Konusunu Oylayın.: Fıkıh ve fıkıh usulü arasnda nasıl bir ilişki vardır

5 üzerinden 4.60 | Toplam : 5 kişi
Fıkıh ve fıkıh usulü arasnda nasıl bir ilişki vardır
 1. 09.Ekim.2012, 21:25
  1
  Misafir

  Fıkıh ve fıkıh usulü arasnda nasıl bir ilişki vardır


  Fıkıh ve fıkıh usulü arasnda nasıl bir ilişki vardır Mumsema fıkıh ve fıkıh usulü arasnda nasıl bir ilişki vardır ?


 2. 09.Ekim.2012, 21:25
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  fıkıh ve fıkıh usulü arasnda nasıl bir ilişki vardır ?

 3. 04.Kasım.2012, 05:12
  2
  Galus
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 4,804
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: fıkıh ve fıkıh usulü arasnda nasıl bir ilişki vardır
  fıkıhla fıkıh usulü arasında nasıl bir ilişki vardır

  Fıkıh Usûlü ile cüz'î hükümleri bir araya toplayan fıkıh kaideleri arasındaki farkı belirtmek icabeder. Bu kaidelere, muhtevası itibariyle İslâm Fıkhının genel nazariyeleri adı verilebilir. Nitekim "Ma'hedü'ş-Şerî'â" (İslâm Hukuku Enstitüsü) da bu isimle okutulan bir ders var¤dır. Bazı araştırıcılar, bununla Fıkıh Usûlü arasındaki farkı anlayama¤maktadırlar. Dolayısıyla buna işaret etmemiz gerekmektedir.
  Yukarıda da anlattığımız gibi, Fıkıh Usûlü, fakîhin uyması lazım gelen metodu açıklar ki, bu onun, hüküm çıkarırken hatâya düşmeme¤si için sarılmağı gereken bir kanundur. Fıkıh kaideleri ise, bir kaç hük¤mü birleştiren bir kıyas veya fıkhı bir kaide'de toplanabilen benzer hükümler kolleksiyonudur. Şerîate göre mülkiyet kaideleri, tazmi¤nat kaideleri, muhayyerlik kaideleri, fesih kaideleri, burada misal olarak zikredilebilir. Bunlar, cüz'î ve dağınık hükümlerin neticeleridir ki, meseleleri genişçe ele alan fakîh, uğramış ve bunları, biraraya top¤layıcı kaide veya nazariyeler yardımı ile birbirine bağlamıştır. Bu tür¤lü çalışmalara misal olarak, Şâfiîlerden İzzüddin b.Abdisselâm'ın "Kavâidu'l-Ahkâm", Malikilerden el-Karâf î'nin "Envâru'l-Bürûk fî Envâü-Furûk", Hanefîlerden İbn-i Nuceym'in "el-Eşhâh ve'n-Nezâir", yine Malikîlerden İbn-i Cizzî (İbn-i Cüzey) Muhammed b. Abdillah b. Yahya'nın ''el-Kavânînul-Fıkhiyye", Burhanüddin İbrahim b. Ali b. Ferhûn'un "Tabsiratu'l-Hukkâm", Hanbelî mezhebinin dağınık meselelerini biraraya toplayan İbn-i Reeeb'in "el-Kavâidul-Kübrâ" adlı eserleri burada anılabilir. Buna göre diyebiliriz ki, bu kaideleri okuyup incelemek bir fıkıh çalışmasıdır; fıkıh usûlü çalışması değildir. Bu kaideler, fıkhî hüküm¤lerden birbirine benzeyen meseleleri .biraraya toplama, birleştirme esasına dayanır. Bu itibarla Fıkhı; Usûl, furû ve kavâid (kaideler) olarak birbirine bağlı üç dereceye ayırmak mümkündür. Usûl, fer'î fı¤kıh meselelerinin temelidir. Çeşitli fıkıh mecmuaları meydana gelince, furû'u ve dağınık meseleleri genel ve birleştirici kaideler altında top¤lamak mümkün olmuştur ki, bu kaidelere, fıkhî nazariyeler denilebilir.


