14 yaşındayım yemin ettim ve bozdum ne yapmalıyım ? 5 üzerinden 4.46 | Toplam : 13 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  14 yaşındayım yemin ettim ve bozdum ne yapmalıyım ?


  lütfen cevap verin 14 yaşındayım yemin ettim ve bozdum ne yapmalıyım
  karşılığı ne olacak
  ltfen cevap verin

  İlgili Yazılar

 2. 2
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,932
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: 14 yaşındayım yemin ettim ve bozdum ne yapmalıyım ?


  Ergenliğe girmiş olan birisi yemin eder ve yeminini daha sonra bozarsa ona yemin kefareti gerekir. Yemin kefareti ilk olarak sabahlı akşamlı olmak üzere bir günde 10 fakiri veya 10 gün boyunca bu şekilde bir fakiri doyurmalıdır. Eğer buna gücü yetmezse o zaman arka arakaya 3 gün oruç tutmalıdır.


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: 14 yaşındayım yemin ettim ve bozdum ne yapmalıyım ?


  Hocam öncelikle iyi günler ben 14 yasindayim mastürbasyona yemin ettim fakat yemin ederken aklimda bozulacaginda kefaret falan yoktu sonra bozdum ve yeniden yemin ettim fakat 2.sini halen tutuyorum bana lütfen yardim edin


 4. Reklam

 5. 4
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,932
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: 14 yaşındayım yemin ettim ve bozdum ne yapmalıyım ?


  Yeminin kefaretini yerine getirmek zorundasın. İlk olarak bu huyu terket mastürbasyonu ancak zinaya düşmekten korkan kimseye caiz olur. Eğer bir yemin etmiş ve bozmuşsan bunun cezasına da katlanmak zorundasın.


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  YEMİNİ BOZUP KEFÂRETİNİ VERMEK

  BİR KONUDA YEMİN EDEN KİŞİNİN ONDAN BAŞKASINI DAHA HAYIRLI GÖRÜRSE, HAYIRLI GÖRDÜĞÜNÜ YAPIP, SONRA YEMİNİNİN
  KEFÂRETİNİ VERMESİNİN MENDUP OLUŞU

  Hadisler


  1719. Abdurrahman İbni Semüre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu:

  "Herhangi bir konuda yemin ettiğinde ondan başkasını daha hayırlı görürsen, hayırlı olanı işle ve yeminine kefâret öde."

  Buhârî, Ahkâm 5, 6, Eymân 1, Keffârât 10; Müslim, Eymân 19, İmâre 13. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, İmâre 2; Tirmizî, Nüzûr 5; Nesâî, Âdâbu'l-kudât 15, 16

  1721 numaralı hadis ile birlikte açıklanacaktır. Bu hadis daha önce 675 numara ile de geçmişti.


  1720. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Her kim bir hususta yemin eder de ondan başkasını daha hayırlı görürse, yemininden dolayı kefâret versin ve hayırlı olanı yapsın."

  Müslim, Eymân 11-13. Ayrıca değişik sahâbî ravilerden rivayeti için 1719 no'lu hadisin kaynaklarına bk.

  Aşağıdaki hadis ile birlikte açıklanacaktır.  1721. Ebû Mûsa radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Ben, Allah diler de, vallahi diye bir hususta yemin ederim, sonra ondan daha hayırlısını görür, yeminimin kefâretini verip daha hayırlı olanı yaparım."

  Buhârî, Eymân 1, Keffârât 10; Müslim, Eymân 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Eymân 12, 14; Nesâî, Eymân 15

  Açıklamalar

  Yukarıdaki üç hadisin mahiyet ve muhtevaları aynı olduğu için hepsini birlikte değerlendirmeyi daha uygun bulduk. Peygamber Efendimiz, ilk hadiste bir şey üzerine yemin edip de ondan daha hayırlısını görenin yeminini bozup daha hayırlı olanı yapması hususunda muhatabını uyarmış, ikinci hadiste bunu bütün ümmete yönelik bir ikaz şeklinde tekrarlamış, üçüncü hadiste ise kendisi yeminini bozmak suretiyle uygulamayı ashâbına bizzat göstermişlerdir. Ebû Mûsa el-Eş‘arî rivayeti olan bu hadis anılan kaynaklarda farklı lafızlarla ve ayrıntılı olarak nakledilmiştir. Kısaca ifade edecek olursak, Eş'arîlerden bir cemaat, yüklerini taşıyacak bir deve istemek üzere Peygamber Efendimiz'e gelmişlerdi. Efendimiz: "Vallahi size deve veremem; esasen bende size verecek deve de yok" demişti. Sonra kendisine birtakım develer getirildi; o da onlara üç tanesini verdi. Eş'arîler, Resûlullah önce deve vermeyeceğine yemin etti, sonra da verdi, diyerek bu konuyu konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem yukarıdaki hadisi söyledi.

  Bir hususta yemin eden kişinin, ondan daha hayırlı bir şey görünce yemininden dönmesinin müstehap olduğu hususunda bütün âlimler görüş birliği içindedir. Bu konuda burada anılanlar dışında daha pek çok hadis vardır. Şu kadar var ki, yemininden dönen kimse bunun kefâretini öder. Hanefî mezhebi ile bazı âlimlere göre yeminden dönmeden kefâret verilmez. Çünkü kefâret cinayeti örten bir örtüdür; yeminden dönmeden ortada bir cinayet olduğu söylenemez. Kefâreti bir tövbe olarak gören âlimlerimiz ise, günah işlenilmeden tövbe edilmesinin söz konusu olamayacağını belirterek, kefâretin yemin bozulduktan sonra ödenmesi gerektiğini söylemişlerdir. Hanefîlerin dışındaki mezheplere göre yemin kefâreti, yeminden dönmeden de verilebilir.

