Konusunu Oylayın.: Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri

5 üzerinden 4.55 | Toplam : 42 kişi
Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri
 1. 20.Nisan.2012, 11:56
  1
  Misafir

  Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri


  Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri Mumsema Arkadaşlar bana 4 halifenin lakapları hakkında bilgi lazım. Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri nelerdir yazar mısınız ?


 2. 20.Nisan.2012, 11:56
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Arkadaşlar bana 4 halifenin lakapları hakkında bilgi lazım. Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri nelerdir yazar mısınız ?

 3. 20.Nisan.2012, 14:22
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,529
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri
  1-Hz. Ebu Bekir’in Lakabı


  Hz. Ebu Bekir’in pek çok lakabı bulunmaktadır. Bunların en meşhuru, hiç
  şüphesiz “es-sıddîk” lakabıdır. “Çok samimi, çok sâdık, sözünü işiyle doğrulayan”
  anlamlarına gelen bu lakap, ona Rasulullah tarafından verilmiş ve bununla şöhret
  kazanmıştır. Hatta bu lakabı, onun künyesiyle birlikte özdeşleşmiş ve beraberce
  “Ebu Bekir es-sıddîk” şeklinde söylenir ve yazılır hale gelmiştir. Ebu Bekir, Hz.
  Peygamber’i ilk tasdik edenlerden biridir. Mi’râc olayını da müşriklerin inkarına
  rağmen, hiç tereddüt etmeden tasdik ettiği için kendisine Hz. Peygamber tarafından
  bu lakap verilmiştir44. Onun bir başka lakabı da “atîk”tir45
  “Cömert, güzel, azad edilmiş” gibi anlamlara gelen bu lakabın, ona annesi tarafından verildiği gibi,
  çok hayır yaptığı, yüzü ve ahlakı güzel olduğu için verildiği de söylenmektedir46


  Bunların yanında, Hz. Peygamber’in, onun Cehennemden âzâd olunduğunu

  müjdelemesi dolayısıyla ve kelimenin “âzâd edilmiş” manasına da uygun olarak,
  Cehennemden azad edildiği için bu lakapla anıldığı rivayet edilmektedir-47
  Ayrıca servetini Allah yolunda harcadığı ve eski elbiseler giydiği için “zü’l-hilâl”, çok
  merhametli olduğu için “evvâh”48ve ilk hac emirliğini gerçekleştirdiği için de “emîrü’l-hac”
  49 lakaplarıyla da anılmıştır.  2-Hz. Ömer’in Lakabı

  Hz. Ömer'in de, pek çok lakabı bulunmaktadır. Bunların başında ise,

  "emîrü’l-mü’minîn" lakabı gelmektedir. Ömer, böyle bir lakap ile isimlendirilen ilk
  kimse olma özelliğini taşımaktadır 50. Onun bu şekilde isimlendirilmesi konusunda
  bir takım farklı yorumlar yapılmaktadır: Bunlardan birincisi, belirtildiğine göre,
  Ömer, hilafete geçtiğinde kendisine "halîfetü halîfeti Rasulullah" diye hitap edildi.
  Ömer, "bunun doğru bir isimlendirme olmadığını, çünkü kendisinden sonra iktidara
  geçenin de "Halîfetü halîfeti halîfeti Rasulullah" diye isimlendirilmesi gerekeceğini
  belirtti. Doğrusu siz mü'minlersiniz, ben de sizin emîrinizim" dedi. Bunun üzerine
  bu lakapla lakaplandırıldığı belirtilmektedir. İkincisi ise, Hz. Ömer yazışmalarında
  kendisinden "Halîfetü halîfeti Rasulullah" diye zikrediyordu. Bir defasında Irak
  valisine böyle bir mektup yazdı. Validen orada bulunan Adiyy b. Hatem ve Lebid b.
  Rebîa'yı kendisine göndermesini istedi. Bu iki sahâbî, Medine'ye geldiler. Mescidde
  bulunan Amr b. el-As'dan, Emîrü'l-Mü'minîn ile görüşmeleri için referans olmasını
  istediler. Amr, onların bu hitap şeklinden hoşlandı ve Hz. Ömer'in huzuruna
  girdiğinde "Selâmün Aleyküm! Ey Mü'minlerin Emîri! " dedi. Ömer, o günden
  itibaren bu lakap ile meşhur oldu 51 Hz. Ömer’in, bundan başka bizzat Hz.
  Peygamber’in lakaplandırdığı bir lakabı daha vardır ki o da, “ğalagü’l-fitne” (fitne
  kilidi) dir. Peygamberimiz onun için “Bu, fitnenin kilididir. Ömer aranızda yaşadığı
  sürece, fitne kapısı kapalı olacaktır” buyurdu52.

