İslam'da Helal Olan Şeyler Nelerdir? 5 üzerinden 4.67 | Toplam : 49 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  İslam'da Helal Olan Şeyler Nelerdir?


  Arkadaşlar bana İslam dinimizde helal olan şeyler hakkında kısaca bilgiler paylaşabilir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Darusselam Devamlı Üye
  Darusselam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 3,204
  Tecrübe Puanı: 33

  Cevap: İslam'da Helal Olan Şeyler Nelerdir?


  İslam'da Helal Olan Şeyler Nelerdir?
  Helal Nedir?

  Helal meşru manasına gelen bir Arapça kelimedir Allah (cc) Kuran-ı Keriminde
  Müslümanlara ve bütün insanlara helâl olan şeyleri yemelerini emrediyor Bu
  mesajı bildiren pekçok ayetin arasında yer alan birkaç ayet meali şöyledir: “Ey
  İnsanlar ! Yeryüzünde bulunan gıdaların güzel ve temiz olanlarından yiyin,
  şeytanın peşine düşmeyin, zira şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır”
  (2/168) “Ey İman edenler! Size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yiyin, eğer
  siz gerçekten yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız, O’na şükrediniz” (2/172) “Allah’ın
  size helâl ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine iman etmiş
  bulunduğunuz Allah’tan korkun” (5 /88) Aşağıdaki gıda maddeleri kesin
  Helâldir:

  -İnek,koyun deve ve keçi sütü

  -Bal

  -Balık

  -Sarhoşluk vermeyen bitkiler

  -Taze veya tabii olarak dondurulmuş meyveler

  -Yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, ceviz gibi kabuklu ve reçineli meyveler
  Buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf gibi taneli gıdalar Sığır, deve, koyun,
  keçi, geyik, tavuk, ördek gibi hayvanların ve av kuşlarının etleri de Helâldir
  Ancak İslâmi usule göre kesilmiş olmaları şarttır İslami usulle kesme ise şöyle
  yapılmaktadır: Öncelikle hayvanı kesecek olan insan Müslüman olmalıdır (Ehl-i
  Kitab’da olabilir) Hayvan yere yatırılmalıdır Gırtlağı üç ana kan damarının
  kesilebilmesi için keskin bir bıçakla yarılmalıdır Hayvanın gırtlağının acı
  vermeden kesimi esnasında, kesen şahıs Allah’ın adını zikretmeli veya “Bismillah
  Allah-u Ekber” gibi duayı tekrar etmelidir

  Haram Nedir?

  Haram; gayri meşru, meşru olmayan manasına gelen bir Arapça kelimedir Kuran-ı
  Kerim ve Peygamberimiz (sav) in sünnetinin ışığında fakihlerin Haram
  olduklarında ittifak ettikleri maddeler aşağıda çıkarılmıştır:

  -Domuz

  -Kan

  -Et yiyen hayvanlar

  -Ölmüş hayvanın parçaları

  -İslâmi usulle kesilmemiş, eti helâl hayvanlar

  -Sürüngen ve böcekler Şarap, Etil alkol ve İspirto Yukarıda zikredilmiş maddeler
  Haramdır ve bütün müslümanlar tarafından kaçınılmalıdır “Ey İnsanlar!
  Yeryüzünde temiz ve helâl şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın, zira o,
  sizin için apaçık bir düşmandır” (Bakara 168) âyet-i kerimesine dikkat
  edilirse Cenab-ı Hak bu husuta sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara hitab
  etmektedir Ayrıca Maide sûresi üçüncü ayetinde de Cenab-ı Zül Celâl hazretleri
  iman edenlere şöyle buyurmaktadır: “Leş, kan, domuz eti, Allâh (cc)’dan
  başkası adına kesilenler, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp
  yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından yenmiş olanlar (canları çıkmadan önce
  kesmemişseniz) ve dikili taşlar üzerinde boğazlananlar haram’dır” Helâl ve
  haram hususunda İslâm’ın temel kaideleri ise şöyledir:

  -Helâl eşyanın aslındadır

  -Helâl ve haram kılma hakkı yalnız Allah (cc) ındır

  -Helâl’i haramlaştırmak, Allah (cc) ‘a ortak koşmanın eşidir

  -Haram emri, bir şeyin çirkin ve zararlı oluşuna göredir

  -Helâl’de, haram’dan kaçınmak için her şey vardır

  -Harama götüren herşey haramdır

  -Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır

  -Sadece iyi niyet haramı helal yapmaz

  -Şüpheli olan herşeyden kaçınmak esasdır

  -Haram herkes için haramdır Zaruretler mahzurları mübah kılar Kısaca
  özetlersek: Helal olma şartları: Alkol kullanmadan, eti helal ve kesimi İslami
  usulle yapılan hayvani veya bitkisel tabanlı katkı maddeleri %100 helal kabul
  edilir Haram olma şartları: Yenmesi haram kılınmış veya kesimi İslami usulle
  yapılmamış hayvani kaynaklı veya bitkisel olduğu halde alkolle muamele görmüş
  maddelerden yapılmış katkı maddeleri %100 haram kabul edilir Şüpheli olma
  şartları: Yenmesi haram kılınmış veya İslami usulle kesilip kesilmediği, bitki
  kökenli olduğu halde alkolle muamele yapılıp yapılmadığı bilinmeyen katkı
  maddeleri de şüpheli kabul edilir

  Haram olan işler / Günahlar


  Allah’a şirk (ortak) koşmak,
  insan öldürmek,
  sihir (büyü) yapmak,
  namazı terk etmek,
  zekatı vermemek,
  anne-babaya karşı gelmek,
  faiz alıp-vermek,
  haksızca yetim malını yemek,
  Peygamberimiz’e yalan isnad etmek (Hadis uydurmak),
  özürsüz Ramazan orucunu bozmak,
  savaş meydanından kaçmak,
  zina yapmak,
  liderin halkına zulmedip zorbalık yapması,
  içki içmek,
  büyüklenmek,
  kendini beğenmek,
  övünmek,
  yalan yere şahitlik etmek,
  livata yapmak,
  iffetli kadınlara iftira atmak,
  ganimetten, zekat malından ve devletten para ve mal çalmak,
  insanların mallarını haksız yollarla almak,
  hırsızlık yapmak,
  yol kesmek,
  yalan yere yemin etmek,
  yalan konuşmak,
  intihar etmek,
  hâkimin hükmünde haksızlık yapması,
  kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeleri,
  hulle yapmak ve yaptırmak,
  leş, kan ve domuz eti yemek,
  haraç toplamak,
  riyakarlık yapmak,
  Allah’a ve Resulü’ne ihanet etmek,
  ilmi gizleme ve sadece dünya için öğrenme,
  yaptığı iyiliği başa kakmak,
  kaderi inkar etmek,
  insanların duymalarını istemediği şeylerini gizlice dinlemek,
  lanet okumak,
  devlete karşı çıkmak,
  kahin, büyücü ve müneccimi (falcı) tasdik etmek,
  nüşûz (kadının beyine haksız yere huysuzluk yapması),
  akrabalarla ilişkiyi kesmek,
  koğuculuk yapmak,
  ölenin arkasından bağırıp-çağırıp,
  kendini dövmek,
  soya-sopa sövmek,
  haddi aşma, başkalarının hakkını çiğnemek,
  silahlı isyan yapmak ve büyük günahları kabul etmemek,
  müslümanlara eziyet ve küfretmek,
  evliyaullaha eziyet ve düşmanlık yapmak,
  kibrinden elbiseyi yerlerde sürümek (Elbiseyle gösteriş yapmak),
  erkeklerin altın ve ipek giymeleri,
  Allah’tan başkası adına kurban kesmek,
  sınır ve insanlara yol gösteren levhaların yerini değiştirmek ve sökmek,
  sahabelere sövmek,
  sapıklığa çağırma veya kötü bir çığır açmak,
  herhangi bir kesici aleti kardeşine doğru tutarak korkutmak,
  bilerek babasından başkasına baba demek,
  uğursuzluğa inanmak,
  altın ve gümüş kaptan içmek (kullanmak),
  Haktan saparak münakaşa tarzında tartışmak,
  niza yapmak, hizmetçilerine haksızlık edip zulmetmek,
  tartıda ve ölçüde haksızlık yapmak,
  Allah’ın azabından emin olmak,
  Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek,
  iyilik yapana nankörlük yapmak,
  fazla suyu hapsedip kimseye vermemek,
  hayvanın yüzünü dağlamak,
  kumar oynamak,
  Harem (Mekke) bölgesinde taşkınlık yapmak,
  Cuma namazını terk edip tek başına namaz kılmak,
  Müslümanları gizlice izlemek ve mahremlerini açığa çıkarmak. 3. 3
  456 Misafir
  Misafir

  Cevap: İslam'da Helal Olan Şeyler Nelerdir?


  Helal ve haram olan şeyler hakkında güzel açıklama yaptınız sağolun


 4. Reklam

+ Yorum Gönder