+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Öldükten sonra Arapça konuşacağımız Kuran'da veya Hadiste bildiriliyor mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Öldükten sonra Arapça konuşacağımız Kuran'da veya Hadiste bildiriliyor mu?

  Sual: öldükten sonra arapça konuşacağımızı duymuştum birçok yerden ama bugün okulda edebiyat hocamın saçma bi ' ben duymadım ispatla hem Allah niye öyle bişi yapsın bıze' demesiyle araştırmaya başladım delil göster dedi buhariden falan ayet yada hadis istiyor.bana yardımcı olursanız çok sevinirim.ii günler ? 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  --->: Öldükten sonra Arapça konuşacağımız Kuran'da veya Hadiste bildiriliyor mu?


  Reklam  Cevap: İslam Alimleri: 'Süryanice' diyor

  Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlilerinden Ali Akay'ın, İslam dünyasının önemli referanslarından bir çoğuna dayanarak yapmış olduğu araştırmaya göre; ahirette konuşulacak olan dil Süryanice'dir. Akay araştırmasında;

  İbn Ebî Hatim, es-Suddî'den aktarımında 'Kıyamet günü Allah insanları Adem'in boyunda ve şeklinde ve Süryani dili üzere, dünyada doğdukları gibi çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz olarak yaratacaktır.'

  İbn Ebî Şeybe'nin eş-Şa'bi'ye dayandırarak aktardığı rivayette: 'Kıyamet gününde insanların konuşacakları dil Süryanice olacaktır' denilmektedir.

  Ali Bin Mabed'in Ebž Hureyre'ye nispetle ifadesine göre; 'Kıyamet günü insanların konuşacakları dil Süryanice olacaktır'.

  El-Kurtubî'nin yer verdiği bir rivayet 'Tevrat ve İncil'in Süryanice olduğu'na işaret ediyor


  Cennette Hangi Dil Konuşulacak?

  Cennet dili Arapça'dır. Değildir diyenlere deriz ki:Resululullah (s.a.v) buyuruyor:

  "Üç hasletten dolayı Arabı seviniz:
  Çünkü ben Arabım,
  Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur.
  Cennet ehlinin konuştukları dil Arapçadır." (1)

  Allah Resülü, İki Cihan Serverinin (s.av) konuştuğu dil Arapça olacak da Cennet dili Arapça dan başka bir dil mi olacak. Hz.Adem (a.s) yeryüzüne indirilmeden Arapça konuşacak da, Cennet dili mi Arapça olmayacak?


  Hz.Aişe r.a. buyuruyor:
  Cennet ehli Muhammed aleyhisselamın diliyle konuşacaklar. (2)


  (Allahulalem)

  Kaynak:
  1) Feyzu'l Kadir, İmam Münavi, İbni abbas'tan rivayet edilmiştir.
  2) Mevahib-ül Ledünniye, İmam Kastalani


  Cennet dili Arapça mı olacak acaba? Eğer öyleyse buna işaret eden ayet ya da bir hadis var mı?


  İmam Münâvî'nin Feyzu'l-Kadîr isimli hadis kitabında İbni Abbas'tan şu mealde bir hadis-i şerif rivayet edilir: "Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, Cennet ehlinin konuştukları dil Arapça’dır." (1)

  Arapça, belagat, edebiyat, fesahat ve zenginlik bakımından dünya dillerinin en güzelidir. Aynı zamanda ses, ahenk ve cümle yapısı bakımından da diğer diller arasında apayrı bir yeri vardır. Cenab-ı Hak da kendi kelâmı Kur'ân-ı Kerimi Arap diliyle indirmiştir. Peygamber-i Zîşân (a.s.m.) da zaten bu dili konuşuyordu; kendi milletinin, kavminin dilini...

  Bu hadis-i şerifi bazı âyetler de tasdik etmekte, desteklemektedir.

  "Halkı Allah'ın azabından sakındıran peygamberlerden olsun diye onu apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine Cebrail getirdi." (2)

  "Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, amrolunduklarını onlara apaçık anlatsınlar" (3) mealindeki âyet-i kerime de Peygamberimizin kendi kavmi olan Araplara kendi dilleriyle tebliğde bulunduklarını bildirir.

