Konusunu Oylayın.: Kunut duası nerelerde okunur?

5 üzerinden 4.82 | Toplam : 60 kişi
Kunut duası nerelerde okunur?
 1. 17.Aralık.2011, 16:02
  1
  Misafir

  Kunut duası nerelerde okunur?


  Kunut duası nerelerde okunur? Mumsema Kunut duasının nerede okunması gerekmektedir Kunut duası hakkında bilgi verir misiniz arkadaşlar


 2. 17.Aralık.2011, 16:02
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Kunut duasının nerede okunması gerekmektedir Kunut duası hakkında bilgi verir misiniz arkadaşlar

 3. 17.Aralık.2011, 16:56
  2
  Yetim
  Hadimul Müslimin

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Ocak.2007
  Üye No: 9
  Mesaj Sayısı: 1,981
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 22
  Bulunduğu yer: Hadimul Müslimin

  Cevap: Kunut duası nerelerde okunur?
  Kunut duası hanefi mezhebine göre vitir namazında okunur.

  Şafii mezhebinde kunut duası, Sabah namazı ve vitir namazında okunur.

  Şafii mezhebinde okunan kunut duası:

  "Allahümmehdina fîmen hedeyte. Ve âfinâ fimen âfeyte. Ve tevellena fimen tevelleyte. Ve bariklena fîma â'tayte. Ve kınâ şerra mâ kadayte. Feinneke takdî velâ yukdâ âleyke. Ve innehu lâ yezillü men vâleyte. Velâ yeizzü men âdeyte. Tebârekte Rabbenâ ve teâleyte. Felekel hamdu âla ma kadayte. Nestağfirüke we netubu ileyke. Ve sallallahu âla seyyiddina Muhammedin ve âla alihi ve sahbihi ve sellem."

  "Allah'ım, hidayet ettiklerinin yoluna bizi de hidâyet et. Allah'ım, âfiyet ver. Dost edindiklerinle beraber bizi de dost edin. Verdiğin şeyleri bize mübârek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Şüphesiz Sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların ise aslâ aziz olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Allah'ın Rasulü Muhammed'e salat ve selam olsun". 4. 17.Aralık.2011, 16:56
  2
  Hadimul Müslimin  Kunut duası hanefi mezhebine göre vitir namazında okunur.

  Şafii mezhebinde kunut duası, Sabah namazı ve vitir namazında okunur.

  Şafii mezhebinde okunan kunut duası:

  "Allahümmehdina fîmen hedeyte. Ve âfinâ fimen âfeyte. Ve tevellena fimen tevelleyte. Ve bariklena fîma â'tayte. Ve kınâ şerra mâ kadayte. Feinneke takdî velâ yukdâ âleyke. Ve innehu lâ yezillü men vâleyte. Velâ yeizzü men âdeyte. Tebârekte Rabbenâ ve teâleyte. Felekel hamdu âla ma kadayte. Nestağfirüke we netubu ileyke. Ve sallallahu âla seyyiddina Muhammedin ve âla alihi ve sahbihi ve sellem."

  "Allah'ım, hidayet ettiklerinin yoluna bizi de hidâyet et. Allah'ım, âfiyet ver. Dost edindiklerinle beraber bizi de dost edin. Verdiğin şeyleri bize mübârek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Şüphesiz Sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların ise aslâ aziz olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Allah'ın Rasulü Muhammed'e salat ve selam olsun".


 5. 17.Aralık.2011, 16:58
  3
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,555
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Kunut duası nerelerde okunur?

  İbadet, taat, huşû, kıyam, sükût, dua.

  Terim olarak; yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekâtında rükûdan önce yapılan duanın adıdır.

  Vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve sûre okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır, eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve kunut duaları okunur. Kunutta meşhur duayı okumak ve Hz. Peygambere salavât getirmek sünnettir. Ancak genel anlamda uygun herhangi bir duayı okumak ve tekbir almak Ebû Hanîfe'ye göre vacib, Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise sünnettir.

  Kunut Duası: "Allahüme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

  Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahsâ azabeke, inne azâbeke bi'lküfâri mülhik "

  Yani "ilâhî! Senden yardım, senden mağfiret, senden hidâyet dileriz. Sana iman ederiz, sana tevbe ederiz ve sana güveniriz. Bütün iyiliklerin için sana sena ederiz. Nimetlerin için sana şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz. Sana isyan edenlerle ilişkimizi keseriz.

