Hz. İsa ve Kıyamet Alametleri 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Hz. İsa ve Kıyamet Alametleri


  Hz. İsa ve Kıyamet Alametleri

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Cevap: Hz. İsa ve Kıyamet Alametleri


  Hz. İsa ve Kıyamet Alametleri


  M. Ali KAYA
  Soru: Hz. İsa hakkında ne düşünüyorsunuz?
  Cevap: Çok kapsamlı bir soru… Bununla beraber kısaca genel bir değerlendirme yapacak olursak;

  Evvelâ: Hz. İsa (as) Kur’â-ı Kerimde Hz. Musa’dan (as) sonra Yahudi milletine vaad edilen ve gelmesi beklenen Mesihtir. Yani Hz. Musa’nın (as) şeriatındaki bazı ağır hükümleri Allah’ın emri ile kaldırarak kolaylaştıracak olan ve Hz. Musa’nın şeriatı ile amel ederek dinin güçlendirecek olan peygamberdir. Bu nedenle yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Mesih İsa b. Meryem” buyurarak Yahudilerin beklediği Musa’nın şeriatına güç verecek peygamberin babasız Meryem’den doğan İsa b. Meryem (as) olduğunu açıkça belirtmiştir. Ancak Yahudiler dünya sevgisi ile kalpleri dolu olduğu ve ahiretten uzaklaştıkları için dünyaya değil de ahrete ve ebedi saadete kendilerini çağıran Hz. İsa’yı kabul etmediler. Onlar kendilerine dünya saltanatı verecek ve dünyaya hâkim olacak bir Mesih beklentisi içindeydiler. Bu nedenle babasız doğmasını, fakir olmasını ve dinlerini değiştirmesini bahane ederek Roma İmparatoru aracılığı ile vali Herados’a yakalama emri çıkarttırıp Yahudi din adamları meclisi olan “Sanidrid” meclisinden ölüm fermanını çıkarttılar. Çarmıha germek için hain havari Yehuda İskoriyot 30 akçe karşılığı Hz. İsa’ı ihbar etti. Yerini göstermek için askerlerle odasına girince yüce Allah haini İsa’ya benzetti ve İsa’yı (as) gönderdiği Cebrail ve Mikail (as) ile göklere meleklerin katına çıkarttı. Hain Yehuda İskoriyat da çarmıha gerilerek cezasını çekti.

  Yahudileri de yeryüzünde fitne çıkardıkları, Yüce Allah’ın kudretinden şüpheye düştükleri, sebeplere ve dünyaya değer verdikleri, Allah’a ve Hz. Meryem’e iftira ettikleri, Hz. Yahya’yı Hz. İsa’ya uyup getirdiği hükümlerle amel ettiği için hapsedip öldürdükleri, Hz. Zekeriya’ya iftira ederek öldürdükleri için ebediyen lanetledi. Böylece Yahudilere zillet ve meskenet damgası vuruldu. Kıyamete kadar iflah olmaları mümkün değildir.


  Saniyen: Hz. İsa (as) Tevhidi ders verdiği halde şeytanın aldatması ile halk onun Allah’ın kudreti ile ölüleri diriltmesi, hastalıkları dokunması ve nefesi ile iyileştirmesine bakarak Allah’ın oğlu dediler. Dinini değiştirdiler. Yahudiler de inananları işkence ve baskılarla sindirdiler. Bu duruma çok üzülen Hz. İsa’ya yüce Allah “Ahir Zamana” kadar meleklerle beraber yemeden içmeden yaşama imkânı verdi. Dini olan Tevhid dininin ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (as) ile kemaline ereceğini ve şirki ve putperestliği yok ederek kendisini de Yahudilerin iftira ve ihanetlerinden kurtaracağını söyleyerek kıyamete yakın kendisine inananların peygamberin soyundan gelen Mehdi’nin hidayeti ile Tevhide yaklaşarak hidayete erip hak dine ve İslam’a gireceğini göstereceğini vaat etti. Hz. İsa’da bu durumda “Beni de Muhammed Ümmetinden eyle!” diye dua etti ve Allah da duasını kabul etti ve Mehdi zamanında Mehdi’ye uyarak ümmet-i Muhammed’den olacağını peygamberimiz (sav) bize haber verdi.

