5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Zinadan bir çocuk olursa, çocuk anneye nispet ediliyor. Babanın bu çocukta hiçbir sor

  Zinadan bir çocuk olursa, çocuk anneye nispet ediliyor. Babanın bu çocukta hiçbir sorumluluğu yok mudur? Çocuğun babası üzerinde hakkı var mıdır?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhasibi Devamlı Üye

  Cevap: Zinadan bir çocuk olursa, çocuk anneye nispet ediliyor. Babanın bu çocukta hiç

  Değerli kardeşimiz;
  Çocuğun ana yönünden nesepsiz oluşu düşünülemez. Onu doğuran kadın annesi sayılır. Anneye bağlanma bakımından doğumun meşru veya gayri meşru olması da sonucu değiştirmez.

  İslam’da zina ilişkisinden meydana gelen bir çocuğun herhangi bir hukuki değer ölçüsü yoktur. Yani, ne babasından miras alır, ne de onun gerçek veledi sayılır. Nitekim bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Çocuk yatağa aittir, zina eden kişiye sadece taş vardır” (Buhârî, Ferâiz, 18, 28, Hudûd, 23, Ahkâm, 29; Müslim, Radâ', 36, 37)

  Bu hadisin -ilk cümlesinin- manası şudur: Bir kadının doğurduğu çocuk -aksi ispat edilmediği sürece- onun kocası olan erkeğe ait olduğu kabul edilir. Çünkü, yatağın sahibi odur. Eğer nikâh yoksa cinsel birleşme zina sayılır ve doğacak çocuk böyle bir erkeğe nispet edilemez. Çünkü zina, nesebin ispatı için bir sebep olmaya elverişli değildir.

  İkinci cümlenin manası ise şöyledir: Zina eden bir kimse, bu gayr-ı meşru ilişkiden dolayı ortaya çıkacak bir çocuğun sahibi değildir. Ona sadece taş vardır, yani eli boş olur. Hiç bir cihette çocuğun babası muamelesi görmez(bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi).

  Bu hadisten de anlaşıldığı gibi, gayr-ı meşru ilişkiden doğan çocuğa karşı gayr-ı meşru babanın hiç bir hakkı yoktur. Hakkı olmadığı gibi, hukuki sorumluluğu da yoktur. İnsanî yönden çocuğa karşı kendini sorumlu hissetmesi, yardımda bulunması ayrı bir konudur.

  Diğer taraftan, zinâdan doğan çocuğun ayıplanacak bir suçu ve günahı yoktur. Nitekim Allah Rasulü Efendimiz (s.a.s.) "Veled-i zînaya annesinin, babasının günahından hiç bir şey yoktur." buyurmuştur. (Hâkim, Müstedrek; Beyhakî, Sünen X/59; Münâvi V/372)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet+ Yorum Gönder