+ Yorum Gönder
İslamda Kuran ve Kur'an ile ilgi Bilgiler Kategorisinden Yasin Suresinin Hikmeti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. prénsés
  Üye
  Reklam

  Yasin Suresinin Hikmeti

  Reklam

  Yasin Suresinin Hikmeti Mumsema YASİN SURESİNİN HİKMETİ
  - Kim bu sureyi ihlasla okursa içinde Yasin olmayan Kur'ân'ı on defa okuyup hatmetmiş gibi Allah kendisine sevab ihsan eder.
  Tirmizî, Enes îbn-i Mâlik'ten

  - Geceleyin Allah'ın rızasını gözeterek Yasin Suresini okuyan kimsenin günahları bağışlanır, Öyleyse bu sureyi ölülerinize okuyun.
  Taberâni Ebu Hureyre'den

  - Her gece Yasin Suresini okumaya devam ederek bu hal üzere ölen kimse şehit olarak vefat eder.
  Taberâni, Ebu Hureyre'den

  - Yasin Suresi 7, 21 veya 41 defa okunursa tesirinde şek ve şüphe olmadığı beyan edilmiştir. Allahû Tealâ'nın bütün taleplerini gerçekleştireceği ihtiyaç duyduğu şeyleri yerine getireceği söylenmiştir.
  Yüksek dereceli memurların yanında işlerinin kolaylıkla halledilmesini isteyen kimse 7, 25 veya 41 defa Yasin okuyarak girsin. Allah (c.c) onun ihtiyacını mutlaka yerine getirir.

  - Mühim islerin halli için: Yasin Suresi arka arkaya 4 kere okunmalıdır. Her mübin âyeti okunduğunda 7 defa "mübin duası" okunmalı.
  "La ilahe illallâhül hakkul mübîn"
  - Bu zikri günde 100 defa okuyanın rızkı genişler, işleri kolaylaşır ve fakirlikten halâs olur. Günde 1000 defa okuyanın ahlâkı güzelleşir. Tabiatı salâha erer

  Yâsin sûresini çokça okuyunuz; çünkü onda on bereket vardir:

  1. Aç kimse okursa karni doyar
  2. Çiplak kimse okursa, giyinir;
  3. Bekâr okursa, kismeti açilir, evlenir;
  4. Korkan kimse okursa, korktugundan emin olur;
  5. Dünya isinden üzülenin üzüntüsü zail olur;
  6. Yolculuk halinde olan, yol sikintisindan kurtulur;
  7. Kaybi olan, kaybettigine kavusur;
  8. Ölüm halinde okundugunda, sikintilar kaybolur;
  9. Susuz okudugunda, susuzlugunu giderir;
  10. Hasta okudugunda, eceli gelmemisse, sifa bulur."

  -Kur'ân-in kalbi Yâsin sûresidir. Allââh ve ahireti dileyerek bir kimse Yâsîn'i okursa, Allâh kendisini mutlaka bagislar. Ölülerinize Yâsîn okuyunuz."


 2. Amenna
  Amenna

  --->: Yasin Suresinin Hikmeti


  Reklam


  devamlı okuduğum suredir.ezbere bildiğimden unutmamak için her zaman okurum çok şükür.
  bilgiler için Allah cc. razı olsun

 3. mehmet elitaş
  Üye
  Allah'a hamdolsun ki Allah sevap ve hasenatı bol bol veriyor

 4. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  Paylaşım için teşekkürler... Ancak; sitelerde her gördüğünüzü kopyalayıp yapıştırmayın güzel kardeşim. Yazık edersiniz kendinize... Yazacaklarımı iyi okuyun inşAllah.


  Kim bu sureyi ihlasla okursa içinde Yasin olmayan Kur'ân'ı on defa okuyup hatmetmiş gibi Allah kendisine sevab ihsan eder.
  Tirmizî, Enes îbn-i Mâlik'ten


  Tirmizi'deki rivayetin tam metni şöyledir:
  Enes (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Herşeyin bir kalbi vardır. Kur’ân’ın kalbi ise Yasin sûresidir. Her kim Yasin sûresini okur ve onun içindekilere göre yaşarsa; Allah o kimseye Kur’ân-ı on kere okumuş kadar sevap yazar.”

