Borctan ve sıkıntıdan kurtulmak için dua

5 üzerinden 4.33 | Toplam : 57 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Borctan ve sıkıntıdan kurtulmak için dua

  Arkadaşlar borçtan ve sıkıntıdan kurtulmak için dua var mı dinimizde dua kısa ve etkili olsun lütfen

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhasibi Devamlı Üye

  Cevap: borctan ve sıkıntıdan kurtulmak için dua

  Muaz (r.a)'dan.
  Borçtan Kurtulmak için Peygamber Efendimizin Öğrettiği Dua.''Sebir Dağı Kadar Borcu.. Allah resulü (s.a.v) buyuruyor:

  ''Size öyle bir dua öğreteceğim ki, Sebir dağı kadar borcunuz olsa Allah Teala
  size onu ödemeyi nasip eder: (S.Dareyn)

  Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab. Rahmaned dünya vel ahırati ve rahıymehüma tu'tıy men teşaü minhüma ve temneu men teşaü irhamni rahmeten tuğnını biha an rahmetin men sivak.

  *Duanın belirli bir sayısı ve zamanı yoktur.Elinizden geldiğince bol bol okuyunuz.Peygamberimizin müjdelediği bir duadır.
  Allah dualarınızı hayırlısı ile kabul eder inşallah.
  Bana da bi Allah razı olsun diyin yeter bana..
  Allah'a emanet olun.

  KAYNAK:
  Namaz sureleri ve dualar kitabı.
  Pamuk Yayıncılık. Arif PAMUK.


 3. 3
  islamyolu Emekli

  Cevap: borctan ve sıkıntıdan kurtulmak için dua

  evet Arif Pamuk'un Dualar kitabının 271-272 sayfalarında bu mevcut şimdi kitaba baktım gördüm. Gerçekten çok faziletli. o yazıyıda yazayım..

  Cenabı Peygamber (SAV) efendimiz Ashab-ı kiramdan Muaz b. Cebel (R.A) ı bir cuma günü göremez ve suma namazından sonra yanına teşrif eder ve göremediğinden sual eder: '' ya Resulellah ! bir yahudinin üzerimde kırk dirhem gümüş alacağı oldugundan taraf-ı saadetinize teveccüh etmişken huzurunuza varabilmekten beni men etmiştir. '' cevabında bulunur. Cenabı Peygamber efendimiz (SAV) : '' Ya Muaz' Sana bir dua öğreteyim ki ona devam edersen Sebir dağı kadar borcun olmuş olsa Cenab-ı Hak onu öder.'' Buyurmuşlardır (Merhum Üstad H.H.M Osman efendi hazretlerinin ''Necatül -Melhüf '' isimli eserinden alınmıştır.)

  Diğer bir hadis-i şerifte bu duanın esrarınıa dair resulü Ekrem (SAV) buyuruyorlar:

  ''Ya Muaz ' Kulak ver , iyi dinle , sana öyle bir dua öğretecegimki , üzerinde Uhud Dağı kadar Borcun olsa Cenabı Ecelli A'la sana borcunu ödettirir (Taberani, Enes (R.A) ' dan rivayet etmiştir. )


 4. Reklam

 5. 4
  Desert Rose Kıdemli Üye

  Cevap: borctan ve sıkıntıdan kurtulmak için dua

  "Bir dua da ben ekleyeyim inşaAllah

  ------------

  Allahım! Borçlarımı ödemeyi bana kolaylaştır çünkü sen herşeye Kadirsin amin

  Borçlardan ve sıkıntılardan kurtuluş duası

  " Allahümme innî eûzü bike minelhemmi, vel hazeni ve eûzü bike minel'aczi velkeseli, ve eûzü bike minelcübni, velbuhli ve eûzü bike min galebetiddeyni ve kahrir ricali"

  Ebu davud'un rivayetine göre, bu dua Ashab'dan Medine'li Ebû Umâme'ye öğretilmiştir Ebû Umâme, namaz vakti dışında (namaz vaktinden sonra) camide dalgın dalgın oturuyormuş Muhammed, bunu görmüş ve ne olduğunu sormuş Ebû Umâme: "Yakama yapışan borçlar, kederler yâ Resûlallâh Yani, çok borcum var, dardayım, onun için sıkıntı çekiyorum, elem ve kederler yakamı bırakmıyor" demiş Bunun üzerine Muhammed "Yâ Ebâ Ümâme! Sana bir dua öğreteceğim, onu okuduğun zaman Cenab-ı Hak senin gamını, kederini giderir Borcunu ödetir Bu duayı akşam sabah oku" buyurmuş ve yukarıdaki duayı öğretmiş

  Ebû Umâme, sonra şöyle demiş: "Resûlallahın emrettiği gibi duayı akşam sabah okumaya devam ettim Bütün dertlerim, kederlerim, sıkıntı ve bunalımım gitti Ve borçlarımı da hemen ödemem nasip oldu


 6. 5
  Fetva Meclisi Moderatör
  Borç Belasından Kurtulmak İçin Dua

  Ebu’d-Derdâ’dan Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir:
  Okunuşu:
  “Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi.”

  Manası:
  “Allah bana kâfidir; O’ndan başka ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim; O, büyük Arş’ın Rabbidir.”

