+ Yorum Gönder
İslamda Kuran ve Kuran Tefsiri Kategorisinden Kuranda en son inen ayet hangisidir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. mum
  Administrator
  Reklam

  Kuranda en son inen ayet hangisidir?

  Reklam

  Kuranda en son inen ayet hangisidir? Mumsema son ayet hangisidir, ayet ve süre numarası

  Bakara süresi 280

  İbni Cüreyc dedi ki: "... bir günden korkun" ayeti, Resulullah (s.a.)'ın vefa*tından dokuz gün önce nazil oldu. Bundan sonra ise herhangi bir şey nazil ol*madı. İbni Cübeyr ve Mukatil ise, yedi gün önce derler. Üç gün yahut üç saat (kısa süre) önce indiği de rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber de, "Bu ayeti faiz ayeti ile borç ayeti arasına koyunuz" buyurdu.
  İbni Ebî Hatim de Said b. Cübeyr'den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Kur'an-ı Kerim'in tümü arasmda en son nazil olan "... günden korkun" ayeti*dir. Resulullah (s.a.) bu ayetin nüzulünden sonra dokuz gün daha yaşadı, sonra da Rebiülevvel ayının 2. günü (Pazartesi) vefat etti.
  Nesaî ve başkaları da Abdullah b. Abbas'tan şöyle dediğini rivayet ederler: Kur'an-ı Kerim'den en son nazil olan, "Kendisinde Allah'a döndürüleceğiniz bir günden korkun" ayet-i kerimesidir. Bu ayetin nüzulü ile Peygamber (s.a.)'in ve*fatı arasında otuz bir günlük bir süre vardır

 2. melle
  Devamlı Üye

  Cevap: Kuranda en son inen ayet hangisidir?


  Reklam


  Halk arasında en meşhur olanı Maide suresi 2. ayet olduğudur.

+ Yorum Gönder
en son inen ayet,  son inen ayet,  Kuranda en son inen ayet,  kuranda son inen ayet,  son inen âyet hangisidir,  en son ayet hangisi,  son ayet