+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cevşen takmak caizmidir? muskadan farkı nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cevşen takmak caizmidir? muskadan farkı nedir?


 2. İLİMCİK
  Devamlı Üye

  Cevap: cevşen takmak caizmidir? muskadan farkı nedir?


  Reklam  Cevap: Caizdir, faziletlidir, güzeldir, ibadettir..Çünkü, cevşende Muhammed aleyhisselam Cenab-ı Hakkın binbir ismi ile Cehennemden kurtulmayı istiyor..Cevşen taşımaktaki niyetimiz de o duayı daimi olarak yaptığımızı lisan-ı hal ile göstermek demektir..Biliyorsunuz dua insanın yaratılma hikmetlerindendir..

  Risale-i Nur'da izah edilen şu ölçüyü unutmamamız lazımdır:

  Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-yı İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı Haktır. Semerâtı ve fevâidi uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasten istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münâfi olmaz. Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hâsiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez.

  İşte bu sırrı anlamayanlar, meselâ yüz hâsiyeti ve faydası bulunan Evrâd-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibendîyi veya bin hâsiyeti bulunan Cevşenü'l-Kebîr'i, o faydaların bazılarını maksud-u bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydaları göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydalar, o evradların illeti olamaz ve ondan, onlar kasten ve bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar fazlî bir surette, o hâlis virde talepsiz terettüp eder. Onları niyet etse, ihlâsı bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer.

  Yalnız bu kadar var ki, böyle hâsiyetli evrâdı okumak için, zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. O faydaları düşünüp, şevke gelip, o evrâdı sırf rıza-yı İlâhî için, âhiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından, çoklar, aktabdan ve Selef-i Salihînden mervî olan faydaları görmediklerinden şüpheye düşer, hattâ inkâr da eder.

+ Yorum Gönder
cevşen takmak caiz midir,  cevşen takmak,  cevşen takmanın faydaları