Esmaül hüsna sırları nedir? Allahın güzel isimleriyle dualar - esmaül hüsna ile nasıl dua edilir

Konusunu Oylayın.: Esmaül hüsna sırları nedir? Allahın güzel isimleriyle dualar - esmaül hüsna ile nasıl dua edilir

5 üzerinden 4.79 | Toplam : 19 kişi
Esmaül hüsna sırları nedir? Allahın güzel isimleriyle dualar - esmaül hüsna ile nasıl dua edilir
 1. Güncelleme: , 13.Temmuz.2011, 14:53
  1
  Misafir

  Esmaül hüsna sırları nedir? Allahın güzel isimleriyle dualar - esmaül hüsna ile nasıl dua edilir


  Esmaül hüsna sırları nedir? Allahın güzel isimleriyle dualar - esmaül hüsna ile nasıl dua edilir Mumsema Esmaül hüsna sırları nedir? (Allahın güzel isimleriyle dualar - esmaül hüsnanın sırları - esmaül hüsna ile nasıl dua edilir)


 2. 13.Temmuz.2011, 14:53
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Esmaül hüsna sırları nedir? (Allahın güzel isimleriyle dualar - esmaül hüsnanın sırları - esmaül hüsna ile nasıl dua edilir)

 3. 17.Temmuz.2011, 00:26
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,573
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: esmaül hüsna sırları
  Allahın güzel isimleriyle dualar - esmaül hüsnanın sırları - esmaül hüsna ile nasıl dua edilir

  (Bu dualar zamanın müsait olmasına veya arzuya göre günde 11, 21 101 defa okunur Ancak buna başlamadan evvel Esmâ-ul Hüsnâ’nın tamamı okunmalı ve sonra bu dualara başlanılmalıdır Esmâ’ları okumadan önce de şu duanın okunması çok güzeldir: Allahumme innî es’elüke bi cemî’i esmâikel husnâ küllihe, mâ alimne minhü ve mâ lâ na’lem Ve es’elüke bismikel azîmil ekberillezî men deâke bihi ecebtehü ve eşhedü biennehü Hüvallahullezî lâ ilâhe illâ Hû)


  Mutluluk için: Yâ Rezzâku, yâ Latîf


  Küfürden korunmak için: Yâ Rezzâku, yâ Kahhâr


  Mahrûmiyetten kurtulmak için: Yâ Rezzâku, yâ Rahîm


  Günah arzusu, zulüm ve nifaktan korunmak için: Yâ Vehhâbu, yâ Rezzâku, yâ Fettâh


  Sevgi kapısını açmak için ve her işin başında: Yâ Allahu, yâ Fettâh


  Meleklerin ve sâlihlerin yardımı; bolluk, rızık, galibiyet, korunmak, bereketsizliğin kalkması ve habîs ruhlardan korunmak için: Yâ Kâbidu, yâ Bâsitu, yâ Hâfıdu, yâ Râfi’


  Dilek ve mağfiret için: Yâ Alîmu, yâ Semî’u, yâ Basîr


  Nefse galip gelmek için: Yâ Hakemu, yâ Adlu, yâ Latîf


  Cinlerden korunmak için: Yâ Ğaffâru, yâ Settâr


  Tecellîlere kavuşmak ve mükemmel insan olmak için: Yâ Ğafûru, yâ Settâru, yâ Aliyyu, yâ Şekûru, yâ Kebîr


  Şefkat denizinin kapısını açmak için: Yâ Mucîbu, yâ Rahîm


  Rahmet kapılarının açılması için: Yâ Mevlâ, yâ Mucîbu, yâ Vâsi’


  Nefs ve şeytanı yenmek, itikadı güçlendirmek, zulüm ve şerlerden korunmak, kin ve hasetçilerinin duygularını izâle etmek ve ibâdetlerden lezzet almak için: Yâ Hakîmu, yâ Vedûd ve Yâ Mecîdu, yâ Bâis ve Yâ Şehîdu, yâ Hakk


  Mahlûkat tarafından sevilmek için: Yâ Hakîmu, yâ Vedûd


  Darlık ve zafiyet zamanlarında: Yâ Vekîlu, yâ Kaviyyu ve Yâ Metînu, yâ Hamîd ve Yâ Veliyyu, yâ Muhsi


