Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?

Konusunu Oylayın.: Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?

5 üzerinden 4.05 | Toplam : 39 kişi
Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?
 1. Güncelleme: , 31.Ağustos.2012, 00:52
  1
  Misafir

  Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?

 2. 31.Ağustos.2012, 00:52
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Nikahlı karıma arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ? Eşler arasında arkadan ilişki nikahı düşürür mü ?

 3. 31.Ağustos.2012, 10:25
  2
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 3,545
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51

  Cevap: Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?
  Nikahın bozulmaz ama haram bir fiili işlemişsin Allah affetsin.


  KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

  Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:
  "İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." *
  Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:
  "...Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz..." *
  "İçinizdeki bekarları evlendiriniz." *
  "...Velilerinin izniyle onlarla evlenin..." *
  Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.
  Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder:
  "Allah'ın size emrettiği yerden..." * ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: “emrettiği yerden” ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." * Çünkü ayetin tamamı şöyledir:
  "Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." *
  Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:
  "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." *
  Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın”, ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir.
  Süfyan b. Said es-Sevri'den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." * ayeti nazil oldu.
  "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.
  Huzeyme b. Sabit'ten:
  Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *
  İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *
  Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:
  "Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *
  Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *
  Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:
  "Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *
  Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *
  Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.
  Abdurrahman Malıkı / İslam Hukukunda Ceza


 4. 31.Ağustos.2012, 10:25
  2
  Özel Üye  Nikahın bozulmaz ama haram bir fiili işlemişsin Allah affetsin.


  KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

  Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata olarak isimlendirilmese de livata gibidir. Bazen kadın livatası da denilmektedir ki bununla erkeğin kadına dübüründen yaklaşması kastedilmektedir. Livata diye isimlendirildiğinde erkeğin erkeğe yanaşması anlamı kastedilir, bir başka anlamı yoktur. Bu nedenledir ki kadına dübüründen yanaşmak livata sayılmaz. Dolayısıyla kadına dübüründen yanaşmanın haram olması, zina oluşundan ya da livata oluşundan kaynaklanmamaktadır. Çünkü bu, zina olmadığı gibi livata da değildir. Ancak bu konu hakkında şer’î deliller vardır. Allahu Teâla şöyle buyurmaktadır:
  "İyice temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." *
  Bu ayet, kadına Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yerden, kadının cinsel organından yaklaşılması gerektiğini kayıt altına alan bir nasstır. Bunun anlamı şudur; Allah'ın size yaklaşmanızı emrettiği yerin dışında bir başka yerden onlara yaklaşmayın. Bu emir, nikahlanma emrindeki şu ayetler gibidir:
  "...Hoşunuza giden kadınlarla evleniniz..." *
  "İçinizdeki bekarları evlendiriniz." *
  "...Velilerinin izniyle onlarla evlenin..." *
  Bu ayetle de vurgulanan husus evliliktir. Erkeklerin kadınlara Allah'ın emrettiği yerden, cinsel organdan yaklaşmaları şer’î nassın gereğidir.
  Ali b. Ebu Talha İbni Abbas'tan şunu rivayet eder:
  "Allah'ın size emrettiği yerden..." * ayetinden maksat cinsel organdır. Bunun dışına çıkmayınız. Kim bunun dışına çıkarsa haddi aşmış olur." Mücahid der ki: “emrettiği yerden” ayeti cinsel organdan anlamına gelmektedir." Bu ayetin yüce Allah'ın şu ayetine atıf olduğu söylenemez: "Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın." * Çünkü ayetin tamamı şöyledir:
  "Sana adet halinden soruyorlar. De ki: O, bir ezadır. Onun için adet halinde kadınlarınızdan ayrılın. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. İyice temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın..." *
  Böyle bir ifade kullanılamaz, çünkü hayız hali, mekanla değil zamanla alakalı bir husustur. Şayet mekanla alakalı bir husus olsaydı, hayız zamanının dışında onlara yaklaşınız denilirdi. Tam tersine ayet mekana delalet edecek bir şekilde gelmiştir. Bunun, hayza çevrilmesi mümkün değildir. Zira "haysü" lafzı ancak mekana delalet ettiğinden dolayı kesinlikle hayız anlamına gelmez. Allah'ın size emrettiği yerden yani cinsel organdan yaklaşınız anlamına gelir. Nikah ve evlilik ayetleri de bunu emretmektedir. Bu anlamı, bu ayetin hemen ardından gelen ve kadının, nesil için olduğunu açıklayan ayet de teyit etmektedir. Ayet adeta şu anlama gelmektedir: Neslin geldiği yerden yaklaşınız. Nesil ise ancak cinsel organdan gelmektedir. Bu nedenle ayet şöyledir:
  "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah hem tevbe edenleri hem de temizlenenleri çok sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." *
  Bu ayette yer alan: "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ifadesi, daha önce gelen: "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayetini açıklamaktadır. Bu ifade, Allah'ın, yaklaşılmasını emrettiği yerle, cinsel organla ilgili bir açıklamadır. Yine ayette yer alan: "tarlanızdır" ifadesi ekilecek yer anlamında kullanılan bir kinayedir. "dilediğiniz yerden" ifadesi, nasıl isterseniz demektir. kelimesi nereden isterseniz değil nasıl isterseniz anlamına gelir. Çünkü kelimesi "nasıl" anlamında kullanılmaktadır. Nadiren karşılaşılabilecek durumlar haricinde "nereden" anlamında kullanılmaz. Her iki anlamda da kullanılacağını varsaysak bile; "tarlanızdır." ifadesi burada, "nereden" anlamına değil "nasıl" anlamına ait bir karinedir. Bu karine iki yerde birden gelmektedir. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır" ifadesi, ekin anlamına geldiği ve ekin yerinden gelinmesi hususunda yeterlidir. Ancak yaklaşma konusunu anlatırken "onlara dilediğiniz yerden varın”, ifadesi kullanılmamış, tam tersine, (ekin) kelimesi kullanılarak şöyle denilmiştir: "O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." Ayette; her türlü ihtimali ortadan kaldırmak ve tekid için "kadınlara dilediğiniz yerden varın" ifadesi kullanılmamıştır. Adeta Allahu Teâla şöyle demektedir: Ekin yerinden yaklaşmak kaydıyla kadınlara dilediğiniz şekilde yaklaşmanızda size bir günah yoktur. "O halde tarlanıza varın." ifadesi cinsel organdan yaklaşma hususunda kesin bir nasstır. Diğer taraftan bu ayetin nüzul sebebini oluşturan kadınlara nasıl yaklaşılması gerektiği yönündeki soru da buna delalet etmektedir.
  Süfyan b. Said es-Sevri'den: Muhammed b. el-Münkedir Cabir b. Abudullah'ın şöyle dediğini haber veriyor: "Yahudiler; kim karısı ile arkası dönmüş bir halde cinsi münasebette bulunursa çocuk şaşı olur, derlerdi. Bunun üzerine; "Kadınlarınız sizin için bir tarladır. O halde tarlanıza dilediğiniz yerden varın." * ayeti nazil oldu.
  "Bir hadiste ibni Cüreyc, Rasulullah (sav)'in: "Fercden (cinsel organdan) olduktan sonra önden ve arkadan." dediğini rivayet eder. Bu nedenledir ki; "Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın." ayeti, Allah'ın emrettiği yerin dışından onlara varmanın haram olduğuna delalet eder. "Kadınlarınız sizin için bir tarladır." ayeti, Allah'ın yaklaşılmasını emrettiği yeri yani cinsel organı açıklayan bir ifadedir. Bunlara ilave olarak nikah ve evlilikle ilgili ayetler de buna delalet etmektedir. Bunların tamamı kadına dübüründen yaklaşmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Öte yandan kadınla dübüründen ilişki kurmanın haram olduğuna açıkça delalet eden birçok hadis vardır.
  Huzeyme b. Sabit'ten:
  Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *
  İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *
  Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:
  "Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *
  Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *
  Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:
  "Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *
  Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *
  Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer. Bu nedenle imam ya da hakimin bu fiili işleyen kimseye caydırıcı ve acıtıcı bir ceza vermesi gerekir. Çünkü ceza her ne kadar tazir cezası olsa da caydırıcı ve acı verici olması lazımdır. Evla olan bu hususun hakimin takdirine bırakılmasıdır.
  Abdurrahman Malıkı / İslam Hukukunda Ceza

