Yeni hilâli görünce okunacak duâ 5 üzerinden 3.91 | Toplam : 11 kişi
 1. 1
  Misafir Misafir
  Misafir

  Yeni hilâli görünce okunacak duâ


  Yeni hilâli görünce okunacak duâ nedir Yeni hilâli görünce hangi dua okunması gerekmektedir ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  maydın Özel Üye
  maydın
  Özel Üye
  maydın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 761
  Mesaj Sayısı: 742
  Tecrübe Puanı: 9
  Yer: iskenderun

  Cevap: Yeni hilâli görünce okunacak duâ


  Yeni hilâli görünce şu duâ okunur:


  “Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lâilâhe illâllah. Allahumme ehlilhû aleynâ bi’l-emni ve’l-îmâni ve’s-selâmeti ve’l-islâm” (Allah en büyüktür. Allah’tan başka İlah yoktur. Allahım ayı bize güven, huzur ve İslâm ile geçir.)


  Hilali Görünce Okunacak Dua- 1
  Hilali Görünce Okunacak Dua  ـ1ـ عَنْ طلحة بن عبيداللّه رَضِىَ اللّهُ عنه قال: ]كَانَ رَسُولُ اللّهِ # إذَا رَأى الْهَِلَ قَالَ: اَللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَاِيمَانِ، وَالسََّمَةِ وَاِسَْمِ رَبِّى ورَبُّكَ اللّهُ[ أخرجه الترمذي

  Talha İbnu Ubeydillah (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) hilâli görünce şu duayı okurdu: "Allahım, Ay'ın hilâl devresini bize bereketli, imanlı, selâmetli ve İslâm üzere geçir (Ey hilâl) benim de senin de Rabbin Allah'tır" [Tirmizî, Daavât 52, (3447)]  AÇIKLAMA:

  1-Hilâl, ayın geçirdiği safhalardan bir safhanın adıdır Ay'ın ufukta belirmesinin ilk gecesiyle, ikinci ve üçüncü gecelerine denir Dördüncü geceden itibâren kamer denir  2- Hadiste talep edilen yümn, dilimizde uğur, bereket, hayır mânalarına gelir Uğur, zıddı olan uğursuzluk inancını hatırlattığı ve bunun da dinimizde yeri olmadığı için bereket'le tercümesini daha uygun bulduk Mamafih, bazı nüshalarda "yümn" yerine emn gelmiştir Bu da emniyet (güven) demektir Emniyet duygusunun huzurlu bir hayat için ne kadar ehemmiyet arzettiği îzah gerektirmeyecek kadar açık bir durumdur  3-Hadisin Arapça metnini lügavî aslına muvafık olarak şöyle tercüme edebiliriz: "Allahım, bizler (bâtınan) emniyet ve iman üzere, (zâhiren de ) selâmet ve İslâm üzere olduğumuz halde ayı üzerimize doğdurt"  4-Bâzı âlimlerimize göre, emniyet ve selâmetin zikri ile her çeşit zararlı şeylerin def'i; keza iman ve İslâm'ın zikri ile de pek beliğ ve pek veciz bir sûrette her çeşit menfaatin celbedilmesi taleb edilmiş olmaktadır  5- Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in emniyet ve iman talebinde hilâli vesile yapması onun şe'ninin büyüklüğüne delâlet eder Ona teveccüh ederek: "Senin de benim de Rabbimiz Allah'tır sözü, bir kısım insanların, hâdisâtın cereyanında felek adı altında gök cisimlerine tesir izâfe etmelerini reddir Bilindiği üzere günümüzde bile, yıldız falı adı altında, hâdisât üzerinde yııldızların ve burçlar denen yıldız kümelerinin tesirleri hususlarında pek bâtıl sözler mevcuttur  Görüldüğü üzere İslam, yıldızların insanlara en yakın olan, geceleri aydınlatma ve yılın ay ve günlerini hesaplamada sunduğu takvimli hizmeti gibi hizmetlerde insanların hayatını tanzimde oynadığı pek belirgin ve inkarı gayr-ı kâbil role sahip olan Ay'a da, "seni de bizi de yaratan Allah'tır" cümlesi ile hem cahiliye devrinde bir kısım insanlarda görülen Ay ve Güneş'e tapma sapıklığına ve hem de yıldızlarla ilgili başkaca bâtıl inançlara hâtime çekmiştir


