Hz.Muhammed (s.a.v)in yaptığı eğitim etkinlikleri nelerdir? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Hz.Muhammed (s.a.v)in yaptığı eğitim etkinlikleri nelerdir?


  arkadaslar bunlari bna yazarsanız cook sewinirim :D

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Darusselam Devamlı Üye
  Darusselam
  Devamlı Üye
  Darusselam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 3,241
  Tecrübe Puanı: 33

  Cevap: Hz.Muhammed (s.a.v)in yaptığı eğitim etkinlikleri nelerdir?


  Hz.Muhammed (s.a.v)in yaptığı eğitim etkinlikleri nelerdir?  Hz Muhammed (sav)’in yol göstermesiyle, Kuran’ın indirilmesinden sonra oldukça dinamik bir yapıya kavuşan dönemin Arap toplumunda, sürekli bir tebliğ ortamı sağlanarak insanlara Allah’ın varlığı ve din ahlakı anlatılmış, her geçen gün çok fazla sayıda insanın İslam ahlakını tanımasına vesile olunmuştur Burada en önemli etkenlerden biri, Kuran’da yer alan ilmi bilgilerin insanlara aktarılmasıdır O dönemde bilimsel bilgide pek fazla ilerleme olmamasına rağmen, yalnızca Kuran’da yer alan bilgilerden örnekler verilerek, kişilerin samimi olarak bunlar üzerinde düşünmesi sağlanmıştır Kuran’da bildirilen ‘evren’, ‘doğum’ ve ‘canlıların yaratılışındaki detaylar’ gibi örnekler anlatıldıkça, bunların insanlar üzerinde uyandırdığı etki çok büyük olmuş ve İslamiyet o dönemde çok geniş bir kitleye yayılmıştır

  Bunun yanı sıra Peygamberimiz (sav) eğitim ve öğretimin yaygınlaşması için öncelikle mekan tahsisi yapmış ve ihtiyaç duyulan bölgelere öğretmen göndertmiştir Bedir Savaşı sonrasında esirlere okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest kalma hakkını tanıması da bu dönemde yapılan faaliyetler arasındadır Peygamberimiz (sav) ilk olarak “suffa” adı verilen yatılı okulu açmıştır ve burada yalnızca ilim ve ibadet esas alınmıştır

  Ayrıca Peygamberimiz (sav), her mahallede bir mescid kurulmasını sağlamış, “Dâru'l-Kurr┠adı verilen akşam okulu niteliğinde eğitim yerlerini açtırmıştır Bugünkü ilköğretim okulunun o dönemdeki karşılığı olan “kuttab”larda çocukların eğitimine önem verilmekle birlikte, bazı Müslümanlar da gönüllü olarak evlerini okuma-yazma öğretimi için açmışlardır

  Arapların İçinde Bulunduğu Genel Durum ve Kuran'ın İndirilmesiyle Sağlanan Büyük Atılım

  Kuran’ın indirildiği zamana kadar bilime büyük bir katkısı olmayan Araplar, Kuran’ın Peygamberimiz (sav)’e vahyedilmesinin ardından çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir Bu ilerleme hem sosyal alanda hem de bilimsel alanda kendini hissedilir derecede göstermiştir Öyle ki Müslüman Araplardan dünya bilimine yön verecek pek çok bilim adamı yetişmiştir

  Alman Goethe Üniversitesi Arap-İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Direktörü Prof Dr Fuat Sezgin’in konuyla ilgili olarak verdiği bilgiler, Müslümanların bilimsel alanda kaydettikleri bu büyük atılımı yansıtması açısından oldukça önemlidir:

  "İslam dini sadece bu ilimleri hiçbir medeniyette tanımadığım bir şekilde geliştirdi ve zirveye çıkardı Himaye etti Din ilimi teşvik ediyordu, asla baltalamıyordu En büyük alimlerin doğal ilimler sahasındaki kitaplarını okuduğumuz zaman bakıyoruz "bismillah" ile başlıyor, "elhamdülillah" ile bitiyor Modern bir bilim adamı nasıl çalışıyorsa onlar da öyle çalışıyorlardı Bu şartlar altında Müslüman dünyada ilim büyük bir gelişme gösterdi"(wwwkimyaokulucom)
  Dört Halife Dönemi:

