Konusunu Oylayın.:

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatını ve bazı özelliklerini kısaca özetler misiniz?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatını ve bazı özelliklerini kısaca özetler misiniz?
 1. Güncelleme: , 06.Ocak.2013, 16:06
  1
  Misafir

  Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatını ve bazı özelliklerini kısaca özetler misiniz?

  Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatını ve bazı özelliklerini kısaca özetler misiniz? Mumsema
  Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv)'in hayatını ve bazı özelliklerini kısaca özetler misiniz? 2. 06.Ocak.2013, 16:06
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv)'in hayatını ve bazı özelliklerini kısaca özetler misiniz?

 3. 06.Ocak.2013, 16:08
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 5,456
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 94
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv)'in hayatını ve bazı özelliklerini kısaca özetler misiniz?


  Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv)'in hayatını ve bazı özelliklerini kısaca özetler misiniz?

  Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Doğumu,
  Çocukluğu ve Gençliği

  İnsanlığı hakka ve hakikate sevkedip dünya ve ahiret
  saadetlerini sağlamak üzere Allah Teala tarafından gönderilen peygamberlerin
  sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz (asv), genellikle kabul
  edildiğine göre 20 Nisan (12 Rabiulevvel) 571 Pazartesi günü Mekke'de doğdu.

  İslam tarihi kaynakları,
  Hz. Peygamber (asv)'in nesebi ta Hz. Adem (as)'e kadar sıralanan Şecere
  tabloları ile belirlemişlerdir. Bu kaynaklarda Hz. Peygamber (asv)'in yirminci
  göbekten atası olan Adnan'a kadar ittifak edilmiş, ancak Adnan'dan sonra verilen
  isimlerde bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ama O'nun Hz. İbrahim (as)'in oğlu
  Hz. İsmail (as) soyundan olduğunda şüphe yoktur. Buna göre Adnan'a kadar
  Rasulullah (asv)'ın şeceresi şöylece sıralanır:

  Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b.
  Haşim b. Abdümenaf b. Kusayy b. Kilab b. Mürre b. Ka'b b. Lüeyy b. Galib b. Fihr
  b. Malik b. En-Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar
  b. Me'add b. Adnan.

  Hz. Peygamber (asv)'in doğumundan iki ay kadar önce
  babası Abdullah, ticarî bir seferden dönüşünde Yesrib (Medine)'de vefat etmişti.
  Annesi Amine, Kureyş Kabilesinin kollarından Benü Zühre'nin reisi Vehb b.
  Abdümenaf'ın kız idi. O sıralarda Mekke eşrafı, çocuklarını çölde bir süt anneye
  vererek emzirme adetine sahip oldukları için Hz. Peygamber (asv), kendi annesi
  Amine tarafından ancak bir kaç kez
  emzirilmiş, süt anneye verilinceye kadar da amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe, O'na süt annelik yapmıştı. Daha
  sonra Mekke'ye komşu çöllerde yaşayan Hevazin kabilesinin kollarından Benü
  Sa'd'a mensup Halîme bint Ebî Züeyb,
  uzun süre Hz. Peygamber (asv)'e süt emzirmiştir.

  Mekke eşrafı tarafından
  Mekke'nin ağır ve sıcak havası çocukların gelişimine ve sağlıklarına zararlı
  görülüyor; ayrıca hac münasebetiyle her kesimden insanla temas halinde bulunan
  Mekke'de arap dili, yabancı tesirler altında kalabildiğinden, fesahat ve
  belagata önem veren Mekkeliler çocuklarının dili öğrendikleri ilk yıllarının
  Arapça’nın saf ve bozulmamış şekliyle ve olanca fesahat ve belagatıyla arı duru
  konuşulduğu badiyelerde geçmesini gerekli görüyorlardı. Bu bakımdan Araplar
  arasında fasih Arapçaları ile ün yapmış Benü Sa'd kabilesi arasında yaklaşık ilk
  iki buçuk yılını geçiren Hz. Peygamber (asv), ileride üstleneceği ilahî risalet
  görevi için hem bedenen, hem de ruhen burada hazırlanmış oluyordu.

  Hz. Peygamber (asv)'in
  kırk yaşından itibaren yürüttüğü İslam'a davet vazifesi, kabul etmek gerekir ki,
  aslında meşakkatli, yorucu, bir takım sıkıntıları olan mukaddes bir vazifedir.
  İşte bu yorucu ve meşakkatli görevi layıkıyla yerine getirebilmek için sağlam ve
  sıhhatli bir bünyeye sahip olmak gerekiyordu. Hz. Peygamber (asv), böylelikle
  çocukluğunun ilk yıllarında Mekke'nin boğucu sıcak ve sıtmalı havasından
  uzaklaşmış, suyu ve havası güzel bâdiyede sağlıklı bir şekilde gelişme imkanını
  bulmuş oluyordu.

