5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Afiş,pankart ve dövis hazırlayacağım Hz.Muhammed (s.a.v) ile ilgili ayet ve meallerini istiyorum

  Kuran-ı Kerim de Hz.Muhammed ile ilgili ayet mealleri
  Konu ile ilgili afiş , pankart dövis hazırlayacağım

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye

  Cevap: Afiş,pankart ve dövis hazırlayacağım Hz.Muhammed (s.a.v) ile ilgili ayet ve meallerini istiyorum

  Biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere/peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik İbrahim'e, İsmail'e, İshak a, Yakub'a, Esbata/Sıptlar'a, İsa'ya, Eyyub|Eyyûb'a, Yunus'a, Harun (peygamber)|Hârun'a ve Süleyman'a da vahyettikDâvud'a Zeburu verdik"'' (Nisâ, 4/163)

  "Ikra’bismi rabbikellezî halak Halakal insâne min alak Ikra’ ve rabbukel ekrem Ellezî alleme bil kalem Allemel insâne mâ lem ya’lem " (Alak, 1-5)
  Meali: Yaratan Rabbinin İsmi ile oku İnsanı bir alaktan (embriyodan) yarattı Oku ve senin Rabbin, sonsuz kerem sahibidir Ki o kalem ile insana bilmediği şeyleri öğretti

  "Bugün kafirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler Artık onlardan korkmayın, benden korkun Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim" (Mâide, 3 içinde)

  “Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında bir şüphe içindeyseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz; Allah’tan başka şahitlerinizi de çağırın (ve bunu ispat edin)” (Bakara sûresi, âyet, 23)

  "Andolsun Allah'ın Resûlünde sizin için -Allah'ı ve âhireti arzu eden ve Allah'ı çok anan kimseler için- (uyulacak) en güzel bir örnek vardır" (Ahzâb, 33/ 21)

  Kur'ân, Hz Peygamberin mü'minler için örnek bir insan olduğunu belirtmekle kalmaz aynı zamanda onun büyük bir ahlâk üzere olduğunu da şöyle vurgular:

  "Nün Kaleme ve yazdıklarına andolsun, Sen Rabb'inin nimetiyle ünlenmiş (bir deli) değilsin Senin için kesintisiz bir mükâfat vardır Ve sen, büyük bir ahlâk üzeresin" (Kalem, 68/ 1-4)

  Sünnetin dindeki değerini ortaya koyan unsurlardan birisi de genelde onun da bir vahiy mahsûlü oluşudur Nitekim, Kur'ân'a baktığımız zaman vahyin sadece kendisi ile sınırlandırılmadığına, Hz Peygamber'e Kur'ân'ın dışında da vahiy verildiğine dâir birçok işâretleri görürüz

  Deki hayır biz hanif olan ibrahimin dinindeniz (bakara 135)

  De ki: "Allah doğru söyledi O halde doğru olan, [Allah'ı bir bilen] İbrahim'in dinine uyun O, müşriklerden değildi (Aliimran 95)

  Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar (Bakara/4)

  arşivden.


  ----------------------------
  Kardeşim birde Duda suresi tamamen
  Peygamberimiz (s.a.v)e
  hitap eden bir suredir.
  Duhâ Suresi- Diyanet Vakfı Meali

  1. Andolsun kuşluk vaktine

  2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki,

  3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

  4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.

  5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.

  6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?

  7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?

  8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

  9. Öyleyse yetimi sakın ezme.

  10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.

  11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.
  alıntı...+ Yorum Gönder