  Evet, Kur'ân'ın dili, son Peygamber Hazret-i Muham-med Mustafa'nın (a.s.m.) konuştuğu dil Arapça olunca, Cennet dilinin de Arapça olacağı şüphe götürmez bir gerçek olur. Hz. Âdem de yeryüzüne indirilmeden önce Cennette bulunduğu zamanlar Arapça olarak konuşurdu. Ayrıca bu dil Peygamberimizden başka diğer peygamberlerden bazılarının da konuştuğu dildir. Meselâ, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. İsmail, Hz. Salih, Hz. Şuayb Arapça konuşuyorlardı.

  Ayrıca imam Kastalânî, Hz. Âişe'den "Cennet ehli Mu-hammed Aleyhisselâmın diliyle konuşacaklar" mealinde bir rivayeti zikreder. (4)

  Cennet dilinin Arapça olduğu yukarıda mealini verdiğimiz hadis-i şerifin ifadesinde ve Hz. Âişe'nin rivayetinde sabit olmakla beraber, Üstad Bediüzzaman Mehtu-bat' ta İmam Âzam'ın bir fetvasının hikmetini izah ederken şöyle bir ifadeye yer verir: "Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Fârisî lisanı..." (5)

  Bu beyanla, yukarıdaki ifadeler birarada düşünülürse şöyle bir neticeye varmak herhalde yanlış olmaz: Esas itibariyle Cennet lisanı Arapçadır; fakat Farsça da konuşulabilir. Yani Cenab-ı Hak her iki dili de Cennet lisanı olarak yaratabilir.

  Hadis-i şerifte "Arabi seviniz" ifadesini mutlak olarak anlamamak lâzımdır. Çünkü Araplar içinde gayrimüslimler olduğu gibi, günümüzde dinsizler de vardır. Onların sadece Arap ırkına mensup olmaları, Arapça konuşmaları onları sevmeye kâfi gelen hususlar değildir. Hadiste yer alan beyandan maksat, Müslüman olan, dinini yaşayan, Resulullahın izinde olan Araplardır. Zaten bunlar din kardeşimizdir. Onları din kardeşimiz olarak sevdiğimiz gibi, ayrıca Kur'ân'ın, Resulullahın ve Cennetin lisanını konuştukları, saff-ı evvel olarak İslâmiyeti yaydıkları, İslâmiyete hizmet ettikleri için de diğer milletlerden farklı olarak bir derece daha fazla sevgiye lâyıktırlar.

  Dipnotlar:
  1. Feyzü'l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225.
  2. Şuarâ Sûresi, 195.
  3. İbrahim Sûresi, 4.
  4. Mevâhib-i Ledünniye , 1:276.
  5. Mektûbat, s. 406.
  Mehmed Paksu


 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  El-Kurtubî'nin yer verdiği bir rivayet 'Tevrat ve İncil'in Süryanice olduğu'na işaret ediyor
  Ben bir bağlantı kuramadım,
  İnclin ve Tevrat'ın süyanica olduğu iddaasını
  ilk kez duyuyorum
  çünkü incil Aramice, Tevrat ve Zebur İbranice dir.
  süryanicede diğer diller gibi farklı bir dildir.
  Tıpkı Arabça'nın Farsça nın ve dünyadaki bütün dillerin farklı,farklı olduğu gibi

 4. YaZaROW
  Emekli
  Allah razı olsun çok güzel bir bilgi. Peygamberimizin konuştuğu ve Kur'an'ı kerimin indiği dil cennette de kullanılacak. Ne mükemmel.

+ Yorum Gönder
öldükten sonra hangi dil konuşulacak,  mahşer günü hangi dil konuşulacak,  kıyamette hangi dil konuşulacak,  mahşerde hangi dil konuşulacak,  mahserde arapcami konusucaz,  ahirette herkes arapça konuşacak,  insan oldukten sanra kunusacagi dil