  Diğer taraftan güzel konuşmanın kitleler üzerindeki
  etkisi malumdur. İleride muhtelif insan kitlelerine muhatap olacak bir
  peygamberin şüphesiz iyi bir dil bilgisine sahip olması ve dili, davasının
  uğrunda en iyi şekilde kullanması gerekiyordu. İşte bu yönlerden Hz. Peygamber
  (asv) henüz çocukluğundan itibaren davet faaliyeti için hazırlanıyordu. Yalnız
  kendisi, henüz o sıralarda ileride peygamber olacağı konusunda hiç bir bilgiye
  sahip olmadığından, bu hazırlanma O'nun bizzat iradesi ile ve bilerek olmayıp,
  Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesi, kontrol ve murakabe altında tutması şeklinde
  cereyan ediyordu. Peygamber Efendimiz (asv)'in süt annesi Halime'nin yanında
  iken vuku bulan "Göğsünün yarılması"
  (Şerhu's-Sadr veya Şak-ku's-Sadr)
  olayını da yine davete hazırlık
  olarak değerlendirmek gerekir. Bu olayda Hz. Peygamber (asv)'in göğsü, görevli
  iki melek tarafından yarılmış, kalbi çıkarılarak Şeytanın ve nefsin tasallut ve
  saptırmasından arındırılmış ve Zemzem'le yıkanarak tekrar yerine konulmuştur.
  Böylece Hz. Peygamber (asv), ruhen davete hazırlanmış oluyordu.

  Şerhu's-sadr olayından
  sonra süt anne Halime tarafından Mekke'ye getirilerek öz annesi Amine ve dedesi
  Abdülmuttalib'e teslim edilen Hz. Muhammed (asv), altı yaşına kadar annesi
  Amine'nin yanında kaldı. Bu sıralarda Amine, Hz. Peygamber (asv)'i de yanına
  alarak Medine'deki akrabalarını ziyarete gitmişti. Bu vesile ile, altı yıl kadar
  önce Medine'de ölen eşinin kabrini de ziyaret etmiş olacaktı. Bir ay süren bir
  misafirlikten sonra Mekke'ye dönerken henüz Medine'den pek fazla uzaklaşmadan
  Ebvâ denilen köyde Amine aniden
  rahatsızlandı ve vefat etti; oraya da defnedildi.

  Artık hem yetim, hem de
  öksüz kalan çocuğu bu yolculukta kendilerine refakat eden dadı Ümmü Eymen
  Mekke'ye getirip dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. Yaşlı dede, kalben büyük
  bir muhabbet beslediği bu yavruyu sevgi ve rahmetle iki yıl bağrına bastı.
  Abdülmuttalib'in temsil ettiği Haşimoğullarının Mekke'deki itibarı ile
  Abdülmuttalib'in şahsî özellik, kabiliyet ve ahlaki faziletleri ve özellikle bir
  zamanlar yeri kaybolan kutsal Zemzem suyunu olgunluk devrelerinden tekrar bulup
  çıkarmış olması, onun Mekke'de kendisine son derece saygı duyulan, sözüne itibar
  ve itaat edilen bir reis haline gelmesini sağlamıştı.

  Abdülmuttalib, Kabe
  duvarına bitişik olarak sırf kendisine mahsus serilen minderde ve Mekke idare
  meclisi hüviyetini taşıyan Daru'n-Nedve'de Mekke halkının çeşitli
  problemlerini dinler ve çözüm yolları arardı. Dedesi Abdülmuttalib'in yanından
  hiç ayrılmayan küçük Muhammed, Daru'n-Nedve'de yapılan idareye ve çeşitli
  problemlere ait müzakerelerde de dedesinin yanında bulunuyor ve daha o
  yaşlarından itibaren zulmün hakim olduğu Mekke toplumunda ortaya çıkan
  problemleri, insanların dinî, idarî, iktisadî, ilmî, içtimaî yönlerden nasıl bir
  bataklığın içinde bulunduklarını yakından görüp idrak ediyordu.

  Hz. Peygamber (asv)
  sekiz yaşına geldiği zaman Abdülmuttalib seksen iki yaşına erişmişti ve yaşlı
  bünye, uğradığı hastalıklara tahammül edemeyerek bu dünyadan ayrıldı.
  Abdülmuttalib vefatından önce sevgili torununu oğulları arasında, Hz. Muhammed
  (asv)'in babası Abdullah'la ana baba bir kardeş olan Ebû Talib'e teslim etmişti.
  Artık Hz. Muhammed (asv) sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar amcası Ebû
  Talib'in yanında kalmıştır.

  Gelecekte peygamber olacağı hakkında ne kendisinin ne
  de çevresinin kesin bir bilgisi olmadığından, tabiîdir ki Hz. Peygamber (asv)'in
  bu devrelerdeki hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Ancak sadece Hz.
  Peygamber (asv)'i değil, aynı zamanda diğer Mekkelileri de ilgilendiren bazı
  olaylarda Hz. Peygamber (asv)'in aldığı yer ve oynadığı rol, kaynaklarımızda
  tespit edilmiştir. Bu devreye ait mevcut bilgiler arasında şüphesiz önemli
  olanlarından birisi, Hz. Peygamber (asv)'in Rahib Bahîra ile karşılaşması
  meselesidir. Hz. Peygamber (asv) on iki yaşlarında iken amcası Ebû Talib ile
  birlikte Şam'a doğru yol alan ticarî bir kervana katılmış ve kafile Şam
  yakınlarında Busrâ adlı bir mevkide mola verdiği zaman buradaki manastırda
  bulunan Bahîra adlı rahib, İslam kaynaklarına göre Hz. Peygamber (asv)'deki
  özelliklere bakarak O'nun ileride çıkması beklenilen son peygamber olabileceği
  kanaatine varmıştı.

