Edebiyatta nazım ve nesir arasındaki fark nedir? 5 üzerinden 3.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Edebiyatta nazım ve nesir arasındaki fark nedir?


  nazım ve nesir arasındaki fark

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhasibi Devamlı Üye
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 5,969
  Tecrübe Puanı: 61
  Yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Edebiyatta nazım ve nesir arasındaki fark nedir?


  Yabancı unsurlar bakımından [URL="http://www.bilgicik.com/yazi/osmanlica-nedir/"]Osmanlıca[/URL]’nın ilk devresinde nazım ve nesir dili aşağı yukarı birbirine yakındır. yabancı unsurlar her ikisinde de çoğalmıştır. Daha çok nazım dilinde görülen terkipler, eski basitliğini muhafaza etmekle beraber bu devirde henüz fazla zincirleme hâlinde değildir.
  Umumiyetle nesir dili, nazım diline göre daha sade bir durumdadır. Fakat nazım dili pek değişmediği hâlde nesir dili gittikçe
  ağırlaşmaktadır devrenin sonlarında bu gidiş hızlanmış ve nesir dili nazım diline göre çok ağır bir dil hâline gelmiştir.

  [URL="http://www.bilgicik.com/yazi/osmanlica-nedir/"]
  Osmanlıca
  [/URL]’nın en koyu devri olan ikinci devrede ise bu koyuluk hem nazımda, hem nesirde görülür. Fakat nesirde çok aşırı bir durumdadır. Nazım dili ise eskiye göre o kadar ağırlaşmamış ve nesir dilinin yanında oldukça sade kalmıştır. Nazım dilinde eski basit terkipler yerini üçüzlü. dördüzlü ve daha geniş zincirleme terkiplere bırakmış nesirde ise ağırlık ve koyuluk içinden çıkılmaz bir hâle gelmiş, bilhassa edebî nesir [URL="http://www.bilgicik.com/yazi/turkcenin-tarihi-gelisimi-muharrem-ergin/"]Türkçe[/URL] olmaktan büsbütün çıkmıştır. Üçüncü devrede ise nazım ve nesir dili birbirine yine yakındır ve her ikisinde de nisbî bir sadeliğe gidiş vardır.

  Bu gidiş devre boyunca nesirde daha süratli olmuş, nazımda ise, koyu[URL="http://www.bilgicik.com/yazi/osmanlica-nedir/"]Osmanlıca[/URL] devrinde divan şiirinde de tek tük olarak görülebilen sade örnekler gittikçe artmakla beraber, bol yabancı unsurlu ve terkipli dilden kurtulmak daha güç olmuştur Devre bittikten sonra sonra da [URL="http://www.bilgicik.com/yazi/osmanlica-nedir/"]Osmanlıca[/URL]’nın Türkiye[URL="http://www.bilgicik.com/yazi/turkcenin-tarihi-gelisimi-muharrem-ergin/"]Türkçe[/URL]’si içine taşmaları daha çok nazım dilinde olmuş ve daha sonra tarihî hatıra olarak verilen tek tük [URL="http://www.bilgicik.com/yazi/osmanlica-nedir/"]Osmanlıca[/URL] örnekler de hep nazım sahasında kalmıştır. Bu arada [URL="http://www.bilgicik.com/yazi/turkcenin-tarihi-gelisimi-muharrem-ergin/"]Türkçe[/URL]’nin yakasını en geç bırakan eski dilin resmî muhaberede ve mevzuatta kullanılan köhne nesir dili olduğunu da unutmamak lâzımdır. [URL="http://www.bilgicik.com/yazi/turkcenin-tarihi-gelisimi-muharrem-ergin/"]Türkçe[/URL] bugün bile yakasını bu kırtasiye dilinden tamamıyla kurtaramamıştır. Fakat bu, adî nesrin her devirde ağır olan çok hususî bir koludur ve umumî nesir diline ayak uyduramamasının fazla bir kıymeti yoktur.
  [URL="http://www.bilgicik.com/yazi/osmanlica-nedir/"]
  Osman
  [/URL][URL="http://www.bilgicik.com/yazi/osmanlica-nedir/"]lı ca[/URL]nın nazım ve nesir dili asıl, yabancı unsurlar bakımından değil, cümle yapısı bakımından birbirinden çok farklı bir durumdadır. Divan şiirinde mânânın bir beyitte tamamlanması, bir beyit dışına taşmaması kaidesi [URL="http://turkoloji.bilgicik.com/etiket/Turk/"]Türk[/URL]cümlesinin yapısı için çok hayırlı olmuştur. Zira mânânın bir beyitle tamamlanması demek, bir beytin hiç değilse bir cümle olması, bir cümlenin en çok bir beyit uzunluğunda bulunması demektir. Gerçekten divan şiirinde her beyit en çok bir cümleden, birçok defa da birden fazla cümleden müteşekkil olmuştur. Bu suretle [URL="http://www.bilgicik.com/yazi/osmanli-imparatorlugu-1bolum/"]Osmanlı[/URL] şiirinde cümleler daima kısa, unsurları sade ve yerli yerinde [URL="http://turkoloji.bilgicik.com/etiket/Turk/"]Türk[/URL] cümleleri olarak kalmış, nazım dilinde [URL="http://www.bilgicik.com/yazi/turkcenin-tarihi-gelisimi-muharrem-ergin/"]Türkçe[/URL] cümle yapısı[URL="http://www.bilgicik.com/yazi/turkcenin-tarihi-gelisimi-muharrem-ergin/"]Türkçe[/URL]’nin bütün tarihi boyunca hiç değişmemiş bulunan normal karakterlerini muhafaza etmiştir.

  alıntı


+ Yorum Gönder