  Tirmizî rivayet ettiği bu hadis hakkında şunları söylemektedir:

  "Bu hadis garib olup bu hadisi sadece Humeyd b. Abdurrahman’ın rivâyetiyle bilmekteyiz. Basra’da, Katâde’nin hadisleri ancak bu rivâyet zinciriyle bilinir. Harun Ebû Muhammed bilinmeyen bir ihtiyardır.

  Ebû Musa, Muhammed b. Müsenna, Ahmed b. ed Darimî vasıtasıyla Kuteybe’den, Humeyd b. Abdurrhman’dan bu hadisi bize böylece aktarmıştır.

  Bu konuda Ebû Bekir es Sıddîk‘tan da hadis rivâyet edilmiş olup senedi pek sağlam olmayıp zayıftır."

  Zayıf hadis ise, makbul rivayetlerden değil, merdud rivayetlerdendir ve dinde delil değildir..

  Hadisi sahih dahi kabul etsek(ki böyle bir hadde sahip değiliz); sizin paylaştığınız metinden farklı olarak şu nokta önemlidir ki; "Her kim Yasin sûresini okur ve onun içindekilere göre yaşarsa..." İçindekilere göre yaşamaktan bahsediliyor, oysaki sizin paylaştığınız rivayette bu dahi yok. Bu durumda şu ortaya çıkıyor:

  1- Zayıf bir rivayeti insanlara makbul gibi pazarlayarak bir vebale girdiniz.
  2- Zayıf olmasına rağmen, kaynak olarak verdiğiniz Tirmizi'nin kendi eserindeki metni dahi veremeyerek, İmam Tirmizi'ye de iftira etmiş oldunuz ve ikinci bir vebale girdiniz.

  - Yasin Suresi 7, 21 veya 41 defa okunursa tesirinde şek ve şüphe olmadığı beyan edilmiştir. Allahû Tealâ'nın bütün taleplerini gerçekleştireceği ihtiyaç duyduğu şeyleri yerine getireceği söylenmiştir.
  Yüksek dereceli memurların yanında işlerinin kolaylıkla halledilmesini isteyen kimse 7, 25 veya 41 defa Yasin okuyarak girsin. Allah (c.c) onun ihtiyacını mutlaka yerine getirir.

  - Mühim islerin halli için: Yasin Suresi arka arkaya 4 kere okunmalıdır. Her mübin âyeti okunduğunda 7 defa "mübin duası" okunmalı.
  "La ilahe illallâhül hakkul mübîn"
  - Bu zikri günde 100 defa okuyanın rızkı genişler, işleri kolaylaşır ve fakirlikten halâs olur. Günde 1000 defa okuyanın ahlâkı güzelleşir. Tabiatı salâha erer
  Bu saçmalıkların bir kaynağı olmadığı için, elimizin tersiyle itmekte tereddüt etmiyoruz. Kaynağı olan dahi, kaynağındaki aslı gibi değilse, kaynağı olmadan sunulan kimbilir...

  Yâsin sûresini çokça okuyunuz; çünkü onda on bereket vardir:

  1. Aç kimse okursa karni doyar
  2. Çiplak kimse okursa, giyinir;
  3. Bekâr okursa, kismeti açilir, evlenir;
  4. Korkan kimse okursa, korktugundan emin olur;
  5. Dünya isinden üzülenin üzüntüsü zail olur;
  6. Yolculuk halinde olan, yol sikintisindan kurtulur;
  7. Kaybi olan, kaybettigine kavusur;
  8. Ölüm halinde okundugunda, sikintilar kaybolur;
  9. Susuz okudugunda, susuzlugunu giderir;
  10. Hasta okudugunda, eceli gelmemisse, sifa bulur."