  Müsteşrikler bu olayı kendi yanlı bakış açıları ile
  ele alarak islam'ın doğuşunda Hristiyan rühiyatının etkileri olduğunu, Rahib
  Bahîra'nın dinî telkinlerinin tesirinde kalan Hz. Muhammed (asv)'in bu dinî
  şuuru geliştirerek ileride İslam'ı ortaya attığını iddia ederlerse de,
  İslamiyet'in temelini oluşturan tevhid akidesi ile Hristiyanlığın temeli olan
  teslis inancının asla bağdaşamaz bir karakterde oluşu, İslam'ın Hristiyanlık'da
  mevcut teslis düşüncesini şirk olarak kabul etmesi, bu iddianın ne derece
  asılsız gülünç olduğunun en açık delillerindendir.

  Hz. Peygamber (asv), bu
  ilk seferin ardından daha sonraki, yıllarda diğer amcaları ile birlikte Mekke,
  dışına yapılan bazı ticari seferlere katılmış, muhtelif bölgelerde yaşayan
  insanların farklılık arzeden dinleri, örf ve adetleri, hal ve vaziyetleri
  hakkında bilgi sahibi olmuştur. Peygamber Efendimiz (asv)'in daha sonraları
  İslam'ı tebliğ ederken bu bilgilerinden istifade etmesi tabiî olduğuna göre
  cereyan eden bu olayları da O'nun peygamberliğe ilmen hazırlanması olarak
  değerlendirmek gerekir.

  Cenab-ı Hakk'ın kontrol ve murakabesi, müstakbel
  Peygamberi ruhen de davete hazırlıyor ve cahiliye döneminin her türlü şirk ve
  sapıklığından, kötülük ve ahlaksızlığından uzak tutuyordu. Mekkelilerin dinî bir
  ayini ve bayramı olan Büvane'ye
  çocukluk yıllarında amca ve halalarının zorlamaları ile götürülen Hz. Muhammed
  (asv), adet üzere diğer akrabalarının yaptığı şekilde burada hazır bulundurulan
  bir puta tapmak için sıraya girdiğinde, henüz kendisine sıra gelmeden ilahi bir
  ikaz ile puta tapmaktan alıkonulmuş ve olayın haşyeti içerisinde Hz. Peygamber
  (asv) kısa bir baygınlık geçirmişti. Bu olaydan sonra artık akrabaları O'na
  putlara tapmak için her harhangi bir ısrarda bulunmadılar.

  Tabiidir ki Peygamber
  Efendimiz (asv) çocukluk yıllarından itibaren hayatı boyunca asla hiç bir puta
  tapmadığı gibi, onlar adına kurban kesmemiş, putlar adına kesilen hayvanların
  etini yememiş, onlar adına yemin etmemiş, hatta onların adını dahi ağzına
  almaktan hoşlanmadığını belirtmişti.

  Geçim sıkıntısı çeken amcası Ebu Talib'e yardımcı
  olmak için gençlik yıllarında Mekkelilere ücretle çobanlık yapan Hz. Muhammed
  (asv), çobanlığı sırasında Mekke'nin dağdağalı, debdebeli, şirkin hakim olduğu
  havasından uzaklaşarak tabiatla karşı karşıya gelmiş, bu anlarda muhakeme ve
  idrak gücü gelişerek her şeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah'ın varlığı ve
  birliğini, O'na eşler koşmanın sapıklık olduğunu iyice kavramış, karşılaştığı
  bir takım sıkıntı ve meşakkatler O'nu ruhen olgunlaştırmıştı.

  Çobanlık yaptığı
  günlerden birisinde sürüsünü bir çoban arkadaşına emanet ederek Mekke'de
  tertiplenen gece eğlencelerini seyretmek için kırdan şehire inen Hz. Peygamber
  (asv), eğlence yerine gelip oturur oturmaz Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği bir
  uyku ile, içkilerin içildiği, oyunların oynandığı, ahlaksızlıkların yapıldığı bu
  işret alemini seyretmekten dahi alıkonulmuştu. Bir başka sefer yine böyle bir
  eğlenceyi seyretme arzusu aynı şekilde engellenmiş; artık bir daha da Hz.
  Peygamber (asv) böyle bir şeye teşebbüs etmemiş, istek de duymamıştı.

  Hz. Peygamber (asv)
  yirmi yaşlarında iken Mekkeliler ile Hevazin kabilesi arasında Ficar
  Harbi
  vuku buldu. Aslında savaşabilecek bir yaşta ve güçte olmasına
  rağmen Hz. Peygamber (asv) bu harpte sadece savaş alanının gerisine düşen okları
  toplayıp amcalarına vermekle yetinmişti. Böylece genellikle cephe gerisinde
  bulunmasına rağmen bu olayın O'nda harp taktik ve teknikleri, sevk ve komuta
  gibi konularda tecrübeler oluşturduğu bir gerçektir.

