Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur

Konusunu Oylayın.: Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur

5 üzerinden 4.00 | Toplam : 8 kişi
Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur
 1. Güncelleme: , 18.Aralık.2009, 18:41
  1
  Misafir

  Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur


  Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur Mumsema Anne ve baba boşanmasını isterse erkek kadını boşamak zorunda mıdır? Anne veya babanın çocuklarının, istedikleri biriyle evlenmelerine razı olmamaları, anne veya babanın çocuklarını, istemedikleri biriyle evlenmeye zorlamaları?


 2. 18.Aralık.2009, 18:41
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Anne ve baba boşanmasını isterse erkek kadını boşamak zorunda mıdır? Anne veya babanın çocuklarının, istedikleri biriyle evlenmelerine razı olmamaları, anne veya babanın çocuklarını, istemedikleri biriyle evlenmeye zorlamaları?

 3. 18.Aralık.2009, 19:54
  2
  mumine
  Editör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Şubat.2009
  Üye No: 46839
  Mesaj Sayısı: 121
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  --->: Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur
  Bu soruda da görüldüğü gibi sık sık şu sorular/şikayetler oluyor: 1. Anne veya babanın çocuklarından, eşlerini boşamalarını istemeleri, 2. Anne veya babanın çocuklarının, istedikleri biriyle evlenmelerine razı olmamaları, 3. Anne veya babanın çocuklarını, istemedikleri biriyle evlenmeye zorlamaları.

  Anne ve babalar çocuklarına söz geçirebilmek için dini kullanıyor, Kur'an'da ve hadislerde, anne ve babaya itaat ile ilgili canlı ve ısrarlı açıklamalar bulunduğu için bunlara dayanıyor ve mutlak itaat istiyorlar, itaat edilmediği takdirde "evlatlıktan reddetme", "sütünü, hakkını helal etmeme", "beddua etme" ile tehdit ediyorlar. Aynı istismarı bazı kocalar da karılarına karşı yapıyor, onların durum ve arzularına aldırmadan kendilerine mutlak itaati sağlamak için âyetler ve hadislere dayanıyorlar.

  İslam'da Allah ve Resulü dışında bir varlığa itaat asla mutlak (kayıtsız, şartsız) değildir, şartlar gerçekleşmedikçe itaat etmek gerekmez, hatta bazan itaat etmemek gerekir. Bunun en uç örneği şu âyette görülmektedir: "Biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını emrettik. Ama onlar, ilâhlığına dair hiçbir bilgin olmayan birşeyi Bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa, onlara itaat etme. Hepinizin dönüşü Banadır; yaptıklarınızı Ben size haber veririm." (Ankebût, 29/8).

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.) bir kadını, onun istemediği birisiyle evlendirmek istemişti, kadın "Bu teklifin vahiy ile mi, yoksa bir beşer olarak Hz..
  Buhari'de yer alan bir hadise göre Hizam kızı Hansâ dul kalmış babası onu istemediği birisiyle evlendirmişti, Hansâ Resululla'a başvurdu, o da nikahı iptal etti. (Buhari, Nikah, 41).
  Bu iki olayda kadınlar, istemedikleri halde bir erkekle evlenmeye zorlanıyor veya (birincisinde) zorlanmadan teklif alıyorlar; teklifi yapan Hz. Peygamber olduğu halde kadın istemiyor ve bu günah olmuyor, diğerinde evlendiren baba olduğu halde Hz. Peygamber evlenme akdini iptal ediyor.
  Bizim toplumda (Anadolu'da) muhafazakâr kesim, oğul veya kızlarını evlendirirken evlenenler kendileri (anne, baba, kardeşler) imiş gibi davranıyor, kendi arzularını ön planda tutuyorlar. Halbuki evlenen çocuklardır ve onların -meşru olduğu sürece- arzuları tercih edilmeli, mutlu olmaları amaçlanmalıdır.
  Elbette evlilik sosyal bir olaydır, iki tarafın ailesinden başlayarak toplumu ilgilendirir, ama bunun böyle olması tek taraflı (anne-babanın veya toplumun) dayatmalarını meşru kılmaz, tarafların uzlaşması gerekir ve ortada hukuk, ahlak, sağlık vb. bakımından ciddi bir engel bulunmadıkça evlenecek olanların istekleri ön planda tutulmalıdır. Aksine bir dayatma varsa o zaman çocuklardan itaat beklenemez ve bu itaatin sağlanması için din kullanılamaz.

  Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur, eğer bu davranış haksız ise ahlaki ve sosyal değeri de olmaz.
  Beddua haksız olduğunda tutmaz, hatta muhataba değil, bunu yapana zarar verir.
  Süt küçük çocuğun hakkıdır, emziren dini ve hukuki vazifesini yapmıştır, süt de helal olmuştur; onu kimsenin haram kılma hakkı yoktur.

  Bir kadını boşamak Allah'ın en sevmediği davranıştır; ortada ciddi, hukuk ve ahlak bakımından boşamayı gerektiren bir sebep yok iken anne veya baba istedi diye kadın boşanmaz.

  Evlilik de insanlık yönünden eşit iki taraf vardır ve bu iki tarafa verilmiş haklar ve ödevler mevcuttur. Evet "kendisine kocası tarafından cinsel temas teklif edilen bir kadın bunu reddederse günah işlemiş olur, melekler ondan nefret ederler" mealinde bir hadis vardır, ama bu da mutlak değildir, "kadının meşru veya mümkün olmayan arzularını kocaya kabul ettirmek için cinselliğini olumsuz yönde kullanmasıyla" ilgilidir, bu duruma mahsustur. Yoksa eş deyince ortada şişirilmiş bir plastik kadın değil, insanlıkta eşit bir varlık söz konusudur ve ondan, kocanın her istediğinde, hazır olması, mazeretli olmaması beklenemez. Allah zarar vermeyi, eziyet etmeyi yasaklıyor; kadın için zarar ve eziyet olan bir teklife itaat gerekli olamaz. Diğer meşru olmayan istekleri de böyledir.

  Peygamber'in isteği ile mi" olduğunu sordu, Peygamberimiz vahiy (dini bir talep) olmadığını, bir beşer olarak böyle uygun gördüğünü ifade etti, kadın "Öyleyse ben onu istemiyorum, evlenmeyeceğim" dedi, Peygamberimiz de buna anlayış gösterdi

  Anne baba hakkı:
  1- Anne baba bakıma muhtaç ise çocukların onlara bakması şarttır. Ancak bakıma muhtaç değillerse şart olmamakla beraber mümkünse yanlarında kalma isteklerine uyması güzel olur.
  2- Anne baba çocuklarının eşlerini boşamalarını istemeleri ve çocukların da bu isteğe uyması için boşanma nedenleri olmalıdır. Meşru bir neden yoksa bu isteğe de uyulmaz.
  3- Anne Baba'nın duasını almak ve onları memnun etmek esastır. Ancak dini açıdan haklı değillerse yaptıkları beddua geçerli olmaz. Çünkü duaları ve bedduaları kabul eden Allah'tır. Her şeyi hakkıyla bilen Allah, anne babanın yaptıkları bedduada onları haklı bulursa kabul eder, haklı bulmazsa kabul etmez.
  Bununla beraber Anne baba bedduasından sakınmak için çalışmak gerekir.
  Ana-baba yoksul düşer veya yaşlanıp çalışamaz olursa, ilgi ve bakım yükümlülüğü çocuklara aittir.
  Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur:
  "Rabbin ancak kendisine ibadet etmenizi, bir de ana-babaya ihsanda bulunmanızı emretti" (el-Isrâ, 17/23). "Bana ve ana-babana şükret" (Lokmân, 31/14). "Ana-babana Islâm'a aykırı emirlerinde itaat etme. Onlara dünyada ma'ruf şekilde dostluk göster" (Lokmân, 31/15).
  Cabir b. Abdullah'dan şöyle dediği nakledilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.s)'e babası ile birlikte bir adam geldi ve şöyle dedi:
  "Ey Allah'ın elçisi! Benim kendime ait malım var; bir de malı olan babam var.." Rasûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: "Sen ve malın babana aittir" (es-Serahsî, el-Mebsût, V, 222-229; el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi, IV, 30; Ibnül-Hümam, Fethul Kadir, III, 349 vd.).
  Ancak, ana-babaların çocukların malı üzerindeki bu mülkiyet hakkı, yorumlanarak, onların fakîr ve muhtaç olmalarıyla sınırlandırılmıştır. Çünkü miras ayetleri nâzil olunca ana ve babanın, ölen çocuklarının malı üzerindeki hakları belirlenmiştir.
  Ana-babanın çocuktan nafaka almalarının şartları şunlardır: Bunların yoksul olması gerekir. Aksi halde ihtiyaçları kendi mallarından karşılanır. Nafaka yükümlüsü olan çocuk veya torunun, bunu vermeğe muktedir olması gerekir..
  Babam benim malımı almak istiyor Bu kudret ya zengin olmakla, ya da çalışıp kazanmaya gücü yetmekle gerçekleşir

