Kabenin yapılışı

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Kabenin yapılışı

  Kabenin mazemeleri nelerdir?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Darusselam Devamlı Üye

  Cevap: Kabenin yapılışı


  Kabenin mazemeleri nelerdir?

  Kâbe'nin doğudaki köşesine "Rükn-i Hacer-i Esved" veya "Rükn-i Şarkî", batı köşesine "Rükn-i Şâmî", güney köşesine "Rükn-i Yemânî", kuzey köşesine de "Rükn-i Irakî" denir.

  Kâbe'nin kuzeybatı duvarı (Rükn-i Irakî ile Rükn-i Şâmî arası)nın karşısındaki zeminden 1 m. kadar yüksek ve 1,5 m. kalınlığındaki yarım daire şeklindeki duvara "Hatîm" denir. Bu duvar ile Beytullah arasındaki boşluğa "Hicr-i Kâbe, Hicr-i İsmail veya Hatîra" adı verilir.

  Hz. İbrahim'in yaptığı Kâbe binasına bu kısım da dahildi.

  Hz. Muhammed (s.a.s.)'in peygamber olarak gönderilmesinden beş yıl kadar önce Kureyş kabilesi tarafından Kâbe tamir edilirken malzeme yetmediği için bu kısım dışarıda bırakılmıştır. Kâbe'ye dahil olduğu için tavafın bu duvarın dışından yapılması vacip görülmüştür. Hz. Hacer'le, oğlu Hz. İsmail'in "Hicr" mevkiine defnedildiği rivayet edilir (bk. ez-Zebîdî, a.g.e, VI, 17-20).

  Kâbe'nin üzerine yağan yağmur sularının aktığı oluk (Mi'zab-ı Kâbe) "Altın Oluk" diye bilinir.

  Kâbe'nin kapısı, binanın kuzeydoğusunda Rükn-i Hacer'i Esved ile Rükn-i Irakî arasında zeminden iki metre kadar yüksekliktedir. Duvarın kapı ile Hacer-i Esved arasında kalan kısmına "Mültezem" denir. Kâbe'nin etrafını çevreleyen ve içerisinde namaz kılınan kısma Mescid-i Haram denir. Yeryüzünde bulunan en faziletli mescid Mescid-i Haram'dır.

  Şâmil İslam Ansiklopedisi

  KABE’NİN ÖLÇÜLERİ

  Genişlik, uzunluk ve yükseklik 11 x 12x 13 m.' dir.
  Duvar kalınlıkları 1.25 m.'dir.
  Temel genişliği 1.50 m.
  Duvarların dış yüzeyinde 1614 adet taş yer almaktadır.
  Kabe'nin etrafında ehli keşfi kuburun ifadelerine göre üç yüzden (300) fazla peygamber medfundur.
  Duvar yönleri: Kuzeydoğu - Kuzeybatı, Güneydoğu¬ Güneybatı'yı gösterir.

  KABENİN İÇ KISMI


  Ortasında üç tane sağlam ve kalın ağaçtan yapılmış, çapı yarım metre kadar olan direkler var. Bu direklerin alt kısımları çatlamış olduğundan başka ağaçtan çember yapılarak tutturulmuş. Bu direkler Abdullah ibn-i Zübeyr'in 14 asır önce Kabe'yi imarı esnasında koyduğu direklerdir. Ve o günden, günümüze kalan tek tarihi eserdir.
  Kabe'nin içinden üzerine çıkmaya yarayan, sekiz sahanlıklı kırk sekiz basamaklı bir merdiven vardır.
  Kabe'ye ilk çatı ve tavan, 605 yılındaki tamirat esnasında yapılmıştır. Daha önce üstü açık idi.
  Kabe'nin içindeki zemine gelince, büyük bir kısmı beyaz ve az bir kısmı da renkli mermerle kaplıdır.
  Kabe'nin iç duvarları da renkli mermerlerle kaplı ve çok güzel nakışlarla süslüdür. Bu merrnerierin en son levhasını 1958 yılında Melik Faysal son parçasını yerine koymuştur.
  Kabe'nin içindeki merrnerlerin üst kısmı Sultan Abdülaziz Han. döneminde 1875'1i yıllarda hazırlanan ve üzerinde:
  "La ilahe İllallah Muhammedün Resulullah”, “Allah (C. C.)" "Sübhannallahi Ve Bihamdihi Sübhanallahil Azim" "Ya Hannan - Ya Mennan - Ya Sultan - Ya Sübhan" yazan kırmızı atlastan bir örtü ile örtülüdür.'
  ALTINOLUK
  Kabe damında biriken suları Hicr'e akıtmak için kullanılan oluk. Farsça Mizab¬ür Rahme denir. Rahmet oluğu demektir. ilk defa Miladi 605 yılında Efendimiz 35 yaşlarında iken Kureyşliler tarafından yapılan tamir esnasında konmuştur. Daha önceleri
  Kabe'nin üstü açık idi. çatısı yoktu.

  Emevi Halifesi Abdül Melik'in emri ile Miladi 710 yıllarında altınla kaplatıldı. Altın oluk diye anılması bundan sonradır.
  1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman Qümüş levha ile kaplı bir oluk gönderdi. Eskisi de muhafaza için Istanbul'a getirildi.
  1612 yılında Sultan i. Ahmet, gümüş üzerine altın kaplı bir olukla değiştirdi.
  1857 yılında Sultan Abdülmecit Han, altınoluğu yenilemiştir.
  Altınoluk Kabe'nin en çok önem atfedilen yeridir.

  Kıble Kudüs'ten Kabe yönüne değiştirildiğinde Mescid-i Nebevi'nin kıblesi tam Altın OIuğun bulunduğu tarafa isabet etmişti. Böylece Efendimiz Medine'de ike.n hep bu tarafa namaz kılmış, Mekke'ye geldiğinde ise Makam-, ıbrahim'in bulunduğu taraftan Kabe'ye yönelmeyi tercih etmiştir.

  Amr Bin As: "Kabe bütünüyle Kıbledir. Kendi kıblesi ise yüzüdür. (Kapısının bulunduğu taraf)" Der.
  Kabe'de dört büyük mezhep imamının ayrı ayrı namaz kıldırdığı dönemlerde Hanefi mezhebinin makamı da Altın Oluk tarafında bulunuyordu. 3. 3
  Misafir

  Cevap: Kabenin yapılışı

  Kabenin yapılışı hakkında verdiğiniz bilgiler için Allah razı olsun çok faydalı bilgiler


 4. Reklam

+ Yorum Gönder