Meleklere iman ile ilgili soru 5 üzerinden 4.86 | Toplam : 14 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Meleklere iman ile ilgili soru


  meleklere iman ile ilgili soru bulmanızzzz

  İlgili Yazılar

 2. 2
  caferi Devamlı Üye
  caferi
  Devamlı Üye
  caferi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 22.Aralık.2007
  Üye No: 5927
  Mesaj Sayısı: 196
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: meleklere iman ile ilgili soru


  MELEKLERE İMAN BÖLÜMÜ SORU VE CEVAPLAR

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Soru … 1 : Meleklere iman ne demektir ? Bu konuyu delilleri ile beraber izah eder misiniz ?

  Cevap … 1 : Meleklere İman : İman konusunda zikredilen Ayet’ler ve Cibril hadisinde anlatıldığı gibi, Allah’a imandan sonra ikinci asıldır.

  Meleklere iman konusunda müslümanın sahih akidesi ; herhangi bir şüphe ya da tereddüt sözkonusu olmaksızın kesin olarak onların var olduklarına inanması demektir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır :

  “ O peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. Onların herbiri Allah’a, O’nun meleklerine, kitablarına, peygamberlerine iman ettiler.”
  BAKARA : 285

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 2 : Meleklere iman etmeyen kafir olur mu ?

  Cevap … 2 : Meleklerin varlıklarını inkâr eden bir kimse kâfir olur. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır :

  ” Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse artık o hiç şüphesiz uzak bir sapıklığa düşmüştür.”
  NİSA : 136

  Basiretli bir Müslümanın bu konudaki imanı ; icmalî ve tafsili olarak inanmaktır.

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 3 : Meleklere tafsili olarak iman nasıl olmalıdır ?

  Cevap … 3 : Tafsilî olarak iman etmek demek ; Allah ve Rasûlünün ismen belirttiği vahiy ile görevli olan Cebrail, yağmur ile görevli olan Mikail, Sûr’a üfürmekle görevli olan İsrafil, ruhları kabzetmekle görevli olan ölüm meleği, cehennem ateşinin bekçisi Hâzin, cennetin bekçisi Rıdvân, kabirde soru soracak olan Münker ve Nekir melekleri gibi, isimleri zikredilen meleklerin olduğunu kabul etmek demektir.

  Sahih akide sahibi bir Müslüman, bunların varlıklarına iman eder ve bunların manevi varlıklar olmayıp, Allah’ın nurdan yaratığı, semada meskun bulunan yarattıklarından bir yaratık türü olduklarına inanırlar.

  Onların hilkatleri pek büyüktür. Onların kanatları vardır. Kimilerinin iki, kimilerinin üç, kimilerinin dört kanadı, kimilerinin de bundan da fazla kanadı vardır…Hatta Allah resulü s.a.v cibrilin 600 kanadından bahseder.

  Melekler, Allah’ın ordularından bir ordusudur. Bunlar şanı yüce Allah’ın izin vereceği zaman insan şekline girebilme gücüne sahibtirler.

  Melekler, Allah’a yakınlaştırılmış ve Allah tarafından kerim kılınmış varlıklardır. Erkeklik, dişilik vasıfları yoktur, evlenmezler ve nesilleri çoğalmaz…. Yemezler, içmezler. Onların gıdaları tesbihtir, tehlildir. Bundan asla usanmaz ve buna ara vermezler, yorulmazlar, güzellik ve haya gibi vasıflara sahibtirler.

  Melekler yüce Allah’a itaat ve O’na isyan etmeme fıtratı üzere yara-tılmışlardır…. Yüce Allah onlar hakkında şöyle buyurmaktadır :

  ” Rahman evlat edindi dediler. O bundan münezzehtir. Bilakis onlar mükerrem kullardır, sözleri ile O’nun önüne geçemezler. Onlar O’nun emri gereğince iş görürler. Allah onların önünde olanı da, arkalarında olanı da bilir. O’nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. O’nun korkusundan titrerler.”
  ENBİYA : 26 - 28

  Melekler gece gündüz Allah’ı tesbih ederler. Semadaki Beyt-i Ma’mur’u tavaf ederler. Allah’tan korkarlar ve haşyet ile O’na ibadet ederler…


  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 4 : Meleklerin çeşitlerinden ve görevlerinden delilleri ile beraber bahseder misiniz ?