 5. 28.Temmuz.2016, 13:15
  3
  Misafir

  Yorum: Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?

  Bes sene önce esim beni baska kadinla aldatti. Dört ay önce bana o kadinda bir sefer arkadan seks oldugunu itiraf etti. Aklimda ondan beri bir soru var: Nikah dan düsdükmü?
  Iki cocugumuz oldu, onlari simdi ben nikahsiz mi dünyaya getirdim????


 6. 28.Temmuz.2016, 13:15
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bes sene önce esim beni baska kadinla aldatti. Dört ay önce bana o kadinda bir sefer arkadan seks oldugunu itiraf etti. Aklimda ondan beri bir soru var: Nikah dan düsdükmü?
  Iki cocugumuz oldu, onlari simdi ben nikahsiz mi dünyaya getirdim????

 7. 29.Temmuz.2016, 20:33
  4
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,165
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?

  Eşinin bu yaptığı zinadır ve büyük günahtır. Ama bu durum nikahınızı bozmaz ve çocuklarınızla da hiç bir ilgisi yoktur. Bundan samimi bir tövbe etmesi gerekir.


 8. 29.Temmuz.2016, 20:33
  4
  Yönetici
  Eşinin bu yaptığı zinadır ve büyük günahtır. Ama bu durum nikahınızı bozmaz ve çocuklarınızla da hiç bir ilgisi yoktur. Bundan samimi bir tövbe etmesi gerekir.

 9. 28.Şubat.2018, 09:41
  5
  Misafir

  Yorum: Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?

  Hocam ben büyük günah işledim bunları günah olmadığımı bilmiyorum eşim le hem arkada ve aybaşindayken son birkaç günü kalmışken onunla ilişkiye girdim şu an çok pişmanım ne yapmam gerekiyor lütfen söylermisin hayatım boyunca hicbidaha yapmayacağını acaba nikahın bozulmuşmu


 10. 28.Şubat.2018, 09:41
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Hocam ben büyük günah işledim bunları günah olmadığımı bilmiyorum eşim le hem arkada ve aybaşindayken son birkaç günü kalmışken onunla ilişkiye girdim şu an çok pişmanım ne yapmam gerekiyor lütfen söylermisin hayatım boyunca hicbidaha yapmayacağını acaba nikahın bozulmuşmu

 11. 01.Mart.2018, 00:45
  6
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,569
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 335
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Yorum: Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?

  Hafızlı kadın ile cinsel ilişki kefareti verin ve tövbe edin.
  Fıkıh kitaplarında şöyle geçmektedir:

  "Eğer kan kırmızı veya siyah ise bir dinar, sarı ise yarım dinar sadaka vermesi müstehap olur." (Mavsili, el-Ihtiyâr I/28; El-Muhit - Serahsi)


 12. 01.Mart.2018, 00:45
  6
  Moderatör
  Hafızlı kadın ile cinsel ilişki kefareti verin ve tövbe edin.
  Fıkıh kitaplarında şöyle geçmektedir:

  "Eğer kan kırmızı veya siyah ise bir dinar, sarı ise yarım dinar sadaka vermesi müstehap olur." (Mavsili, el-Ihtiyâr I/28; El-Muhit - Serahsi)

 13. 01.Mart.2018, 01:53
  7
  Omer Faruk
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Kasım.2017
  Üye No: 115673
  Mesaj Sayısı: 908
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Cevap: Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?