  Peygamberliğinden sonra
  dahi hatırladığı zaman bir üye olarak katılmaktan şeref ve iftihar duyduğunu
  açıkça belirttiği Hılfü'l-Fudul ise hemen bu savaştan sonra
  gerçekleşmişti. Bu vesile ile Hz. Peygamber (asv), cemiyet meselelerini yakînen
  tanımış, cahiliye toplumunda güçlünün güçsüzü nasıl ezdiğini, güç ve kuvvet
  karşısında zalimlerin nasıl eriyip titrediğini örnekleriyle görmüştü.

  Yirmi beş yaşında bizzat
  kendisinin idare ettiği bir ticaret kervanı Hz. Muhammed (asv)'i Hz. Hatice
  (r.anha) ile karşılaştırdı ve aralarında gerçekleşen evlilik, Hz. Muhammed
  (asv)'in amcası Ebû Talib'in yanından ayrılıp yeni bir aile yuvası kurmasını
  sağladı. Hz. Peygamber (asv)'in bu evlilik dolayısıyla Hz. Hatice (r.anha)'den
  altı çocuğu olmuştu. Bunlardan dördü kız olup Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Külsüm ve Fatıma adlarını almışlardı. Bunların dördü de
  babalarının peygamberliğine erişmişler ve O'na iman ederek hicret etmişlerdir.
  Oğulları ise Kasım ve Abdullah adını taşıyordu. Hz. Peygamber
  (asv)'in ilk oğlunun adı Kasım olduğu için kendisine Ebu'l-Kasım künyesi verilmişti. Bazı
  kaynaklar bunlardan başka Hz. Peygamber (asv)'in Tayyib ve Tahir adında iki oğlu daha olduğunu
  zikrederken, diğer bazı kaynaklar bu son iki ismin Abdullah'ın lakabı olduğunu
  belirtmişlerdir. Hicretten sonra doğan oğlu İbrahim ise Mısırlı cariye Mariye (r.anha)'dendir. Hz. Peygamber (asv)'in bütün erkek
  çocukları henüz küçük yaşlarda vefat etmişlerdi.

  Hz. Hatice (r.anha) ile
  evliliğinden sonra Peygamber Efendimiz (asv) ailenin geçimini ticaret yoluyla
  sağlamaya çalışmış, bazan ortaklık yoluyla, bazan müstakil olarak ticaret
  yapmıştı. Hz. Muhammed (asv), bu ticarî muamelelerindeki dürüstlüğü, doğru
  sözlülüğü, ahde vefası, adil ve alicenab davranışları, herkes hakkında iyimser
  gelen iyilik ve yardımı yapması, yoksulun, muhtacın elinde tutması, yakınlarına
  ve akrabalarına karşı gösterdiği ilgi, ahlakî olgunluk ve ruhî üstünlükleri ile
  derhal temayüz etmiş, çevrede herkesin güvenip itibar ettiği, sayıp sevdiği bir
  kişi haline gelmişti. Bu sebeple Mekkeliler kendisine "el-Emîn = güvenilir kişi" lakabını
  vermişlerdi.

  Hz.
  Peygamber (asv)'in otuz beş yaşında iken meydana gelen Kâbe
  tamiri olayı ve bu olay sırasında el-Haceru'l
  Esved'
  in yerine konması meselesinde Mekke sülaleleri arasında çıkan
  ve kanlı bir çatışmaya dönüşme temayülü gösteren anlaşmazlığı herkesi memnun
  edecek bir tarzda ve adil bir şekilde çözmesi, O'na duyulan güveni daha da
  artırmıştı.

  Allah'ın
  mukaddes evi Kabe'nin tamiri dolayısıyla herkeste olduğu gibi Hz. Muhammed
  (asv)'de de dinî duygu ve heyecanlar şüphesiz harekete geçmiştir. Bu sebeple
  O'nda bu yıllardan itibaren Rabbi ile başbaşa kalma arzusu görülür. Bir de buna
  toplum içinde işlenen haksızlıklar, zulümler, ahlaksızlıklar, din adına icra
  edilen sapıklık ve akılsızlıklar eklenecek olursa, Hz. Muhammed (asv)'in böylesi
  cahilî bir toplumdan kendisini uzak tutarak yalnız, sessiz, sakin bir mağarada
  bir süre uzlete çekilmesinin sebebi daha iyi anlaşılır. Artık otuz beş yaşından
  itibaren Hz. Peygamber (asv), belli zamanlarda özellikle Ramazan ayı boyunca
  Mekke'den uzaklaşıyor, uzlet yeri olarak kendisine seçtiği Hıra
  dağındaki bir mağarada günlerini geçirerek Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini,
  kudret ve azametini, O'nun gücü karşısında mahlukatın aczini ve zayıflığını
  düşünüyor; Rab Teala'nın insanlara sonsuz nimetlerini, buna karşı insanoğlunun
  nankörlüğünü, onların dinî, siyasî, içtimai, ahlakî vs. yönlerden içerisine
  düştükleri kötü durumları hatırlıyordu. İşte bu uzlet, günleri Hz. Peygamber
  (asv)'i ruhi, ahlakî bir olgunluğa götürdüğü gibi tefekkür ve istidlal
  melekelerini geliştirerek aklî ve ilmî bir yüceliğe de eriştirdi.

