek olarak gösterildiği anlaşılmaktadır.

  İşte bu konudaki bazı âyetler şunlardır:

  1. AYET:
  "Andolsun Allah'ın Resûlünde sizin için -Allah'ı ve âhireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için- (uyulacak) en güzel bir örnek vardır" (Ahzâb, 33/ 21)


  2. AYET:

  "Nün. Kaleme ve yazdıklarına andolsun, Sen Rabb'inin nimetiyle ünlenmiş (bir deli) değilsin. Senin için kesintisiz bir mükâfat vardır. Ve sen, büyük bir ahlâk üzeresin" (Kalem, 68/ 1-4)

  3. AYET:

  "De ki: Ben size, 'Allah'ın hazineleri benim yanımdadır.' demiyorum. 'Ben gaybı da bilmem.' Size 'Ben bir meleğim.' de demiyorum. 'Ben sadece, bana gön*derilen vahye uyuyorum.'..."

  4. AYET:

  "Şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona kendisiyle beraber uyarıcı olarak bir melek indirilmeli değil miydi?" (Furkan suresi, 7. ayet.)

  5. AYET:

  "De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, 'Sizin İlah'ınız ancak bir tek İlah'tır' diye vahyolunuyor. Kim Rabb'ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabb'ine kullukta kimseyi ortak koşmasın.


  6. AYET

  "Andolsun ki Allah, müminlere büyük bir lütufta bulundu; zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara, kendi içlerinden, kendilerine Allah'ın âyetlerini okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine Kitap ve hikmeti Öğreten bir Peygamber gönderdi" (Âl-i İmrân, 3/164).


  7. AYET
  "Andolsun, içinizden size öyle bir Peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız O'na ağır gelir; size düşkün mü'minlere şefkatlidir, merhametlidir, eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter! O'ndan başka Tanrı yoktur. O'na dayandım, O, büyük arşın sâhibidir." (Tevbe, 9/128-129) .4

  8. AYET:

  "Allah bir insanla ancak vahiyle, yahut perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderip izni ile dilediğini vahyeder. O çok yücedir, hâkimdir" (Şûrâ, 42/51).

  9. AYET:

  "Nitekim, kendi içinizden size âyetlerimi okuyan, sizi (kötü inanç, fikir, söz ve fiillerden) arındıran, size Kitap ve hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik1' (Bakara, 2/151). 8

  10. AYET:

  "Namazları ve orta namazını koruyun, gönülden bağlılık ve saygı ile Allah'ın huzuruna durun. Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, yaya yahut binmiş olarak kılın; güvene kavuştuğunuz zaman ise bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı (namazınızda) anın" (Bakara, 2/238-239).
 3. 3
  Misafir

  Cevap: hz. Muhammed' in insani yönünü anlatan 10 ayet ?

  Peygamber efendimizin insani yönünü anlatan ayetler için sağolun sayenizde öğrenmiş oldum


 4. Reklam

 5. 4
  mum Kişisel Rütbe

  Cevap: Hz. Muhammed' in insani yönünü anlatan 10 ayet ?

  Peygamber efendimizin insani yönü ile ilgili ayetler düzenlemiş ve maddeler haline getirilmiştir.

  Alıntı
  "Biz, her peygamberi mutlaka kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara (emredildikleri şeyleri) açıklasınlar..." (İbrâhîm,14/4).

  "Sana bu zikri (Kur'ân'ı) indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayâsın, tâ ki düşünüp öğüt alsınlar." (Nahl,16/ 44).

  "Biz sana Kitâb'ı indirdik ki, hakkında ayrılığa düştükleri şeyi onlara açıklayasın ve inanan bir kavim için, (o kitap) yol gösterici ve rahmet olsun" (Nahl, 16/64).24


  "(Ey Muhammed), onu tekrarlamak için (henüz Cebrâil, sana vahyi bitirmeden) dilini depretme, onu (senin kalbine) toplamak ve (sana) okutmak bize düşer. Sana Kur'ân'ı okuduğumuz zaman onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da bize düşer." (Kıyâmet,75/16-19).25 6. 5
  Misafir
  benim için çook açıklayıcı oldu teşekkürlerr


 7. 6
  Misafir
  Bu çok güzel olmuş fakat lütfen biraz daha fazla koyun.


 8. 7
  Misafir
  Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran ve aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. (Ahzab suresi, 45-46)


+ Yorum Gönder