  sie 4. 18.Aralık.2009, 19:54
  2
  Editör  Bu soruda da görüldüğü gibi sık sık şu sorular/şikayetler oluyor: 1. Anne veya babanın çocuklarından, eşlerini boşamalarını istemeleri, 2. Anne veya babanın çocuklarının, istedikleri biriyle evlenmelerine razı olmamaları, 3. Anne veya babanın çocuklarını, istemedikleri biriyle evlenmeye zorlamaları.

  Anne ve babalar çocuklarına söz geçirebilmek için dini kullanıyor, Kur'an'da ve hadislerde, anne ve babaya itaat ile ilgili canlı ve ısrarlı açıklamalar bulunduğu için bunlara dayanıyor ve mutlak itaat istiyorlar, itaat edilmediği takdirde "evlatlıktan reddetme", "sütünü, hakkını helal etmeme", "beddua etme" ile tehdit ediyorlar. Aynı istismarı bazı kocalar da karılarına karşı yapıyor, onların durum ve arzularına aldırmadan kendilerine mutlak itaati sağlamak için âyetler ve hadislere dayanıyorlar.

  İslam'da Allah ve Resulü dışında bir varlığa itaat asla mutlak (kayıtsız, şartsız) değildir, şartlar gerçekleşmedikçe itaat etmek gerekmez, hatta bazan itaat etmemek gerekir. Bunun en uç örneği şu âyette görülmektedir: "Biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını emrettik. Ama onlar, ilâhlığına dair hiçbir bilgin olmayan birşeyi Bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa, onlara itaat etme. Hepinizin dönüşü Banadır; yaptıklarınızı Ben size haber veririm." (Ankebût, 29/8).

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.) bir kadını, onun istemediği birisiyle evlendirmek istemişti, kadın "Bu teklifin vahiy ile mi, yoksa bir beşer olarak Hz..
  Buhari'de yer alan bir hadise göre Hizam kızı Hansâ dul kalmış babası onu istemediği birisiyle evlendirmişti, Hansâ Resululla'a başvurdu, o da nikahı iptal etti. (Buhari, Nikah, 41).
  Bu iki olayda kadınlar, istemedikleri halde bir erkekle evlenmeye zorlanıyor veya (birincisinde) zorlanmadan teklif alıyorlar; teklifi yapan Hz. Peygamber olduğu halde kadın istemiyor ve bu günah olmuyor, diğerinde evlendiren baba olduğu halde Hz. Peygamber evlenme akdini iptal ediyor.
  Bizim toplumda (Anadolu'da) muhafazakâr kesim, oğul veya kızlarını evlendirirken evlenenler kendileri (anne, baba, kardeşler) imiş gibi davranıyor, kendi arzularını ön planda tutuyorlar. Halbuki evlenen çocuklardır ve onların -meşru olduğu sürece- arzuları tercih edilmeli, mutlu olmaları amaçlanmalıdır.
  Elbette evlilik sosyal bir olaydır, iki tarafın ailesinden başlayarak toplumu ilgilendirir, ama bunun böyle olması tek taraflı (anne-babanın veya toplumun) dayatmalarını meşru kılmaz, tarafların uzlaşması gerekir ve ortada hukuk, ahlak, sağlık vb. bakımından ciddi bir engel bulunmadıkça evlenecek olanların istekleri ön planda tutulmalıdır. Aksine bir dayatma varsa o zaman çocuklardan itaat beklenemez ve bu itaatin sağlanması için din kullanılamaz.

  Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur, eğer bu davranış haksız ise ahlaki ve sosyal değeri de olmaz.
  Beddua haksız olduğunda tutmaz, hatta muhataba değil, bunu yapana zarar verir.
  Süt küçük çocuğun hakkıdır, emziren dini ve hukuki vazifesini yapmıştır, süt de helal olmuştur; onu kimsenin haram kılma hakkı yoktur.

  Bir kadını boşamak Allah'ın en sevmediği davranıştır; ortada ciddi, hukuk ve ahlak bakımından boşamayı gerektiren bir sebep yok iken anne veya baba istedi diye kadın boşanmaz.

  Evlilik de insanlık yönünden eşit iki taraf vardır ve bu iki tarafa verilmiş haklar ve ödevler mevcuttur. Evet "kendisine kocası tarafından cinsel temas teklif edilen bir kadın bunu reddederse günah işlemiş olur, melekler ondan nefret ederler" mealinde bir hadis vardır, ama bu da mutlak değildir, "kadının meşru veya mümkün olmayan arzularını kocaya kabul ettirmek için cinselliğini olumsuz yönde kullanmasıyla" ilgilidir, bu duruma mahsustur. Yoksa eş deyince ortada şişirilmiş bir plastik kadın değil, insanlıkta eşit bir varlık söz konusudur ve ondan, kocanın her istediğinde, hazır olması, mazeretli olmaması beklenemez. Allah zarar vermeyi, eziyet etmeyi yasaklıyor; kadın için zarar ve eziyet olan bir teklife itaat gerekli olamaz. Diğer meşru olmayan istekleri de böyledir.

  Peygamber'in isteği ile mi" olduğunu sordu, Peygamberimiz vahiy (dini bir talep) olmadığını, bir beşer olarak böyle uygun gördüğünü ifade etti, kadın "Öyleyse ben onu istemiyorum, evlenmeyeceğim" dedi, Peygamberimiz de buna anlayış gösterdi

  Anne baba hakkı:
  1- Anne baba bakıma muhtaç ise çocukların onlara bakması şarttır. Ancak bakıma muhtaç değillerse şart olmamakla beraber mümkünse yanlarında kalma isteklerine uyması güzel olur.
  2- Anne baba çocuklarının eşlerini boşamalarını istemeleri ve çocukların da bu isteğe uyması için boşanma nedenleri olmalıdır. Meşru bir neden yoksa bu isteğe de uyulmaz.
  3- Anne Baba'nın duasını almak ve onları memnun etmek esastır. Ancak dini açıdan haklı değillerse yaptıkları beddua geçerli olmaz. Çünkü duaları ve bedduaları kabul eden Allah'tır. Her şeyi hakkıyla bilen Allah, anne babanın yaptıkları bedduada onları haklı bulursa kabul eder, haklı bulmazsa kabul etmez.
  Bununla beraber Anne baba bedduasından sakınmak için çalışmak gerekir.
  Ana-baba yoksul düşer veya yaşlanıp çalışamaz olursa, ilgi ve bakım yükümlülüğü çocuklara aittir.
  Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur:
  "Rabbin ancak kendisine ibadet etmenizi, bir de ana-babaya ihsanda bulunmanızı emretti" (el-Isrâ, 17/23). "Bana ve ana-babana şükret" (Lokmân, 31/14). "Ana-babana Islâm'a aykırı emirlerinde itaat etme. Onlara dünyada ma'ruf şekilde dostluk göster" (Lokmân, 31/15).
  Cabir b. Abdullah'dan şöyle dediği nakledilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.s)'e babası ile birlikte bir adam geldi ve şöyle dedi:
  "Ey Allah'ın elçisi! Benim kendime ait malım var; bir de malı olan babam var.." Rasûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: "Sen ve malın babana aittir" (es-Serahsî, el-Mebsût, V, 222-229; el-Kâsânî, Bedâyiu's-Sanâyi, IV, 30; Ibnül-Hümam, Fethul Kadir, III, 349 vd.).
  Ancak, ana-babaların çocukların malı üzerindeki bu mülkiyet hakkı, yorumlanarak, onların fakîr ve muhtaç olmalarıyla sınırlandırılmıştır. Çünkü miras ayetleri nâzil olunca ana ve babanın, ölen çocuklarının malı üzerindeki hakları belirlenmiştir.
  Ana-babanın çocuktan nafaka almalarının şartları şunlardır: Bunların yoksul olması gerekir. Aksi halde ihtiyaçları kendi mallarından karşılanır. Nafaka yükümlüsü olan çocuk veya torunun, bunu vermeğe muktedir olması gerekir..
  Babam benim malımı almak istiyor Bu kudret ya zengin olmakla, ya da çalışıp kazanmaya gücü yetmekle gerçekleşir