 4. 06.Ocak.2013, 16:08
  2
  Hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Moderatör  Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv)'in hayatını ve bazı özelliklerini kısaca özetler misiniz?

  Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Doğumu,
  Çocukluğu ve Gençliği

  İnsanlığı hakka ve hakikate sevkedip dünya ve ahiret
  saadetlerini sağlamak üzere Allah Teala tarafından gönderilen peygamberlerin
  sonuncusu ve alemlerin rahmeti olan Peygamber Efendimiz (asv), genellikle kabul
  edildiğine göre 20 Nisan (12 Rabiulevvel) 571 Pazartesi günü Mekke'de doğdu.

  İslam tarihi kaynakları,
  Hz. Peygamber (asv)'in nesebi ta Hz. Adem (as)'e kadar sıralanan Şecere
  tabloları ile belirlemişlerdir. Bu kaynaklarda Hz. Peygamber (asv)'in yirminci
  göbekten atası olan Adnan'a kadar ittifak edilmiş, ancak Adnan'dan sonra verilen
  isimlerde bazı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Ama O'nun Hz. İbrahim (as)'in oğlu
  Hz. İsmail (as) soyundan olduğunda şüphe yoktur. Buna göre Adnan'a kadar
  Rasulullah (asv)'ın şeceresi şöylece sıralanır:

  Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib b.
  Haşim b. Abdümenaf b. Kusayy b. Kilab b. Mürre b. Ka'b b. Lüeyy b. Galib b. Fihr
  b. Malik b. En-Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar
  b. Me'add b. Adnan.

  Hz. Peygamber (asv)'in doğumundan iki ay kadar önce
  babası Abdullah, ticarî bir seferden dönüşünde Yesrib (Medine)'de vefat etmişti.
  Annesi Amine, Kureyş Kabilesinin kollarından Benü Zühre'nin reisi Vehb b.
  Abdümenaf'ın kız idi. O sıralarda Mekke eşrafı, çocuklarını çölde bir süt anneye
  vererek emzirme adetine sahip oldukları için Hz. Peygamber (asv), kendi annesi
  Amine tarafından ancak bir kaç kez
  emzirilmiş, süt anneye verilinceye kadar da amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe, O'na süt annelik yapmıştı. Daha
  sonra Mekke'ye komşu çöllerde yaşayan Hevazin kabilesinin kollarından Benü
  Sa'd'a mensup Halîme bint Ebî Züeyb,
  uzun süre Hz. Peygamber (asv)'e süt emzirmiştir.

  Mekke eşrafı tarafından
  Mekke'nin ağır ve sıcak havası çocukların gelişimine ve sağlıklarına zararlı
  görülüyor; ayrıca hac münasebetiyle her kesimden insanla temas halinde bulunan
  Mekke'de arap dili, yabancı tesirler altında kalabildiğinden, fesahat ve
  belagata önem veren Mekkeliler çocuklarının dili öğrendikleri ilk yıllarının
  Arapça’nın saf ve bozulmamış şekliyle ve olanca fesahat ve belagatıyla arı duru
  konuşulduğu badiyelerde geçmesini gerekli görüyorlardı. Bu bakımdan Araplar
  arasında fasih Arapçaları ile ün yapmış Benü Sa'd kabilesi arasında yaklaşık ilk
  iki buçuk yılını geçiren Hz. Peygamber (asv), ileride üstleneceği ilahî risalet
  görevi için hem bedenen, hem de ruhen burada hazırlanmış oluyordu.

  Hz. Peygamber (asv)'in
  kırk yaşından itibaren yürüttüğü İslam'a davet vazifesi, kabul etmek gerekir ki,
  aslında meşakkatli, yorucu, bir takım sıkıntıları olan mukaddes bir vazifedir.
  İşte bu yorucu ve meşakkatli görevi layıkıyla yerine getirebilmek için sağlam ve
  sıhhatli bir bünyeye sahip olmak gerekiyordu. Hz. Peygamber (asv), böylelikle
  çocukluğunun ilk yıllarında Mekke'nin boğucu sıcak ve sıtmalı havasından
  uzaklaşmış, suyu ve havası güzel bâdiyede sağlıklı bir şekilde gelişme imkanını
  bulmuş oluyordu.