  Varlığını başkasından alan, keyfine göre bir başkasına tesir edemez, tasarrufta bulunamaz Şâyet bir te'siri, bir hizmeti varsa bu, onu yaratandan gelmektedir Hakikî te'sir O'na (celle celâluhû) âittirİslâm'ın tevhid inancı, her çeşit tesir ve icraatın Allah'tan geldiğini takrir eder Resûlullah, ay doğduğu zaman okunacak duada bile bunun tesbit ve takrîrine ehemmiyet vermiştir Bütün bu gayrete rağmen, günümüzde bile, hâlâ yıldızın tesirine inanan, yıldız falıyla vakit geçiren Müslümanların varlığı, üzüntü ile karşılanacak bir durumdur  Hilali Görünce Okunacak Dua- 2


  ـ2ـ وعن قتادة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ]أنَّهُ بَلَّغَهُ أنَّ النَّبِىَّ # كانَ إذَا رَأى الهَِلَ قالَ: هَِلُ خَيْرٍ وَرشْدٍ ثََثَ مَرَّاتٍ، آمَنْتُ بِاللّهِ الَّذِى خَلَقَكَ ثََثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اَلْحَمْدُ للّهِ الَّذِى ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا[ أجرجه أبو داودوفي رواية له عنه قال: ]كانَ رسولُ اللّهِ # إذَا رَأى الهَِلَ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ[  Katâde (rahimehullah)'ye ulaştığına göre, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) hilâli görünce şu duayı okurmuş: "Hayırlı ve istikametli bir hilal (devresi diliyorum)" Bunu üç kere söyledikten sonra, "Seni yaratan Allah'a inandım"Bunu da üç kere tekrar ettikten sonra: " Ayını çıkarıp Ayını getiren Allah'a hamdolsun" dermiş" [Ebû Dâvud, Edeb 111 (5092)]

  Ebû Dâvud'un yine Katâde'den kaydrettiği bir diğer rivâyetinde: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm), hilâli görünce yüzünü ondan çevirirdi" denmektedir  AÇIKLAMA:

  1-Hilâl devresinin hayırlı ve istikametli (rüşd üzere) olmasını dilemek, Allah'a ibâdetle geçmesini dilemektir Hacc mîkatı, Ramazan orucunun başı vs hilâl devrelerine rastlamaktadır

  2-Rivâyet, Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in ayları ismen zikrettiğini göstermektedir Meselâ "Cemâziyelevvel'i çıkarıp Cemaziyelâhir'i getiren Allah'a hamdolsun" demek gibi

  3-Ebû Dâvud'un ikinci rivâyetinde Hz Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in hilâli görünce yüzünü çevirdiği ifâde edilmektedir Münâvî, bu hadîsi açıklarken şu izahı sunar: "Bu çevirme, hilâlin şerrinden çekinmek içindir Zîra, Tirmizî'nin kaydettiği üzere, Hz Âişe'ye Resûlullah: اَسْتَعِيذِى بِاللّهِ مِنْ شَرِّهِ فإنَّهُ الْغَاسِقُ اِذَا وَقَبَ "Ey Âişe, onun şerrinden Allah'a sığın, zîra o, battığı zaman (Felak sûresinde haber verilen) elgâsık'tır"(4) demiştirYahut da Resûlullah'ın ondan yüzünü çevirmesinin hikmeti, cedd-i emcedi Hz İbrahim (aleyhisselam)'in َ اُحِبُّ اŒفِلِينَ "Batan şeyleri sevmem" (En'am 76) sözüne meyletmektir

  4-Son olarak, hadislerin sıhhat durumuna temas edelim Ebû Dâvud, hadisleri "Kişi hilâli görünce ne demelidir?" başlığını taşıyan bir bâbta kaydettikten sonra şunu söyler: "Bu bâbta Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'tan sahih müsned (muttasıl) bir hadis gelmemiştir" Katâde'den kaydedilenler mürseldir, yâni senedlerinde kopukluk vardır

  Zîra Katâde, Tâbiîn'dendir, sahâbe değildir, kimden işittiğini de tasrîh etmemiştirAncak İbnu Hacer, Katâde'nin mürseline Müsedded'in Müsned-i Kebîr' inde -yine mürsel olan- bir şâhid bulduğunu, Ebû Nuaym'da da mevsûl (senedinde kopukluk olmayan) bir şâhid bulduğunu belirtir______________(4) Felak suresinde çöken karanlık el-Gâsık olarak isimlendirilmiştir: "Karanlığı çöküp bastığı zaman gecenin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım" (Felak 1-3)


+ Yorum Gönder