Kürtçe mevlit yazarları kimlerdir? 5 üzerinden 4.20 | Toplam : 5 kişi
 1. 1
  Misafir Misafir
  Misafir

  Kürtçe mevlit yazarları kimlerdir?


  kürtçe mevlit yazarları kimlerdir??

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose
  Kıdemli Üye
  Desert Rose - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 11,442
  Tecrübe Puanı: 165

  Cevap: kürtçe mevlit yazarları kimlerdir??


  Müfid YÜKSEL

  Kürtçe Mevlid-i Şerîf yazarı Molla-i Bâtevî hakkında kaynaklarda çelişkili ve doğrulanamayan bilgiler bulunmaktadır. Kürtçe (Kurmancî) Mevlid-i Şerîf’in ilk baskılarında adı Hasan El-Ertûşî şeklinde yer almıştır ki yapa geldiğimiz araştırmalar bunu doğrulamamaktadır. Bazı kaynaklarsa adını Ahmed olarak kaydetmiştir. Bu kayıtlara karşı yaptığımız araştırma sonucunda asıl adı Molla Hüseyin El-Batevî’dir. Molla Ahmed onun dedesidir. Babasının adı Molla Mustafa’dır. Molla Ahmed, soyundan gelenlerin ifadesine göre, ailesi aslen Irak Kürtlerinin Mizurî aşiretinden olup Beytüşşebab’ın Pirusan/Piruşan köyündendir.

  Onun ve oğlu Molla Mustafa’nın kabirleri Pirusan/Piruşan köyündedir. Sonra, torunu ve Mevlid yazarı Molla Hüseyin, Bâte köyü sakinlerinin talebiyle kardeşleri, Osman, Ahmed ve Mehmed’le birlikte bu köye göçmüş ve burada imamlık yapmıştır. Aile bundan sonra Batevî olarak anılmıştır. Molla Ahmed’in 18. yüzyıl başlarında hayatta olduğu tahmin edilmektedir. Mevlid-i Şerîf’in yazarı ise bunun torunu olan Molla Hüseyin’dir. Molla Hüseyin’in doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Mevlid metninde kendisi hakkında hiçbir bilgi vermemiş. Sadece son iki beytinde Mevlid’i yazan Bâteli bu fakire duâ ve Fatiha okunmasını istemiştir.

  هم ژبو هر چار امام جادهء

  هم ژبونا كاتبی ڤی نسخهء

  بو جمیع مسلمین و صالحه

  بو فقیر باتهء الفاتحه

  Hem ji bo her çâr imâm-ı caddeé

  Hem ji bona kâtib-i vî nüshaé

  Bû cemi’-i müslimîn o sâliha


  Bû fakîr-i Bâteî El-Fatiha

  Tercüme:”Hem bu yolun (Ehl-i Sünnet’in) her dört imamı için; hem bu nüshanın (Mevlid) yazarı için; tüm Müslüman ve Salihlere ve Bâteli bu fakîre Fatiha”

  Mevlid yazarı Molla Hüseyin’in ve kardeşlerinin mezarları halen Bâte (Güneyyaka) köyünde bulunmaktadır. Bu köy 1991 tarihinde Beytüşşebap ilçesiyle birlikte Şırnak iline bağlanmıştır. Bugün aynı köyde yaşayan torunlarından Molla Salih (Salih Kaval) ile, Mevlid-i Şerîf yazarı arasında yedi kuşak bulunduğu tesbit edilmiştir:

  Molla Ahmed

  Molla Mustafa

  Molla Hüseyin (Mevlid Yazarı)

  Molla Tahir

  Hüseyin

  Ali

  Molla Salih

  Ali

  Molla Salih (Halen hayatta ve Bâte-Güneyyaka- köyünde yaşıyor. Köyün imamı)

  M. Emin Zeki Beğ, “Meşâhiru’l-Kurd Ve Kurdistan” adlı eserinde isminin Ahmed olduğunu, H. 820-900 tarihleri arasında yaşadığını belirtmekteyse de ( M. Emin Zeki Beğ, 2006: 446) yukarıda, Mevlid sahibinin bizzat torunlarından aldığımız bilgilerle tümüyle çelişmektedir. Bu anlamda Tahsin İbrahim Doskî ile Muhsin İbrahim Doskî’nin Mevlid’in 1996 yılındaki neşrinin önsözündeki bilgilerde de ciddi hatalar sözkonusudur. Burada da Molla Hüseyin El-Bâtevî’nin doğum-vefat tarihleri olarak M. Emin Zeki Beğ’in verdiği aynı tarihler verilmiştir. (Tahsin İ. Doskî-Muhsin İ. Doskî, 1996: 11)

