CİN SURESİ Hakkında Bilgi 5 üzerinden 4.64 | Toplam : 25 kişi
 1. 1
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,807
  Tecrübe Puanı: 32
  Yaş: 45

  CİN SURESİ Hakkında Bilgi


  CİN SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  Sure adını, birinci ayette geçen ve "cinler" anlamına gelen "cinn" kelimesinden almıştır. Sure ilk kelimeleri olan "Kul ûhiye ileyye" veya kısaca "Kul ûhiye" isimleriyle de anılmıştır. 28 ayetten oluşan Cin suresi, Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada 72., nüzul sırasına göre ise 40. suredir Nüzul sebebi: Abdullah b. Abbas'tan nakledilen rivayete göre bir gün Hz. Peygamber ashabından birkaç kişiyle birlikte Ukaz panayırına doğru giderken Nahle denilen yerde ashabına sabah namazını kıldırmıştı. Onun namazda okuduğu âyetleri işiten cinler bu âyetlerin tesirini derinden hissedip hayranlık duymuşlar, bu olayı kendi topluluklarına da anlatmışlar ve Kur'an'a inandıklarını, artık Rablerine hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarını açıklamışlardır. İşte bu olay üzerine Cin sûresi İnmiştir.


  Surenin temel konuları


  Cinlerin varlığı,
  Cinlerin Kur'an'a ve peygamberimize iman etmeleri,
  Cinlerin itikadi durumu,
  Cinlerle insanlar arasındaki ilişki,
  Cinlerin uzaya açılmaları,
  Allah'ın gaybı dilediğine bildirmesi.


  Surenin temel mesajları


  Cinler vardır. Cinlerin varlığına iman etmek gerekmektedir. Cinlerin varlığını reddetmek, Kur'an'ı reddetmek anlamına gelmektedir.


  Cinler de sorumlu varlıklardır. Onların da insanlar gibi iman eden ve etmeyenleri vardır. İçlerinde müminler olduğu gibi, inanmayanlar ve müşrikler de bulunmaktadır. Cinler arasında onları kötü yola sevk edenlerin bulunduğu, bu noktada insanlarla aynı özelliklere sahip oldukları anlaşılmaktadır.
  Cinlerin bir kısmı peygamberimize iman ederek Müslüman olmuşlardır.


  Cinler de insanlar gibi fiillerinden sorumlu tutulan varlıklar olup, ahirette hesaba çekileceklerdir. Bu hesap sonucunda bir kısmı cennete bir kısmı cehenneme girecektir.


  Peygamberimiz Kur'an okuduğu zaman cinler onun etrafına üşüşüp dinlemekteydiler. Bu göstermektedir ki, Kur'an okunduğunda cinlerin orada hazır bulunup dinliyor olma ihtimalleri vardır.
  Bazı insanlar ile cinler arasında irtibat kurulduğu anlaşılmaktadır. Bu insanların durumu, günümüzde "cinci" tabir edilen kimselerin durumunu hatırlatmaktadır. Cinler, kendilerinden yardım bekleyen bu tip insanların sapkınlıklarını arttırmaktan başka bir iş yapmamaktadırlar.


  Bazı cinler uzaya açılarak, gayba dair bir takım haberleri edinmeye çalışmakta, ancak bundan engellenmektedirler. Muhtemelen uzayda yer alan yıldızların ateş topu halinde bu cinlerin üzerlerine atılarak onları yok etmeleri söz konusu olabilir. Bu nedenle, cinler gaybın bilgisine sahip olamamaktadırlar.


  Kıyamet vaktini peygamber dahil, Allah'tan başka hiç kimse bilemez.


  Allah bütün görülmeyenleri bilir. O, sırlarına kimseyi muttali kılmaz. Ancak, dilediği peygamber bunun dışındadır. Allah, peygamberleri arasından razı olduğu kimselere bu gaybın bilgisini vermektedir. Bu açıdan bakıldığında, bazı peygamberlere gayba dair bir takım bilgilerin verildiği anlaşılmaktadır.


  Hz. Muhammed, insanlara bir fayda veya zarar verme gücüne sahip değildir. Onun görevi, ancak Allah katından olanı, onun gönderdiklerini tebliğdir.

  Hasenat Programından alınmıştır.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ümit555 Üye
  ümit555
  Üye

  Üye No: 87048
  Mesaj Sayısı: 4
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 38

  Cevap: CİN SURESİ Hakkında Bilgi


  ALLAH C.C razı olsun


 3. 3
  burcuuu Misafir
  Misafir

  Cevap: CİN SURESİ Hakkında Bilgi


  bilgiler için çook teşekkürler çok işime yaradıı :)


 4. Reklam

 5. 4
  mum Admin
  mum
  Admin

  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 9,914
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: CİN SURESİ Hakkında Bilgi


  cin suresi ile ilgili bilgi

  CİN SURESİ

  Surenin İsmi:

  Bu sureye Cin suresi adı verilmiştir. Çünkü onların durumları ile alâ*kalıdır. Onlar Kür'an'ı işitince ona iman ettiler. Sonra da insanlarla ilişki*lerini ve semadan söz çalma çabalarını, üzerlerine yakıcı alev atıldığını ve buna benzer kimisi mümin, kimisi kâfir olan cinlerle ilgili şaşırtıcı daha başka açıklamaları da ihtiva etmektedir. Cinler bizim gözle göremediğimiz ve ilâhi vahiy dışında ona dair bilgi edinmeye imkân bulamadığımız bir âlemdir. Dikkat edilecek olursa surelerin isimleri de dikkat ve düşünmeye iten bir özelliktedir. [URL="ada99:072.htm#_ftn1"][1][/URL]
  Surenin Muhtevası - İçeriği:

  Surede öne çıkan iki konu vardır. Bunlar cinler ile ilgili birtakım ger*çeklere dair verilen haberler ve Peygamber (s.a)'in daveti insanlara tebliğ etmesi hususunda yöneltilen birtakım irşadlardır.
  Sure cinlerden bir kesimin Peygamber (s.a)'in İsra ve Mi'rac'dan önce Taiften dönüşünden sonra Mina'da namazda Kuran okurken dinlemeleri üzerine Kur'an-ı azimi'ş-şana iman ettiklerini haber vererek başlamakta*dır: "De ki: Bana şu vahyolundu: Cinlerden bir topluluk beni dinlediler..." (1-2. ayetler) Çünkü Kur'an onların da dedikleri gibi doğruya ileten bir ki*taptır.
  Daha sonra onların aziz ve celil olan Allah'ın şanını yücelttiklerini, sa*dece O'na ibadet ettiklerini, O'nu eş ve çocuk edinmekten tenzih ettikleri*ni, Allah'ın bir çocuğu olduğunu ileri sürenlerin onlar tarafından beyinsiz olarak nitelendirildiğini ve cinlerin insanlarla ilişkisini açıklamaktadır: "Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir..." (3-7. ayetler)
  Bunun akabinde cinlerin yüce âleme dair haberleri öğrenmek için se*madan dinleyerek söz çalma çabalarını ve semanın koruyucu melekler ile kuşatılmasından ötürü bunu yapmalarının engellendiğini ve Peygamber (s.a)'in gönderilmesinden sonra ateş alevleriyle yakıldıklarını, onların da bu semavi halden hayrete düşüp, acaba yeryüzündeki insanlar azaba mı uğratılmak istenmektedir, diye soruşturduklarını bildirmektedir: "Gerçek*ten biz göğe yükselmek istedik de..." (8-10. ayetler)
  Bundan sonra cinlerin iki gruba ayrıldıklarını açıkça ifade etmekte*dirler: Müminler ve kâfirler. Bununla birlikte müminlere dünya ve ahiret hayrı ve izzeti müjdelenmekte, Allah'ın hidayetinden ve Kitab'ından yüz çeviren kâfirler de pek çetin ve ağır azab ile korkutulmaktadırlar: "Gerçek*ten bizim kimimiz salih kimseleriz... Gerçekten kimimiz müslümanlar, ki*mimiz zalimleriz..." (11-18. ayetler)
  Peygamber (s.a)'in Kur'an ı okuması esnasında etrafında toplanmaları da şöylece nitelendirilmektedir: "Şu da bir gerçek ki, Allah'ın kulu O'na ibadet etmek için kalktığı zaman..." (19. ayet)
  Surenin ikinci kısmı da Peygamber (s.a)'e birtakım irşadları ihtiva et*mektedir. Bunlar onun davetini insanlara tebliğ etmesinin emredilmesi, amelin sadece Allah için halis olarak yapılması ve onun Rabbine hiçbir kimseyi ortak koşmadığının belirtilmesi, ona kendisi için fayda ve zarar sağlayamayacağının bildirilmesi, Allah'a karşı gelmesi halinde kimsenin onu Allah'tan koruyup kurtaramayacağı, azap vaktini de bilemediği bildi*rilmektedir: "De ki: Ben ancak Rabbime ibadet ederim. Hiç kimseyi de Ona ortak koşmam..." (20-25. ayetler)
  Sure Yüce Allah'ın gayb bilgisini sadece kendisine ayırdığını ve yalnız*ca O'nun gaybı bildiğini, mahlûkatm her türlü durumunu ve onların sayı*larını da bütünüyle bilip kuşattığını açıklayarak sona ermektedir: "O gaybı bilendir, o kendigaybına hiçbir kimseyi muttali kılmaz..." (26-28. ayetler)


 6. 5
  yasemin Mum Ve Merhem Olabilmek..
  yasemin
  Mum Ve Merhem Olabilmek..

  Üye No: 104691
  Mesaj Sayısı: 1,231
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Allah'ıma Seferdeyim..

  Surenin konusu tevhiddir .

  Cahiliyye insanının cinlere atfettiği ne kadar olağanüstülük varsa , onların tamamını reddeder. Sure , görünmez varlıkların Allah'la insan arasında aracı değil , ilahi rehberliğe muhtaç mahluklar olduğu temasını işler+ Yorum Gönder