Miraç ve İsra Mucizesi (Recep 621 M.).

Miraç ve İsra Mucizesi (Recep 621 M.). 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Miraç ve İsra Mucizesi (Recep 621 M.).

  Miraç ve İsra Mucizesi (Recep 621 M.) hakkında eğitici bilgiler verir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Desert Rose Kıdemli Üye

  Cevap: Miraç ve İsra Mucizesi (Recep 621 M.).

  İSRA VE MİRAC MUCİZESİ (Recep 621 M.)

  İkinci Akabe görüşmesinden sonra, Mekke Devri'nin 11'inci yılı Recep ayının 27'inci gecesi (Hicretten 19 ay önce) Peygamber Efendimiz "İsra ve Mirac" mucizesi gerçekleşti. İsra,gece yolculuğu ve gece yürüyüşü; Mirac ise yükseğe çıkmak ve yükselmek demektir. Bu büyük mucize gecenin bir bölümünde cereyan ettiği ve Rasulullah (s.a.s) bu gece semalara ve yüce makamlara yükseldiği için bu mucizeye "isra ve mirac" denilmiştir.
  Kur'an-ı Kerim'de el-isra suresi'nin 1'inci ayetinde:"Kulu Muhammed (s.a.s)'i bir gece Mescid-i Haram'dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Doğrusu O işitir ve görür." buyrulmuştur.
  Rasul-i ekrem (s.a.s)'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan kudüs'teki mescid-i aksa'ya olan miracı, yukarıda anlamı yazılan ayet-i kerime ile sabittir. Mescid-i aksa'dan semalara ve yüce makamlara yükseldiğini ise, Peygamber Efendimizden nakledilen sahih hadis-i şeriflerden öğrenmekteyiz. Hadis-i şeriflerden anlatılanların özeti şöyledir.
  Resulullah (s.a.s) bir gece kabe'nin "Hatim" denilen kısmında iken, Cebrail'in getirdiği "Burak" denilen bineğe binerek kudüsteki mescid-i aksa'ya gelip burada namaz kılmıştır. Buradan'da semalara yükselmiştir.
  1'inci semada Hz.Adem,2'inci semada Hz.Yahya ve Hz.isa,3'üncü semada Hz.Yusuf,4'üncü semada Hz.İdris,5'inci semada Hz.Harun,6'ıncı semada Hz.Musa ve 7'inci semada Hz.İbrahim ile görüştü. Bunlardan her biri Rasulullah (s.a.s)'i selamlayıp tebrik ettiler. " Hoşgeldin salih kardeş" dediler.
  Daha sonra "Sidretü'l-münteha"'ya yükseldi. Orada kaza ve kaderi yazan kalemlerin çıkardıkları sesler duyuluyordu. Sidretü'l-münteha'dan ötesi, sözle anlatılması mümkün olmayan bir alemdi. Buraya kadar beraber oldukları cebrail de buradan öteye geçememiş, "benim için burası sınırdır, parmak uçu kadar daha ilerlersem,yanarım..." demiştir.
  Miracta Cenab-ı Hakk, sevgili Peygamberine nice alemler gösterdi.Kuluna vahyedeceğini vasıtasız vahyetti. Bu makamda Hz.Peygamber (s.a.s)'e üç şey verildi.

  1-Beşvakit namaz farz kılındı.
  2-Bakara Suresi'nin son iki ayeti (Amene'r-rasulü...) vahyedildi.
  3-Ümmetinden şirk koşmayanların Cennet'e gidecekleri müjdesi verildi.  Allahu Teala'nın miraçta peygamberimize (SAV) vermiş olduğu hakikatler
  1-Allah'a ortak koşulmayacak
  2-Yalnız oan kulluk edilecek ve yalnız ondan yardım talep edilecektir
  3-Anne ve babaya hürmet edilecek ve onların duaları alınacaktır
  4-Zinaya yaklaşılmayacak
  5-Haksız olarak kimsenin canına kıyılmayacak
  6-Yetimlere iyi muamele edilecek
  7-Ölcü ve tartıda doğruluk üzere olunacak
  8-Bilmediğimiz bir şeyin artına düşülmeyecek
  9-Kibir ve gururdan kaçınılacak
  10-Allah'a ortak koşmayanların sonunda mutlaka cennete gireceğini Allah bize söz verdi
  11-Amenerresulunun içindeki hususlar Allah tarafından kabul edildi
  12-Peygamberimiz Allah'ın emri ile miraca yükseldi ümmetini de namazla miraca yükseltmiştir, beş vakit namaz miracta farz olmuştur

  Peygamber efendimizin üzüntülü bir dönemde hanımını kaybetmiş, müslümanlar eziyet içinde iken Allah ona bu lütfu bahşetmiştir  AMENNERRESULUNUN MEALİ ŞUDUR
  Bakara:285- Peygamber, Rabbi'nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti.
  Müminlerin de hepsi Allah'a,meleklerine,kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. "Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır." dediler.
  Bakara:286- Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.
  Herkesin kazandığı hayır kendisine yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Ey Rabbimiz eğer unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme! Ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme! Bağışla bizi mağrifet et bizi, Rahmet et bize! sensin bizim Mevlamız, Kafir kavimlere karşı yardım et bize.


+ Yorum Gönder