  Diğer taraftan güzel konuşmanın kitleler üzerindeki
  etkisi malumdur. İleride muhtelif insan kitlelerine muhatap olacak bir
  peygamberin şüphesiz iyi bir dil bilgisine sahip olması ve dili, davasının
  uğrunda en iyi şekilde kullanması gerekiyordu. İşte bu yönlerden Hz. Peygamber
  (asv) henüz çocukluğundan itibaren davet faaliyeti için hazırlanıyordu. Yalnız
  kendisi, henüz o sıralarda ileride peygamber olacağı konusunda hiç bir bilgiye
  sahip olmadığından, bu hazırlanma O'nun bizzat iradesi ile ve bilerek olmayıp,
  Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesi, kontrol ve murakabe altında tutması şeklinde
  cereyan ediyordu. Peygamber Efendimiz (asv)'in süt annesi Halime'nin yanında
  iken vuku bulan "Göğsünün yarılması"
  (Şerhu's-Sadr veya Şak-ku's-Sadr)
  olayını da yine davete hazırlık
  olarak değerlendirmek gerekir. Bu olayda Hz. Peygamber (asv)'in göğsü, görevli
  iki melek tarafından yarılmış, kalbi çıkarılarak Şeytanın ve nefsin tasallut ve
  saptırmasından arındırılmış ve Zemzem'le yıkanarak tekrar yerine konulmuştur.
  Böylece Hz. Peygamber (asv), ruhen davete hazırlanmış oluyordu.

  Şerhu's-sadr olayından
  sonra süt anne Halime tarafından Mekke'ye getirilerek öz annesi Amine ve dedesi
  Abdülmuttalib'e teslim edilen Hz. Muhammed (asv), altı yaşına kadar annesi
  Amine'nin yanında kaldı. Bu sıralarda Amine, Hz. Peygamber (asv)'i de yanına
  alarak Medine'deki akrabalarını ziyarete gitmişti. Bu vesile ile, altı yıl kadar
  önce Medine'de ölen eşinin kabrini de ziyaret etmiş olacaktı. Bir ay süren bir
  misafirlikten sonra Mekke'ye dönerken henüz Medine'den pek fazla uzaklaşmadan
  Ebvâ denilen köyde Amine aniden
  rahatsızlandı ve vefat etti; oraya da defnedildi.

  Artık hem yetim, hem de
  öksüz kalan çocuğu bu yolculukta kendilerine refakat eden dadı Ümmü Eymen
  Mekke'ye getirip dedesi Abdülmuttalib'e teslim etti. Yaşlı dede, kalben büyük
  bir muhabbet beslediği bu yavruyu sevgi ve rahmetle iki yıl bağrına bastı.
  Abdülmuttalib'in temsil ettiği Haşimoğullarının Mekke'deki itibarı ile
  Abdülmuttalib'in şahsî özellik, kabiliyet ve ahlaki faziletleri ve özellikle bir
  zamanlar yeri kaybolan kutsal Zemzem suyunu olgunluk devrelerinden tekrar bulup
  çıkarmış olması, onun Mekke'de kendisine son derece saygı duyulan, sözüne itibar
  ve itaat edilen bir reis haline gelmesini sağlamıştı.

  Abdülmuttalib, Kabe
  duvarına bitişik olarak sırf kendisine mahsus serilen minderde ve Mekke idare
  meclisi hüviyetini taşıyan Daru'n-Nedve'de Mekke halkının çeşitli
  problemlerini dinler ve çözüm yolları arardı. Dedesi Abdülmuttalib'in yanından
  hiç ayrılmayan küçük Muhammed, Daru'n-Nedve'de yapılan idareye ve çeşitli
  problemlere ait müzakerelerde de dedesinin yanında bulunuyor ve daha o
  yaşlarından itibaren zulmün hakim olduğu Mekke toplumunda ortaya çıkan
  problemleri, insanların dinî, idarî, iktisadî, ilmî, içtimaî yönlerden nasıl bir
  bataklığın içinde bulunduklarını yakından görüp idrak ediyordu.

  Hz. Peygamber (asv)
  sekiz yaşına geldiği zaman Abdülmuttalib seksen iki yaşına erişmişti ve yaşlı
  bünye, uğradığı hastalıklara tahammül edemeyerek bu dünyadan ayrıldı.
  Abdülmuttalib vefatından önce sevgili torununu oğulları arasında, Hz. Muhammed
  (asv)'in babası Abdullah'la ana baba bir kardeş olan Ebû Talib'e teslim etmişti.
  Artık Hz. Muhammed (asv) sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar amcası Ebû
  Talib'in yanında kalmıştır.

  Gelecekte peygamber olacağı hakkında ne kendisinin ne
  de çevresinin kesin bir bilgisi olmadığından, tabiîdir ki Hz. Peygamber (asv)'in
  bu devrelerdeki hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Ancak sadece Hz.
  Peygamber (asv)'i değil, aynı zamanda diğer Mekkelileri de ilgilendiren bazı
  olaylarda Hz. Peygamber (asv)'in aldığı yer ve oynadığı rol, kaynaklarımızda
  tespit edilmiştir. Bu devreye ait mevcut bilgiler arasında şüphesiz önemli
  olanlarından birisi, Hz. Peygamber (asv)'in Rahib Bahîra ile karşılaşması
  meselesidir. Hz. Peygamber (asv) on iki yaşlarında iken amcası Ebû Talib ile
  birlikte Şam'a doğru yol alan ticarî bir kervana katılmış ve kafile Şam
  yakınlarında Busrâ adlı bir mevkide mola verdiği zaman buradaki manastırda
  bulunan Bahîra adlı rahib, İslam kaynaklarına göre Hz. Peygamber (asv)'deki
  özelliklere bakarak O'nun ileride çıkması beklenilen son peygamber olabileceği
  kanaatine varmıştı.