  Cevap … 4 : Müslüman kardeşim ! Meleklerin pek çok çeşidi ve görevleri vardır : Kimileri arşı taşımakla, kimileri vahiy ile, kimileri dağlar ile görevlidirler. Kimileri cennetin, kimileri cehennem ateşinin bekçiliğini yaparlar…. Kimileri kulların amelini tesbit etmekle, kimileri ruhları almakla, kimileri de kula kabirde soru sormakla görevlidirler.

  Onlardan mü’minlere mağfiret dileyen, onlara dua eden, mü’minleri seven kimseler olduğu gibi, ilim meclislerinde bir araya gelip Allah’ı anan topluluklara kanat gerenleri de vardır.

  Kimileri insanla beraber olur ve ondan ayrılmazlar, kimileri kulları hayırlı işler yapmaya çağırır, kimileri salih kimselerin cenazelerine katılır, kimileri de mü’minlerin yanında Allah’ın düşmanları ile cihad ederler…

  Kimileri Salih kimseleri korumakla ve onların sıkıntılarını gidermekle görevlidirler. Kimileri kâfirleri lanetlemek ve onların üzerlerine azab indirmekle görevlidirler.

  Melekler, köpek ve suret bulunan yerlere girmez ve Ademoğullarının rahatsız olduğu şeylerden onlar da rahatsız olurlar.

  Değerli Müslüman ! Meleklerin sayısı pekçoktur, onların sayılarını yüce Allah’tan başka hiç kimse bilemez… Çünkü Yüce Rabbimiz şöyle buyurmak-tadır :

  ” Rabbinin ordularını O’ndan başka kimse bilemez …… “
  MÜDDESİR : 31

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 5 : Melekleri görmemiz mümkün müdür ?

  Cevap … 5 : Yüce Allah onları görmemizi engellemiştir. O bakımdan bizler onları asıl yaratıldıkları şekilde göremeyiz…. Şu kadar var ki bazı kullarına üzerlerindeki perdeyi kaldırıp, onları göstermiştir. Nitekim Peygamber s.a.v, Cibril a.s’ı iki defa yüce Allah’ın kendisini yaratmış olduğu asli suretiyle görmüştür…. Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır :

  ” Arkadaşınız bir deli değildir. Andolsun ki o kendisini apaçık ufukta görmüştür.”
  TEKVİR : 22-23

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 6 : Meleklerde Allah’a kulluk ediyorlar mı ?

  Cevap … 6 : Evet … meleklerde Allah’a kulluk etmektedirler.. Onlar, Allah’ın ikram olunan kulları, kendisi ile rasulleri arasında elçileridir. Melekler, gökler ve yerin müvekkili, alemde gerçekleşen her hareketi yerine getiren Allah’ın vazifeli kullarıdırlar.

  “ ….. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde olanlar için bağışlanma dilerler…… “
  ŞURA : 5.AY.

  “ Görmedin mi ; göklerde - bulunan melekler - ve yerde olan herkes, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan bir çoğu Allah’a secde ederler ? …….. “
  HACC : 18.AY.

  “ Yedi gök, yer ve bunların içinde olanlar O'nu tesbih eder ; O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur, ancak siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz O, halim olandır, bağışlayandır “

  İSRA : 44.AY.

  “ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurmaktadır : Şüphesiz ki ben semanın gıcırtısını duyuyorum. Semanın gıcırdaması kınanmaz, çünkü her karış mesafede bir melek ya secde etmekte veya kıyam etmektedir. “

  Albani : S.Sahiha : 852.N

  Soru … 7 : Bazı cahil kimselerin zannettiği gibi melekler Allah’ın kızlarımıdırlar ? … Veya onların dişilik veya erkeklik diye bir vasıfları var mı ?

