+ Yorum Gönder
İslamda Kuran ve Kuran Tefsiri Kategorisinden NÂZİÂT SURESİ Hakkında Bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. @mir
  âb ü kil
  Reklam

  NÂZİÂT SURESİ Hakkında Bilgi

  Reklam

  NÂZİÂT SURESİ Hakkında Bilgi Mumsema NÂZİÂT SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  Sure adını, ilk ayetindeki "nâziât" kelimesinden almaktadır. Nâziât, "köklemek", "kökünden söküp çıkartmak" anlamlarına gelen "ne-ze-a" fiilinden türeyen bir kelimedir. Nâziât, söküp çıkaranlar demektir. Bununla, insanın ruhunu kabzeden meleklerin kastedildiği ifade edilmiştir. Sure bu adın dışında, "es-Sâhire" ve "et-Tâmme" adlarıyla da anılmaktadır. 46 ayetten oluşan Nâziât suresi, Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 79., nüzul sırasına göre ise 81. suredir.


  Surenin temel konuları


  İnsanın ruhunun kabzedilişi,
  Sur'a üfürülmesi,
  Kıyamet sahneleri,
  İnsanın ikinci kez yaratılışı,
  Musa ve Firavun kıssası,
  Evrenin yaratılışı.


  Surenin temel mesajları


  "Nâziât", yani "söküp çıkaranlar" ile kastedilenin ölüm melekleri olduğu ve bununla insanoğlunun ruhunun kabzedilişinin anlatıldığı söylenmektedir. Bu kelimeyle, insanın ölümünün, ruhunun çıkışının, bir ağacın kökünden sökülmesi kadar zorluk verici olduğu anlatılmak istenmiş olabilir.


  Bu surede Sur'a iki defa üfürülüşten bahsedilmektedir. Birinci üfürüşe "râcife", ikinci üfürüşe "râdife" denilmektedir. İlk üfürüşte tüm insanların öleceği, ikinci üfürüşte kıyametin (haşrin) gerçekleşeceği tefsir edilmiştir.


  Allah Musa aleyhisselama Tuva Vadisi'nde hitap etmiş, onu Firavun'a uyarı için göndermiştir. Musa Firavun'a gitmiş, ona Allah'ın mucizelerini göstermiş, fakat Firavun inkar etmiştir. İnkar etmekle de kalmamış, "Ben sizin rabbinizim" deme küstahlığında bulunmuştur. Bunun üzerine Allah Firavun'u helak etmiş ve onu ibret olarak gelecek nesillere bırakmıştır.


  Gökyüzünü bina eden, aydınlık ve karanlığı yaratan Allah'tır. Bunları yaratan yüce Allah'ın, elbette ki insanoğlunu ikinci kez yaratmaya gücü yeter. Bu, Allah için çok kolaydır.


  Kıyamet mutlaka kopacaktır. İnsan kıyameti görünce, yaşadığı dünya hayatı ona bir akşam veya kuşluk vakti kadar kısa gelecektir.


  Kıyamete inanmak her insan için farzdır. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğine, hatta peygamberimizin dahi bilemeyeceğine iman etmek Allah'ın emridir.

  Hasenat Programından alınmıştır.

 2. yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..

  Cevap: NÂZİÂT SURESİ Hakkında Bilgi


  Reklam


  Surenin konusu ahirettir . Birçok sure gibi bu surenin de ana temasının ahiret olması sebepsiz değildir . Zira herşeyin bir ruhu vardır , dünyanın da ruhu ahirettir . Sure birçok surede olduğu gibi vahye atfın ardından ahirete ilişkin pasajlarla devam eder . Vahiy açıkça muhatabını "ahirete imana" çağırmaktadır . Muhatabını tek dünyalı olmaktan kurtarıp çift dünyalı yapmak istemektedir . Zira ahirete iman insana Allah'a güvenmeyi telkin eder. Sure en sonunda ise sözü kıyamete getirir

 3. mum
  Administrator
  naziat suresi dinle+ Yorum Gönder
naziat suresi mumsema,  nazihat suredi kisaca ozeti,  naziat suresinin tefsiri,  naziat suresi ne anlatıyor,  naziat suresinde ne anlatılıyor,  naziat süresi ana fikri,  naziat suresi hakkında bilgi