  Mahrum olmamak ve duanın kabulü için: Yâ Ğaniyyu, yâ Kaviyyu, yâ Kâdiru, yâ Azîz


  Ma’siyet ve şer arzusundan korunmak için: Yâ Veliyyu


  Velâyet makâmından pay almak için: Yâ Muhsî


  Bekâbillah makamına kavuşmak, bid’atlerden ve nefsin hevâsından temizlenmek için: Yâ Bedîu, yâ Bâk,i yâ Vârisu, yâ Reşîd


  Zikir nûrlarının açılması için: Yâ Metînu, yâ Veliyyu, yâ Hamîdu, yâ Muhsî


  Nefsî arzuların ve düşmanların ölmesi, kalbin açılması ve engellerin kalkması için: Yâ Mübdi’u, yâ Mu’îd, yâ Muhyi’u, yâ Mumît, yâ Hayyu, yâ Kayyûm


  Sultânı zikirle müşâhede ve kalbin açılması için: Yâ Hayyu, yâ Kayyûm


  Manevî yükselme, rahmetin inmesi ve azâbın kalkması için: Lâ ilâhe illâ ente, yâ Hayyu, yâ Kayyûm


  Muhabbetullah ve rahatlıkla ibâdet edebilmek için: Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu, yâ Vâhidu, yâ Samedu


  Vecd (cezbe) için: Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu


  Latîfelerin yükselmesi için: Yâ Vâhidu, yâ Ehadu, yâ Samedu


  Vahdet makâmına ulaşmak ve günahların affı için: Yâ Hû, yâ Allah, yâ Ehad, yâ Samed


  Nûrları müşâhade esnasında dayanabilmek için: Yâ Kâdiru, yâ Muktediru, yâ Kaviyyu


  Kötü ahlaktan arınmak, düşmanın helâki ve hasetçilerin belâya dûçâr olması için: Yâ Kâdiru, yâ Muktediru ve Yâ Mukaddimu, yâ Muahhiru


  Hayırlıların seni anması, hayra kavuşmak, marifet cevherlerinin açılması, gaybe vukuf ve iman üzere ölmek için: Yâ Evvelu, yâ Âhiru, yâ Zâhiru, yâ Bâtinu


  Rüşd yolunu bulmak için: Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvâb


  Dînî ve dünyevî zararları defetmek, rûh ve bedenin gıdasını celbetmek için: Yâ Mâni’u, yâ Darru, yâ Nâfi’u


  Nûra kavuşmak için: Yâ Nûru, yâ Hâdi


  Havf ve recâ kapısının açılması için: Yâ Tevvâbu, yâ Müntekimu ve yâ Afuvvu, yâ Raûfu ve Yâ Mâlikülmülk


  Hak ve istikâmet üzere sebât için: Yâ Muksitu, yâ Câmi’u ve Yâ Ğaniyyu, yâ Muğni


  Sinir sistemini yatıştırmak ve acelecilikten korunmak için: Yâ Sabûru, yâ Settâr ve Yâ Sabûru, yâ Tevvâb


  Cinlerin sana musahhar olması, cinlerin, büyücülerin ve sihirbazların sana tesir ve tahakküm edememeleri için - 171 defa- : Yâ Mâlikülmülki, yâ Zel Celâli velikrâm


  Gazab,öfke ve şehvetten kurtuluş ve emân ve emniyet için – Her namazdan sonra 36 defa-: Yâ Selâmu, yâ Mü’minu, yâ Müheyminu


  Bela, zulüm ve mikroplara karşı -40 defa-: Yâ Azîzu, yâ Cebbâr


  Rızık ve bağışlanmak için ve zulme uğranıldığında -100 defa-: Yâ Ğaffâru, yâ Kahhâr, yâ Vehhâbu, yâ Rezzâk


  Sâlih bir erkek evlâda kavuşmak için, eşi ve kendisi, buluşmadan önce 10’ar defa: Yâ Mütekebbiru demelidirler


  Zorlukla karşılaşınca, zulme uğrayınca ve intikam almak için – 1000 defa-: Yâ Azîzu, yâ Câbiru külli asîr


  Allah teâlânın güvencesi altına girmek ve mağlubiyetten kurtulmak için -7 defa-: Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm -ve 100 defa-: Yâ Kaviyyu -ve 100 defa-: Yâ Vekîlu -ve 100 defa-: lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyil azîm

  Bekâbillah için -500 defa-: Yâ Bâkî, entel Bâkî


  Murâkabe için: Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvab esmâları 100 bin salâvât-ı şerîfeye bedel olan şu salâvât-ı şerîfe ile birlikte okunmalıdır: Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin en-nûruzzêti, vessırrissêri fî cemî’il esmê’i vel esêri vessıfât


