5 üzerinden 4.70 | Toplam : 10 kişi
 1. 1
  melle Devamlı Üye
     

  İnsanın anne karnında geçirdiği evreler

  Doğacak bebeğin anne karnında geçirdiği evreleri kaynaklardan yapılan araştırma

  Döllenmeden sonra, döllenmiş yumurta (zigot) yaklaşık 30 saat, dıştan tespit edilebilir bir değişiklik olmaksızın sessiz kalır. Bu sırada erkek ve dişiden gelen kromozomlar birleşmiş, yeni canlının kromozomları oluşmuştur. Rahim tüplerinin içinde gerçekleşen döllenmeden sonra, zigot tüpün içinde rahime doğru ilerler. Rahme ulaşması 3-5 gün sürer. Bu aşamalarda zigot, bölünerek çoğalır. Hücre sayısı 2, 4, 8, 16... olarak artar. Yuvalanma aşamasındaki zigot, bir boşluğu çevrelemiş, tek tabaka halinde dizilmiş hücrelerden oluşur. Bu hücre topluluğunun bir tarafındaki hücreler sayıca ve tabaka olarak daha fazla gelişir. Bu bölge rahime yapışma bölgesidir. Bu aşamadaki yeni canlıya embriyo adı verilmektedir.

  Yuvalanma döllenmeden sonra 5-8’ inci günlerde başlar, 9-10’ uncu günlerde tamamlanmış olur. Yani kadının adetine daha 4-5 gün varken, döllenme ve yuvalanma işlemi tamamlanmıştır. Kadın, adetinin olmaması ile gebeliğini fark ettiğinde, embriyo yaklaşık 15-20 günlük olmuştur.

  Embriyo, rahme yuvalandıktan sonra hızla gelişmesine devam eder. Döllenmeden sonra, ikinci aya kadar olan döneme, embriyo dönemi denilmektedir. Daha sonra fetüs adını alan yeni canlı, doğuma kadar gelişimini devam ettirir.

  Gelişen ceninde anormalliklerin çoğu ilk 12 haftada oluşur. Bu nedenle anne ilaç, aşı, zararlı kimyasal maddeler, virüs ve bazı enfeksiyonlar ile radyasyon (şua) ve benzeri zarar verici tüm etkenlerden kaçınmalıdır.

  Anne karnındaki cenin, plasenta adı verilen (çocuğun eşi) yapıya göbek bağı ile bağlıdır. Plasenta da, rahme yapışıktır. Plasentada, anne kanı ile bebek kanı birbirlerine karışmaksızın besin ve çeşitli maddelerin alışverişi olur. Bu yolla cenin, besinlerini anneden alırken, artıklarını anneye verir. Plasenta, bazı hormon, kimyasal madde, mikroorganizma ve küçük molekülleri geçirgendir. Bu nedenle annenin karşılaştığı bazı zararlı etkenler çocuğu da etkiler. Örneğin, annenin sigara kullanması ve alkol alması direkt çocuğu etkiler. Keza, üzüntülerinde açığa çıkan hormonları, plasentadan geçerek cenini olumsuz yönde etkiler.

  Embriyo, 10 günlükken gözle ancak fark edilebilir. Birinci ayda 1 cm, ikinci ayda 4 cm, üçüncü ayda 9 cm’ e erişir (Gebeliğin ayının karesi yaklaşık ceninin boyunu verir). Daha ilk haftalarda, hücreler üç tabakadan (ekdoderm, endoderm, mesoderm) oluşturur. Her tabaka farklı bir yönde gelişerek, farklı organ ve sistemleri oluşturacaklardır.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  melle Devamlı Üye

  Cevap: İnsanın anne karnında geçirdiği evreler

  ANNE KARNINDAKİ EVRELER

  BEBEĞİN RAHİMİDEKİ ÜÇ EVRESİ  Bu bölüme kadar anlatılanlarda da görüldüğü gibi yumurtanın ve spermin oluşumları sırasında ve buluşmalarına kadar geçen süre içinde yaşanan her bir ayrıntı başlı başına birer mucizedir. Bu iki hücrenin birleşmesinden sonra meydana gelen değişimler, kadının bedeninde yapılan son derece kapsamlı hazırlıklar ise, bizi başka mucizevi olaylarla karşılaştıracaktır.

