Kur'an-ı Kerimi güzel okuyan sahabeler ve hayatları 5 üzerinden 4.69 | Toplam : 29 kişi
 1. 1
  Misafir Misafir
  Misafir

  Kur'an-ı Kerimi güzel okuyan sahabeler ve hayatları


  Kur'an-ı Kerimi güzel okuyan sahabeler ve hayatları hakkında bilgiler paylaşabilir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose
  Kıdemli Üye
  Desert Rose - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 11,541
  Tecrübe Puanı: 166

  Cevap: Kur'an-ı Kerimi güzel okuyan sahabeler ve hayatları


  Ukbe İbni Âmir el-Cuhenî -radıyallahu anh- Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan bir Kur'an hâfızı. Gecenin seher vakitlerinde kalkıp Mevlâ ile konuşurcasına huşu ile Kur'an tilâvet eden bir âşık... Kendi el yazması Kur'an'ı bulunan bir ilim eri
  Kendisi şöyle anlatıyor:
  Bir gün Rasulullah –sallahu aleyhi ve selem- Efendimiz bana: "Ukbe! Sana, şimdiye kadar benzeri görülmeyen iki sureyi öğreteyim mi?" dedi.
  Ben de: "Evet Ya Rasûlallah! " dedim. Bunun üzerine iki Cihan Güneşi efendimiz bana "Felâk ve Nas" sûrelerini okudu. Namaz vakti girince imam oldu ve o iki sureyle namazı kıldırdı. Daha sonra:

  "Ey Ukbe! Yatarken bu sureleri daima oku!" buyurdu.
  Hz. Ömer radıyallahu anh onu bir gün çağırıp şöyle dedi "Ey Ukbe! Bana biraz Kur'an oku!" O da: "Hay, hay, Ey Emîru'l-mü'minin" dedi ve bir miktar Kur'an okudu. Ukbe radıyallahu anhın tatlı tatlı okuyuşunu huşu ile dinleyen Hz. Ömer radıyallahu anh gözyaşlarını tutamadı ve sakalını ıslatıncaya kadar ağladı.

  Kuranı en güzel okuyanları onlardı: Übey ibn. Kaab(ra) Kur'an-ı Kerîm'i en iyi okuyan,"Ümmetimin en iyi okuyanı Übey'dir." (Zehebî, Siyer, I, 392) hadisine mazhar, öğretmen olarak tayin edilmiş,sahabe ondan kuran öğrenmiş, 8 gecede hatmetmiş, Nitekim ondan şöyle rivayet edilmiştir: "Muhacirlerden birine Kur'an öğretmiştim. Bu zat bana bir yay hediye etti. Ben bunu Rasûlüllah sallallahu aleyhi ve selleme anlatınca: "Onu alırsan ateşten bir yay almış olursun" buyurdu. Ben de yayı sahibine geri verdim"(İbn Mace, Ticarât, 8).
  Enes b. Malik radıyallahu anhden şöyle rivâyet edildi: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey b. Ka'b'a: "Âllah bana Lemyekünillezîne keferu suresini sana okumamı emretti" buyurdu. Übey "Allah benim adımı da andı mı?" dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" deyince Übey b. Ka'b sevincinden ağladı (Tecrid-i Sarih Tercümesi, X, 21).

  Abdullah İbn Mes'ud,
  Kâbe'de Kur'ân okumak istemişti. Hz. Peygamber ve Ashâbı bunun tehlikeli bir hareket olduğunu, özellikle Mekke'de kendisini himaye edecek büyük bir âilenin bulunmadığını, müşriklerin ona karşı pervasızca hareket ederek kendisini işkenceye uğratacaklarını söylemişler, fakat İbn Mes'ud'un iman coşkunluğu bütün bunları geçmiş: "Beni, onların şerrinden Allah korur!" diyerek kalkmış ve Kâbe'ye gitmişti.
  İbn Mes'ud'u kızgın kumlara yatırıp İslâm'ı terk etmeye davet ettiler. Fakat İbn Mes'ud, bu ezalara zerre kadar önem vermedi. Müşrikler de işkencelerinin bir fayda vermeyeceğini anlayarak onu bıraktılar. Hastalandı ama davasından vaz geçmedi.
  (İbnü 'I-Esîr, Üsdü '1-Gâbe, I I I, 256-257).

  Önce habeşistana daha sonra da Medineye hicret etti. Bir gün Mescid’te İbn Mes'ud, güzel sesle Nisâ sûresini okuyordu. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir ve Ömer ile birlikte mescide gelmiş ve onu zevkle dinledikten sonra şöyle demişlerdi: "İbn Mes'ud! Ne dilersen dile nâil olursun!" (İbn Hanbel, Müsned, 1, 454)
  İbn Mes'ud, bir gün Rasûlullah'a: "Biz Kur'an'ı sizden okuduk, sizden öğrenmedik mi?" demiş, Rasûlullah da şöyle buyurmuştu: "Evet ama ben Kur'an'ı başkalarından dinlemek isterim."
  İbn Mes'ud diyor ki: "Bir gün Rasûlullah'ın huzurunda Nisâ sûresinden bir bölüm okuyordum. "Her ümmetten bir şâhid getirdiğimiz, seni de onların üzerine şâhid getirdiğimiz vakit, bakalım onların hali nice olacak?" (en-Nisâ, 4/41) ayeti kerimesine geldiğim zaman, Rasûlullah'ın gözleri yaşarmıştı ."+ Yorum Gönder