  Bu hadis de uydurmadır. İsnadında hadis uyduran Mes'ud b. Elyesa vardır. İbnu'l-Cevzi, İbn Arrak Fetteni, Suyuti, Şevkani ve Ebu İshak el-Huveyni uydurma olduğunu belirtmişlerdir. Suyuti de Deylemi'ye nispet ederek:

  "İsnadında Mesud b. Elyesa yalancıdır" demiştir.

  Busayri, Haris’in Müsnedinden naklederek der ki:

  "İsnadı zayıflar zinciridir: es-Seri, Hammad ve Abdurrahman."

  İbn Hibban ve El-Cuzecani, Hammad b. Amr’ın hadis uyduran birisi olduğunu söylemiştir.


  - Geceleyin Allah'ın rızasını gözeterek Yasin Suresini okuyan kimsenin günahları bağışlanır, Öyleyse bu sureyi ölülerinize okuyun.
  Taberâni Ebu Hureyre'den

  - Her gece Yasin Suresini okumaya devam ederek bu hal üzere ölen kimse şehit olarak vefat eder.
  Taberâni, Ebu Hureyre'den


  -Kur'ân-in kalbi Yâsin sûresidir. Allââh ve ahireti dileyerek bir kimse Yâsîn'i okursa, Allâh kendisini mutlaka bagislar. Ölülerinize Yâsîn okuyunuz."
  Ölülere Kur'an okunması konusu tartışmalı bir konu. Ancak biz bu gereksiz tartışmalara girmeden, İmamlarımızın bu konudaki görüşlerini vermekle yetineceğiz:

  İmam Şafii, Kuran okumanın sevabının ölüye ulaşamayacağına dair şu ayeti ve hadisi delil getirmiştir:

  "İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır" (Necm 39) "Ademoğlu öldüğünde üç şey dışında ameli kesilir…" (Müslim no:1231)

  İmam Nevevi(rh.a) bu hadisin açıklamasında şöyle demiştir:

  "Kuran okumaya, sevabını ölüye hasretmeye ve ölü niyetine namaz kılma gibi şeylere gelince, İmam Şafii ve cumhur, bunların ölüye ulaşmayacağı görüşündedirler."

  İzzeddin b. Abdisselam da şöyle demiştir:

  "Kuran okumanın sevabı sadece okuyana mahsustur. Başkasına ulaşmaz. Şaşılacak işlerdendir ki, bazı insanlar bunun ulaşacağını rüyalarla ispat etmeye çalışıyorlar. Halbuki rüyalar delil değildir."

  Ebu Hanife, Malik ve benzeri selefin cumhurunun benimsediği görüş kabirlerin yanında Kur'ân'ın okunmasının mekruh olduğu şeklindedir. Aynı zamanda bu İmam Ahmed'in de görüşüdür. [Aliyu’l-Kari, Şerhu Fıkhi’l-Ekber (s.110); Zübeydi, İthaf (3/180)]


  Dikkatli olunuz kardeşim. Çocuk oyuncağı değil bu iş. Bakmayın oyuna çevrilip, ağzı olanın konuşmasına... Siz, kendinizi düşünün.

  vesselam...


 5. qanshawue
  Emekli
  BiLaL HaTTaB' ın sözleri bence de çok doğru.Anlamadığımız şeyleri tekrar tekrar okumakla ,masallardaki büyücülerin büyülü sözleri söyleyip bir şeyler yapması gibi şeylerin Allahın dininde yeri olabilir mi?

  Gerçi olsaydı iyi olurdu.

  Sabahtan akşama kadar okurduk.Aşağıdaki şeyler bir işsiz olarak çok hoşuma gittiydi ama olacak şey değil.