  İlâhi! Yalnız sana ibadet eder, senin hoşnutluğunu kazanmak için namaz kılar, yalnız sana secde ederiz. Senin rızana uygun olarak çalışır, sana koşarız. Senin rahmetini umar, senin azabından korkarız. Şüphesiz; senin azabın kâfirlere erişir" (el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyî, Beyrut 1402/1982, I, 273, 274; İbnu'l-Hümâm, Fethu'l Kadîr, Mısır 1398/ 1970; İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtâr, İstanbul 1984, II, 10 vd.).

  Vitir namazı gerek yalnız kılınsın, gerekse cemaatla kılınsın her ikisinde de imam ve cemaat kunut dualarını içinden okurlar. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır" (Ahmed b. Hanbel, I, 172, 180).

  Hz. Peygamber'in değişik zamanlarda ve namazlarda değişik kunut dualarını okuduğuna ait hadisler vardır. Ancak Ebu Hanîfe'ye göre Kunut, farz namazlarda geçici bir süre için okunmuş fakat daha sonra nesholunmuştur.

  Kunut duaları Vitir'den başka namazlarda okunmaz. Ancak bir fitne, belâ, musîbet olduğu zamanlarda sabah namazının farzında da okunabilir.

  İmam Şafiî ve İmam Mâlik'e göre sabah namazının farzında rükû ile secde arasında kıyam halinde kunut duası okunur. Bu Mâlikîlerde müstehab Şâfiîlerde ise sünnettir.

  Kunut duasını bilmeyen kimse yalnız "Rabbenâ âtinâfi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr" (el-Bakara, 2/201) duasını okur. Anlamı: "Rabbimiz! Bize dünyada da iyiliği, âhirette de iyiliği ver. Ve bizi cehennem azabından koru". Üç defa; "Allâhümmeğfirlî (Allah'ım beni bağışla)" veya üç defa; Ya Rabbî (Ey Rabbim)" demesi de câizdir.

  Hz. Ali'nin oğlu Hasan; "Rasûlüllah (s.a.s) vitirde okuyacağım kelimeleri bana öğretti" demiş ve şu duayı nakletmiştir: "Allâhümme'hdinî fi men hedeyte ve âfinîfi men âfeyte vet evellenîfi men tevelleyte ve bârik lîfi mâ e'tayte ve kınî şerra mâ kadayte fe inneke takdî ve lâ yukdâ aleyke ve innehû lâ yezillü men vâleyte ve lâyeızzü men âdeyte tebârekte Rabbenâ ve teâleyte, ve sallâ'llâhü alâ'n-Nebiyyi Muhammed" (Ebû Dâvud, Vitr, 5; Tirmizî, Vıtr, 10; Nesaî, Kıyâmü'l-leyl, 51; İbn Mâce, İkâme, 117; Dârimî, Salât, 214). Anlamı: "Allah'ım, hidayet ettiklerinin yoluna beni de hidâyet et. Allah'ım, âfiyet ver. Dost edindiklerinle beraber beni de dost edin. Verdiğin şeyleri bana mübârek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz Sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların ise aslâ aziz olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Allah'ın Rasulü Muhammed'e salat ve selam olsun".

  Şâmil İA 6. 17.Aralık.2011, 16:58
  3
  Silent and lonely rains
  İbadet, taat, huşû, kıyam, sükût, dua.

  Terim olarak; yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekâtında rükûdan önce yapılan duanın adıdır.

  Vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve sûre okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır, eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve kunut duaları okunur. Kunutta meşhur duayı okumak ve Hz. Peygambere salavât getirmek sünnettir. Ancak genel anlamda uygun herhangi bir duayı okumak ve tekbir almak Ebû Hanîfe'ye göre vacib, Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise sünnettir.

  Kunut Duası: "Allahüme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke'l hayra küllehû neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

  Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü narcû rahmeteke ve nahsâ azabeke, inne azâbeke bi'lküfâri mülhik "

  Yani "ilâhî! Senden yardım, senden mağfiret, senden hidâyet dileriz. Sana iman ederiz, sana tevbe ederiz ve sana güveniriz. Bütün iyiliklerin için sana sena ederiz. Nimetlerin için sana şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz. Sana isyan edenlerle ilişkimizi keseriz.

