+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hikmet ne anlamdadır Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hikmet ne anlamdadır


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  --->: Hikmet ne anlamdadır


  Reklam  Cevap:
  HİKMET NEDİR?

  Hikmet Ne Demektir? Hükmetmek, hâkim olmak, hikmetli olmak, yönetmek, düzeltmek amacıyla men etmek, dönmek ve sağlam yapmak anlamındaki "h-k-m" kökünden türeyen hikmet kavramı terim olarak; adalet, ilim, amel, nübüvvet, Kur'ân, Allah'a itaat, dinî anlayış, Allah korkusu, akıl, söz ve işte isabet, hakkı bilme ve hayır işlemek demektir.
  Hikmet kavramı Kur'ân'da;
  Öğüt (Bakara, 2/231; Âl-i İmrân, 3/48; Nisâ, 4/54; Kamer, 54/5),
  Anlama (En'âm, 6/89; Meryem, 19/12; Enbiyâ, 21/79; Lokmân, 31/12),
  Bilgi ve aklî deliller (Lokmân, 31/12),
  Kur'ân (Nahl, 16/125),
  Kur'ân'ın yorumu (Bakara, 2/269);
  Sünnet (Bakara, 2/151, 231; Nisâ, 4/113)
  Peygamberlik (Bakara, 2/251; Âl-i İmrân, 3/48; Nisâ, 4/54; Sâd,38/20) anlamlarında kullanılmıştır.
  Hikmetin özü; anlayış, gerçeği bilme, düşünme yeteneği, sezgi gücü, iş ve sözlerde isabetli olma, düşünce planında kalmayıp eyleme dönüşen yararlı ve derin bilgi, ilim ve akıl ile doğruyu bulmadır. Âyet ve hadislerde hikmet sahipleri övülmüştür: "Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çok hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar" (Bakara, 2/269), "Ancak iki kimseye gıpta edilir: Biri;Allah'ın servet verdiği ve servetini hak yolda harcayabilme imkânı lütfettiği kimse, diğeri ise Allah'ın hikmet verdiği ve bu hikmetle hüküm veren ve onu başkalarına öğreten kimse" (Buhârî, i'tisâm, 13) Peygamberimiz (a.s.), Allah'tan hikmet istemiş (Buhârî, Fedâilü's-sahâbe, 34) ve "Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulursa alır" buyurmuştur (Tirmizî, İlim, 19). (İ.K.)

 3. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~
  Hikmet Ne Demektir? Hükmetmek, hâkim olmak, hikmetli olmak, yönetmek, düzeltmek amacıyla men etmek, dönmek ve sağlam yapmak anlamındaki "h-k-m" kökünden türeyen hikmet kavramı terim olarak; adalet, ilim, amel, nübüvvet, Kur'ân, Allah'a itaat, dinî anlayış, Allah korkusu, akıl, söz ve işte isabet, hakkı bilme ve hayır işlemek demektir.
  Rabbim c.c.razı olsun yaralı melle kardeşim emeğinize sağlık

 4. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Ecmain Muhterem bacım.....

+ Yorum Gönder