  Mevlid ilkin, Bediüzzaman Said-i Nursî’nin yakın arkadaşlarından Ahmed Râmiz tarafından 1324 tarihinde Kahire’de basılmış. Daha sonra 1327’de tekrar Şeyh Muhammed Şefik El-Arvâsî tarafından İstanbul’da Ahmed Kâmil matbaasında bastırılmıştır. Mevlid’in bunun dışında çeşitli baskıları yapılmış, 1996 yılında Irak-Dohuk’ta, Tahsin İbrahim Doskî ile Muhsin İbrahim Doskî tarafından bazı yazma nüshalarına dayanılarak tahkikli bir şekilde basılmıştır. Son önemli baskısı ise müellifin hayatı ile ilgili geniş bir araştırma ve girişle birlikte İstanbul’da Molla Abdüssamed ve Molla Abdüsselâm tarafından gerçekleştirilmiş. Bu neşir Kürtçe Mevlid’in şu ana kadar yapılmış en ilmî neşridir. Yine bu Kürdçe Mevlid-i Şerîf’in Zeynelabidîn el-Amidî tarafından Arapça bir şerhi yapılmış olup, bu şerh Diyarbakır’da basılmıştır.

  Kürdçe Mevlid tertip ve kısmen mana olarak Süleyman Çelebî’nin (Vefatı: Bursa-825/1422) Türkçe Mevlid-i Şerif’ine benzemekte ona nazîre olarak yazıldığı metinden tesbit edilebilmektedir. Hatta Merhabâ ile başlayan bahirler, Süleyman Çelebî Mevlid’indeki Merhabâ ile başlayan bahirlerin aynısı ve tercümesi gibidir:

  Süleyman Çelebi Mevlidi:

