Sure Ve Ayetlerin Anlamları 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Sure Ve Ayetlerin Anlamları


  Sure Ve Ayetlerın Manaları

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed
  الله اكبر
  Muhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 16.Haziran.2010
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 5,089
  Tecrübe Puanı: 51
  Yaş: 29
  Yer: Türkiye

  Cevap: Sure Ve Ayetlerin Anlamları


  Sure; ayetlerden oluşan, başı ve sonu belirli Kur’an bölümüdür.

  Kur’an’ın sure uzunlukları da ayetleri gibi çok farklı yapıdadır. En kısa sure, 3 ayetli ve bir buçuk satır yer tutan Kevser Suresidir. En uzun sure ise Kur’an’ın 2. Suresi olan Bakara Suresidir. Bu sure 286 ayetten oluşur ve 48 sayfa hacmindedir.

  Aşağıda sure isimleri ve anlamları listelenmiştir.

  Sure No:-- Surenin Adı -- ANLAMI

  1 -- El-Fâtiha –AÇICI , BAŞLATAN

  2 --El-Bakara -- İNEK

  3 --Âli ‘İmrân -- İMRAN SOYU

  4 -- En-Nisâ -- KADINLAR

  5 -- El-Mâide -- SOFRA

  6 -- El-En âm -- HAYVANLAR

  7 -- El-A’râf -- TEPELER

  8 -- El-Enfâl -- DOYUMLUKLAR

  9 -- Et-Tevbe -- TEVBE ( USLANMA )

  10 – Yûnus -- YUNUS

  11 – Hûd -- Hz.HÛD

  12 – Yûsuf – Hz.YUSUF

  13 -- Er-Ra’d -- GÖK GÜRÜLTÜSÜ

  14 – İbrâhîm – Hz. İBRAHİM

  15 -- El-Hicr -- KAYALIK

  16 -- En-Nahl -- ARI

  17 -- El-İsr⒠-- İLETİLME

  18 -- El-Kehf – İN - MAĞARA

  19 – Meryem -- MERYEM

  20 – Tâhâ -- TI,HE HARFLERİ

  21 -- El-Enbiy⒠-- BİLDİRİCİLER

  22 -- El-Hacc -- DOLANIM

  23 -- El-Mü’minûn -- MÜMİNLER ( İNANÇLILAR )

  24 -- En-Nûr -- IŞIK

  25 -- El-Furkân --AYIRDEDEN

  26 -- Eş-Şu’ar⒠-- OZANLAR (ŞAİRLER)

  27 -- En-Neml -- KARINCALAR

  28 -- El-Kasas – HİKAYELER (ANLATILAR )

  29 -- El-‘Ankebût -- ÖRÜMCEKş

  30 -- Er-Rûm -- ROMA

  31 – Lukmân -- LOKMAN

  32 -- Es-Secde -- SECDE

  33 -- El-Ahzâb -- BÖLÜNMÜŞLER

  34 -- Sebe’ – SABA ( Yemen’in eski başkenti )

  35 – Fâtır -- AYIRICI

  36 – Yâsîn -- YE,SİN HARFLERİ

  37 -- Es-Saffât -- SAFLAR,DİZİLER

  38 – Sâd -- SAD HARFİ

  39 -- Ez-Zümer -- BÖLÜKLER

  40 – Ğafır -- BAĞIŞLAYAN

  41 – Fussilet – AYRINTILANMIŞ

  42 -- Eş-Şûrâ -- DANIŞMA

  43 -- Ez-Zuhruf -- SÜS

  44 -- Ed-Duhân -- BUĞU

  45 -- El-Câsiye -- DİZ ÇÖKME

  46 -- El-Ahkâf -- KUMSAL

  47 – Muhammed – MUHAMMED ( ÖVGÜN-ÖVÜLEN )