  Yâsin sûresini çokça okuyunuz; çünkü onda on bereket vardir:

  1. Aç kimse okursa karni doyar
  2. Çiplak kimse okursa, giyinir;
  3. Bekâr okursa, kismeti açilir, evlenir;
  4. Korkan kimse okursa, korktugundan emin olur;
  5. Dünya isinden üzülenin üzüntüsü zail olur;
  6. Yolculuk halinde olan, yol sikintisindan kurtulur;
  7. Kaybi olan, kaybettigine kavusur;
  8. Ölüm halinde okundugunda, sikintilar kaybolur;
  9. Susuz okudugunda, susuzlugunu giderir;
  10. Hasta okudugunda, eceli gelmemisse, sifa bulur."


 6. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  Gerçi olsaydı iyi olurdu.

  Sabahtan akşama kadar okurduk.Aşağıdaki şeyler bir işsiz olarak çok hoşuma gittiydi ama olacak şey değil.


  Cennet ucuz, cehennem lüzumsuz değil...

  vesselam...

 7. ilke
  Devamlı Üye
  Benim de bolca Okuduğum Surelerdendir.Allah razı olsun.

 8. Hoca
  erimeye devam...
  Bugün cenaze defnedildikten sonra mezar başında yapmakta olduğumuz bazı işler vardır ki, bunların dinimizin emri olup olmadığı hep tartışılmıştır. Bunlar, ölüye karşı görevlerimiz cümlesinden olmamakla beraber, bunlara da temas etmek bilgi bakımından yararlı olacaktır. Yoksa yerleşmiş bir geleneğin değiştirilmesi hemen hemen mümkün değildir. Mezar başında Yasin Sûresi’ni okumak, bu işlerden birisidir. Ölü defnedildikten sonra mezar başında dua etmenin Peygamberimiz tarafından tavsiye edildiği ve bizzat kendilerinin de dua ettiği az önce ifade edilmişti. Ancak Peygamberimizin mezar başında Yasin-i Şerif ve diğer sûrelerden her hangi birini okuduğuna dair güvenilir bir rivayet bulunmamaktadır. Ölülere Yasin Sûresi’nin okunması ile ilgili Makil b. Yesar'ın rivayet ettiği bir hadisi şerif vardır. Bu hadis-i şerifte şöyle buyurulur: ''Yasin Kur'an'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü niyetine alarak hiçbir kimse onu okumaz ki bağışlanmasın. Onu ölülerinize okuyun.''(22) Darekutni (306-385) bu hadisin isnadının zayıf ve metninin meçhul olduğunu ve bu konuda sahih bir hadis bulunmadığını söylemiştir. İmam A'zam Ebû Hanife de bu görüşte olduğu için mezar başında Kur'an okumanın mekruh olduğu görüşündedir. İbn Hibban da sahihinde hadisteki, ''ölüleriniz'' demek, ''ölmek üzere olanlarınız'' demektir, demiş ve Yasin'in ölümden sonra değil, ölmeden önce hastaya okunması görüşünü belirtmiştir. İbn Hibban'ın Ebû’d-Derda ve Ebû Zer'den rivayet ettikleri bir hadiste Peygamberimiz: “Ölmek üzere olan her hangi bir kimsenin yanında Yasin okunacak olursa, Allah ona kolaylık verir.”(23) buyurmuştur.

  https://www.mumsema.org/vaaz-ve-sohb...tml#post353061

 9. Misafir
  siz daha Kuranı kerimin faziletlerini bilmiyorsunuz birde aklınızca paylaşımlarda bulunuyorsunuz çok yazık ...ölülerimize Kuran tabiki okunur

 10. Misafir
  kalbini öldürene diyor
  mehmet okyandan yasin süresini tefsirini yutuptan dinlemeni tafsiye ediyorum

 11. Misafir
  bir kere yasin okuyacak kisiyi engelleyince ne kazanirsiniz acaba...ne niyetle okunursa makbul olacagi kesin rivayetlerle biliniyor..engel olmaniz daki vebale ne demeli..

+ Yorum Gönder
yasin suresinin hikmeti,  yasin suresi hikmeti,  yasin suresi ne zaman okunmalı,  7 yasin okumanın fazileti,  yasin suresi ve mübin duası,  yasin suresini 7 kere okumak,  yasin suresinin hikmetleri