  Salisen: Hz. Muhammed (as) Kur’ân-ı Kerim ile geldi ve bütün dinleri ve kitapları neshetti. Putperestliği ortadan kaldırdı. Tevhidi dünyaya hâkim kıldı. Kıyamete yakın dünya çok büyük ınkılaplar ve değişimler geçirdi. Teknik ve teknolojide büyük gelişmeler yaşandı. Yüce Allah ümmet-i Muhammed’e merhameten dünyanın bütün nimetlerini önlerine serdi. Ancak insanlık bunu insanlığa hizmet yerine dünya hâkimiyeti için savaş ve zulüm aracı olarak kullandılar. I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı yaşandı. Akabinde dinsizlik namına Komünizm dünyaya hâkim oldu. İnsanlık büyük bir vahşetle karşı karşıya kaldı. Savaşlarda milyonlarca insan öldü. Komünizm dinsizlik rejimi kendini hakim kılmak için dünyada 100 milyondan çok insanın kanını döktü. İnsanlık yeni bir kurtarıcı aramaya başladı. Bunun üzerine yüce Allah Muhammed’in (as) dinini güçlendirmek ve Kur’an-ı Kerimin hakimiyetini sağlamak için Peygamberimizin (sav) neslinden Hz. Mehdi’yi gönderdi. O da Kur’an-ı Kerimin ebedi ahkâmının hakkaniyetini ve getirdiği inancın ancak insanlığa saadet getireceğini “Risale-i Nur” ile ispat etti. Kur’anın insanlığa son dersi olan bu risaleleri okuyanların imanları güçlendi, küfür karanlığa doğru çekilmeye ve okunan her kitap ile Nurlar yayılmaya başladığı esnada yüce Allah İsa’yı (as) Mehdi’ye yardıma göndererek “Müslüman ve Hırıstiyanların” dinsizlik, imansızlık, zulüm ve ahlaksızlığa karşı bir ve beraber mücadele etmeye başladılar. Mehdi’nin Kur’an dersini okuyan Hıristiyanlar ve dinsizler imana gelmeye ve peygamberimizin (sav) şeriatına uymaya başladılar. Bu nedenle Kıyamet alametleri olan Deccal, Süfyan ve Mehdi şahıs olarak geldiği mücadeleye başladığı gibi Hz. İsa (as) da Hz. Mehdi ile görüşerek Hıristiyanları Mehdi’nin yardımına davet etti.

  Böylece yeni bir süreç başladı. Deccal ve Süfyan gelip küfür ve baskı rejimlerini kurdular. Mehdi ve İsa (as) gelerek İman ve Kur’an hizmetini başlattılar. Onlar şahıs olarak gelip hizmetlerini başlatarak vazifelerini tamamlayıp gittiler. Bundan sonra “Şahs-ı Manevi” denen Deccalizm ve Süfyanizm ile Risale-i Nur Talebeleri ve Müslüman İseviler olan Demokratlar kıyamete kadar hizmetlerine devam ederek İmanı ve Kur’anı ve prensiplerini ferdi, sosyal ve siyasi hayatta hâkim kılmaya devam edeceklerdir.

  Ahir zaman alametlerinden olan Deccal, Süfyan, Mehdi ve İsa (as) ile ilgili bütün rivayet ve bilgilerin hülasası ve yaşanan gerçekler bundan ibarettir.

  Etiketler: Hz. İsa Kıyamet Alametleri Deccal Süfyan Mehdi Risale-i Nur


+ Yorum Gönder