  Hz. Ömer’in en meşhur lakabı ise, “fâruk”tur. İslam tarihinde "fâruk"

  lakabıyla tanınan tek sahâbî, Hz. Ömer'dir. Ancak kendisine bu lakabın kimin
  tarafından niçin verildiği hususunda kaynaklarda farklı rivayetler bulunmaktadır.

  Hz. Peygamber, Allah Teâlâ hak ile batılı Ömer ile ayırdığı için onun "fâruk"

  olduğunu söylemiş, Hz. Aişe de, bir soru üzerine Ömer'e "fâruk" lakabını
  Peygamber'in verdiğini ifade etmiştir-53 Bazı kaynaklar da, bu lakabın veriliş
  sebebini şuna bağlamaktadırlar: Ömer müslüman olduktan sonra Rasulullah'a
  başvurarak "Eğer davamızda haklıysak dinimizi böyle gizli yaşamamıza gerek
  yoktur" demiş ve Ka'be'ye gidilmesini istemiş. Bunun üzerine müslümanlar, Hz.
  Peygamber'i aralarına alarak birinin başında Hz. Hamza, diğerinin başında Hz.
  Ömer'in bulunduğu iki saf halinde Ka'be'ye gitmişlerdi. Bu durum, Kureyş'e çok
  dokunmuştu. Rasulullah, Ömer'i hak ile batılı birbirinden ayırdığı için "fâruk" diye isimlendirmiştir54.


  3-Hz. Osman’ın Lakabı
  Osman b. Affân’ın lakabı, “zi’n-nûreyn”’dir. Onun bu şekilde
  lakaplandırılmasının nedeni, Peygamber’in kızlarından önce Rukiyye ile sonra da
  Ümmü Külsüm ile evlenmesidir. Ümmü Külsüm’ün ölümünden sonra Peygamber,
  Osman için “Eğer üçüncü bir kızım olsaydı, onunla evlendirirdim” buyurdu55
  Bundan dolayı da, Hz. Osman “iki nur sahibi” anlamında bu lakapla meşhur oldu.

  4-Hz. Ali'nin Lakabı

  Hz. Ali’nin de diğer halifeler gibi pek çok lakabı bulunmaktadır.
  Bunlar arasında, Ebu Turâb 56
  , Haydar 57 esedullah veya esedü Rasulillah, Allah’ın aslanı,
  şîr-i yezdân, şîr-i hudâ58 seyyidü’l-arab59 el-fâruku’l-ekber, el-murtazâ
  60 el-fetâve kâsîmü’n-nâr 61'ı sayabiliriz.