  Alıntı
  Karı kocanın cinsel yerlerini öpmesi haramdir
  Delil olmayan şeye kolayca kimse haram hükmü koyamaz bu vebaldir. Birşeyin haram olması için Allah'ın ayetiyle, Rasulullah'ın da sahih hadisiyle kesin nehyetmiş olması gerekir. Tabii ki bir şeye haram demiyorsak o şey helal anlamına da gelmez. Ama haram koyma hakkı yalnızca Allah'a aittir. Kimse kendisini Allah yerine koyamaz dikkatli olunuz.


 14. 01.Mart.2018, 01:53
  7
  Omer Faruk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  Alıntı
  Karı kocanın cinsel yerlerini öpmesi haramdir
  Delil olmayan şeye kolayca kimse haram hükmü koyamaz bu vebaldir. Birşeyin haram olması için Allah'ın ayetiyle, Rasulullah'ın da sahih hadisiyle kesin nehyetmiş olması gerekir. Tabii ki bir şeye haram demiyorsak o şey helal anlamına da gelmez. Ama haram koyma hakkı yalnızca Allah'a aittir. Kimse kendisini Allah yerine koyamaz dikkatli olunuz.

 15. 18.Aralık.2018, 21:00
  8
  Misafir

  Yorum: Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?

  Arkadan ilişkiye girmek hem sağlık için zararlı hemde dinen haram bir durum iki tarafta alışkanlık yaparmış ,yaptıran kişinin makatta dışkısını tutamazmış geldiği gibi dışarı .tedavisi yok,bağırsak mükozasını bozduğu için ömür boyu bez bağlama kurtulamazsa olur sürüne sürüne. Lut kavminin helak olması bundandır.toplum bu fiili yapanlara göz yumarsa toptan helak olur.


 16. 18.Aralık.2018, 21:00
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Arkadan ilişkiye girmek hem sağlık için zararlı hemde dinen haram bir durum iki tarafta alışkanlık yaparmış ,yaptıran kişinin makatta dışkısını tutamazmış geldiği gibi dışarı .tedavisi yok,bağırsak mükozasını bozduğu için ömür boyu bez bağlama kurtulamazsa olur sürüne sürüne. Lut kavminin helak olması bundandır.toplum bu fiili yapanlara göz yumarsa toptan helak olur.

 17. 19.Aralık.2018, 09:14
  9
  vel Fecr
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Şubat.2018
  Üye No: 116932
  Mesaj Sayısı: 1,022
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11
  Bulunduğu yer: Ahir Zaman

  Yorum: Nikahlı eşime arkadan ilişkiye girdim nikah bozuldu mu ?

  Kayıtsız Üye Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadan ilişkiye girmek hem sağlık için zararlı hemde dinen haram bir durum iki tarafta alışkanlık yaparmış ,yaptıran kişinin makatta dışkısını tutamazmış geldiği gibi dışarı .tedavisi yok,bağırsak mükozasını bozduğu için ömür boyu bez bağlama kurtulamazsa olur sürüne sürüne. Lut kavminin helak olması bundandır.toplum bu fiili yapanlara göz yumarsa toptan helak olur.
  lut kavmi bundan helak oldu dersek eksik kalır. lut kavmi eşcinselliği sebebi ile helak olmuştur.


 18. 19.Aralık.2018, 09:14
  9
  Devamlı Üye
  Kayıtsız Üye Nickli Üyeden Alıntı
  Arkadan ilişkiye girmek hem sağlık için zararlı hemde dinen haram bir durum iki tarafta alışkanlık yaparmış ,yaptıran kişinin makatta dışkısını tutamazmış geldiği gibi dışarı .tedavisi yok,bağırsak mükozasını bozduğu için ömür boyu bez bağlama kurtulamazsa olur sürüne sürüne. Lut kavminin helak olması bundandır.toplum bu fiili yapanlara göz yumarsa toptan helak olur.
  lut kavmi bundan helak oldu dersek eksik kalır. lut kavmi eşcinselliği sebebi ile helak olmuştur.
+ Yorum Gönder