  یارادلمش جمله اولدی شادمان

  غم گیدوب عالم یڭیدن بولدی جان

  جمله ذرات جهان ایدوب ندا

  چاغریشوبن دیدیلركم مرحبا

  مرحبا أی عالی سلطان مرحبا

  مرحبا أی كان عرفان مرحبا

  مرحبا أی سر فرقان مرحبا

  مرحبا أی درده درمان مرحبا

  مرحبا أی بلبل باغ جمال

  مرحبا أی آشنای ذوالجلال

  مرحبا أی ما ه وخرشید هدی

  مرحبا أی حقدن اولمایان جدا

  مرحبا أی عاصی امت ملجا ئی

  مرحبا أی چاره سزلر أشفعی

  مرحبا أی جان باقی مرحبا

  مرحبا عشّاقه ساقی مرحبا

  مرحبا أی قرة العین خلیل

  مرحبا أی خاص محبوب جلیل

  مرحبا أی رحمةً للعالمین

  مرحبا سنسین شفیع المذنبین

  مرحبا أی پادشا ه دو جهان

  سنڭ ایچون اولدی كون ایله مكان

  أی جمالی گون یوزی بدر منیر

  أی قمو دوشمشلره سن دستگیر

  دستگیریسین قمو افتاده نڭ

  هم پناهی بنده وُ آزاده نڭ

  أی گوڭللر دردینڭ درمانی سن

  أی یرادلمشلرڭ سلطانی سن

  سنسین اول سلطان جمله أنبیا

  نورچشم أولیا وُ اصفیا

  أی رسالت تختنڭ سن خاتمی

  أی نبوّت مهرینڭ خاتمی

  چونكه نورڭ روشن ایتدی عالمی

  گُل جمالڭ گلشن ایتدی عالمی

  اولدی زائل ظلمت جهل و ضلال

  بولدی باغ معرفت عین كمال

  یا حبیب الله بزه امداد قیل

  صوڭ نفس دیدارڭ ایله شاد قیل

  Yaradılmış cümle oldı şâduman

  Gam gidüb âlem yeniden buldı cân

  Cümle zerrât-ı cihân idüb nidâ

  Çağrışuben didiler kim merhabâ

  Merhabâ ey âlî Sultan merhabâ

  Merhabâ ey kân-i irfân Merhabâ

  Merhabâ ey Sırr-ı Furkân merhabâ

  Merhabâ ey derde dermân merhabâ

  Merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı cemâl

  Merhabâ ey âşina-yı Zü’l-Celâl

  Merhabâ ey mâh u hurşîd-i hüda

  Merhabâ ey Hakk’dan olmayan cüda  Merhabâ ey âsî ümmet melcei

  Merhabâ ey çâresizler eşfa’ı

  Merhabâ ey cân-ı Bâkî merhaba

  Merhabâ uşşâka sâkî merhabâ

  Merhabâ ey kurratu’l-Ayn-ı Halîl

  Merhabâ ey hâs-ı mahbûb-ı Celîl

  Merhabâ ey rahmeten lilâlemîn

  Merhabâ sensin Şefîu’l-Müznibîn

  Merhabâ ey padişah-ı dû cihân

  Senin içün oldı kevn ile mekân

  Ey cemâlı gün yüzi bedr-i münîr

  Ey kamu düşmişlere sen destgîr

  Destgîrisin kamu üftâdenün

  Hem penâhı bende vü âzâdenün

  Ey gönüller derdinün dermânı sen

  Ey yaradılmışlarun sultânı sen

  Sensin ol sultân-ı cümle enbiyâ

  Nûr-ı çeşm-i evliyâ vü asfiyâ

  Ey risâlet tahtının sen hâtimi

  Ey nübüvvet mührinün sen hâtemİ  Çünki nûrun rûşen itdi âlemi

  Gül cemâlun gülşen itdi âlemi

  Oldı zâil zulmet-i cehl ü dalâl

  Buldı bâğ-ı ma’rifet ‘ayn-ı kemâl

  Yâ Habîballah bize imdâd kıl

  Son nefes dîdârın ile şâd kıl

  (Süleyman Çelebi, Mevlid, Rıza Efendi Neşri, 1327:8-9; Faruk K. Timurtaş Yayını, 1990: IX, 29, 99-101)