  İlâhi! Yalnız sana ibadet eder, senin hoşnutluğunu kazanmak için namaz kılar, yalnız sana secde ederiz. Senin rızana uygun olarak çalışır, sana koşarız. Senin rahmetini umar, senin azabından korkarız. Şüphesiz; senin azabın kâfirlere erişir" (el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyî, Beyrut 1402/1982, I, 273, 274; İbnu'l-Hümâm, Fethu'l Kadîr, Mısır 1398/ 1970; İbn Abidîn, Reddü'l-Muhtâr, İstanbul 1984, II, 10 vd.).

  Vitir namazı gerek yalnız kılınsın, gerekse cemaatla kılınsın her ikisinde de imam ve cemaat kunut dualarını içinden okurlar. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır" (Ahmed b. Hanbel, I, 172, 180).

  Hz. Peygamber'in değişik zamanlarda ve namazlarda değişik kunut dualarını okuduğuna ait hadisler vardır. Ancak Ebu Hanîfe'ye göre Kunut, farz namazlarda geçici bir süre için okunmuş fakat daha sonra nesholunmuştur.

  Kunut duaları Vitir'den başka namazlarda okunmaz. Ancak bir fitne, belâ, musîbet olduğu zamanlarda sabah namazının farzında da okunabilir.

  İmam Şafiî ve İmam Mâlik'e göre sabah namazının farzında rükû ile secde arasında kıyam halinde kunut duası okunur. Bu Mâlikîlerde müstehab Şâfiîlerde ise sünnettir.

  Kunut duasını bilmeyen kimse yalnız "Rabbenâ âtinâfi'd-dünyâ haseneten vefî'l-âhireti haseneten ve kınâ azâbe'n-nâr" (el-Bakara, 2/201) duasını okur. Anlamı: "Rabbimiz! Bize dünyada da iyiliği, âhirette de iyiliği ver. Ve bizi cehennem azabından koru". Üç defa; "Allâhümmeğfirlî (Allah'ım beni bağışla)" veya üç defa; Ya Rabbî (Ey Rabbim)" demesi de câizdir.

  Hz. Ali'nin oğlu Hasan; "Rasûlüllah (s.a.s) vitirde okuyacağım kelimeleri bana öğretti" demiş ve şu duayı nakletmiştir: "Allâhümme'hdinî fi men hedeyte ve âfinîfi men âfeyte vet evellenîfi men tevelleyte ve bârik lîfi mâ e'tayte ve kınî şerra mâ kadayte fe inneke takdî ve lâ yukdâ aleyke ve innehû lâ yezillü men vâleyte ve lâyeızzü men âdeyte tebârekte Rabbenâ ve teâleyte, ve sallâ'llâhü alâ'n-Nebiyyi Muhammed" (Ebû Dâvud, Vitr, 5; Tirmizî, Vıtr, 10; Nesaî, Kıyâmü'l-leyl, 51; İbn Mâce, İkâme, 117; Dârimî, Salât, 214). Anlamı: "Allah'ım, hidayet ettiklerinin yoluna beni de hidâyet et. Allah'ım, âfiyet ver. Dost edindiklerinle beraber beni de dost edin. Verdiğin şeyleri bana mübârek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz Sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların ise aslâ aziz olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Allah'ın Rasulü Muhammed'e salat ve selam olsun".

  Şâmil İA


 7. 06.Mart.2013, 21:26
  4
  Misafir

  Cevap: Kunut duası nerelerde okunur?

  çok güzel bi site teşekkürler.


 8. 06.Mart.2013, 21:26
  4
  tuğçe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  tuğçe
  Misafir
  çok güzel bi site teşekkürler.

 9. 04.Ekim.2015, 17:42
  5
  Misafir

  Cevap: Kunut duası nerelerde okunur?

  off keşke daha açıklayıcı olsa ama yine de emeğinize sağlık


 10. 04.Ekim.2015, 17:42
  5
  selenn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  selenn
  Misafir
  off keşke daha açıklayıcı olsa ama yine de emeğinize sağlık

 11. 28.Ekim.2015, 12:11
  6
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 10,344
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Kunut duası nerelerde okunur?

  kunut duaları nerede okunur
  Alıntı
  keşke daha açıklayıcı olsa
  Kunut duası vitir namazında okunur imam azam ebu hanifeye göre. Vitir namazının 3. rekatında zammı süreden sonra okunur.
  Şafiide ise vitir ve sabah namazının son rekatında rüküdan sonra okunur.