  Müsteşrikler bu olayı kendi yanlı bakış açıları ile
  ele alarak islam'ın doğuşunda Hristiyan rühiyatının etkileri olduğunu, Rahib
  Bahîra'nın dinî telkinlerinin tesirinde kalan Hz. Muhammed (asv)'in bu dinî
  şuuru geliştirerek ileride İslam'ı ortaya attığını iddia ederlerse de,
  İslamiyet'in temelini oluşturan tevhid akidesi ile Hristiyanlığın temeli olan
  teslis inancının asla bağdaşamaz bir karakterde oluşu, İslam'ın Hristiyanlık'da
  mevcut teslis düşüncesini şirk olarak kabul etmesi, bu iddianın ne derece
  asılsız gülünç olduğunun en açık delillerindendir.

  Hz. Peygamber (asv), bu
  ilk seferin ardından daha sonraki, yıllarda diğer amcaları ile birlikte Mekke,
  dışına yapılan bazı ticari seferlere katılmış, muhtelif bölgelerde yaşayan
  insanların farklılık arzeden dinleri, örf ve adetleri, hal ve vaziyetleri
  hakkında bilgi sahibi olmuştur. Peygamber Efendimiz (asv)'in daha sonraları
  İslam'ı tebliğ ederken bu bilgilerinden istifade etmesi tabiî olduğuna göre
  cereyan eden bu olayları da O'nun peygamberliğe ilmen hazırlanması olarak
  değerlendirmek gerekir.

  Cenab-ı Hakk'ın kontrol ve murakabesi, müstakbel
  Peygamberi ruhen de davete hazırlıyor ve cahiliye döneminin her türlü şirk ve
  sapıklığından, kötülük ve ahlaksızlığından uzak tutuyordu. Mekkelilerin dinî bir
  ayini ve bayramı olan Büvane'ye
  çocukluk yıllarında amca ve halalarının zorlamaları ile götürülen Hz. Muhammed
  (asv), adet üzere diğer akrabalarının yaptığı şekilde burada hazır bulundurulan
  bir puta tapmak için sıraya girdiğinde, henüz kendisine sıra gelmeden ilahi bir
  ikaz ile puta tapmaktan alıkonulmuş ve olayın haşyeti içerisinde Hz. Peygamber
  (asv) kısa bir baygınlık geçirmişti. Bu olaydan sonra artık akrabaları O'na
  putlara tapmak için her harhangi bir ısrarda bulunmadılar.

  Tabiidir ki Peygamber
  Efendimiz (asv) çocukluk yıllarından itibaren hayatı boyunca asla hiç bir puta
  tapmadığı gibi, onlar adına kurban kesmemiş, putlar adına kesilen hayvanların
  etini yememiş, onlar adına yemin etmemiş, hatta onların adını dahi ağzına
  almaktan hoşlanmadığını belirtmişti.

  Geçim sıkıntısı çeken amcası Ebu Talib'e yardımcı
  olmak için gençlik yıllarında Mekkelilere ücretle çobanlık yapan Hz. Muhammed
  (asv), çobanlığı sırasında Mekke'nin dağdağalı, debdebeli, şirkin hakim olduğu
  havasından uzaklaşarak tabiatla karşı karşıya gelmiş, bu anlarda muhakeme ve
  idrak gücü gelişerek her şeyin yaratıcısı olan Cenab-ı Allah'ın varlığı ve
  birliğini, O'na eşler koşmanın sapıklık olduğunu iyice kavramış, karşılaştığı
  bir takım sıkıntı ve meşakkatler O'nu ruhen olgunlaştırmıştı.

  Çobanlık yaptığı
  günlerden birisinde sürüsünü bir çoban arkadaşına emanet ederek Mekke'de
  tertiplenen gece eğlencelerini seyretmek için kırdan şehire inen Hz. Peygamber
  (asv), eğlence yerine gelip oturur oturmaz Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği bir
  uyku ile, içkilerin içildiği, oyunların oynandığı, ahlaksızlıkların yapıldığı bu
  işret alemini seyretmekten dahi alıkonulmuştu. Bir başka sefer yine böyle bir
  eğlenceyi seyretme arzusu aynı şekilde engellenmiş; artık bir daha da Hz.
  Peygamber (asv) böyle bir şeye teşebbüs etmemiş, istek de duymamıştı.

  Hz. Peygamber (asv)
  yirmi yaşlarında iken Mekkeliler ile Hevazin kabilesi arasında Ficar
  Harbi
  vuku buldu. Aslında savaşabilecek bir yaşta ve güçte olmasına
  rağmen Hz. Peygamber (asv) bu harpte sadece savaş alanının gerisine düşen okları
  toplayıp amcalarına vermekle yetinmişti. Böylece genellikle cephe gerisinde
  bulunmasına rağmen bu olayın O'nda harp taktik ve teknikleri, sevk ve komuta
  gibi konularda tecrübeler oluşturduğu bir gerçektir.

