Ahiret gününe niçin inanmamız gerekli,açıklarmısınız? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
 1. 1

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye
  Desert Rose
  Kıdemli Üye

  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 10,893
  Tecrübe Puanı: 159

  Cevap: Ahiret gününe niçin inanmamız gerekli,açıklarmısınız?


  Ahirete iman nedir?

  Allâh’tan başka hiç bir varlık ezeli ve ebedî değildir Hepsi de Allâh’ın yaratmasıyla
  sonradan meydana gelmiştir Sonradan yaratılan şeylerin bir de sonu vardır Dünyanın
  da sonunun gelip düzeninin alt üst olmasından yani Kıyametin kopmasından sonra
  Allâh’ın emriyle bütün canlılar tekrar diriltilecektir Buna öldükten sonra tekrar dirilme
  denir İnsanlar dünyada yaptıkları şeylerden sorguya çekilecek, haklı haksız ayırt
  edilecek, kimin kimde hakkı varsa alınacak, herkes dünyada yaptığı iyilik ve kötülüğün
  karşılığını mutlaka görecektir İşte bütün bunlara inanmak iman esaslarındandır
  Ahirete inanmayan kişi, Kurân ayetlerini de inkar etmiş olacağından dinden çıkmış olur:


  "…Ey iman edenler! Allah'a,peygamberine,peygamberine indirdiği kitaba ve daha
  önce indirdiği kitaba iman edin Kim Allah'ı,meleklerini,kitaplarını ,peygamberlerini
  ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur" (Nisa:4/136)
  ayeti bunu açıkça belirtmektedir
  ----------------

  Âhiret Gününe Îmanın İnsan Hayatı Üzerindeki Te'sirleri Nelerdir?

  Âhiret gününe ve bu günde olacak hâdiselere inanmanın, îman esasları içinde hususî
  ve mühim bir yeri vardır Kur'an-ı Kerîm'de îman esasları çok defa "Allah'a ve âhiret
  gününe îman" olarak özetlenir

  Allah'ın kudret ve irâdesi ile yaratılan insan, bu dünyada az veya çok yaşadıktan
  sonra ölecek, bedeni çürüyerek toprak olacaktır Fakat insanın cevherini, hakikî varlığını
  ve üstün cihetini teşkîl eden ruh, maddî olmadığı için yaşamaya devam edecektir
  İnsanı ilk defa yoktan vâr eden Allah, onun cismini kıyâmet günü tekrar yaratacak,
  ruhunu ona döndürerek tekrar diriltecek, bu dünyada yaptıklarından hesaba çekip
  ceza ve mükâfatını verecektir

  Onun için insanın, dünya hayatına inandığı ve oradaki saadetine çalıştığı gibi,
  âhiret hayatına da inanması ve oradaki mutluluğu için de çalışması gerekir Aslında
  bu dünya bir deneme yeri, bir imtihan salonu ve âhiretin ekin mahallidir Burada ne
  ekilirse, orada o biçilecektir Bu sebeble âhiret hayatı, dünya hayatının gayesidir
  İnsan dünyası için çalıştığı gibi, ebedî hayat yeri olan âhireti için, oradaki saadet
  ve mutluluğu için de çalışmalıdır
  Bu ise onun âhirete inanarak Allah'ın emirlerine uyması, yasaklarından kaçması, hayırlı
  işleri yapması, böylece Rabbinin rızasını kazanması, yani, tam bir İslâmî hayat yaşaması
  ile mümkündür
  Peygamberimiz bu bakımdan "Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın hemen ölecekmiş
  gibi âhiret için çalışınız" buyurmuştur
  Âhirete îmanın önemini bu şekilde belirttikten sonra, insan hayatı üzerindeki te'sirlerini
  de şu şekilde özetleyebiliriz:

  Yüce Allah'a ve ebediyet ülkesi ahirete îman, insanların ümidlerini yenilemek,
  acılarını hafifletmek ve karşılaştığı zorlukları yenmekte en büyük yardımcıdır
  Çünkü böyle bir îmana sâhip olan bir kimse, bütün musibetlere sabırla karşılık verir,
  başına gelen felâketler karşısında ümidsizliğe düşmeden, o engelleri aşmaya şevkle
  ve ümidle çalışır
  Âhirete îman, insanı iki güzel vasfa sâhip kılar:

  1 Bollukta, verdiği nimetler için Allah'a şükretmek,
  2 Darlıkta ise, hâline sabretmek ve Rabbine isyân etmemek

  Allah'a ve âhirete îman, insanı daima iyilik ve hayır işlemeye, şerden ve kötülüklerden
  kaçınmaya, ahlâk ve fazilet ile zinetlenmeye, Allah'tan korkarak her işinde O'nun
  koyduğu İlâhî ölçülere uymaya da sevkeder
  Böyle bir îman sâhibi, hiçbir işinde doğruluktan ayrılmaz Her şey'i zamanında ve
  eksiksiz yapar Nefsine, ailesine, çevresine, vatan ve milletine, hattâ insanlığa karşı
  dürüst hareket eder Onlara samimî olarak sevgi ve şefkat göstermeyi, faydalı olmayı,
  hizmet edebilmeyi kendine hayat düsturu bilir

  Hak ve adaletten de ayrılmaz, kimseye zulmetmez Zengin olmak istese, kötü yollara
  sapmaz, hile yapmaz, kimseyi aldatmaz Malını daima hayırlı ve faydalı işlere sarfeder
  Kendi hakkını bilir, başkalarının da hukukunu gözetir Fakir ve düşkünlere yardım elini
  uzatmaktan zevk duyar Kendisi için sevdiğini mü'min kardeşi için de sever Çünkü o,
  ceza ve mükâfat günü olan âhirete kesin olarak inanmakta, bu dünyada yapılan işlerin
  orada hesabının verileceğini bilmekte, her hareketini bu esasa göre ayarlamaktadır
  Bu esas, ferd ve cem'iyetin hayatını düzenleyen, sulh ve huzuru te'min eden çok
  önemli bir faktördür

  Mehmet Dikmen 3. 3
  Misafir Misafir
  Misafir

  Cevap: Ahiret gününe niçin inanmamız gerekli,açıklarmısınız?


  harika bir site ödevime çok yardımcı oldu


 4. Reklam

+ Yorum Gönder