  48 -- El-Feth -- AÇIŞ

  49 -- El-Hucurât -- ODALAR

  50 – Kaf -- KAF HARFİ

  51 -- Ez-Zâriyât -- SAVURANLAR

  52 – Tûr -- DAĞ

  53 -- En-Necm -- YILDIZ

  54 -- El-Kamer -- AY

  55 -- Er-Rahmân – KORUYUCU, GÖZETİCİ

  56 -- El-Vâkı’a -- HADİSE- OLAY

  57 -- El-Hadîd -- DEMİR

  58 -- El-Mücâdile -- MÜCADELE-ÇATIŞMA

  59 -- El-Haşr -- TOPLANMA

  60 -- El-Mümtehine -- SINANMIŞ

  61 -- Es-Saff -- SAF-DİZİ

  62 -- El-Cumu’a -- TOPLANMA

  63 -- El-Münâfıkûn – MÜNAFIKLAR, İKİYÜZLÜLER

  64 -- Et-Teğabun -- ALDANMA

  65 -- Et-Talâk -- BOŞANMA

  66 -- Et-Tahrîm -- YASAKLAMA

  67 -- El-Mülk -- MALLAR-NESNELER

  68 -- El-Kalem -- KALEM

  69 -- El-Hâkka – HAK, GERÇEK

  70 -- El-Me’âric -- AŞAMALAR

  71 – Nûh -- NUH

  72 -- El-Cinn -- CİN

  73 -- El-Müzzemil -- BÜRÜNMÜŞ

  74 -- El-Müddesir -- ÖRTÜNMÜŞ

  75 -- El-Kıyâme -- AYAĞA KALKIŞ

  76 -- El-İnsân -- İNSAN

  77 -- El-Mürselât -- GÖNDERİLENLER

  78 -- En-Nebe’ – BİLDİRİ, HABER

  79 -- En-Nâzi’ât – SÖKÜP ÇIKARANLAR

  80 – Âbese -- SERT BAKTI, SURAT ASTI

  81 -- Et-Tekvîr --DÜRÜLME

  82 -- El-İnfitâr -- ÇATLAMA

  83 -- El-Mutaffifûn -- DOLANDIRICILAR

  84 -- El-İnşikâk -- YARILMA

  85 -- El-Bürûc -- BURÇLAR

  86 -- Et-Târik -- GECE ÇIKAN

  87 -- el-a’lâ -- EN YÜCE

  88 -- El-Ğâşiye -- YIKIM

  89 -- El-Fecr -- GÜN AĞRISI

  90 -- El-Beled – BELDE - YÖRE

  91 -- Eş-Şems – GÜNEŞ

  92 -- El-Leyl -- GECE

  93 -- Ed-Duhâ -- GÜNDÜZ

  94 -- El-İnşirâh -- AÇILMA

  95 -- Et-Tîn -- İNCİR

  96 -- El-’Alâk -- YAPIŞKAN NESNE

  97 -- El-Kadr -- KUDRET-DEĞER

  98 -- El-Beyyine -- DELİL-KANIT

  99 -- Ez-Zelzele -- ZELZELE

  100 -- El-Âdiyât -- KOŞANLAR

  101 -- El-Kâri’a -- YIKIM

  102 -- Et-Tekâsür -- ÇOĞALMA

  103 -- El-Asr – ÇAĞ, ASIR

  104 -- El-Hümeze -- ÇEKİŞTİRİCİ

  105 -- El-Fîl -- FİL

  106 – Kureyş -- KÖPEK BALIĞI

  107 -- El-Mâ’ûn – YARDIM ETMEK

  108 -- El-Kevser -- BEREKET

  109 -- El-Kâfirûn -- KAFİRLER-İNANÇSIZLAR

  110 -- En-Nasr -- YARDIM

  111 -- El-Mesed – HURMA LİFİ

  113 -- El-Felâk – FELEK, TAN ZAMANI

  114 -- En-Nâs -- İNSANLAR+ Yorum Gönder