  Peygamberliğinden sonra
  dahi hatırladığı zaman bir üye olarak katılmaktan şeref ve iftihar duyduğunu
  açıkça belirttiği Hılfü'l-Fudul ise hemen bu savaştan sonra
  gerçekleşmişti. Bu vesile ile Hz. Peygamber (asv), cemiyet meselelerini yakînen
  tanımış, cahiliye toplumunda güçlünün güçsüzü nasıl ezdiğini, güç ve kuvvet
  karşısında zalimlerin nasıl eriyip titrediğini örnekleriyle görmüştü.

  Yirmi beş yaşında bizzat
  kendisinin idare ettiği bir ticaret kervanı Hz. Muhammed (asv)'i Hz. Hatice
  (r.anha) ile karşılaştırdı ve aralarında gerçekleşen evlilik, Hz. Muhammed
  (asv)'in amcası Ebû Talib'in yanından ayrılıp yeni bir aile yuvası kurmasını
  sağladı. Hz. Peygamber (asv)'in bu evlilik dolayısıyla Hz. Hatice (r.anha)'den
  altı çocuğu olmuştu. Bunlardan dördü kız olup Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Külsüm ve Fatıma adlarını almışlardı. Bunların dördü de
  babalarının peygamberliğine erişmişler ve O'na iman ederek hicret etmişlerdir.
  Oğulları ise Kasım ve Abdullah adını taşıyordu. Hz. Peygamber
  (asv)'in ilk oğlunun adı Kasım olduğu için kendisine Ebu'l-Kasım künyesi verilmişti. Bazı
  kaynaklar bunlardan başka Hz. Peygamber (asv)'in Tayyib ve Tahir adında iki oğlu daha olduğunu
  zikrederken, diğer bazı kaynaklar bu son iki ismin Abdullah'ın lakabı olduğunu
  belirtmişlerdir. Hicretten sonra doğan oğlu İbrahim ise Mısırlı cariye Mariye (r.anha)'dendir. Hz. Peygamber (asv)'in bütün erkek
  çocukları henüz küçük yaşlarda vefat etmişlerdi.

  Hz. Hatice (r.anha) ile
  evliliğinden sonra Peygamber Efendimiz (asv) ailenin geçimini ticaret yoluyla
  sağlamaya çalışmış, bazan ortaklık yoluyla, bazan müstakil olarak ticaret
  yapmıştı. Hz. Muhammed (asv), bu ticarî muamelelerindeki dürüstlüğü, doğru
  sözlülüğü, ahde vefası, adil ve alicenab davranışları, herkes hakkında iyimser
  gelen iyilik ve yardımı yapması, yoksulun, muhtacın elinde tutması, yakınlarına
  ve akrabalarına karşı gösterdiği ilgi, ahlakî olgunluk ve ruhî üstünlükleri ile
  derhal temayüz etmiş, çevrede herkesin güvenip itibar ettiği, sayıp sevdiği bir
  kişi haline gelmişti. Bu sebeple Mekkeliler kendisine "el-Emîn = güvenilir kişi" lakabını
  vermişlerdi.

  Hz.
  Peygamber (asv)'in otuz beş yaşında iken meydana gelen Kâbe
  tamiri olayı ve bu olay sırasında el-Haceru'l
  Esved'
  in yerine konması meselesinde Mekke sülaleleri arasında çıkan
  ve kanlı bir çatışmaya dönüşme temayülü gösteren anlaşmazlığı herkesi memnun
  edecek bir tarzda ve adil bir şekilde çözmesi, O'na duyulan güveni daha da
  artırmıştı.

  Allah'ın
  mukaddes evi Kabe'nin tamiri dolayısıyla herkeste olduğu gibi Hz. Muhammed
  (asv)'de de dinî duygu ve heyecanlar şüphesiz harekete geçmiştir. Bu sebeple
  O'nda bu yıllardan itibaren Rabbi ile başbaşa kalma arzusu görülür. Bir de buna
  toplum içinde işlenen haksızlıklar, zulümler, ahlaksızlıklar, din adına icra
  edilen sapıklık ve akılsızlıklar eklenecek olursa, Hz. Muhammed (asv)'in böylesi
  cahilî bir toplumdan kendisini uzak tutarak yalnız, sessiz, sakin bir mağarada
  bir süre uzlete çekilmesinin sebebi daha iyi anlaşılır. Artık otuz beş yaşından
  itibaren Hz. Peygamber (asv), belli zamanlarda özellikle Ramazan ayı boyunca
  Mekke'den uzaklaşıyor, uzlet yeri olarak kendisine seçtiği Hıra
  dağındaki bir mağarada günlerini geçirerek Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini,
  kudret ve azametini, O'nun gücü karşısında mahlukatın aczini ve zayıflığını
  düşünüyor; Rab Teala'nın insanlara sonsuz nimetlerini, buna karşı insanoğlunun
  nankörlüğünü, onların dinî, siyasî, içtimai, ahlakî vs. yönlerden içerisine
  düştükleri kötü durumları hatırlıyordu. İşte bu uzlet, günleri Hz. Peygamber
  (asv)'i ruhi, ahlakî bir olgunluğa götürdüğü gibi tefekkür ve istidlal
  melekelerini geliştirerek aklî ve ilmî bir yüceliğe de eriştirdi.
+ Yorum Gönder