İsmi azam duasının meali varmı dır? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  İsmi azam duasının meali varmı dır?


  ismi azam duası mealini bulamıyorum lütfen yardımcı olur musunuz arkadaşlar

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Ravza Sevdam Medine'nin Gülüne Hasret
  Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret
  Ravza Sevdam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 95433
  Mesaj Sayısı: 530
  Tecrübe Puanı: 6
  Yer: Medine de olmak isterdim

  Cevap: ismi azam duasının meali varmı dır?


  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

  1. Ey sıfatlarının ve isimlerinin tecellisinde güzelliğin sonsuz mertebeleri bulunan ve kâinattaki bütün güzelliklerin kaynağı olan Cemîl! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  2. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan Karîb! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  3. Ey duâ ve ihtiyaçlara cevap veren Mucîb! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  4. Ey varlıklara yaptığı bin bir çeşit ikramlarla Kendini sevdiren ve bütün kalpler için bir parça muhabbeti, sevilen her şeyden daha sevimli olan Habîb! Ey hiçbir noksanı olmayan
  ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  5. Ey her bir canlıya hususî şefkat ve ihsanı olan ve onlar üzerinde iltifatının incelikleri görünen Raûf! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  6. Ey sınırsız ikramlarıyla varlıklarını donatan Atûf! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  7. Ey isim ve sıfatlarıyla tanınan Ma'rûf! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  8. Ey varlıkları, nazik ve lâtif güzelliklerle yaratıp onlara ihsanda bulunan ve ilmi bütün varlıkların inceliklerine nüfuz eden Lâtif! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  9. Ey akla gelebilecek her türlü büyükten daha büyük ve yüce olan Azîm! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  10. Ey eserlerinde sonsuz rahmetinin en ince cilvelerini gösteren sınırsız şefkat sahibi Hannân! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  11. Ey bitmez tükenmez ikramlarıyla ve nimetleriyle, yarattığı varlıkları terbiye edip besleyen Mennân! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  12. Ey kullarının amellerine hakkıyla karşılık veren Deyyân! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!


  [URL="http://www.bediuzzaman.net/cevsenresim/151.jpg"][/URL]

  13. Ey bütün kusurlardan, noksan sıfatlardan, aczden ve şerikten münezzeh ve uzak olan Sübhân! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  14. Ey kullarına güven veren Emân! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  15. Ey varlığına kesin deliller yaratan Burhân! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  16. Ey her şeyi idâresinde bulunduran Sultân! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  17. Ey kendisinden yardım istenen Müsteân! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  18. Ey kâinatta görünen bütün iyilik, güzellik ve ikramlar güzel isimlerinin birer ihsanı olan Muhsin! Ey hiçbir noksanı
  olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  19. Ey her şeyden ve insanın düşünebildiği bütün mertebe-lerden daha yüce olan Müteâl! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  20. Ey bütün mahlûkatına sonuz merhamet ve şefkatle rızık veren Rahmân! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  21. Ey her bir varlığa merhametle pek özel ihsanlarda bulunan Rahîm! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  22. Ey ikram ve ihsânı bol olan Kerîm! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  23. Ey sonsuz büyüklüğünde şânının ve kemal sıfatlarının yüceliği görünen Mecîd! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  24. Ey kâinatın tamamına ve kâinatta bulunan her bir varlığa bizzat hükmeden ve Kendisinin hiçbir şekilde dengi ve benzeri olmayan Ferd! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  25. Ey Kendisi tek olan ve asla eşi ve çifti bulunmayan Vitr! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  26. Ey her bir şeye hususî olarak sıfatlarıyla ve birçok isimleriyle tecelli eden ve birliğinin delilleri her bir varlıkta açıkça görünen Ehad! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  27. Ey her şey her haliyle kendisine muhtaç olan, fakat kendisi hiç bir şeye muhtaç olmayan Samed! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!

  [URL="http://www.bediuzzaman.net/cevsenresim/152.jpg"][/URL]


  28. Ey hamd edenlerin bütün övgüleri yalnız kendisine ait olan ve varlıklardan yükselen bütün övgüler Kendisinin sonsuz ihsan ve ikram sahibi olduğunu bildiren Mahmûd! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  29. Ey sözünden asla dönmeyen Sâdiku'l-Va'd! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  30. Ey her şeyden ve insanın düşünebildiği bütün mer-tebelerden daha üstün ve daha yüce olan Alî! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  31. Ey hiçbir varlığa ve hiçbir şeye muhtaç olmayan ve servet ve zenginliğinin sınırı bulunmayan Ganî! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  32. Ey maddî ve manevî hastalara şifâ ihsan eden Şâfî! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  33. Ey sonsuz rahmeti benim her şeyime yeter deyip, Kendisine tevekkül edenlerin her türlü ihtiyacına yetişen Kâfî! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  34. Ey maddî ve manevî dertleri giderip afiyet ve sağlık veren Muâfî! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  35. Ey bütün isimleri, sıfatları ve zatı ile ebediyen var olan ve yok olması asla mümkün olmayan Bâkî! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  36. Ey varlıkları yaratılış gayesine sevkeden ve dilediğine doğru yolu gösteren Hâdî! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  37. Ey kudreti dilediği her şeye yeten ve Kendisine hiçbir şey ağır gelmeyen Kàdir! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  38. Ey ayıpları örten ve çirkinlikleri perdeler altında saklayan Sâtir! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  39. Ey en küçük varlıktan en büyüğüne kadar her şeyi tam bir itaatle emrine boyun eğdiren ve emrine itaat etmeyen insan-lara ve cinlere dilerse belâ, âfet ve çeşitli azaplar vererek izzetini ve adaletini gösteren Kahhâr! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  40. Ey küçük büyük hiçbir varlık kudretinin dışına çıkamayan ve sonsuz yüce kudretiyle ezelden ebede kadar bütün varlıkları bütün boyutlarıyla içten ve dıştan kuşatan Cebbâr! Ey hiçbir nok-sanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  41. Ey her türlü günahları bağışlayan Gaffâr!. Ey hiçbir noksan olmayan ve sonsuz mükembel sıfatlasın şekilde olan Allah!
  42. Ey her şeyi lâyık olduğu şekil ve suretlerde açan, fetihler


  [URL="http://www.bediuzzaman.net/cevsenresim/153.jpg"][/URL]

  ve açılımlar müyesser eden, rahmet ve rızık kapıların açan Fettâh! Ey hiçbir noksanı olmayan ve sonsuz mükemmel sıfatların sahibi olan Allah!
  43. Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey celâl ve ikram sahibi! Bütün bu isimlerinin hakkı için Senden İbrâhim'e ve İbrâhim'in neslinden gelenlere salât, selâm, bereket, rahmet ve çok şefkat ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Muhammed'in soyundan gelenlere de bütün âlemlerde salât etmeni diliyorum. Rabbimiz, hiç şüphe yok ki, Sen her övgüye lâyık Hamîd ve şânı yüce olan Mecîd'sin! Rahmetinle muâmele eyle, ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Bütün hamdler, övgü, şükür ve minnetler âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.


  [URL="http://www.bediuzzaman.net/cevsenresim/154.jpg"][/URL]

+ Yorum Gönder