+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sabah, Akşam Ve Uyku Öncesi Okunabilecek Duâlar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sabah, Akşam Ve Uyku Öncesi Okunabilecek Duâlar


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Sabah, Akşam Ve Uyku Öncesi Okunabilecek Duâlar


  Reklam  Cevap: Sabah Akşam Duaları
  Eklenmiş Resimler Eklenmiş Resimler  

 3. Hoca
  erimeye devam...
  AKŞAM - SABAH OKUNACAK DUA

  Abdullah İbni Mes’ud radıyallahü anhü diyor ki:

  Peygamberimiz (s.a.v.) akşam olunca şöyle dua ederdi;

  “Emseynâ ve emsel-mülkü lillâh, vel-hamdü lillâh, lâ ilâhe illâllâhü vahdehu lâ şerîke leh, lehül mülkü

  ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihil-leyleti ve hayra

  mâ ba’dehâ ve eûzü bike min şerri mâ fî hâzihil-leyleti ve şerri mâ ba’dehâ. Rabbi eûzü bike minel-keseli

  ve sûil- kiberi, eûzü bike min azabinnâri ve azâbilkabri,”  Anlamı: Mülkler (hükümranlık) Allah’ın olduğu halde akşama erdik. Hamd (övgü) O’na mahsustur.

  Allah’tan başka ilâh yoktur. O bir’dir, şeriki (ortağı, yardımcısı) yoktur. Mülk (egemenlik) O’nun dur, hamd O’na

  aittir ve O’nun (sonsuz, sınırsız) kudreti her şeye yeter.

  Rabbim! Bu gecedeki ve bundan sonraki (gecelerdeki) hayırları Sen’den isterim. Bu gecedeki ve bundan

  sonraki (gecelerdeki) şerlerden sana sığınırım.

  Rabbim! Tembellikten (üşenmekten) ve kötü yaşlılıktan (bunaklıktan ve itilip kakılmaktan) Sana sığınırım.

  Cehennem azabından ve kabir azabından (da) Sana sığınırım.

  Ve sabah olunca da şöyle dua ederdi;

  “Asbahnâ ve asbahal-mülkü lillâh, vel-hamdü lillâh, lâ ilâhe illâllâhü vahdehu lâ şerîke leh, lehül mülkü

  ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihil-leyleti ve hayra mâ ba’dehâ

  ve eûzü bike min şerri mâ fî hâzihil-leyleti ve şerri mâ ba’dehâ.

  Rabbi eûzü bike minel-keseli ve sûil- kiberi, eûzü bike min azabinnâri ve azâbil- kabri,”

  Anlamı: Mülkler (hükümranlık) Allah’ın olduğu halde sabaha erdik. Hamd (övgü) O’na mahsustur. Allah’tan

  başka ilâh yoktur. O bir’dir, şeriki (ortağı, yardımcısı) yoktur. Mülk (egemenlik) O’nundur, hamd O’na aittir ve

  O’nun (sonsuz sınırsız) kudreti her şeye yeter.

  Rabbim! Bu sabahtaki ve bundan sonraki (sabahlardaki) hayırları Sen’den isterim. Bu sabahtaki ve bundan

  sonraki (sabahlardaki) şerlerden sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten (üşenmekten) ve kötü yaşlılıktan

  (bunaklıktan ve itilip kakılmaktan) Sana sığınırım. Cehennem azabından ve kabir azabından (da) Sana sığınırım. (Müslim)  Âişe radıyallahü anha diyor ki:

  “Resûlullah (s.a.v.) özlü duaları sever, bunun dışındaki (duaları) yapmazdı. (Ebû Dâvûd)

  Dua yaparken bağırıp çağırmak, yapmacık olarak güzel sözcükleri seçmek ve sanki muhatabı (Allah)

  anlamıyormuş gibi aynı sözleri tekrarlayıp fazla uzatmak, duanın adabı ile bağdaşmayan çirkin davranışlardır.

  Peygamberimiz (s.a.v.), dünya ve âhiretle ilgili tüm isteklerini içeren özlü ve kısa duaları sever, ve ümmetine de

  bu tür duaları yapmalarını tavsiye ederdi.

  İşte Peygamberimizin sevdiği, sabah ve akşam okuduğu bu özlü ve kısa duaları


+ Yorum Gönder