  sie


 5. 21.Ekim.2015, 15:51
  3
  Misafir

  Cevap: Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur

  Anne.banabir.evladını.niye.red.etmez


 6. 21.Ekim.2015, 15:51
  3
  kayıdım.var - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  kayıdım.var
  Misafir
  Anne.banabir.evladını.niye.red.etmez

 7. 23.Kasım.2015, 15:15
  4
  Misafir

  Cevap: Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur

  Esimin annesi beni istemedigi icin oglunu reddediyor ve sutunu haram ediyor esim allah korkusundan muhakkak annesinj ziyarete gidiyor kardeslerini ve babasinida gormek icin evden gitmesini ve bir daha gelmemesini istiyor ve kardeslerinle disarida gorus diyor esimi surekli kovuyor bu durum karsisinda ne yapmaliyiz hatta esimin annesi seni nufusumdan silicem lere kadar gidiyor dinimizde bu sekilde bir anne davranabilir mi cunku gelinini sevmedigi ve kiskandigi icin istemiyor yani ortada hicbirsey yokken kendi egosunu tatmin etmek icin


 8. 23.Kasım.2015, 15:15
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Esimin annesi beni istemedigi icin oglunu reddediyor ve sutunu haram ediyor esim allah korkusundan muhakkak annesinj ziyarete gidiyor kardeslerini ve babasinida gormek icin evden gitmesini ve bir daha gelmemesini istiyor ve kardeslerinle disarida gorus diyor esimi surekli kovuyor bu durum karsisinda ne yapmaliyiz hatta esimin annesi seni nufusumdan silicem lere kadar gidiyor dinimizde bu sekilde bir anne davranabilir mi cunku gelinini sevmedigi ve kiskandigi icin istemiyor yani ortada hicbirsey yokken kendi egosunu tatmin etmek icin

 9. 29.Ekim.2016, 00:23
  5
  Misafir

  Yorum: Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur

  Benim 19 yaşında bir kızım var defalarca evden kaçtı her defasında geri getirdim şuan reşit ve elimdem birşey gelmiyor bunlanda kalmadı açık çıplak resimler ve uygunsuz video görüntüleri var ve bizi ailece yıprattı bizim şeref ve onur haysiyetimizi zedeledi ve 14 yaşındaki diyer kızıma kötü örnek oluyor biz çok mücadele etmemize rağmen önüne gecemedik evlatlıkdan redt etmek ve hayatımızdan çıkarmak istiyorum bu konuda bu elimdeki video görüntüleriyle bu olaya cözüm bula bilirmiyim


 10. 29.Ekim.2016, 00:23
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Benim 19 yaşında bir kızım var defalarca evden kaçtı her defasında geri getirdim şuan reşit ve elimdem birşey gelmiyor bunlanda kalmadı açık çıplak resimler ve uygunsuz video görüntüleri var ve bizi ailece yıprattı bizim şeref ve onur haysiyetimizi zedeledi ve 14 yaşındaki diyer kızıma kötü örnek oluyor biz çok mücadele etmemize rağmen önüne gecemedik evlatlıkdan redt etmek ve hayatımızdan çıkarmak istiyorum bu konuda bu elimdeki video görüntüleriyle bu olaya cözüm bula bilirmiyim