  Sperm tarafından döllenen yumurta günler, hatta saatler geçtikçe bölünür ve çok büyük bir hızla büyür. Bebeğin anne karnında gerçekleşen bu embriyolojik gelişiminin üç farklı evrede gerçekleştiği bugün bilinmektedir. Ancak uzun yıllar süren araştırmalar neticesinde, günümüz teknolojisi ile ulaşabildiğimiz bu bilgi bundan 1400 yıl önce Kuran'da haber verilmiştir. Bu bilimsel gerçek bir ayette şöyle bildirilmektedir:

  ... Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, bir yaratılıştan sonra (bir başka) yaratılışa (dönüştürüp) yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur, mülk O'nundur. O'ndan başka İlah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? (Zümer Suresi, 6)

  Dikkat edilirse, ayette, insanın anne karnında, birinden diğerine farklılaşan üç ayrı evrede meydana geldiğine dikkat çekilmektedir. Gerçekten de bugün modern biyoloji, bebeğin anne karnındaki embriyolojik gelişiminin tam ayette bildirildiği gibi üç farklı devrede gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bugün tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan bütün embriyoloji kitaplarında bu konu en temel bilgiler arasında yer alır. Örneğin, embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Basic Human Embryology isimli kaynakta bu gerçek şöyle ifade edilmektedir:

  "Rahimdeki hayat 3 EVREDEN oluşur; pre-embriyonik (ilk 2.5 hafta), embriyonik (8. haftanın sonuna kadar) ve fetal (8. haftadan doğuma kadar)."

  Bu evreler bebeğin farklı gelişim aşamalarını içerir. Bu üç gelişim safhasının belli başlı özellikleri kısaca şöyledir:


  - PRE-EMBRİYONİK EVRE:

  Bu ilk evrede zigot (yeni döllenmiş hücre) bölünerek çoğalır. İlk üç hafta içinde bir hücre kitlesi haline geldikten sonra kendini rahim duvarına gömer. Hücreler çoğalmaya devam ederken 3 tabaka halinde organize olurlar.


  - EMBRİYONİK EVRE:

  İkinci evre toplam 5.5 hafta sürer ve bu süre boyunca canlı, "embriyo" olarak adlandırılır. Bu evrede hücre tabakalarından bedenin temel organ ve sistemleri ortaya çıkar.


  - FETAL EVRE:

  Gebeliğin 3. dönemine girildiğinde ise embriyo artık "fetus" diye adlandırılır. Bu dönem gebeliğin sekizinci haftasından itibaren başlar ve doğuma dek sürer. Bir önceki dönemden ayırt edici özelliği fetusun yüzü, elleri ve ayaklarıyla belirgin, insan dış görünümüne sahip bir canlı olmasıdır. Dönemin başında 3 cm . boyunda olan fetusun tüm organları ortaya çıkmıştır. Bu dönem 30 hafta kadar sürer ve gelişme doğum haftasına kadar devam eder.

  Burada kısaca özetlediğimiz bu aşamaları ve her aşamada gerçekleşen mucizevi olayları, ilerleyen sayfalarda daha detaylı olarak anlatacağız.