  Cevap … 7 : Allah’u teala, melekleri de kendisine kulluk için yaratmıştır. Bazı müşriklerin iddia ettiği gibi melekler, Allah’ın kızları, çocukları ve ortakları değildir… Bununla beraber onların erkeklik veya dişilik diye bir vasıfları yoktur… Bu hususta Allah-u teala şöyle buyur-maktadır :

  “ Rahman çocuk edindi dediler. 0 yücedir. Hayır - Rahman’ın çocukları sandıkları melekler, Onun - değerli kullarıdır. 0 meleklerden her kim : “ Ben Ondan gayri bir ilahım “ derse onu cehennemle cezalandırırız. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. “
  ENBİYA : 26 – 27 – 28 – 29

  “ Yoksa - Allah - yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi seçti ? Rahman’a nisbet edilen - kız - onlardan birine müjdelendiği vakit onun yüzü simsiyah kesilir, öfkeden yutkunup durur. Rahman’ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına mı şahit oldular - ki böyle söylüyor lar ? - Şahitlikleri yazılacak ve bundan sorguya çekilecekler. “
  ZUHRUF : 16 – 19
  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 8 : Cebrail a.s dan biraz bahsedermisiniz ?

  Cevap … 8 : Bilindiği gibi Cebrail a.s, vahiyle görevli Allah’ın en büyük ve en değerli meleklerinden birisidir. Kuran’da birçok Ayet onun Allah ile rasulleri arasında görev yaptığını anlatmaktadır. Cebrail Ruhu’l-Emin, Ruhu’l-Kudüs ve Ruh gibi isimlerle de bilinen bir melektir.

  “ Allah’ın izniyle Kur’anı..... senin kalbine indirdiği için kim Cebrail’e düşman olursa..... “
  BAKARA : 97 - 98
  “ Kur’anı, uyarıcılardan olman için kalbine Ruhu’l- Emin indirdi. “

  ŞUARA : 193

  “ De ki, Kur’anı Ruhu’l Kudüs Rabb’inden hak olarak indirdi. “

  NAHL : 102

  “ … İbni Mesud r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v Cebrail’i kendi suretinde görmüş. Onun altı yüz kanadı vardı. Kanatlarının her biri ufuğu kaplamış, kanatlarından inci ve yakut gibi mücevherler dökülüyordu. “

  Ahmed : 1 / 395 – Müslim : 1.c.174.n

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 9 : Mikail s.a dan biraz bahseder misiniz ?

  Cevap … 9 : Bilindiği gibi Mikail s.a ; toprak, bitki ve tüm canlıların hayatı olan yağmurun indirilmesi, rüzgarın çeşitli yönlere estirilmesi ve benzeri şeylerin görevlisi olan büyük meleklerden birisidir.

  “ Kim Allah’a, meleklerine, rasullerine, Cebrail’e ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki, Allah da kafirlerin düşmanıdır. “
  BAKARA : 98

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 10 : İsrafil a.s dan bahseder misiniz ?

  Cevap … 10 : İsrafil a.s da yine bilindiği gibi ; öldükten sonra tekrar dirilme ve ikinci hayatın sebebi olacka olab sura üfleme görevlisi olan büyük meleklerden birisidir.

  “ … Ebu Said r.a dan. Nebi s.a.v şöyle buyurdu : Sur sahibi - İsrafil - suru eline almış, başını eğmiş ve kulağını vermiş ne zaman onu üfleyeceğini beklerken ben nasıl rahat edebilirim ki ?....... “

  Ahmed : 3 / 7 – 11039 - Albani : Sahiha : 1079

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 11 : Ölüm meleğinden bahseder misiniz ?

  Cevap … 11 : Melekul mevt : Yani ölüm Meleği ; Ruhların kabzedil-mesine memur tayin edilen büyük meleklerden birisidir. Bu melek, emri altındaki meleklerle eceli tamamlanan canlıların ruhlarını kabzederler… Hadislerde ifade edildiği gibi, ölüm meleğinin yardımcıları kulların amellerine uygun bir sıfatta onların ruhlarını almaya gelirler. Kul güzel amel sahibi, salih bir kişi ise, melekler güzel bir sıfatta, değilse çirkin bir sıfatta o kula gelirler. Bu hususa Rasulullah s.a.v’in şu hadisi delalet etmektedir.