  Rızık ve aile fertlerinin salâhı için: Yâ Allahu, yâ Fettâh

  Allahumme salli alâ nûril envâri ve sırril esrâri ve tıryâkil ağyâri ve miftâhi bâbitteysâri seyyidinâ Muhamedinil muhtâri, ve alâ âlihil ethâri ve ashâbihil ahyâri adede niamillêhi ve ifdâlih Allahumme yâ Fâtirassemevâti vel ardı, Âlimel ğaybi veşşehêdeh, ente tahkümü beyne ibâdike fîmâ kênü fîhi yahtelifûn Rabbi evzi’nî en eşküra ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele amelen sâlihan terdâhu ve aslıhlî fî zürriyyeti İnnî tübtü ileyke ve innî minel müslimîn Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi adede kemêlillêhi ve kemâ yelîku bi kemêlih


 4. 17.Temmuz.2011, 00:26
  2
  Silent and lonely rains  Allahın güzel isimleriyle dualar - esmaül hüsnanın sırları - esmaül hüsna ile nasıl dua edilir

  (Bu dualar zamanın müsait olmasına veya arzuya göre günde 11, 21 101 defa okunur Ancak buna başlamadan evvel Esmâ-ul Hüsnâ’nın tamamı okunmalı ve sonra bu dualara başlanılmalıdır Esmâ’ları okumadan önce de şu duanın okunması çok güzeldir: Allahumme innî es’elüke bi cemî’i esmâikel husnâ küllihe, mâ alimne minhü ve mâ lâ na’lem Ve es’elüke bismikel azîmil ekberillezî men deâke bihi ecebtehü ve eşhedü biennehü Hüvallahullezî lâ ilâhe illâ Hû)


  Mutluluk için: Yâ Rezzâku, yâ Latîf


  Küfürden korunmak için: Yâ Rezzâku, yâ Kahhâr


  Mahrûmiyetten kurtulmak için: Yâ Rezzâku, yâ Rahîm


  Günah arzusu, zulüm ve nifaktan korunmak için: Yâ Vehhâbu, yâ Rezzâku, yâ Fettâh


  Sevgi kapısını açmak için ve her işin başında: Yâ Allahu, yâ Fettâh


  Meleklerin ve sâlihlerin yardımı; bolluk, rızık, galibiyet, korunmak, bereketsizliğin kalkması ve habîs ruhlardan korunmak için: Yâ Kâbidu, yâ Bâsitu, yâ Hâfıdu, yâ Râfi’


  Dilek ve mağfiret için: Yâ Alîmu, yâ Semî’u, yâ Basîr


  Nefse galip gelmek için: Yâ Hakemu, yâ Adlu, yâ Latîf


  Cinlerden korunmak için: Yâ Ğaffâru, yâ Settâr


  Tecellîlere kavuşmak ve mükemmel insan olmak için: Yâ Ğafûru, yâ Settâru, yâ Aliyyu, yâ Şekûru, yâ Kebîr


  Şefkat denizinin kapısını açmak için: Yâ Mucîbu, yâ Rahîm


  Rahmet kapılarının açılması için: Yâ Mevlâ, yâ Mucîbu, yâ Vâsi’


  Nefs ve şeytanı yenmek, itikadı güçlendirmek, zulüm ve şerlerden korunmak, kin ve hasetçilerinin duygularını izâle etmek ve ibâdetlerden lezzet almak için: Yâ Hakîmu, yâ Vedûd ve Yâ Mecîdu, yâ Bâis ve Yâ Şehîdu, yâ Hakk


  Mahlûkat tarafından sevilmek için: Yâ Hakîmu, yâ Vedûd


  Darlık ve zafiyet zamanlarında: Yâ Vekîlu, yâ Kaviyyu ve Yâ Metînu, yâ Hamîd ve Yâ Veliyyu, yâ Muhsi


  Mahrum olmamak ve duanın kabulü için: Yâ Ğaniyyu, yâ Kaviyyu, yâ Kâdiru, yâ Azîz


  Ma’siyet ve şer arzusundan korunmak için: Yâ Veliyyu


  Velâyet makâmından pay almak için: Yâ Muhsî


  Bekâbillah makamına kavuşmak, bid’atlerden ve nefsin hevâsından temizlenmek için: Yâ Bedîu, yâ Bâk,i yâ Vârisu, yâ Reşîd


