+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Camilerde Minarenin üzerinde Bulunan Hilal Ne Işe Yarıyor Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Camilerde Minarenin üzerinde Bulunan Hilal Ne Işe Yarıyor


 2. Abdullatif
  seyyah

  --->: Camilerde Minarenin üzerinde Bulunan Hilal Ne Işe Yarıyor


  Reklam  Cevap: Hilal simgesi Peygamberimiz(SAV) döneminde hiçbir şey ifade etmiyordu.O dönemde Sasani imp.(iran) simgesi olarak kullanılıyordu, Sasanilerin Araplar tarafından fethi sonrasında bu imge İslam kültürüne geçer ve o dönemden bugüne İslam devletlerinin vazgeçilmez simgelerinden birisi olur.Günümüzde Musevilerin Davud yıldızını, Hristiyanların haçı kullandıkları gibi biz müslümanlarda da genelde "bir mukaddeslik yüklenmeden" hilal imgesi sıklıkla kullanılmaktadır.

 3. Hükümdar
  Ehl-i sünnet
  Hz. Peygamber döneminde hilale dini bir hüviyet verilmemiştir. Çünkü İslâm'da inanç tamamen soyuttur, sembollere, maddi şekillere dökülmemiştir. Bakara 92/189. ayette hilallerin, insanların vakitleri ve hac zamanlarını bilmelerini sağladığı belirtilmektedir. İbn Hacer'in saptadığı bir rivayete göre Hz. Peygamber, kabilesinin elçisi sıfatıyla Medine'ye gelen Şad ibn Malik'e, kavmine götürmesi için üzerinde hilal bulunan siyah bir bayrak vermiştir (el-İsâbe: 2/32).

  Hilal motifinin bir sembol olarak VII. yüzyıldan itibaren İslâm dünyasında kullanıldığı görülmektedir. XI. yüzyılda Papa Gregorius'un, 1082'de Roma Germen İmparatoru IV Heinrich'e karşı gönderdiği askerler arasında, göğüslerinde altın hilaller taşıyan Sicilyalı Müslümanlar da vardı. Alpaslan 1064'te Ani'yi fethedince camiye çevrilen katedralin kubbesindeki büyük haç indirilip yerine Ahlat'tan getirtilen büyük bir hilal konulmuştur.

  Salahaddin-i Eyyubi, Kudüs'ü haçlıların elinden geri aldığı zaman (583/1187), Kubbe-tu's-sahra üzerine yerleştirilmiş bulunan haçı indirip yerine hilal şeklinde bir alem koydurtmuştur (Bkz. Diy. Vakfı İA. 18/13-15). Eski kültürlerde yer almış bulunan hilal, Türkler nezdinde İslâmi bir simge olarak kabul edilmiş, minarelerin alemine takılmıştır. Türk bayraklarında hilal vardır ama Arap bayraklarında yoktur. Hilal, daha çok Türklerin etkisinde olan ülkelerin bayrağında mevcuttur.

 4. Misafir
  Minaredeki hilal simgesini ilk Türk devletlerindeki şaman çadırlarının tepesinde kullanıymaktaydı bu açıdan araştırılması da lazım.

 5. Misafir
  Dikkat ederseniz, hilal zannedilen sembollerin uç kısımları yukarı dönüktür. Hz.Muhammed'in vefatından 300yıl sonra, ilk camileri yapan Emeviler, aslında Hititlilerden gelen, hayvan tasvirli tanrılara inanan bir dine mensuptular ve Hitit pantheonunun baş tanrısı olan Fırtına Tanrısı’nın sembolü olan Boğanın boynuzlarını camilere eklediler. Bu sembol gibi, İslam ile ilgili sandığımız bir çok obje ve figür, aslında bu putperest dinden gelen sembollerdir. Mihrap, minber vs. İncelerseniz, aslında bir çok dinin ibadethanelerinde aynılarını bulursunuz, zira hepsi, sembol dillerinde ilk uygarlıklardan biri olan Hititlerin dininden etkilenmişlerdir.

+ Yorum Gönder
cami minaresindeki hilal,  caminin üstündeki hilal,  caminin üzerindeki hilal,  minaredeki hilalin anlamı,  Caminin minaresindeki hilalin adı,  cami minaresinin üzerindeki hilal,  caminin üstündeki hilalin adı