+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kaza ve kader kuranda yazmıyor her insan kendi kazasını kaderinikendisi yapar doğrumu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kaza ve kader kuranda yazmıyor her insan kendi kazasını kaderinikendisi yapar doğrumu?

  Sual: kaza ve kader kuranda yazmıyor her insan kendi kazasını kaderinikendisi yapar.... benim araştırmalarımda bu çıktı.... ? 2. Eşrefoğlu
  Emekli

  Cevap: Kaza ve kader kuranda yazmıyor her insan kendi kazasını kaderinikendisi yapar doğrumu?


  Reklam  Cevap: İslamda '' kaza'' ve '' kader'' kavramları, aslında bir sis perdesiyle çevrilidir...Hakikatın ta kendisi olmakla bereber,her türlü tezahürün ve tasavvurun ötesindedir...bu sis perdesi kaldırılsa bile,insan idraki onu net bir şekilde çözmekten acizdir..

  Zahiri olarak şöyle tarif etmek mümkün; Yüce Allahın ezelden dilemiş ve bilmiş olduğuna ''kader''

  ...dilediği, yarattığı ve bildiği şeyin, belli bir zaman ve mekan içinde zuhur etmesine de '' kaza'' denir...

  İnsan çatallı bir yol kavşağına bırakılmış, ''hayır ve şer'' haritası eline verilmiş, ve ''YAPAGELDİĞİNİZ İŞLERDEN ELBETTE MES'UL OLACAKSINIZ'' denilmiştir. (Nahl-93 )

  Bunun yanında, Allah insanı yaratırken irade,akıl ve şuur ile donatmıştır..Tercihlerimizi şuurumuzla yaptığımız andan itibaren ''irade'' meydana çıkar..irade ancak şuurlu bir canlının tercihidir.hayvanat ve nebatatda irade yoktur...onlar kendilerine yüklenen ilahi mesajın dışına
  çıkamazlar...

  Bundanda şu mana çıkar;kader bir cebri mütahakkim değil, bir ilm-i mütekaddim dir..yani bir cebir ve zorlama değil, o bir önceden bilme ve yaratmadır..

  Ancak, bilmek gerekirki, Yüce Allahın bilmesi yaratması başka şey,rızası ve sevmesi yine başka şeydir...Allah iradeli yatartığı insanı,imtihana tabi tutmak için, hayır ve şer ile dener..

  Hayrı tercih eden kullarından razı olur, şerri tercih eden kulların davranışından razı olmaz..Elbette hayrı ve şerri yaratan Allah'tır..Fakat Yüce Allah, verdiği akıl ve irade ile onu hayra yöneltmişti... Ayette buyurulduğu gibi ''BİZ ONA (insana)İKİ DE YOL GÖSTERDİK'' (el-beled/10 )ve insan bu iki yoldan birini tercih ederek kaderinide çizmiş olur.


+ Yorum Gönder