  Zikir nûrlarının açılması için: Yâ Metînu, yâ Veliyyu, yâ Hamîdu, yâ Muhsî


  Nefsî arzuların ve düşmanların ölmesi, kalbin açılması ve engellerin kalkması için: Yâ Mübdi’u, yâ Mu’îd, yâ Muhyi’u, yâ Mumît, yâ Hayyu, yâ Kayyûm


  Sultânı zikirle müşâhede ve kalbin açılması için: Yâ Hayyu, yâ Kayyûm


  Manevî yükselme, rahmetin inmesi ve azâbın kalkması için: Lâ ilâhe illâ ente, yâ Hayyu, yâ Kayyûm


  Muhabbetullah ve rahatlıkla ibâdet edebilmek için: Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu, yâ Vâhidu, yâ Samedu


  Vecd (cezbe) için: Yâ Vâcidu, yâ Mâcidu


  Latîfelerin yükselmesi için: Yâ Vâhidu, yâ Ehadu, yâ Samedu


  Vahdet makâmına ulaşmak ve günahların affı için: Yâ Hû, yâ Allah, yâ Ehad, yâ Samed


  Nûrları müşâhade esnasında dayanabilmek için: Yâ Kâdiru, yâ Muktediru, yâ Kaviyyu


  Kötü ahlaktan arınmak, düşmanın helâki ve hasetçilerin belâya dûçâr olması için: Yâ Kâdiru, yâ Muktediru ve Yâ Mukaddimu, yâ Muahhiru


  Hayırlıların seni anması, hayra kavuşmak, marifet cevherlerinin açılması, gaybe vukuf ve iman üzere ölmek için: Yâ Evvelu, yâ Âhiru, yâ Zâhiru, yâ Bâtinu


  Rüşd yolunu bulmak için: Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvâb


  Dînî ve dünyevî zararları defetmek, rûh ve bedenin gıdasını celbetmek için: Yâ Mâni’u, yâ Darru, yâ Nâfi’u


  Nûra kavuşmak için: Yâ Nûru, yâ Hâdi


  Havf ve recâ kapısının açılması için: Yâ Tevvâbu, yâ Müntekimu ve yâ Afuvvu, yâ Raûfu ve Yâ Mâlikülmülk


  Hak ve istikâmet üzere sebât için: Yâ Muksitu, yâ Câmi’u ve Yâ Ğaniyyu, yâ Muğni


  Sinir sistemini yatıştırmak ve acelecilikten korunmak için: Yâ Sabûru, yâ Settâr ve Yâ Sabûru, yâ Tevvâb


  Cinlerin sana musahhar olması, cinlerin, büyücülerin ve sihirbazların sana tesir ve tahakküm edememeleri için - 171 defa- : Yâ Mâlikülmülki, yâ Zel Celâli velikrâm


  Gazab,öfke ve şehvetten kurtuluş ve emân ve emniyet için – Her namazdan sonra 36 defa-: Yâ Selâmu, yâ Mü’minu, yâ Müheyminu


  Bela, zulüm ve mikroplara karşı -40 defa-: Yâ Azîzu, yâ Cebbâr


  Rızık ve bağışlanmak için ve zulme uğranıldığında -100 defa-: Yâ Ğaffâru, yâ Kahhâr, yâ Vehhâbu, yâ Rezzâk


  Sâlih bir erkek evlâda kavuşmak için, eşi ve kendisi, buluşmadan önce 10’ar defa: Yâ Mütekebbiru demelidirler


  Zorlukla karşılaşınca, zulme uğrayınca ve intikam almak için – 1000 defa-: Yâ Azîzu, yâ Câbiru külli asîr


  Allah teâlânın güvencesi altına girmek ve mağlubiyetten kurtulmak için -7 defa-: Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbul arşil azîm -ve 100 defa-: Yâ Kaviyyu -ve 100 defa-: Yâ Vekîlu -ve 100 defa-: lâ havle velâ kuvvete illâ billâhilaliyyil azîm

  Bekâbillah için -500 defa-: Yâ Bâkî, entel Bâkî


  Murâkabe için: Yâ Vâli, yâ Müteâli, yâ Berru, yâ Tevvab esmâları 100 bin salâvât-ı şerîfeye bedel olan şu salâvât-ı şerîfe ile birlikte okunmalıdır: Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin en-nûruzzêti, vessırrissêri fî cemî’il esmê’i vel esêri vessıfât


