5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Hz Muhammedin Hadisleri

  Hz Muhammedin Hadislerini Istiyorum Ve Açılamasını Istiyorum Lütfen Verirmisiniz Ama Bu Gün Hemen Verin
  Bu Benim Ve Yarın Son Hemen Bekliyorum Hee ,

  Birde Açılamalar Günlük Yaşantımızla Ve çevremizle Ilgili Olsun Eğer Bu Dediğim Glmese çok Sinirlenirim Ona Göre Iyi Akşamlar

  İlgili Yazılar

 2. 2
  menzil_guller Ya Hayy

  Yanıt: Hz Muhammedin Hadisleri

  Resulullah efendimiz bir hadisi şerifin de buyuruyor ki:
  (Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir) [Müslim]

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

  "içinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde mevki bakımından bana en yakın olanlarınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır
  En nefret ettiklerim ve kıyamet gününde benden en uzak olanlarınız ise, gevezeler, lafazanlar ve yüksekten atanlardır Onlar büyüklük taslayan kimselerdir"
  Câbir radıyallahu anh Tirmizî

  (Yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur) [Müslim]
  (En çok sevdiğim kimse, huyu en güzel olandır) [Buhari]
  (Yumuşak olan kimseye, dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir) [Tirmizi]


  Çevre temizliğine dair ayet ve hadisler var mı?

  çevre
  temizliğine dair ayet ve hadisler

  Temizlik; tek yönlü tedbirlerle elde
  edilen bir iyilik hali değildir. Bilim otoriteleri temizliği şu başlıklarla
  ele almıştır.

  1) Ferdî (beden-elbise-yiyecek) temizlik

  2) Ev (mutfak-banyo- tuvalet)
  temizliği.

  3) Çevre (atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması) temizliği

  4) Yeterli
  temiz su sağlanması

  Ferdî temizlik dendiği zaman, beden temizliği akla
  gelir. Bunlardan cilt, el, ağız, burun, göz temizliği; saç, tırnak
  koltukaltı, yüz, diş ve ayak bakımı akla gelir. Dünya Sağlık
  Örgütü’nün, beden temizliği, el temizliği, ağız ve diş bakımının, önemi
  ve bunların korunma yollarına ait bilgileri mevcuttur. Fakat, Dünya Sağlık
  Örgütü’nün tırnakların bulaşıcı hastalıklardaki tesirine, kılların temizliğine ve bulaşıcı hastalıklardaki
  rolüne ait ciddi yayınları yoktur. Efendimiz (sas); tırnak, saç, sakal
  bıyık bakımına, koltukaltı kılları ve avret yerlerinin temizliğine önem vermiştir

  Ferdî temizliğe rağmen, insan çevreden hastalık kapabilir. Kişi ne
  kadar temiz olursa olsun, çevresi temiz olmadığı zaman, hiçbir şeye
  dokunmasa bile; hava, rüzgâr, böcekler ve diğer taşıyıcılar yüzünden hastalanabilir

  Çevre Temizliğini şu başlıklar altında toplayabiliriz:

  1) Elbiselerin temizliği
  2) Yiyeceklerin temizliği (Yakın çevre)
  3) Ev temizliği
  4) Sokak,
  cadde, mahalle, şehrin temizliği (Uzak çevre)