 4. 20.Nisan.2012, 14:22
  2
  Silent and lonely rains  1-Hz. Ebu Bekir’in Lakabı


  Hz. Ebu Bekir’in pek çok lakabı bulunmaktadır. Bunların en meşhuru, hiç
  şüphesiz “es-sıddîk” lakabıdır. “Çok samimi, çok sâdık, sözünü işiyle doğrulayan”
  anlamlarına gelen bu lakap, ona Rasulullah tarafından verilmiş ve bununla şöhret
  kazanmıştır. Hatta bu lakabı, onun künyesiyle birlikte özdeşleşmiş ve beraberce
  “Ebu Bekir es-sıddîk” şeklinde söylenir ve yazılır hale gelmiştir. Ebu Bekir, Hz.
  Peygamber’i ilk tasdik edenlerden biridir. Mi’râc olayını da müşriklerin inkarına
  rağmen, hiç tereddüt etmeden tasdik ettiği için kendisine Hz. Peygamber tarafından
  bu lakap verilmiştir44. Onun bir başka lakabı da “atîk”tir45
  “Cömert, güzel, azad edilmiş” gibi anlamlara gelen bu lakabın, ona annesi tarafından verildiği gibi,
  çok hayır yaptığı, yüzü ve ahlakı güzel olduğu için verildiği de söylenmektedir46


  Bunların yanında, Hz. Peygamber’in, onun Cehennemden âzâd olunduğunu

  müjdelemesi dolayısıyla ve kelimenin “âzâd edilmiş” manasına da uygun olarak,
  Cehennemden azad edildiği için bu lakapla anıldığı rivayet edilmektedir-47
  Ayrıca servetini Allah yolunda harcadığı ve eski elbiseler giydiği için “zü’l-hilâl”, çok
  merhametli olduğu için “evvâh”48ve ilk hac emirliğini gerçekleştirdiği için de “emîrü’l-hac”
  49 lakaplarıyla da anılmıştır.  2-Hz. Ömer’in Lakabı

  Hz. Ömer'in de, pek çok lakabı bulunmaktadır. Bunların başında ise,

  "emîrü’l-mü’minîn" lakabı gelmektedir. Ömer, böyle bir lakap ile isimlendirilen ilk
  kimse olma özelliğini taşımaktadır 50. Onun bu şekilde isimlendirilmesi konusunda
  bir takım farklı yorumlar yapılmaktadır: Bunlardan birincisi, belirtildiğine göre,
  Ömer, hilafete geçtiğinde kendisine "halîfetü halîfeti Rasulullah" diye hitap edildi.
  Ömer, "bunun doğru bir isimlendirme olmadığını, çünkü kendisinden sonra iktidara
  geçenin de "Halîfetü halîfeti halîfeti Rasulullah" diye isimlendirilmesi gerekeceğini
  belirtti. Doğrusu siz mü'minlersiniz, ben de sizin emîrinizim" dedi. Bunun üzerine
  bu lakapla lakaplandırıldığı belirtilmektedir. İkincisi ise, Hz. Ömer yazışmalarında
  kendisinden "Halîfetü halîfeti Rasulullah" diye zikrediyordu. Bir defasında Irak
  valisine böyle bir mektup yazdı. Validen orada bulunan Adiyy b. Hatem ve Lebid b.
  Rebîa'yı kendisine göndermesini istedi. Bu iki sahâbî, Medine'ye geldiler. Mescidde
  bulunan Amr b. el-As'dan, Emîrü'l-Mü'minîn ile görüşmeleri için referans olmasını
  istediler. Amr, onların bu hitap şeklinden hoşlandı ve Hz. Ömer'in huzuruna
  girdiğinde "Selâmün Aleyküm! Ey Mü'minlerin Emîri! " dedi. Ömer, o günden
  itibaren bu lakap ile meşhur oldu 51 Hz. Ömer’in, bundan başka bizzat Hz.
  Peygamber’in lakaplandırdığı bir lakabı daha vardır ki o da, “ğalagü’l-fitne” (fitne
  kilidi) dir. Peygamberimiz onun için “Bu, fitnenin kilididir. Ömer aranızda yaşadığı
  sürece, fitne kapısı kapalı olacaktır” buyurdu52.

  Hz. Ömer’in en meşhur lakabı ise, “fâruk”tur. İslam tarihinde "fâruk"

  lakabıyla tanınan tek sahâbî, Hz. Ömer'dir. Ancak kendisine bu lakabın kimin
  tarafından niçin verildiği hususunda kaynaklarda farklı rivayetler bulunmaktadır.