  Rızık ve aile fertlerinin salâhı için: Yâ Allahu, yâ Fettâh

  Allahumme salli alâ nûril envâri ve sırril esrâri ve tıryâkil ağyâri ve miftâhi bâbitteysâri seyyidinâ Muhamedinil muhtâri, ve alâ âlihil ethâri ve ashâbihil ahyâri adede niamillêhi ve ifdâlih Allahumme yâ Fâtirassemevâti vel ardı, Âlimel ğaybi veşşehêdeh, ente tahkümü beyne ibâdike fîmâ kênü fîhi yahtelifûn Rabbi evzi’nî en eşküra ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele amelen sâlihan terdâhu ve aslıhlî fî zürriyyeti İnnî tübtü ileyke ve innî minel müslimîn Allahumme sallî ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi adede kemêlillêhi ve kemâ yelîku bi kemêlih

 5. 10.Kasım.2012, 21:02
  3
  DinimiSevdim
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 08.Ekim.2012
  Üye No: 98045
  Mesaj Sayısı: 138
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: İbadet Mekanı

  Cevap: Esmaül Hüsna

  ALLAH senden razı olsun. Çok hoş olmuş. Eline sağlık.


 6. 10.Kasım.2012, 21:02
  3
  Devamlı Üye
  ALLAH senden razı olsun. Çok hoş olmuş. Eline sağlık.

 7. 10.Nisan.2014, 02:28
  4
  @hmet
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Mayıs.2007
  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 7,751
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 81
  Bulunduğu yer: gölbaşı

  Cevap: Esmaül Hüsna

  Risale-i Nur ve Esma-i Hüsna  Esma-i hüsna… Yani Allah’ın güzel isimleri. Güzel olmayan isim var mıdır ki? Zaten esma hüsna değil midir?

  Annenin şefkati, babanın fedakarlığı, çocukların masumiyeti, yaprakların sanatlı yapısı, yağmur damlaları, göz kapağı, elimizin hareketleri… ve daha nice güzellikler birer esma parıltısıdır. Hayat, görebilene esma dersi verir her an. Her olay O’nun hüsna olan isimlerinden izler taşır.

  Ve insan… Esma’ya ayna olsun diye en güzel şekilde yaratılmış biricik varlık. Kainatın gözbebeği. Esma tecellilerinin seyredicisi.

  Esma’ya ayna olsun diye yaratılan biz insanlar, kainatta ki esma tecellilerinin ne kadar farkındayız?

  Bildiğimiz gibi Esma-i hüsna üzerine belki de yüzlerce kitap var. Hepsi de birbirinden değerli kitaplar. Ve genel olarak bu kitapların esma’yı anlatma yöntemleri de az çok aynıdır. Genel olarak bu tür kitaplarda 99 esma olarak bilinen isimler üzerine açıklamalar yapılır. İsimlerin ne anlamlara geldikleri anlatılmaya çalışılır. Bazılarında da isimlerin belli sayılarda söylenerek bazı manevi neticelere ulaşma yolları gösterilmeye çalışılır.

  Said Nursi de başta ‘Sözler’ eseri olmak üzere Risale-i nur’un genelinde bu konu üzerinde durmuş ve insanın esma’ya ayna olduğunu belirtmiştir.

  Ama risale-i nur’un esma’ya bakışı diğer kitaplara göre biraz farklıdır. Aslında bakışı değilde esma’yı anlatma şekli farklıdır dersek daha doğru söylemiş oluruz.

  Risale-i nur’da esma dersi diğer kitaplardan farklı olarak didaktik bir üslupla anlatılmaz. Yani isimlerin ne anlama geldikleri gibi konular üzerinde durulmaz. Daha çok esma’nın hayatımıza yansımaları anlatılır. Yani pasif bir esma dersinden çok, hayatı saran, hayatın her alanında kendini gösteren, hayatın damarlarında dolaşan sıcak ve aktif bir esma dersi verilir. İnsanın kendi fıtratında ki ve kainatta ki esma parıltılarını görmesi amaçlanır.

  Bu bakımdan Birinci Söz’e konu olan acz ve fakr konusuna esma penceresinden bakarsak Risale-i nur’un nasıl bir esma dersi verdiğini biraz daha anlamış oluruz.

  Bildiğimiz gibi birinci sözde yolculuğa çıkan her iki adam da dünya çölünde birer seyyahtır. Aynı zamanda acz ve fakr’likleri hadsizdir. Düşmanları ve ihtiyaçları da nihayetsizdir. O halde bu adamların acz ve fakr’larını bilecek, ihtiyaçlarını giderecek Bir’ine ihtiyaçları vardır.