 12. 28.Ekim.2015, 12:11
  6
  mum
  Administrator
  kunut duaları nerede okunur
  Alıntı
  keşke daha açıklayıcı olsa
  Kunut duası vitir namazında okunur imam azam ebu hanifeye göre. Vitir namazının 3. rekatında zammı süreden sonra okunur.
  Şafiide ise vitir ve sabah namazının son rekatında rüküdan sonra okunur.

 13. 06.Nisan.2016, 20:35
  7
  Misafir

  Cevap: Kunut duası nerelerde okunur?

  Kunut duası çok güzel bir duadır çünkü Allah için ukuyoruz


 14. 06.Nisan.2016, 20:35
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Kunut duası çok güzel bir duadır çünkü Allah için ukuyoruz

 15. 26.Aralık.2016, 01:13
  8
  Misafir

  Yorum: Kunut duası nerelerde okunur?

  Merhaba ben mine şafii mezhebine göre kunut duası namazın neresinde okunur lütfen cevap yazın


 16. 26.Aralık.2016, 01:13
  8
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Merhaba ben mine şafii mezhebine göre kunut duası namazın neresinde okunur lütfen cevap yazın

 17. 26.Aralık.2016, 05:02
  9
  Sabır
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Mayıs.2014
  Üye No: 103593
  Mesaj Sayısı: 133
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2

  Yorum: Cevap: Kunut duası nerelerde okunur?

  Sabah namazının farzında ikinci rekattaki rükudan doğrulunca secdeye varmadan önce ayakta eller açılır ve kunut duası okunur.


 18. 26.Aralık.2016, 05:02
  9
  Sabır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  Sabah namazının farzında ikinci rekattaki rükudan doğrulunca secdeye varmadan önce ayakta eller açılır ve kunut duası okunur.

 19. 15.Haziran.2017, 04:14
  10
  Misafir

  Yorum: Kunut duası nerelerde okunur?

  Merhaba.Kunut duasinin Hanefi Mezhebince,musibet zamanında okunmasıyla ilgili farklı şeyler gördüm.Bahsettiğim durumda; 1) farzda mi sunnette mi okunuyor, 2)rukudan önce tekbirle mi(vitr gibi) yoksa rukudan kalkınca mı okunuyor? selamlar


 20. 15.Haziran.2017, 04:14
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Merhaba.Kunut duasinin Hanefi Mezhebince,musibet zamanında okunmasıyla ilgili farklı şeyler gördüm.Bahsettiğim durumda; 1) farzda mi sunnette mi okunuyor, 2)rukudan önce tekbirle mi(vitr gibi) yoksa rukudan kalkınca mı okunuyor? selamlar

 21. 15.Haziran.2017, 22:42
  11
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 27,651
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Kunut duası nerelerde okunur?

  Merhaba. Peygamber aleyhisselamdan çeşitli vakitlerde kunut duası okuduğu rivayet edilmiştir. Ancak Ebu Hanife'ye göre kunut duaları farz namazlarda geçici bir süre için okunmuş fakat daha sonra nesh olduğunu açıklamıştır. Bundan dolayı kunut duaları vitir namazlarından başka namazlarda okunmaz.

  Sadece çeşitli bela ve musibetler karşısında sabah namazının farzında da okunabilir.


 22. 15.Haziran.2017, 22:42
  11
  Yönetici
  Merhaba. Peygamber aleyhisselamdan çeşitli vakitlerde kunut duası okuduğu rivayet edilmiştir. Ancak Ebu Hanife'ye göre kunut duaları farz namazlarda geçici bir süre için okunmuş fakat daha sonra nesh olduğunu açıklamıştır. Bundan dolayı kunut duaları vitir namazlarından başka namazlarda okunmaz.

  Sadece çeşitli bela ve musibetler karşısında sabah namazının farzında da okunabilir.

 23. 15.Ocak.2018, 08:20
  12
  Misafir

  Yorum: Kunut duası nerelerde okunur?

  2 rekâtta rukudan dogrulduktan hemen sonra okunur


 24. 15.Ocak.2018, 08:20
  12
  Beyt.can - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Beyt.can
  Misafir
  2 rekâtta rukudan dogrulduktan hemen sonra okunur
+ Yorum Gönder
Git 12 Son