  5) Yeterli temiz su
  sağlanması

  1. Elbise Temizliği

  Giyim eşyalarının seçim ve bakımı
  enfeksiyon yönünden önem taşır. Orta Çağ’da, Avrupa’da yaşayanlar sıcak tutan
  ama temizlenmesi güç, yünlü giysiler giyerlerdi. O çağlarda insanlar pek
  yıkanmaz, giysileri kirlenir, kokar, bitlenir ya da pirelenirdi. Kokuyu gidermek
  için de otlardan yapılan esans kullanırlardı. Ancak 18. yüzyılda pamuk
  ticaretinin başlamasıyla Avrupalılar, ilk kez ucuz, hafif, kolayca yıkanabilen iç
  çamaşırlarına kavuştular. Üst sınıflarda ferdî temizlik yeniden önem kazandı. 19
  yüzyılda ferdî temizlik iyi yaşamanın bir şartı sayılmaya başlandı. Vücut
  temizliği ve giyim eşyalarının daha sık değiştirilip yıkanması sonucunda, bit
  ve pirelerle birlikte veba ve tifüs gibi hastalıklar da kayboldu
  Müslümanlarda ise, namaz kılabilmenin olmazsa olmaz şartlarından birisi de
  elbise temizliğidir. Dışkı ve idrar bulaşmış bir elbise ile namaz
  kılınamaz. Yani Müslümanlar günde beş kez elbiselerinin temizliğini kontrol etmek
  mecburiyetindedirler. Temiz giyinme konusunda Peygamber Efendimiz (sas)’in şu sözü, O’nun
  temizliğe verdiği ehemmiyeti açıkça göstermektedir: "Beyaz elbise giyiniz. Zira beyaz
  elbise daha güzel ve temizlik açısından daha elverişlidir. Ölülerinizi de
  bununla kefenleyiniz." Beyaz ve açık renkliler, üzerlerindeki kiri gösterdiğinden onların
  temizliğine ihtimam göstermek gerekir. Avrupa’da 19. yüzyılda temiz giyimin değeri
  yeni yeni anlaşılırken, Müslümanlığı gerçek manada yaşayan insanlar, 7. yüzyıldan
  beri elbise temizliğine dikkat ediyorlardı

  2. Yiyecek Temizliği

  Çoğu
  mikrop ve parazit, içtiğimiz su ve yediğimiz yiyeceklerle bulaşır. Bunun
  için annelerin ve özellikle gıda sektöründe çalışanların, yiyecekleri koruma hususunda
  özel bir itina göstermeleri gerekir. Besin zehirlenmesine sebep olan bakterilerin
  başlıca kaynağı insandır

  İnsanların boğaz, burun, el, deri, bağırsak
  ve dışkısı bakteri yüklüdür. Tüketilen diğer bir besin kaynağı da
  hayvanî ürünlerdir. Tüketilen hayvanî besinler, bazen bakteri yatağı olabilmektedir. Kedi,
  köpek vb evcil hayvanlar da bakteri yaymada oldukça tesirli olabilir.
  Evcil hayvanlar, dolaştıkları yerlerden bakterileri eve taşır. Sinek, böcek, haşere ve fareler de mikropları taşır ve bulaştırır. Mutfak ortamındaki çöpler,
  mikropların oluştuğu bir yerdir. Zamanında kaldırılmayan çöpler, böcek, sinek ve
  fareler aracılığı ile besinlere bakteri bulaştırabilir

  Besinlere bakteri bulaşmasını
  önlemek için şunlara dikkat etmek gerekir

  - El yıkama

  Burun temizliği
  Tırnakların kesilmesi
  Tuvaletten sonra ellerin iyiceyıkanması
  Yemek ve su kaplarının üzerlerini kapatmak

  İnsanın,tükürük, hapşırık ve aksırıktan besinleri koruması gerekir. 1 gram tükürükte 100 milyon, 1 gram burun ifrazatında 10 milyon bakteri bulunmaktadır.İnsanların % 30-50′sinin burnunda besin zehirlenmesi yapan stafilococcus aureus bakterisini taşıdıkları bilinmektedir. Bu oran hastahanede çalışan personelde % 65-80′e çıkmaktadır
  Normalde ağız, burun ve solunum yollarında bulunan bakteriler, solunum sırasında havaya dağılır. Normal konuşmada bu dağılım azdır. Öksürme, aksırma ve yüksek sesle konuşma esnasında havaya verilen bakteri sayısı artar. Kuvvetli bir öksürmede ağızdan 5.000 damlacık çıktığı tahmin edilmektedir. Hapşırmada ise bu damlacıkların sayısı 1 milyondan fazladır. Bu damlacıklar, havada birkaç saat asılı kalabilir. Besin taşıyan birisi konuşur, öksürür veya hapşırırsa,ağzındaki bakterileri, taşıdığı besine bulaştırır