  Yemin kefâreti, şayet kişinin gücü yetiyorsa, müslim veya gayri müslim bir köle yahut câriye âzat etmektir. Buna güç yetiremeyenlerin, on fakiri orta halli bir elbise ile giydirmesi, giydirmeye muktedir değilse on fakiri sabah akşam doyurması, buna da gücü yetmiyorsa üç gün peşpeşe oruç tutması gerekir. Şâfiî mezhebine göre orucun peşpeşe tutulması şart değildir. Mal ile ödenen kefâretlerin mutlaka fakirlere verilmesi gerekir. Bazı yerlerde yanlış olarak uygulandığı gibi cami ve mescid yapımına, cemiyet ve derneklere hibe şeklinde verilmesi câiz değildir.

  Hadislerden Öğrendiklerimiz

  1. Bir hususta yemin eden kimse, yemin ettiğinden daha hayırlısını görürse yeminini bozup daha hayırlı olanı yapar.

  2. Daha hayırlı olan bir şeyi yapmak için yemini bozmak müstehaptır. Bazı âlimler bunun vâcip olduğu kanaatindedir.

  3. Yeminini bozanın kefâret ödemesi gerekir. Hanefî mezhebine göre kefâretin yemini bozduktan sonra ödenmesi icap eder.

  4. Peygamber Efendimiz, daha hayırlı gördüğü bir iş için yeminin bozulmasını hem tavsiye etmiş, hem de kendileri bunu bizzat yaparak göstermiştir.  1722. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Sizden birinizin ailesi hakkındaki yeminini ısrarla sürdürmesi, onu Allah katında, Allah'ın farz kıldığı kefâreti vermesinden daha günahkâr kılar."

  Buhârî, Eymân 1; Müslim, Eymân 26. Ayrıca bk. İbni Mâce, Keffârât 11

  Açıklamalar

  Bir insan ailesi, hanımı, çoluk çocuğu, ana babası veya yakın çevresinden herhangi biri hakkında bir yemin eder ve bu sebeple onlar zarara uğrarsa, yeminini bozup kefâret vermesi daha hayırlıdır. Ben yeminimi bozarsam günahkâr olurum diyerek yanlışta ısrar etmesi doğru olmadığı gibi, böyle bir ısrar yemini bozup kefâret vermekten daha da günahtır. Çünkü burada bir kimsenin yanlışta inat etmesi sebebiyle başka insanların ve aile fertlerinin sürekli zarar görmesi söz konusudur. Başkalarının zararına sebep olmak ise onların hukukuna tecavüz sayılır. Oysa yeminini bozan kimse yanlışından dönmüş ve kefâret ödemek suretiyle de işlediği hata ve günahından tövbe etmiş sayılır. Cenâb-ı Hak kendi adını anarak yeminlerimizi iyilik etmeye ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmamamız gerektiğini hatırlatır: "Allah’ı yeminlerinizden dolayı iyilik etmenize, fenalıklardan sakınmanıza, insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın" [Bakara sûresi(2), 224] buyurur.

  Hadisten Öğrendiklerimiz

  1. Aksini yapmak daha faydalı iken, benim yeminim var diyerek başkalarına zarar veren bir konuda ısrar etmek daha büyük günahtır.

  2. Allah adına yapılan yeminler, başka insanların zararına ve haklarının zayi olmasına dayanak kılınamaz.

  3. Haksız yere yapıldığı anlaşılan bir yemini bozarak kefâretini vermek daha hayırlı bir davranıştır.

  4. Kefâret, işlenen bir hata ve günahın bir çeşit tövbesidir.

  Riyazüs salihin


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  15 yaşındayım bir daha sigara içmiyecem diye yemin ettim ama dayanamıyorum ve yeminimi bozmak istiyorum ne yapmam lazım lütfen yardım edin


 8. 7
  arifselim Yönetici
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 29,932
  Tecrübe Puanı: 10

  Yapman gereken şey yeminini bozmamaktır. Yemin tutmak içindir. Eğer yeminini bozarsan o zaman sana yemin kefareti gerekir. Sabırlı ol, hem günaha girme hemde sağlığını korumuş olursun.


 9. 8
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  öncelikle selamın aleykü ben 15 yaşındayım ve yeminimi bozdum ben 10 gün bir fakiri doyuramam ama ailemin durumu iyi ben bunun yerine 3 gün ard arda oruç tutsam oluyor mu  LÜTFEN CVP VERİN :(((((((((


 10. 9
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Maddi imkanın olacaksa en iyisi az bekle ve 170 tl yi fakirlere ver, yok imkan olmayacaksa 3 gün oruç tut


 11. 10
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  11 yaşındayken bir tanıdığım bana , eğer herşeyin üzerine yemin edersem bir sır vereceğini söylemişti.Ben de merak ettiğim için herşeyin üzerine yemin ettim.Akşam dayanamayıp anneme söyledim ne yapmam gerekiyor?


 12. 11
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Profili:
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 6,219
  Tecrübe Puanı: 67
  Yer: minallah-ilelllah

  Her şeyin üzerine yemin geçersizdir. Yemin Allah adı ile olur.


+ Yorum Gönder