+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz.Muhammed'in nuru herşeyden önce yaratılmış ve hiç 1 şey olmayan 1 ortamda dilediği gibi gezmiş Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hz.Muhammed'in nuru herşeyden önce yaratılmış ve hiç 1 şey olmayan 1 ortamda dilediği gibi gezmiş


 2. rana
  Aciz Kul

  --->: Hz.Muhammed'in nuru herşeyden önce yaratılmış ve hiç 1 şey olmayan 1 ortamda dilediği gibi gez


  Reklam  Cevap: ne demek istedigini anlamadim ama ilim edinmek istiyorsan dogru kaynaklardan arastir, yanlis söylediklerin.

 3. İsrâ
  İsrâ
  İlk yaratılan Peygamberimizin nurudur. Bu nurdan diğer varlıklar yaratılmış ve en sonunda da insan yaratılmıştır.

  Dünya ve içindekilerin yaratılması konusunda Peygamber efendimiz şu sırayı bildirmektedir: Toprak, dağlar, ağaçlar, hayvanlar, mekruhlar, nur ve Hz. Adem (as) (Müslim, Sıfatu'l-Kıyâme 27, (2789). Mekruhtan maksat, zahire göre şerdir. Bir kısım alimler ise buna madenler demişlerdir.

  Dikkat edersek, eşyanın yaratılışında mantıkî bir sıralama vardır. Sırayla toprak, dağlar, bitkiler, hayvanlar ve en son olarak insan yaratılmıştır. Burada asıl hedefin, yani kâinatı yaratmaktan maksadın insan olduğu görülmektedir. Zîra, bir meyve ağacı meyvesi için dikilir. Meyve ise, ağacın en son mahsulüdür. Çekirdek, filiz, fidan ağaç, yaprak, çiçek safhalarından geçtikten sonra meyveye ulaşılır.

  Âyet-i kerimedeki arzın insanlar için bir beşik kılınması (Tâhâ 53) benzetmesini bu hadisin açıkladığını söyleyebiliriz. Zîra, beşik önceden bebek için, onun büyümesine uygun şekilde hazırlanır.

  Dağların yaratılması ağaç ve bitkilere zemin hazırlamıştır. Bitkiler hayvanların yaratılmasına, bitki ve hayvanların varlığı insanların gelmesine zemin hazırlamıştır. İnsan hayatı bunların varlığına bağlıdır. Bazı âlimler, Allah'ın her şeyi bir anda yaratabilecek güçte olmasına rağmen kademeli olarak yaratmış olması, mahlukatına itinalı ve sağlam adım atma dersini vermek içindir" diye yorumlamışlardır. (Prof. Dr. İbrahim Canan Kütübi Sitte 6/383)


  sie

 4. menzil_guller
  Ya Hayy
  ilk yaratılan Peygamber Efendimizin nuru mudur?

  Levh-i mahfuz yaratıldıktan sonra mı peygamberimizin nuru yaratılmıştır yoksa ilk yaratılan Peygamber Efendimizin nuru mudur?

  Aşağıdaki hadis-i şeriflerde konuya ışık tutan bilgileri bulabiliriz:

  Hz. Cabir anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü! Anam-babam sana feda olsun Allah’ın her şeyden önce ilk yarattığı şeyi bana söyler misiniz?” diye sordum. Şöyle buyurdu“Ey Cabir! Her şeyden önce Allah’ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin nurudur. O nur Allah’ın kudretiyle onun dilediği yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne Levh ne kalem ne cennet ne ateş/cehennem vardı. Ne melek ne gök ne yer ne güneş ne ay ne cin ve ne de insan vardı.

  Allah mahlukları yaratmak istediği vakit bu nuru dört parçaya ayırdı. Birinci parçasından kalemi ikinci parçasından Levh’i (Levh-i mahfuz) üçüncü parçasından Arş’ı yarattı. Dördüncü parçayı ayrıca dört parçaya böldü: Birinci parçadan Hamele-i Arşı (Arşın taşıyıcılarını) ikinci parçadan Kürsi’yi üçüncü parçadan diğer melekleri yarattı. Dördüncü kısmı tekrar dört parçaya böldü: Birinci parçadan gökleri ikinci parçadan yerleri üçüncü parçadan cennet ve cehennemi yarattı. Sonra dördüncü parçayı yine dörde böldü: Birinci parçadan Müminlerin basiret nurunu/iman şuurunu ikinci parçadan -marifetullahtan ibaret olan- kalplerinin nurunu üçüncü parçadan tevhitten ibaret olan ünsiyet nurunu (La ilahe illallah Muhammedu’rresulüllah nurunu) yarattı.”

  (Bkz. İmâm Ahmed Müsned IV-127; Hâkim Müstedrek II-600/4175; İbni Hibban El İhsân XIV-312/6404; Kastalanî Mevahibü' l-Ledünniye: 1/6; Krş. Aclunî I/262-6)

  Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadisi kudsîde :"ALLAH : "Seni kendi nurumdan diğer şeyleri de senin nurundan yarattım."buyurdu" buyurmuştur. ...


  Selam ve dua ile...

+ Yorum Gönder
hz muhammedin nuru,  hz muhammedin nurunun yaratılışı,  hz muhammedin yaratılışı,  hz muhammed nuru,  h.z. muhammedin nurunun yaratılışı,  muhammedin nuru,  peygamber efendimizin nurunun yaratılışı