  “Allah’ım! Üzüntü ve kederden Sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden Sana sığınırım.

  ” Ebû Umâme der ki, ben bunu yaptım. Allah Tealâ, üzüntü ve kederimi giderdi ve borcumu benden kaldırdı.”

  Borçlunun Okuyacağı Dua

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
  “Her kim, Vâkıa sûresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.”
  “Vâkıa sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.”
  Birgün Hz. Ebû Bekr, Resûlullah efendimize; “Yâ Resûlallah, saçlarında beyazlıklar belirdi” demişti. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:
  “Saç ve sakalımı Hûd Vâkıa, Mürselât sûreleri ağarttı.”
  Resûlullah efendimizin böyle buyurması, bu sûrelerde, kıyâmet hallerini, eski kavimlerin uğradığı âkıbetleri düşünmesi ve ümmeti için üzülmesi sebebiyledir.
  Abdullah bin Mes’ûd gözlerini açtı ve buyurdu ki: “Onlara Vâkıa sûresini bırakıyorum. Bu sûreyi okuyan aslâ fakirlik yüzü görmez.”


  Borçlu Duaları
  “Allahümmekfinî bi–halâlike an harâmike ve ağninî bi–fazlıke ammen sivâk.”(1)

  Manası;


  “Allah’ım! Rızkı helâlinden vererek beni harama düşürme ve bana ihsanını lutfeyle. Beni Senden başkalarına muhtaç eyleme.”

  “Allâhümme yâ Ganiyyü yâ hamîdü yâ mübdiü yâ muîdü yâ rahîmü yâ vedûd! Eğninî bihalâlike an harâmike bi–fazlike ammen sivâke”

  Manası;

  “Ey zengin olan, bütün hamdler kendisine âid olan, ey yoktan yaratan ve tekrar iâde edecek olan, ey dostlarına çok acıyan ve çok seven Allah’ım! Beni helâlinle perverde eyle, harama düşürme ve fazl u kereminle Senden başkasına muhtaç eyleme.”

  “Bu duâyı yetmiş kere okuyan kimsenin kısa zamanda zengin olacağı, bir kısım ulemâ ve meşayıhtan nakledilmiştir.

  Yazışmalı bir köle Hz. Ali Radyallâhu Anh’a gelir ve:
  “Sahibimle anlaştığım parayı ödemekten âciz kaldım, bana yardın ediniz” der. Damad–ı Nebî Radıyallahu Anh ona:

  “Rasûlullah Aleyhisselâtu Vesselâm’ın bana öğrettiği kelimeleri sana öğreteyim. Onu okuduğun takdirde üzerinde Sebir dağı kadar borcun olsa da Allah Teâlâ onu sana ödettirir” demiş ve şu duâyı öğretmiştir:
  “Allah’ım, yeterince helâlinden vererek beni haramından koru. Lütfunla ver, başkasına muhtaç etme.“(2)
  “Borç yükü altında olanların bu duâyı okudukları takdirde, borçları Sebir dağı kadar da olsa, Yüce Allah ödetir.”(3)

  İbn–i Abbas Radıyallâhu Anh Efendimiz Aleyhisselâm’dan naklediyor:
  “Her kim, Cuma namazından sonra, oturduğu yerden kalkmadan yüz defa:
  “Sübhânallahi vebihamdihî sübhânallâhilazîm vebihamdihî estağfirullah,” Yâni:
  “Kim Allah’ı tesbih eder, hamd eder ve O’ndan mağfiret dilerim” derse, Allah Teâlâ onun yüzbin günahını, ana babasının da yirmi dörtbin günahını bağışlar.”(4)
  İbn–i Hibban da Cumadan sonra yüz kere yukarıdaki tesbihi yapanı Allah Teâlâ’nın zengin edeceğini nakletmiştir.
  netten alıntı..


 7. 6
  Misafir
  ALLAH RAZİ OLSUN
  BU NE guzellik


 8. 7
  mum Kişisel Rütbe

  Peygamberimizin borçtan kurtulmak için okuduğu dua

  Borç ve sıkıntı ile ilgili bir hadis

  El-Hudrî (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v) bir gün Mescid’e girdi. Orada Ensâr’dan Ebû Ümâme (r.a) denen kimse ile karşılaştı. Ona: “Ey Ebû Ümâme, niçin seni namaz vakti dışında Mescid’de oturmuş görüyorum?” diye sordu. “Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allah’ın Rasûlü!” diye cevap verdi.

  Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v): “Sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Bunları okursan, Allah, senden sıkıntını giderir ve borcunu öder.” “Evet, ey Allah’ın Rasûlü, öğret!” dedim. “Öyleyse, akşama çıktın mı sabaha erdin mi şu duayı oku:
  “Allah’ım üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Aczden ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım.”

  (Ebû Ümâme) der ki: “Ben bu duayı yaptım, Allah benden gamımı giderdi, borcumu ödedi.”
  (Ebû Dâvûd, Salât 367, 1555) 9. 8
  Misafir
  ALLAH razı olsun muhterem..bu duayı daha öncede birçok kaynakta okumuştum,fakat alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberi ünvansız,salavatsız asker arkadaşın gibi yadedilemeyeceğinide okumuştum.saygılar.


+ Yorum Gönder