 3. 3
  Sabri Devamlı Üye

  Cevap: İnsanın anne karnında geçirdiği evreler

  insanın anne karnındaki evreleri kısaca

  Anne Karnında Geçirilen Evreler
  İnsanın Anne Karnında Geçirdiği Evreler Neledir


  Bir bebeğin dünyaya gelmesi, oluşturduğu tüm evreler tamamen mücizevidir. Bunu bilimle açıklayabiliriz tabi ki bir yere kadar. Şimdi beraber oluşum evrelerine göz atalım:
  Sperm, kadının yumurta hücresine, döllenme sırasında tutunmaktadır. Bu sırada ortaya zigot çıkar. Zigot hücresi, annesinden ve babasından almış olduğu toplam 50.000 tane geni, küçücük yapısında taşıyabilen bir varlıktır; bu sebeple, zigotun mucizevi bir yapı olduğundan söz edilir.
  Döllenmenin, annenin fallop tüplerinde gerçekleşir. Fallop tüplerinde yumurta döllendikten; ve zigot halini aldıktan kısa bir süre sonra, kanallardan geçerek rahime doğru ilerlemeye başlar ve orda büyümeye başlar.
  Zigot, anne rahmine geçtikten sonra, 24 saat ile 48 saat arasında, kendisini çoğaltmaya başlamaktadır. Kısa sürede anne rahmi içerisinde küçük toplar belirir. Bu aşamaya blastosit; ya da plesenta adı verilir. Bu aşamada ise , anne rahminde, toplamda 150 hücre bir araya gelir.
  Bu aşamanın sonrasında, anne rahmindeki küçük varlığın adı artık zigot değil embriyo olur. Embriyo şeklindeki varlık, sekiz hafta boyunca, anne rahminde embriyo olarak varlığını sürdürür.
  Bebek, anne rahminde geçirdiği ilk dört haftanın sonunda ise , gözlerinin, kulaklarının; ve solunum sisteminin oluşması ile, gelişim evrelerine devam eder.
  Anne karnındaki bebek yedinci haftasına geldiğinde ise, parmaklarını emmeye başlayacaktır.
  Bebeğin kalp atışlarının duyulması için ise, anne karnında sekiz hafta beklemesi gerekmektedir. Sekizinci hafta dolduğunda, anne karnındaki bebeğin kalp atışları, ultrasonik steteskop ile dinlenebilmektedir.
  Anne karnında dokuzuncu haftasını dolduran bebek, artık etrafındaki bazı şeyleri kavrayabilme aşamasına gelmiş demektir.
  Bebeğin 11 ve 12. haftalardan itibaren nefes alıp vermeye başladığını bilmemiz gerekmektedir. Nefes almaya başlayan bebek doğuma kadar nefes alış verişlerine devam edecektir.
  11. haftasında olan bebek, anneden aldığı amniyotik sıvıyı yutarak beslenmesini gerçekleştirmeye de başlayacaktır.
  Anne karnındaki bebeğin tat alma duyusunun gelişmesi için, anne karnında kalması gereken süre, 13 ile 15 hafta arasında değişmektedir.Bebek, anne karnında geçirdiği 16 ve 20. haftalar arasında, dışarıdan gelen seslere karşı duyarlı hale gelmeye başlayacak; aynı zamanda annesinin kalp atışlarını da algılayacaktır.
  Annesinin karnında 23. haftasına ulaşan bebek, uyku alışkanlığı kazanmaya başlayacaktır.
  Bebek, anne karnında gelişimini sürdürüp de 6. ayına ulaştığında, yağ bezleri ve ter bezleri çalışmaya başlayacaktır. Bu durum sayesinde, bebeğin vücudundaki atıklar dışarıya atılmaya başlayacaktır.
  Anne karnında 7. ayına ulaşan bebek, annesine, varlığını hissettirmeye başlayacak; sürekli hareket ederek tekme atmaya başlayacaktır.
  Bebek, anne karnında geçireceği son haftaya gelindiğinde ise, her hafta, ortalama 250 gram kilo almaya başlar. Derisi kalınlaşmaya başlayan bebek, bu sırada nefes alış verişlerine de devam eder.


 4. Reklam

+ Yorum Gönder