 4. 04.Kasım.2012, 05:12
  2
  Özel Üye  fıkıhla fıkıh usulü arasında nasıl bir ilişki vardır

  Fıkıh Usûlü ile cüz'î hükümleri bir araya toplayan fıkıh kaideleri arasındaki farkı belirtmek icabeder. Bu kaidelere, muhtevası itibariyle İslâm Fıkhının genel nazariyeleri adı verilebilir. Nitekim "Ma'hedü'ş-Şerî'â" (İslâm Hukuku Enstitüsü) da bu isimle okutulan bir ders var¤dır. Bazı araştırıcılar, bununla Fıkıh Usûlü arasındaki farkı anlayama¤maktadırlar. Dolayısıyla buna işaret etmemiz gerekmektedir.
  Yukarıda da anlattığımız gibi, Fıkıh Usûlü, fakîhin uyması lazım gelen metodu açıklar ki, bu onun, hüküm çıkarırken hatâya düşmeme¤si için sarılmağı gereken bir kanundur. Fıkıh kaideleri ise, bir kaç hük¤mü birleştiren bir kıyas veya fıkhı bir kaide'de toplanabilen benzer hükümler kolleksiyonudur. Şerîate göre mülkiyet kaideleri, tazmi¤nat kaideleri, muhayyerlik kaideleri, fesih kaideleri, burada misal olarak zikredilebilir. Bunlar, cüz'î ve dağınık hükümlerin neticeleridir ki, meseleleri genişçe ele alan fakîh, uğramış ve bunları, biraraya top¤layıcı kaide veya nazariyeler yardımı ile birbirine bağlamıştır. Bu tür¤lü çalışmalara misal olarak, Şâfiîlerden İzzüddin b.Abdisselâm'ın "Kavâidu'l-Ahkâm", Malikilerden el-Karâf î'nin "Envâru'l-Bürûk fî Envâü-Furûk", Hanefîlerden İbn-i Nuceym'in "el-Eşhâh ve'n-Nezâir", yine Malikîlerden İbn-i Cizzî (İbn-i Cüzey) Muhammed b. Abdillah b. Yahya'nın ''el-Kavânînul-Fıkhiyye", Burhanüddin İbrahim b. Ali b. Ferhûn'un "Tabsiratu'l-Hukkâm", Hanbelî mezhebinin dağınık meselelerini biraraya toplayan İbn-i Reeeb'in "el-Kavâidul-Kübrâ" adlı eserleri burada anılabilir. Buna göre diyebiliriz ki, bu kaideleri okuyup incelemek bir fıkıh çalışmasıdır; fıkıh usûlü çalışması değildir. Bu kaideler, fıkhî hüküm¤lerden birbirine benzeyen meseleleri .biraraya toplama, birleştirme esasına dayanır. Bu itibarla Fıkhı; Usûl, furû ve kavâid (kaideler) olarak birbirine bağlı üç dereceye ayırmak mümkündür. Usûl, fer'î fı¤kıh meselelerinin temelidir. Çeşitli fıkıh mecmuaları meydana gelince, furû'u ve dağınık meseleleri genel ve birleştirici kaideler altında top¤lamak mümkün olmuştur ki, bu kaidelere, fıkhî nazariyeler denilebilir.

 5. 11.Kasım.2015, 22:42
  3
  melle
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Mayıs.2008
  Üye No: 20559
  Mesaj Sayısı: 2,085
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22

  Cevap: fıkıh ve fıkıh usulü arasnda nasıl bir ilişki vardır

  Fıkıh ile fıkıh usulü arasında nasıl bir ilişki vardır ?

  Fıkıh, İslâm hukuku deektir. Fıkıh usulü ise, Fıkhın nasıl meydana getirldiği anlatılan usul ilmidir.


 6. 11.Kasım.2015, 22:42
  3
  Devamlı Üye
  Fıkıh ile fıkıh usulü arasında nasıl bir ilişki vardır ?

  Fıkıh, İslâm hukuku deektir. Fıkıh usulü ise, Fıkhın nasıl meydana getirldiği anlatılan usul ilmidir.
+ Yorum Gönder