  “ … Bera bin Azib r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Mümin bir kula ölüm gelip dünyadan alakası kesilerek ahirete yöneldiği vakit kendisine, yüzleri güneş gibi parlayan beyaz yüzlü melekler iner. Beraberlerinde cennet kokularıyla kokulanmış cennet kefenleri vardır. Bu melekler mümin kulun başucuna otururlar, sonra ölüm meleği gelir ve o da onun başucuna oturur. Ölüm Meleği : “ Ey güzel nefis, Allah’ın bağışlaması ve rızasına çık “ der……... Kafir bir kula ölüm gelip, dünyadan alakası kesilerek ahirete yöneldiği vakit kendisine, yüzleri simsiyah kara yüzlü melekler iner. Beraberlerinde kıldan dokunmuş galiz kefenler vardır. Bu melekler o kafir kulun başucuna otururlar, sonra Ölüm Meleği gelir ve o da onun baş ucuna oturur. Ölüm Meleği : “ Ey habis nefis, Allah’ın gazabına ve azabına çık “ der ve onun ruhunu işkenceyle alır............. “

  Ahmed : 18559 - Albani : S.199 - Cenaiz

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 12 : Kiramen katibin meleklerinden biraz bahseder misiniz ?

  Cevap … 12 : Kiramen Katibin adı verilen bu melekler de ; kulların hayır ve şer amellerini yazan meleklerdir…Allah’u Azze ve Celle onlar hakkında şöyle buyurmaktadır :

  “ İyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Yaptığınız şeyleri bilir - ve yazar - lar. “
  İNFİTAR : 10 – 11 – 12

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 13 : Münker ve Nekir meleklerinden bahseder misiniz ?

  Cevap … 13 : Münker ve Nekir ismi verilen bu melekler de ; ölen kimseleri, kabre defnedildikleri zaman sorguya çeken meleklerdir.

  “ … Rasulullah s.a.v bu hususta şöyle buyuruyor : Kul kabrine konduğu ve arkadaşları dönüp gittiği zaman o ölü, arkadaşlarının ayakkabı sesini işitir. Ona iki melek gelir. Bunlar ölüyü oturturlar ve ona Muhammed denilen kimse hakkında ne dersin ? derler....... “
  Buhari : 1338 –Ter : l259.S

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 14 : Melekler neden yaratılmışlardır ?
  Cevap … 14 : Melekler nurdan yaratılmışlardır.
  “ … Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Melekler nurdan yaratıldı, cinler dumansız ateşten yaratıldı, Adem ise Kuran‘da size vasfedilen şeyden - yani topraktan - yaratıldı. “
  Müslim : 2996 /60

  ((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

  Soru … 15 : Melekler insanlara dua ederler mi ?

  Cevap … 15 : Evet … Melekler mü’minleri seven ve onlara dua eden varlıklardır.

  “ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Allah bir kulu sevdiği zaman, Cebrail’e der ki : Ben falanı seviyorum, sen de onu sev. Cebrail de onu sever. Sonra Cebrail gökte nida edep der ki : Allah falan kimseyi seviyor, bu sebeple siz de onu seviniz ! . Akabinde sema ehli de onu sever. Sonra Allah yerdeki insanların gönüllerine kadar o kimsenin kabul ve sevgisini indirir. “

  Buhari : 3209 –Ter : 3029 – Müslim : 2637 / 157

  “ … Ebu Umame r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Şüphesiz ki Allah, melekleri, hatta kovuğundaki karınca ve denizdeki balıklar insanlara hayır öğreten kimselere dua ve istiğfar ederek salat ve selam ederler. “

  Albani : 1838 - S. Cami

  “ … Bera b. Azib r.a dedi ki : Rasulullah s.a.v’i şöyle derken işittim : Şüphesiz Allah ve melekleri birinci safa selam etmektedir.

  İbni Mace : 997 - Ebu Davud : 543 - Ahmed : 4 / 285 - Albani : S. Cami : 1839

  “ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Biriniz namaz kıldığı yerde hades yapmadan - veya kalkmadan - beklediği surece melekler ona salat eder ve derler ki : Ey Allah’ım ! bu kulunu bağışla ve ona acı. “
  Albani : S.Cami : 6727- Ahmed : 2 / 252 - İbni Mace : 799


+ Yorum Gönder