  Ancak bu adamların her türlü ihtiyaçlarını giderecek, kendilerini emniyette tutacak Bir’ini bulabilmeleri için öncelikle kendi durumlarının farkında olmaları lazım. Kendi durumunun farkında olmayan bir insan, o Bir’ini bulamaz..

  Yani ancak kendi acizliğinin farkında olan birisi Kadir ve Rahim olan birini arar. İhtiyaçlarına elinin yetişmediğini fark eden ve kabul edenler bir Malik-i ebedi’yi arar.  Murat Akgün


 8. 10.Nisan.2014, 02:28
  4
  Özel Üye
  Risale-i Nur ve Esma-i Hüsna  Esma-i hüsna… Yani Allah’ın güzel isimleri. Güzel olmayan isim var mıdır ki? Zaten esma hüsna değil midir?

  Annenin şefkati, babanın fedakarlığı, çocukların masumiyeti, yaprakların sanatlı yapısı, yağmur damlaları, göz kapağı, elimizin hareketleri… ve daha nice güzellikler birer esma parıltısıdır. Hayat, görebilene esma dersi verir her an. Her olay O’nun hüsna olan isimlerinden izler taşır.

  Ve insan… Esma’ya ayna olsun diye en güzel şekilde yaratılmış biricik varlık. Kainatın gözbebeği. Esma tecellilerinin seyredicisi.

  Esma’ya ayna olsun diye yaratılan biz insanlar, kainatta ki esma tecellilerinin ne kadar farkındayız?

  Bildiğimiz gibi Esma-i hüsna üzerine belki de yüzlerce kitap var. Hepsi de birbirinden değerli kitaplar. Ve genel olarak bu kitapların esma’yı anlatma yöntemleri de az çok aynıdır. Genel olarak bu tür kitaplarda 99 esma olarak bilinen isimler üzerine açıklamalar yapılır. İsimlerin ne anlamlara geldikleri anlatılmaya çalışılır. Bazılarında da isimlerin belli sayılarda söylenerek bazı manevi neticelere ulaşma yolları gösterilmeye çalışılır.

  Said Nursi de başta ‘Sözler’ eseri olmak üzere Risale-i nur’un genelinde bu konu üzerinde durmuş ve insanın esma’ya ayna olduğunu belirtmiştir.

  Ama risale-i nur’un esma’ya bakışı diğer kitaplara göre biraz farklıdır. Aslında bakışı değilde esma’yı anlatma şekli farklıdır dersek daha doğru söylemiş oluruz.

  Risale-i nur’da esma dersi diğer kitaplardan farklı olarak didaktik bir üslupla anlatılmaz. Yani isimlerin ne anlama geldikleri gibi konular üzerinde durulmaz. Daha çok esma’nın hayatımıza yansımaları anlatılır. Yani pasif bir esma dersinden çok, hayatı saran, hayatın her alanında kendini gösteren, hayatın damarlarında dolaşan sıcak ve aktif bir esma dersi verilir. İnsanın kendi fıtratında ki ve kainatta ki esma parıltılarını görmesi amaçlanır.

  Bu bakımdan Birinci Söz’e konu olan acz ve fakr konusuna esma penceresinden bakarsak Risale-i nur’un nasıl bir esma dersi verdiğini biraz daha anlamış oluruz.

  Bildiğimiz gibi birinci sözde yolculuğa çıkan her iki adam da dünya çölünde birer seyyahtır. Aynı zamanda acz ve fakr’likleri hadsizdir. Düşmanları ve ihtiyaçları da nihayetsizdir. O halde bu adamların acz ve fakr’larını bilecek, ihtiyaçlarını giderecek Bir’ine ihtiyaçları vardır.

  Ancak bu adamların her türlü ihtiyaçlarını giderecek, kendilerini emniyette tutacak Bir’ini bulabilmeleri için öncelikle kendi durumlarının farkında olmaları lazım. Kendi durumunun farkında olmayan bir insan, o Bir’ini bulamaz..

  Yani ancak kendi acizliğinin farkında olan birisi Kadir ve Rahim olan birini arar. İhtiyaçlarına elinin yetişmediğini fark eden ve kabul edenler bir Malik-i ebedi’yi arar.  Murat Akgün
+ Yorum Gönder