  Molla Hüseyin El-Bâtevî Mevlidi

  جمله ذرات جهان دا أڤ ندا

  كرنه گازی پیكڤه گوتن مرحبا

  مرحبا أی سرّ فرقان مرحبا

  مرحبا أی درمان دردان مرحبا

  مرحبا أی جان باقی مرحبا

  مرحبا أی عشّاق ساقی مرحبا

  مرحبا أی عالی سلطان مرحبا

  مرحبا أی كان عرفان مرحبا

  مرحبا أی شمس تابان مرحبا

  مرحبا أی جان جانان مرحبا

  مرحبا أی قرّة العین خلیل

  مرحبا أی خاص محبوب جلیل

  مرحبا أی رحمة للعالمین

  مرحبا أنت شفیع المذنبین

  مرحبا أی آفتاب بی زوال

  مرحبا أی ماه تاب لا یزال

  مرحبا أی بلبل باغ وصال

  مرحبا أی آشنای ذوالجلال

  مرحبا أی نور خرشید خدا

  مرحبا أی توژحق نابی جدا

  مرحبا مطلوب عالم هرتوی

  مرحبا أولاد هاشم هر توی

  مرحبا أی نورحقرا مظهری

  مرحبا أی اولیارا سروری

  مرحبا هاتی شڤان أمّتی

  مرحبا هات بومه نورا دولتی

  مرحبا أی بدرعالم یا منیر

  مرحبا أی خلق كتی را دستگیر

  مرحبا سلطان جمله أنبیا

  مرحبا أی نورچشم أصفیا

  Cümle zerrât-ı cihân dâ ev nidâ

  Kérne gâzî pékve gotin merhabâ

  Merhabâ ey Sırr-ı Furkân merhabâ

  Merhabâ ey dermân-ı derdan merhabâ

  Merhabâ ey cân-ı Bâkî merhabâ

  Merhabâ uşşâk-ı sâkî merhabâ

  Merhabâ ey âlî Sultan merhabâ

  Merhabâ ey kân-i irfân merhabâ

  Merhabâ ey şems-i tâbân merhabâ

  Merhabâ ey cân-ı cânân merhabâ

  Merhabâ ey kurratu’l-Ayn-ı Halîl

  Merhabâ ey hâs-ı mahbûb-ı Celî

  Merhabâ ey rahmeten lilâlemîn

  Merhabâ tûyi Şefîu’l-Müznibîn

  Merhabâ ey âfitâb-ı bîzewâl

  Merhabâ ey mâh-ı tâb-ı lâyezâl

  Merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı visâl

  Merhabâ ey âşina-yı Zi’l-Celâl

  Merhabâ ey nûr-ı hurşîd-i Huda

  Merhabâ ey tû ji Hakk nâbi cüda

  Merhabâ matlûb-ı âlem her tûyi

  Merhabâ ewlâd-ı Hâşim her tûyi

  Merhabâ ey nûr-ı Hakkra mazhari

  Merhabâ ey ewliyâra serweri

  Merhabâ hâti şivân-i ümmeti

  Merhabâ hât bûme nûra devleti

  Merhabâ ey bedr-i âlem yâ Münîr

  Merhabâ halk-i ketira destgîr

  Merhabâ sultân-ı cümle enbiya

  Merhabâ ey nûr-ı çeşm-i asfiya

  (Hüseyin El-Batevî, Mevlid, Seyyid Şefik Arvasî Neşri: 24-25; Nubihar Yayınları Neşri: 2006:106-109)

  Özellikle bahirler ve tevşihler arasında nakarat olarak tekrarlanan beyit ise mana olarak aynıdır.

  گر د ڤیتن هون ژ نار بن نجات

  بعشق و شوقك هون ببیژن الصلوة

  گر دیلرسز بوله سز اوددن نجات

  عشق ایله درد ایله ایدڭ الصلات

  Ger dévitin hûn ji nâré bin necât

  Bi’aşk o şevqek hûn bibéjin Es-Selât

  Ger dilersiz bulasız oddan necât

  ‘Işk ile derd ile eyidin Es-Salât

  Kürtçe Mevlid-i Şerîf, Kürt medreselerinde Kur’an-ı Kerim’i hatmeden çocuklara, Ahmed El-Hânî’nin Nubihâr kitabından önce okutulur, çoğunlukla ezberletilir. (Not: Mevlid-i Şerîf müellifi Molla Hüseyin El-Bâtevî ile ilgili bilgilerini bizimle cömertçe paylaşan ahfadından Molla Salih Kaval ve İdris Kaval ile araştırmacı Hakkarili Halid Yalçın’a teşekkürü borç biliriz)

  Kaynaklar:

  Babé Zérevanî, 2002-2003. Mela Hiséné Bateyî, Nûbihar Dergisi, sayı: 87-88

  Doskî, Tahsin İbrahim-Doskî, Muhsin İbrahim, 1996. Mela-yı Bâteî We Behremi-yi wî, Çaphâne-i Hawar, Dohuk-Irak

  Molla Hasan El-Ertûşî, 1324. Mevlidu’n-Nebî (SAV), Ahmed Râmiz neşri, Kahire

  Molla Hasan El-Ertûşî , 1327. Mevlidu’n-Nebî (SAV), Seyyid Şefik Arvâsî neşri, Ahmed Kâmil matbaası, Dersaâdet

  Molla Hüseyin El-Bâtî Eş-Şâfi’î El-Hakkârî, 2006. Mevllidu’n-Nebî (SAV), Tahkik ve Yayın: Abdül-bâsıt Muhammed Abdussamed İbn Molla Muhammed Tâhir El-Amidî, Nubihar Yayınları, İstanbul

  Muhammed Emin Zeki Beğ, 2006. Meşâhiru’l-Kurd Ve Kurdis-tan, Tercüme: Es-Seyyide Kerime-te, Önsöz Ve İlave: Muhammed Ali Avnî, Dâru’z-Zaman, Şam-Suriye

  Zeynelâbidîn El-Amidî, Behce-tu’l-Enâm Bi-şerhi Mevlidi’n-Nebî (SAV) (Kürtçe Mevlid’in Arapça şerhi), Diyarbakır.

  Süleyman Çelebî bin İvaz Ahmed Paşa bin Mahmud El-Bursevî, 1327. Musahhah Mevlid-i Şerîf, Tashih Ve Neşir: Rıza Efendi, Matbaa-i Ahmed Kâmil, İstanbul

  Süleyman Çelebî, 1990. Mev-lid, Hazırlayan: Faruk K. Timurtaş, M.E.B Yayınları, İstanbul+ Yorum Gönder