Delail eserleri nelerdir? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose
  Kıdemli Üye
  Desert Rose - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 11,267
  Tecrübe Puanı: 163

  Cevap: Delail eserleri nelerdir?


  İçinde dua ve ayetler yazılı, Mekke ve Medine'nin düşsel resimleriyle bezeli, ciltli küçük kitapçık.
  Osmanlı kitapçılık sanatının tümünü içeren bu kitapçıkların değerli örnekleri vardır.

  DELAİL ESERLERİ

  Hz. Peygamber’in peygamberliğini ispat sadedinde kaleme alınmış olan kitaplardır. Bu türe ait örnekler şunlardır:
  1. Ebu Nuaym el-İsbehani (430/1039)’nin Delailü’n-Nübüvve. Haydarabad’da Matbaatü’n-Nizamiyye tarafından 1320 senesinde basılmıştır.

  2. Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habib el-Basri el-Maverdi (450/1058)’nin A’lamü’n-Nübüvve. Taha Abdürrauf Sa’d’ın tahkiki ile 1971 yılında Kahire’de basılmıştır.

  3. Ebu Bekr el-Beyhaki (458/1066)’nin Delailü’n-Nübüvve. Tam adı Delailü’n-Nübüvve ve Ma’rifetü Ahvali Sahibi’ş-Şeria’dır. 1985 yılında 7 cilt halinde Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye tarafından basılmıştır.

  4. Ebu’l-Ferec b. el-Cevzi (597/1201)’nin Kitabu’l-Vefa fi Fedaili’l-Mustafa. Beşyüz’ü aşkın babı ihtiva eden bu kitap Mustafa Abdülvahid’in tahkiki ile 2 cilt halinde Kahire-1966 da Daru’l-Kütübi’l-Hadise tarafından neşredilmiştir.

  5. Kadı Abdülcebbar b. Ahmed Ebu’l-Hasan’ın Tesbitu Delaili’n-Nübüvve. Abdülkerim Osman’ın tahkiki ile Beyrut-1966 yılında iki cilt halinde basılmıştır.

  S.Polat-H.Nazlıgül-S.Doğanay, Hadis Tahric Edebiyatı+ Yorum Gönder