  Bu dönemde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleriyle o yıllarda yetişen gençlerin iyi bir eğitim seviyesi kazandıkları bilinmektedir Çocukların eğitimi için ilk program, Hz Ömer tarafından hazırlatılmış ve sonraki halifeler bu sistemi geliştirmişlerdir Ağırlıklı olarak Kuran eğitimi verilmekle birlikte dilbilgisi, aritmetik ve edebiyat derslerine de yer verilmiştir

  İslam Devleti’nin sınırlarının genişlemesiyle, yönetimde söz sahibi olacak yüksek dereceli memurların ve şehzadelerin yetiştirilmesi amacıyla Emeviler devrinde saray okulları açılmaya başlanmıştır
  Büyük Selçuklu İmparatorluğu Dönemi:

  İslam dünyasında eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve bilimsel alanda bir dönüm noktası teşkil eden Selçuklu döneminde, ilk defa olmak üzere düzenli ders programları belirlenmiş, zengin içerikli kütüphaneler açılmış ve ücretsiz eğitim veren ilk medrese olan Nizamiye Medresesi açılmıştırBağdat’ta kurulan bu medresede devrin en önemli alimleri yetişmiştir Daha sonra çevre şehirlerde benzeri eğitim-öğretim merkezleri kurulmuştur Nizamiye Medresesi'ndeki ders programları ve işlenen konular, daha sonra başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere İslam dünyasında yüzyıllar boyu devam ettirilmiştir

  Selçuklular döneminde özellikle matematik ilmi çok üst seviyelere ulaşmıştır Sultan Melikşah döneminde edebiyat temsilcileri daha çok öne çıkmış, bu kimseler aynı zamanda cebir ve geometri alanlarında da çalışmalar yapmışlardır İslam dünyasının büyük fıkıh, kelam, tefsir ve hadisçilerinin çoğu Selçuklu devrinde yetişmiştir Müslümanlar böylelikle bilime, edebiyata ve sanata yol gösteren bir rehber olmuşlardır
  Osmanlı İmparatorluğu Dönemi:

  Osmanlı Devleti'nde eğitim-öğretim faaliyetleri her tarafa yayılmış olup, 'çocuk mektebinden dâru’l fünun (üniversite)’a, medreseden medrese-i ihtisas’a kadar her seviyede eğitim ve öğretimin yapıldığı teşkilatlar vardı Eğitime ciddi bir önem verildiği ve alimlere büyük bir itibar gösterildiği için İran, Turan, Horasan, Dağıstan, Hindistan, Buhara, Halep, Şam, Mısır'dan birçok alim İstanbul’a gelmiştir

  Osmanlı Devleti’nde ilk medreseyi Orhan Gazi, İznik’te 1330 yılında kurmuştur Daha sonraları hemen her şehirde bir medrese kurulmuş ve buralarda eğitim gören kişiler İmparatorluğun uzun yıllar ayakta kalmasını sağlamıştır Her medreseye bağlı birer vakıf ve imaret bulundurulmuş, buralarda eğitim alan kişilerin her türlü ihtiyaçları vakıflar tarafınca karşılanmıştır Birbiri ardınca açılan medreseler Osmanlılarda bilim ve düşünce hareketini, faaliyetlerini artırmış, devletin her alanda büyük bir ilerleme ve gelişme kaydetmesini sağlamıştır Bu, Müslümanların bilime ve eğitime verdikleri önemin ve uyguladıkları köklü eğitim sisteminin açık bir göstergesidir
  Sonuç

  Günümüzde ülkelerin gelişimiyle ilgili olarak çoğu zaman eğitimin önemini vurgulayan toplantılara, tartışma programlarına veya köşe yazılarına çok sık rastlıyoruz Eğitimin yaygınlaşması için düzenlenen pek çok kampanyanın adını duyuyoruz Tüm bunlar gerçekten de takdir edilmesi gereken çok önemli faaliyetlerdir Çünkü bir toplumu ancak iyi eğitim almış, yüksek kaliteye sahip kültürlü insanlar ileriye taşıyabilir

