+ Yorum Gönder
Dualar ve Kur'anda Dua Kategorisinden Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Nursedaa
  Devamlı Üye
  Reklam

  Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri

  Reklam

  Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri Mumsema
  Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri  "Kim sabahleyin üç def'a
  diyerek Sûre-i Haşr'ın sonundan üç âyet okursa Allah Teâlâ onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona duâ ederler, o gün ölürse şehîd olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir." (12)
  "Sabaha çıkınca bin def'a: Allah diyen kimse nefsini Allah'dan satın almıştır." (13)

  Sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi defa:
  "Allah'a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir hîle yapmak ne hîleye uğramış olmak fâide vermez. Ne Al-lah'dan kurtulacak yer ne de O'ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O'na dayanıp iltica etmektedir" derse yetmiş türlü belâ ondan def olur." (14)  (12) Tirmizî'den Tuhfetû'z-Zâkirîn, 77.
  (13) bk. Buharî, Tevhîd, 58.
  (14) Râmûzû'l-ehadîs.

 2. Nursedaa
  Devamlı Üye

  --->: Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâ Ayetleri


  Reklam


  Akşamleyin Okunacak Duâ  "Akşama çıktığında üç def'a:
  Allah'ın İsm-i celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir" diyen bir kimseye öteki akşama kadar anî bir belâ isâbet etmez. (23)


  (23) Ebû Dâvud, Edeb 101; İbn Mâce, Duâ, 14.

 3. Nursedaa
  Devamlı Üye
  Yatsıdan Sonra Okunacak Duâ Ayetleri  Ebû Mes'ûd el-Bedrî-radıyallahu anh-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-şöyle buyurmuşlardır:

  "Her kim Bakara Sûresi'nin sonundaki iki âyet-i celîleyi (Âmene'r-Rasûlü) her gece okursa ona kifâyet eder." (24)


  (24) Buhârî, Megâzi, 12; Müslim, Müsâfirin, 255; Tirmizi, Sevâbül-Kur'ân, 4.

 4. Nursedaa
  Devamlı Üye
  Yatarken Okunacak Duâlar  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
  "Uyku için yatağa yatarken evvelâ Fatiha, sonra İhlâs-ı şerîf okursan ölümden başka her şeyden emîn olursun." (25)
  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır ki: "Yatağına girdiğin zaman şöyle de:

  "Allah'ın her biri noksansız ve tam bulunan kelimelerine O'nun gadabından, îkabından, kullarının şerrinden, şeytanların hücûmlarından ve benim yanıma gelmelerinden sığınırım." Böyle söylersen hiçbir şey sana zarar veremez ve zarar verilmemeğe lâyık olursun." (26)
  Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- yine buyurmuşlardır ki: "Yatağına girdiğin zaman Kâfirûn Sûresini oku. Çünkü bu sûre, şirkten berâettir." (27)

  (25) Kenzü'l-irfan.
  (26) Ebû Dâvud, Tıbb, 19;Tirmizî, Deavat, 90; Muvatta' Şiir, 9.
  (27) Tirmizî, Duâ, 22.

 5. fecr
  Üye
  Allah c.c. razi olsun güzel bir paylasim

 6. Galus
  Özel Üye
  Sabah Namazından Sonra Okunacak Duâlar için Allah c.c. razı olsun


 7. m.deniz
  Devamlı Üye
  Sabah Namazından Sonra Okunacak en güzel ayetler en sevaplı ayetler haşr süresinin son 3 ayetidir.

 8. nurya
  Devamlı Üye
  ALLAH[cc] kabul etsin hepsini okuyorum çok şükür RABBİM ilmimi arttır

 9. İslamNuru
  Üye
  Allah Razı Olsun Çok Güzel Paylaşım . !

+ Yorum Gönder
sabah namazından sonra okunacak dualar,  sabah namazından sonra okunacak dua,  sabah namazından sonra okunacak duâ ayetleri,  sabah namazından sonra okunan dua,  sabah namazından sonra okunan dualar,  sabah namazindan sonra okunacak dua,  sabah namazı sonrası okunacak dualar