+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Borçlular için okunacak dua Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: borçlular için okunacak dua


  Reklam  Cevap: sevgili kardeşim:

  Borçtan kurtulmak için peygamber efendimizin tavsiye ettiği rızkın artması için okumamız gereken ayetler var.Bu ayetleri her namazdan sonra okursanız Allahın izniyle rızkınız artar ve borçlarınızdan kurtulursunuz.İnşallah.

  Bu ayetler Ali imran suresinin 18 ve 26-27 ayetleridir.  Taberanî, İbni Abbas'tan Resulullah (s.a.)'m şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: "Kendisiyle dua edildiği takdirde duayı kabul ettiği Yüce Allah'ın ism-i azamı (en büyük ismi) Âl-i İmran süresindeki şu ayet-i kerimedir: "De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, sen mülkü kime dilersen ona verirsin. Mülkü kim*den dilersen ondan alırsın. Kimi dilersen onu aziz edersin, kimi dilersen onu ze*lil edersin. Hayr senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin."

  KAYNAK: Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 2/180-181.  Borçlu İken Okunacak Dua

  Peygamber (s.a.v)Efendimiz ashabı kiramdan Muaz b.Cebel (r.a) hazretlerini bir cuma günü göremez ve Cuma namazından sonra yanına teşrif eder ve nerede olduğunu sorar.
  Muaz b. Cebel (r.a):
  ''Ya Resulallah,bir yahudinin üzerimde kırk dirhem gümüş alacağı olduğundan, taraf-ı saadetinize teveccüh etmişken huzurunuza varabilmekten beni men etmiştir.''cevabında bulunur.
  Peygamber Efendimiz:
  ''Ya Muaz, sana bir dua öğreteyim ki ona devam edersen Sabır dağı kadar borcun olmuş olsa Cenabı Hakk onu ödetir.''buyururlar ve bu duayı öğretirler.
  *Diğer bir hadisi şerifte bu duanın esrarına dair Resulü Ekrem (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
  '' Ya Muaz!Kulak ver,iyi dinle.Sana öyle bir dua öğreteceğim ki,üzerinde Uhud dağı kadar borcun olsa Cenabı Ecelli A'la sana borcunu ödettirir.''


  Allâhümme mâlikel mülki tü'til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr,inneke alâ külli şey'in kadyr.Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb.Rahmâned dünyâ vel âhırati ve rahıymehümâ tü'tî men teşâü minhümâ ve temneu men teşâ',ırhamnî rahmeten tuğnînî bihâ an rahmeti men sivâk.

+ Yorum Gönder