  Bu durum, yaşamakta olduğumuz ahir zaman için çok daha büyük önem taşımaktadır Çünkü İslam ahlakının hızla yayıldığı bu dönemde, Müslümanlara da büyük sorumluluk düşmektedir ve bu sorumluluk ileriki yıllarda katlanarak artacaktır İslam ahlakının tüm dünyada hızla yayılması için insanlara Kuran ayetlerini ve iman hakikatlerini okuyup anlayacak, daha sonra da hikmetli şekilde anlatabilecek kültürlü bireylere ihtiyaç vardır Bunun yanı sıra toplumdaki yanlışlıkları ve sorunları fark edip bunlara Kuran ayetleri ışığında çözüm sunabilmeleri için Müslümanların her açıdan yüksek bir kültüre sahip olmaları çok önemlidir

  Ayrıca geçmişte olduğu gibi görkemli bir İslam medeniyeti oluşturmak amacıyla her türlü bilim, kültür ve sanat alanında öncü olacak insanların yetiştirilmesi gerekmektedir Hiç kimse ‘ben ne yapabilirim ki’ diye düşünmemelidir Unutmamak gerekir ki, insanlara tüm bildiklerini öğreten Yüce Allah’tır Tüm bilgiler Allah’ın sonsuz ilminin birer yansımasıdır Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

  "Dediler ki: "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok Gerçekten Sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın" (Bakara Suresi, 32)

  Bu konuda samimi bir niyetle Allah’a dua etmek çok önemli bir başlangıç olacaktır Bir ayette müminlerin “Rabbim, ilmimi artır” (Taha Suresi, 114) şeklinde bir dualarının olduğu bildirilmektedir Yüce Allah her zaman iman etmiş samimi kullarının destekçisi ve yardımcısıdırİman etmiş bir kimsenin bu konuda göstereceği ciddi bir çaba çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkarabilir Müslümanlar bu konuda birbirleriyle hayırlı bir yarış içine girmelidirler Allah’ın izniyle 21yüzyıl Müslümanların ve İslamiyet’in muhteşem yükselişinin bilimsel ve kültürel alanda da çok net bir biçimde yaşanacağı bir yüzyıl olacaktır Rabbimiz bir ayette şu şekilde bildirmektedir:

  " Allah, sana Kitab’ı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti Allah'ın üzerinizdeki fazlı çok büyüktür" (Nisa Suresi, 113)

  Terörün Çözümü: Kuran Ahlakının Anlatılması

  Komünist, faşist, ırkçı ve diğer ideolojilerden kaynaklanan teröre karşı uzun vadeli kültürel çözümler geliştirilmelidir Bugün dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde eğitimin temelini materyalist ve Darwinist düşünce oluşturmaktadır Sadece güçlülerin ayakta kalacağı yanılgısını savunan ve savaşı sözde bir erdem olarak gören Darwinizm, asırlardır tüm dünyayı beladan belaya sürükleyen büyük bir bataklık gibidir Bu nedenle de terörle mücadele sırasında gerçekleştirilecek adli ve polisiye tedbirlerin yanı sıra, tüm dünya genelinde büyük bir eğitim seferberliği de başlatılması gerekmektedir Bu eğitimin temelini de, Darwinizm ve materyalizm aldatmacasının gerçek yönünü gözler önüne sermek ve Allah'ın insanlar için belirlediği güzel ahlakı herkese öğretmek oluşturmalıdır Özlenen huzur ve istikrar ancak, din ahlakının getirdiği güzellikleri insanlar arasında yaygın bir şekilde yaşandığında sağlanacaktır Çünkü bataklığı kurutmadan, bu beladan kurtulmak mümkün değildir

  Peygamberimiz (sav)’in Hadislerinde İlim

  "Hikmet, özlü bilgi müminin yitiğidir Onu nerede bulursa alır" (İbn-i Mâce, c 2, s 1395, Hadis No: 4169)

  "Benden bir söz bile öğrenseniz, onu başkalarına da öğretiniz" (Buhâri, İlim, 26)

  "Burada bulunanlarınız, benden işittiklerini, bulunmayanlarınıza duyursun Olur ki burada bulunan bir kimse, işittiğini kendisinden daha akıllı birisine ulaştırmış bulunur" (Buhâri, İlim, 9)

  "Sizden birinize bildiği bir şey sorulduğunda onu derhal söylesin" (Tirmizi, Tefsir, 1)


+ Yorum Gönder