Kadın felçli ve bakıma muhtaç olan kayınbabasıyla bir evde yalnız kalıp, hizmet ve bakımını yapabilir mi?

Kadın felçli ve bakıma muhtaç olan kayınbabasıyla bir evde yalnız kalıp, hizmet ve bakımını yapabilir mi? 5 üzerinden 4.67 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Kadın felçli ve bakıma muhtaç olan kayınbabasıyla bir evde yalnız kalıp, hizmet ve bakımını yapabilir mi?

  Mahremiyet hakkında…, 30 yaşlarında, eşi vefat etmiş, çocukları olan ve geçim sıkıntısı çeken bir bayan; 60 yaşlarında, yalnız başına yaşayan, felçli ve bakıma muhtaç olan kayınbabasıyla bir evde yalnız kalıp, hizmet ve bakımını yapabilir mi?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Ecrinim Hüvel Baki..

  Cevap: Mahremiyet hakkında…, 30 yaşlarında, eşi vefat etmiş, çocukları olan ve geçim sıkıntısı çeken bir bayan; 60 yaşla

  Bu soruya şu hükümler ışığında cevap verilir:

  Kayınpeder, gelini ile evlenebilir mi?
  Bir kimsenin; oğlunun karısı yani geliniyle ve oğlundan veya kızından olan torununun karısıyla evlenmesi “sıhriyet (hısımlık)” sebebi ile ebediyen haramdır.

  Kayınpeder, gelini ile yalnız kalabilir mi?
  Kayınpederin gelini ile evlenmesi haram olunca, gelinin kayınpederi ile bir arada bulunması caiz olmuş olur. Ancak kayınpeder ve gelinin Allah’tan korkan, haram ve helali bilen ve gereklerini yerine getiren kimseler olmaları gerekir. Bu kimseler zikredilen vasıflara haiz olmazsa; fitneye düşme, zan ve şüphe altında kalma ihtimalleri bulunacağından kayınpeder ile gelinin bir arada bulunmaları caiz değildir.
  Soruda söz edilen durumda fitneye düşme ve su-i zan altında kalma ihtimali bulunmamaktadır. Zira kayınpeder yatalak bir hasta olup, def-i hacet dâhil her türlü ihtiyacında yardıma ve bakıma muhtaçtır.

  Gelin, “zaruret halinde” kayınpederinin avret yerlerine muttali olabilir mi?
  Kayınpederin felçli olup def-i hacet ve diğer ihtiyaçları için ayağa kalkamamasından dolayı zaruret hâsıl olmuştur. Dolayısıyla gelinin, bakımı esnasında kayınpederinin mahrem yerlerini görmesinde veya dokunmasındaki haramlık zaruretten dolayı ortadan kalkar.
  Ancak unutulmamalıdır ki; mahrem yerlere muttali olma durumu “zaruretler miktarınca takdir edilir” kaidesine göre, amacını aşamaz ve sınırsız değildir.
  Faydalanılan Kaynaklar:
  Fetevâyi Hindiye, c.2, s.276.+ Yorum Gönder