  El yıkama, burun temizliği,
  tırnakların kesilmesi ve tuvaletten sonra ellerin suyla yıkanması ile ilgili
  Peygamber Efendimiz (sas)’in emir ve tavsiyeleri beden temizliğinde koruyucu hekimliktir.
  Burada gıdaların bakterilerden korunmasıyla ilgili diğer hadislerini de hatırlayalım: "Kapların üzerini örtünüz. Tulumbaların ağzını da bağlayınız. Çünkü senede bir gece vardır ki, o gecede veba iner. Kapağı olmayan her bir
  kabın yahut üzerinde bağı bulunmayan hiçbir tulumun yanından geçmez ki,
  içine bu vebadan bir şey inmesin." Vebanın pirelerle bulaşmasına karşılık,
  veba zatüreye sebep olmuşsa, o insan vebayı öksürük ve solunum
  havası ile de bulaştırır. Zaten vebanın hızlı yayılması bu şekilde
  olur. Eskiden veba zatüreye sebep olmuşsa, o kişi mutlaka ölmekteydi.
  Avrupalı bir tabip yazdığı Lâtince bir mektupta, veba salgınında bir
  gecede dört bin kişinin öldüğünden bahseder. Yani veba bir yere
  girdiği zaman, çok kısa bir zamanda yayılıyor ve hemen çoğu
  insanın ölümüne neden olabiliyordu. Hadiste belirtilen, kapların ağızlarının örtülmesidir. Yalnız
  veba mikrobu değil, diğer mikroplar da hava yoluyla gelip açık
  kaba yerleşebilir. Peygamberimiz, kendisine açık bir kapta süt getirilmesi üzerine,
  "Üzerini kapatsanız olmaz mıydı? Bir tahta parçası ile de olsa
  üzerini kapatmalıydınız." buyurmuştur. Yolda üzeri açık bir kapla yiyecek taşındığında,
  taşıyan kişinin öksürüğüyle veya hava yoluyla mikroplar bulaşabilir.

  3.
  Ev Temizliği

  Geniş ve temiz evler salgın hastalıkların bulaşmasını azaltır.
  Evlerde mutfakların temiz tutulması, çöplerin biriktirilmemesi önemlidir. Çünkü çöpler bakterilerin
  üremesi için ideal bir ortam oluşturur. Ayrıca böcekleri de davet
  eder. Meskenlerin gerek alan, gerekse oda sayısı itibariyle yeterli olması
  gerekir. Peygamber (sas)’in ev plânını örnek alan Müslüman mimarlar, evin
  avlusunu binanın tamamlayıcısı olarak görmüş, avluyu evin dışa açılmış unsuru
  olarak kabul etmişler

  Konuyla ilgili hadisler

  "Geniş ev
  dürüst komşu ve rahat bir binek Müslüman kişinin saadetindendir."

  "Meskenlerin en iyisi geniş olanıdır."

  "Evin kötü olması, darlığı
  sebebiyle oturanlara kâfi gelmemesi ve kötü komşularının olmasıdır"

  "Çevrenizi
  ve evlerinizi temiz tutunuz. Yahudilere benzemeyiniz. Çünkü onlar süprüntüleri evlerinde biriktirirler

  "Evde çer çöp, süprüntü bulunduğu zaman o evden
  bereket kaldırılır"

  "Kirli bezleri evlerinizden dışarı çıkartınız. Süprüntüleri evlerinizde
  biriktirmeyiniz. Zira süprüntüler zararlı şeylerin barınağıdır"

  Hz. Ömer (ra)
  de: "Peygamber (sas), çöplüklerde, mezbahalarda, hamamlarda, ağıllarda ve insanların gelip geçtiği yerlerde namaz kılınmasını yasakladı." demiştir

  Dar ve kalabalık
  evlerde üst solunum yolu enfeksiyonları ve bulaşıcı hastalıklar çok yaygındır
  İnsanlar çok yakın mesafelerde (70 cm’den aşağıda) günlük hayatlarını sürdürürken
  damlacık yoluyla hastalık aile bireyleri arasında sık yayılır. O halde
  ev; geniş, temiz, çöplerin bekletilmediği bir yer olmalı

