İslâm Hukuku Işığında Cellâle Hayvanı Cellâle'nin Tanımı ve Kapsamı Cellâle'nin Tesbit Yöntemi Cellâle'nin Şer'î Delili 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  İslâm Hukuku Işığında Cellâle Hayvanı Cellâle'nin Tanımı ve Kapsamı Cellâle'nin Tesbit Yöntemi Cellâle'nin Şer'î Delili


  İslâm Hukuku Işığında Cellâle Hayvanı Cellâle'nin Tanımı ve Kapsamı Cellâle'nin Tesbit Yöntemi Cellâle'nin Şer'î Delili ve Hükmü.

  İslâm Hukuku Işığında Cellâle Hayvanı 57. A. Cellâle'nin Tanımı ve Kapsamı 57. B. Cellâle'nin Tesbit Yöntemi 57. C. Cellâle'nin Şer'î Delili ve Hükmü.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhasibi Devamlı Üye
  Muhasibi
  Devamlı Üye
  Muhasibi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 6,215
  Tecrübe Puanı: 64
  Yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: İslâm Hukuku Işığında Cellâle Hayvanı Cellâle'nin Tanımı ve Kapsamı Cellâle'nin Tesbit Yöntemi Cellâle'nin Şer'î


  Cellâle (Yani Dışkı Yiyen Hayvan) Etini Yemenin Yaşarlığı Bâbî


  3189) İbn-i Ömer (Radtyallâhü anhümâ)'dan rivayet edildiğine göre:

  Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), cellâle (yâni dışkı yi­yen hayvan) etlerini ve sütlerini yasaklamıştır." [37]


  İzahı


  Bu hadisi Tirmizi ve Ebû Dâvüd da rivayet et­mişlerdir.

  Avnü'l-Mabûd yazarı bu hadisin şerhinde özetle şu bilgiyi verir: Cellâle: Dışkı yiyen hayvandır. Deve, sığır, davar, tavuk ve eti yenen diğer hayvanların hepsi bu hükme tâbidir. Bunlardan dışkı yi­yenin eti yenmez. İbn-i H a z m , cellâle'nin dört ayaklı hay­vanlara mahsus olduğunu iddia etmiştir.

  Bir kavle göre; bir hayvanın yemininin çoğu necaset, yâni pislik olursa, cellâle sayılır. Şayet yeminin ekserisi temiz ise cellâle sayıl­maz. N e v e v i, Tashihü't-Tenbîh'te bu görüşü beyân etmiş ise de er-Ravda'da R â f i î' ye uyarak : Sıhhatli olan görüş şudur ki: Bir hayvanın cellâle sayılması, onun yeminin ekserisinin temiz veya pis olmasına bağlı olmamasıdır. Önemli olan husus onun râyihası ve bozulmasıdır. Eğer hayvanın etinin veya et suyunun kokusu veya ta­dı ya da rengi bozulursa cellâle sayılır, demiştir.

  Hattâbi de: Cellâle, yâni dışkı yiyen hayvan etini yemek ve sütünü içmek hususunda âlimler ihtilâf etmişlerdir. Şöyle ki

  Re'y ehli, Şafii ve Ahmed bin Hanbel, cellâle hay­vanın etini yemeyi ve sütünü içmeyi mekruh görmüşler ve: Böyle bir hayvan birkaç gün hapsedilip sırf temiz yemle beslenmedikçe yen­mez. Şayet dediğimiz gibi hapsedilip eti güzelleşinceye kadar temiz yemle beslendikten sonra boğazlanırsa etini yemekte ve sütünü iç­mekte bir beis yoktur, demişlerdir.

  Bir hadîste rivayet edildiğine göre, dışkı yiyen sığırın, kırk gün hapsedilip sırf temiz yemle yemlendikten sonra eti yenilir. 1 b n - i Ömer (Radıyallâhü anh) da: Tavuk üç gün hapsedilip (ve bu sürece sırf temiz yemle besledikten) sonra kesilir, demiştir.

  îshâk bin Râhuveyh: Dışkı yiyen hayvanın eti gü­zel yıkandıktan sonra yenilmesinde bir sakınca yok, demiştir.

  Hasan-i Basrî de böyle bir hayvanın etini yemekte bir beis görmemiştir. Mâlik bin Enes de Hasan-i Basrî gibi söylemiştir, der.

  îbn-i Reslân da Şerhü's-Sünen'de: Dışkı yiyen hayvanı hapsetmek için tâyin edilmiş bir süre yoktur. Bâzı âlimler bu süre­nin deve ve sığır için kırk gün, koyun ve keçi nevi için yedi gün ve tavuk cinsi için üç gün olduğunu söylemişler. El-Mühezzeb ve et-Tah-rîr'de bu görüş seçilmiştir, diye bilgi verir.

  Dışkı yiyen hayvanın yâni deve, inek, koyun ve keçinin sütünün temiz olup olmadığı hususunda ihtilâf vardır. Cumhura göre temiz­dir, yâni içilebilir. Çünkü şer'an pis sayılan kan hayvanın vücûdun­da ete ve süte dönüşüp temizlenir. Hayvanın yediği pislik de onun vücûdunda kana, sonra ete ve süte dönüşmüş olur. [38]


+ Yorum Gönder