 11. 22.Mart.2018, 14:38
  6
  Misafir

  Yorum: Ana-baba çocuğunu reddedemez; yani evlatlıktan reddetmenin hukuki bir sonucu ve değeri yoktur

  daha doğmadan beni düşürmek istemiş annem ben doğunca 6 aylık olana kadar bakıp rahatsızlanmış 12 ay hastanede yatmak zorunda kalmış bana babannem bakmış annemle aramızda bundan mıdır bilmem ama ben ne kadar içten ve kıymet bilen bir evlat olarak yaklaşsam bile annem hep soğuktu bana karşı 3 kardeşiz ama hep 2 çocuğu varmış gibi davranıyor sürekli dışlanan benim çocuklarımıda otomatik olarak sevmiyor dışlıyor çok inançlı bir insanım hep adım atan ben oldum benimde izzeti nefsim var hatırını sormak için telefon açtım ayrı şehirlerde yaşıyoruz telefonda birden bağırıp çağırmaya başladı senin gibi evladım yok dedi telefonda kriz geçirdim ağlamaktan nefesim gitti ölüyorum sandım çocuklarım ağlaşıp korktular sana bir şey olursa biz ne yaparız diye Allah kimseyi anasıyla babasıyla imtihan etmesin annemi aramak içimden gelmiyor arasam zaten hatasını asla kabul etmiyor diğer çocuklarına affı sonsuz olan ve onlardan kıymet görmeyen annem onların yoluna ölüyor onların hiç takdığı yok ben kıymetini biliyorum onunda beni taktığı yok kadının gözünde yok hükmündeyim bu gün kandil anne baba hakkını bilen biriyim ne yapacağım babam rahmetli annemde hem aşırı huysuz hemde rahatsız beni istemeyen düşürmeye çalışan o suçlusu ben mişim gibi acısını benden çıkaran yine o arasam kıymeti yok aramasam islami açıdan ana hakkı çok üzülüyorum gözümde yaş kalmadı dua edin bana Allah yar ve yardımcımız olsun beterinden saklasın dinen sakıncası nedir aramasam


 12. 22.Mart.2018, 14:38
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  daha doğmadan beni düşürmek istemiş annem ben doğunca 6 aylık olana kadar bakıp rahatsızlanmış 12 ay hastanede yatmak zorunda kalmış bana babannem bakmış annemle aramızda bundan mıdır bilmem ama ben ne kadar içten ve kıymet bilen bir evlat olarak yaklaşsam bile annem hep soğuktu bana karşı 3 kardeşiz ama hep 2 çocuğu varmış gibi davranıyor sürekli dışlanan benim çocuklarımıda otomatik olarak sevmiyor dışlıyor çok inançlı bir insanım hep adım atan ben oldum benimde izzeti nefsim var hatırını sormak için telefon açtım ayrı şehirlerde yaşıyoruz telefonda birden bağırıp çağırmaya başladı senin gibi evladım yok dedi telefonda kriz geçirdim ağlamaktan nefesim gitti ölüyorum sandım çocuklarım ağlaşıp korktular sana bir şey olursa biz ne yaparız diye Allah kimseyi anasıyla babasıyla imtihan etmesin annemi aramak içimden gelmiyor arasam zaten hatasını asla kabul etmiyor diğer çocuklarına affı sonsuz olan ve onlardan kıymet görmeyen annem onların yoluna ölüyor onların hiç takdığı yok ben kıymetini biliyorum onunda beni taktığı yok kadının gözünde yok hükmündeyim bu gün kandil anne baba hakkını bilen biriyim ne yapacağım babam rahmetli annemde hem aşırı huysuz hemde rahatsız beni istemeyen düşürmeye çalışan o suçlusu ben mişim gibi acısını benden çıkaran yine o arasam kıymeti yok aramasam islami açıdan ana hakkı çok üzülüyorum gözümde yaş kalmadı dua edin bana Allah yar ve yardımcımız olsun beterinden saklasın dinen sakıncası nedir aramasam
+ Yorum Gönder