  Kur’ân-ı
  Kerim’de Kâbe’nin temizliğine dikkat çekilmesi çok önemlidir. Kâbe özellikle Hac
  döneminde çok kalabalık olmaktadır. Salgın hastalıklar, kalabalık ortamlarda çok kolay yayılır. Kur’ân’ın mesajı evrensel olduğundan insanın yaşadığı her mekânın temiz tutulmasını emreder. O halde insanların ortak kullandıkları mekânların temiz olmasına Kur’ân’ın bir emri olarak dikkat etmemiz gerekir. Bu aynı zamanda hijyenin de bir gereğidir. Tarihten bugüne mescitlerimizin oldukça temiz tutulduğu malumumuzdur

  4. Çevre Temizliği

  Peygamberimiz çevre temizliğine gereken önemi
  vermiş, Müslümanlar da her zaman bu emir ve tavsiyelere uymaya
  özen göstermişlerdir. Çevreyi ve su kaynaklarını kirletmeme hakkındaki hadis-i şerifleri
  bir kez daha hatırlayalım

  "Sizden biriniz sakın su içine
  idrar yapmasın. Belki o sudan sonra abdest alması veya gusletmesi
  icap eder. Yine sizden biriniz cünup olduğu zaman durgun suyun
  içine girerek yıkanmasın. O sudan bir kap ile alarak dışarıda
  yıkansın"

  "İşlek yol üzerinde konaklamayınız (oturmayınız, yatıp kalkmayınız). Yol
  üzerinde abdest bozmayınız"

  Efendimiz (sas); "Sakın lânete uğrayanlardan olmayınız"
  buyurunca, sahabeler, ‘Bunlar kimlerdir?’ diye sordular. Peygamberimiz de, "Herkesin gelip geçtiği yollara, gölgeliklere, su kenarlarına ve ağaçların altına abdest bozup kirletenlerdir" diye cevap verdi

  5. Yeterli Miktarda Temiz Su
  Sağlanması

  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) temiz ve yeterli suya ulaşma
  hakkını temel insan hakkı kabul etmiştir: "Bütün insanların, sosyal ve
  ekonomik durumu ne olursa olsun, temel ihtiyaçlarını karşılayacak temiz ve
  yeterli miktarda içme suyu elde etmeye hakkı vardır"(Birleşmiş Milletler Konferansı
  1977)

  Peygamber Efendimiz (sas)’in bu konferanstan 1340 yıl önce,
  temiz içme suyu temin edilmesini teşvik eden sözlerine bakalım "Yedi
  şeyin ecir ve sevabı kişiye ölümünden sonra da ulaşır, defteri
  kapanmaz, sevap yazılmaya devam eder: İlim öğretmek, su getirmek, kuyu
  kazdırmak, kitap vakfetmek, ölümünden sonra kendisine arkasından dua edecek hayırlı çocuk yetiştirmek" Peygamberimiz insanlara temiz su sağlamanın sadece dünyada değil,ahirette de büyük faydalar sağlayacağını, açık bir şekilde dile getirmiştir.Nitekim bu buyruklarla yetişen Müslümanlar, gittikleri her yerde su kanalları yapmışlardır. Mimar Sinan’ın yaptığı su yolları ve çeşmeler buna güzel
  bir örnek oluşturur

  Peygamber Efendimiz’in getirdiği kurallar uygulansaydı, tarihteki
  salgın hastalıklardan hiçbiri olmayacaktı. Nitekim WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’da, temizlik kurallarının uygulanması ile aynı sonuca varılacağını iddia etmektedir. Halbuki İslâmiyet’in getirdiği kurallar, temiz bir hayatı mümkün kılıyordu. İslâmiyet, insanların hayat biçimini şekillendiren bir din olarak inmiştir. Medeniyetin giremediği, girse bile etkili olamadığı ücra köşelerde yaşayan kişilerin, ferdî temizlik ve çevre temizliği konularında yeterli bilgi birikimi yoktur. Bütün insanların tertemiz bir ortamda yaşama hakkı vardır. İslâmiyet öncesi devirlerde de insanlara bu güzellikleri diğer peygamberler hediye etmişti.


+ Yorum Gönder