  Hz. Peygamber, Allah Teâlâ hak ile batılı Ömer ile ayırdığı için onun "fâruk"

  olduğunu söylemiş, Hz. Aişe de, bir soru üzerine Ömer'e "fâruk" lakabını
  Peygamber'in verdiğini ifade etmiştir-53 Bazı kaynaklar da, bu lakabın veriliş
  sebebini şuna bağlamaktadırlar: Ömer müslüman olduktan sonra Rasulullah'a
  başvurarak "Eğer davamızda haklıysak dinimizi böyle gizli yaşamamıza gerek
  yoktur" demiş ve Ka'be'ye gidilmesini istemiş. Bunun üzerine müslümanlar, Hz.
  Peygamber'i aralarına alarak birinin başında Hz. Hamza, diğerinin başında Hz.
  Ömer'in bulunduğu iki saf halinde Ka'be'ye gitmişlerdi. Bu durum, Kureyş'e çok
  dokunmuştu. Rasulullah, Ömer'i hak ile batılı birbirinden ayırdığı için "fâruk" diye isimlendirmiştir54.


  3-Hz. Osman’ın Lakabı
  Osman b. Affân’ın lakabı, “zi’n-nûreyn”’dir. Onun bu şekilde
  lakaplandırılmasının nedeni, Peygamber’in kızlarından önce Rukiyye ile sonra da
  Ümmü Külsüm ile evlenmesidir. Ümmü Külsüm’ün ölümünden sonra Peygamber,
  Osman için “Eğer üçüncü bir kızım olsaydı, onunla evlendirirdim” buyurdu55
  Bundan dolayı da, Hz. Osman “iki nur sahibi” anlamında bu lakapla meşhur oldu.

  4-Hz. Ali'nin Lakabı

  Hz. Ali’nin de diğer halifeler gibi pek çok lakabı bulunmaktadır.
  Bunlar arasında, Ebu Turâb 56
  , Haydar 57 esedullah veya esedü Rasulillah, Allah’ın aslanı,
  şîr-i yezdân, şîr-i hudâ58 seyyidü’l-arab59 el-fâruku’l-ekber, el-murtazâ
  60 el-fetâve kâsîmü’n-nâr 61'ı sayabiliriz.

 5. 12.Şubat.2013, 21:58
  3
  Misafir

  Cevap: dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri

  tamda işime yarayan üç bilgide burada buldum.


 6. 12.Şubat.2013, 21:58
  3
  pelin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  pelin
  Misafir
  tamda işime yarayan üç bilgide burada buldum.

 7. 19.Mayıs.2017, 08:16
  4
  Misafir

  Yorum: Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri

  Arkadaşlar HZ Ömerin haydar-i tayyar diye bir lakabı varmış.Bu lakab ne anlama geliyor. Neden verilmiş bilen varsa lütfen acıklasın merak ediyorum.


 8. 19.Mayıs.2017, 08:16
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Arkadaşlar HZ Ömerin haydar-i tayyar diye bir lakabı varmış.Bu lakab ne anlama geliyor. Neden verilmiş bilen varsa lütfen acıklasın merak ediyorum.

 9. 20.Mayıs.2017, 01:42
  5
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 27,948
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Dört halifenin lakapları ve veriliş sebepleri

  Hz. Ömer'in bildiğimiz en meşhur lakabı Ömeri Faruk'tur. Yani hak ile batılı birbirinden ayırt etmek anlamında gelir. Haydar-i Tayyar diye bir lakabının olduğunu bilmiyoruz.


 10. 20.Mayıs.2017, 01:42
  5
  Yönetici
  Hz. Ömer'in bildiğimiz en meşhur lakabı Ömeri Faruk'tur. Yani hak ile batılı birbirinden ayırt etmek anlamında gelir. Haydar-i Tayyar diye bir lakabının olduğunu bilmiyoruz.
+ Yorum Gönder