+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin kıyametle ilgili hadisleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin kıyametle ilgili hadisleri

  Sual: Arkadaşlar İslam tarihinde Peygamberimizin kıyametle ilgili hadisleri hakkında örnekler verir misiniz ? ? 2. Şema
  Moderatör

  Cevap: Peygamberimizin kıyametle ilgili hadisleri


  Reklam  Cevap: 5001 - Hz Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki:

  "Kıyamet Allah Allah diyen bir kimsenin üzerine kopmayacaktır"

  Müslim, İman 234, (148); Tirmizi, Fiten 35, (2208)  5004 - Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "Fırat nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça Kıyamet kopmaz Onun üzerine
  insanlar savaşırlar Yüz kişiden doksan dokuzu öldürülür Onlardan her
  biri: "Herhalde savaşı ben kazanacağım" der"

  Buhari, Fiten 24, Müslim, Fiten 29, (2894); Ebu Dâvud, Melahim 13, (4313,
  4314); Tirmizi, Cennet 26, (2572, 2573)
  5026 - Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "İnsanlar Kıyamet günü öylesine ter akıtırlar ki, bu terler yerin içinde yetmiş
  zirâ'lık derinliğe kadar iner ve bu ter (yer üstünde de birikerek insanları
  konuşamaz hale getirmek üzere ağızlarına) gem vurur ve kulaklarına kadar
  ulaşır"

  Buhari, Rikak 47; Müslim, Cennet 61, (2863)
  5031 - Yahya İbnu Sa'id rahimehullah anlatıyor: "Bana ulaştığına göre, (Kıyamet
  günü), kulun ilk bakılacak ameli namazdır Eğer namazı kabul edilirse, geri
  kalan amellerine bakılır Eğer namazı kabul edilmezse diğer amellerinin
  hiçbirine bakılmaz"

  Muvatta, Kavru's-Salat 89, (1, 173)
  1784 - İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) hazretleri anlatıyor:

  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) teşehhüdden sonra şunu
  okurdu: "Allahümme inni eüzu bike min azâbi cehennem ve eüzu bike min
  azâbi'I-kabri ve eüzu bike min fitneti'd-Deccâl ve eüzu bike min fitneti'I-mahyâ ve'I-
  memât (AIIahım, ben cehennem azabından sana sığınırım Kabir azabından da
  sana sığınırım Deccal fitnesinden de sana sığınırım, hayat ve ölüm fitnesinden
  de sana sığınırım)"

  Ebu Dâvud, Salât 184, (984)
  5086 - İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "Kıyamet günü cehennem, yetmişbin yuları olduğu halde getirilir Her yularında,
  onu çeken yetmişbin melek vardır"

  Müslim, Cennet 29, (2842); Tirmizi, Cehennem 1, (2576)
  5487 - Hz Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki:

  "Mescidler hakkında övünme olmadan Kıyamet kopmaz"

  Ebu Davud, Salat 12, (449); Nesai, Mesacid 2, (2, 32)
  5839 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu
  vesselâm buyurdular ki:

  "Üç kişi vardır, Kıyamet günü Allah onlara nazar etmez: Anne ve babasının
  hukukuna riayet etmeyen kimse, erkekleşen kadın ve deyyûs kimse"

  Nesâî, Zekat 69, (5, 81)
  889 - Hz Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)
  buyurdular ki: "Kim yatağında uyumak isteyince, sağ tarafının üstüne yatar, sonra
  da Kul hüvallahu ahad'ı yüz kere okursa, Rab Teâla kıyamet günü
  kendisine: "Sağın üzerinde cennete gir" diyecektir

  Tirmizî, Sevâbu'1-Kur'ân 10, (2900)
  4812 - Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm
  buyurdular ki:

  "Her ümmetin mecusileri vardır Bu ümmetin mecusileri "kader yoktur!"
  diyenlerdir Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın Onlardan kim
  hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın Onlar Deccal bölüğüdür Onları Deccal'e
  ilhak etmek Allah üzerine bir haktır"

  Ebu Davud, Sünnet 17, (4692)

  963 - Fadâle İbnu Ubeyd (radıyalahu anh) anlatıyor: "Her ölenin ameline son
  verilir, ancak Allah yolunda ölen murâbıt müstesna Çünkü onun ameli kıyamet
  gününe kadar artırılır Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz"

  Tirmizî, Fedâilu'1-Cihad 2,(1621); Ebu Dâvud, Cihâd 16, (2500)
  980 - Hz Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu
  vesselâm) buyurdular ki:

  "Kim Allah iman ederek ve va'dini tasdik ederek, Allah yolunda (kullanmak üzere)
  bir at "tutarsa" bu atın yediği, teri, gübresi, bevli kıyamet günü terâzisine
  girecektir, yani sahibine sevap olacaktır"

  Buharî, Cihâd 46; Nesâî, Hayl 11

 3. Misafir
  Allah razı olsun çok açıklayıcı bilgiler verdiniz çok işime yaradı

 4. Misafir
  Kıyametten önce Hadramevt’ten veya Hadramevt tarafından bir ateş çıkacak ve insanları etrafında toplayacaktır.

  Ashab: -Ey Allah’ın Rasulü! (O zaman) bize ne yapmamızı emredersin? Diye sordular. Rasulullah (s.a.v) da:

  -Şam’a gidin, buyurdu.

 5. Misafir
  İsime yarayan bilgiler oldugu icin allak razı olsun baya bisede ögrendim👍👍👍👍👍👍👍

 6. Misafir
  beb beben = bebbeben

+ Yorum Gönder
peygamber efendimizin kıyamet ile ilgili hadisleri,  peygamber efendimizin kıyametle ilgili hadisleri,  kıyametle ilgili hadisler,  peygamberimizin kıyametle ilgili hadisleri,  peygamberimizin kıyametle ilgili sözleri,  kıyamet günü ile ilgili hadisler,  kıyamet ile ilgili hadisler