Kadınlar adet döneminin tamamen bittiğini nasıl anlar?

Kadınlar adet döneminin tamamen bittiğini nasıl anlar? 5 üzerinden 4.14 | Toplam : 112 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Kadınlar adet döneminin tamamen bittiğini nasıl anlar?

  kadınların adet dönemi biterken nasıl tamamen emin olacağız bitti zannedip aradan 7,8 saat geçtikten sonra kahverengi lekeler gelirse ne yapacağız

  İlgili Yazılar

 2. 2
  arifselim Yönetici

  Selamun aleykum. Öncelikle adetin ne zaman bittiğini anlamak için bir kadın sürekli adet günlerini ve adet düzenini takip etmesi gerekir. İyi ce emin olduktan sonra artık adetin ne zaman bittiğini anlamak da kolay olur. Adetin en kısa süresi 3 gün ve en fazla süresi ise 10 gündür. On günden sonra gelmeye devam eden akıntılar ise özür sayılırlar ve gusül abdesti alarak ibadetlerine başlamaları gerekir.


 3. 3
  klav Üye

  Adetten sonra gelen kan olmayan kahverengi akıntı tekrar gusül almayı gerektirir mi?
  Hayız ve istihaze hakkında bigi verir misiniz, hayızın süresi ne kadardır?

  Hayızın sona ermesi için kesilmesi esastır.

  10 günden fazla olan adet günleri özür sayılır. İki adet halinin arasında 15 gün geçmişse ondan sonra gelen kan hayız kanı olarak değerlendirilir. Kadınlar adet hallerine çok dikkat etmelidirler. Çünkü bu haller, onların birçok din görevleri ile ilgilidir. Bu konu ile ilgili başlıca meseleler şunlardır:

  Kadınlar en az dokuz yaşlarında buluğ çağına erer ve adet görmeye başlarlar. Elli veya elli beş yaşlarında da "Sinn-i İyas" denilen adet görmeme devresine girerler. Bu yaştan daha önce adetten kesilen kadınlar da vardır.

  Adet müddetinin en azı üç gündür (yetmiş iki saattir). En çoğu da on gün, (iki yüz kırk saat)... Bu iki zaman arasında görülecek kanlar, adet kanı sayılır. Bu zaman içinde devamlı olarak kanın gelmesi gerekmez, ara sıra kesilebilir. Örnek: Bir kadın üç gün kan gördükten sonra iki gün kanı kesilse ve arkasından üç gün daha devam etse, bu sekiz günün hepsi adet gününü teşkil etmiş olur.

  İki adet arasındaki temizlik haline Tuhr (Temizlik) hali denir. Bunun müddeti on beş günden az olamaz. Fakat bundan çok olabilir. Tuhr hali aylarca ve senelerce devam edebilir. Böyle temizlik hali devam eden kadına Münteddetü't-Tuhr (Temizliği devamlı) denir.

  Bazı kadınların adet günleri, sayılan belli günlerdir. Örnek: Her ay beş veya yedi veya dokuz gün adet görürler. Böyle bir kadına "Mu'tade" denir. Bir adet, bir kez meydana geldiği üzre kararlaşmış olabilir. Şöyle ki: Henüz adet görmeye başlayan bir kız, ilk kez sekiz gün kan görse, sonra yirmi iki gün temiz olsa, bu şekilde adeti kararlaşmış olur. Ondan sonra devamlı olarak kendisinden bir hastalık sebebiyle kan gelecek olsa, onun hem adet günleri, hem de temizlik günleri her ay o şekilde hesab edilir.

  Bazı kadınlarda adet günleri değişik olur. Şöyle ki: Bir ay beş gün diğer ay altı gün adet görebilirler. Bu durumda ihtiyatlı hareket etmek gerekir. Böyle bir kadın, altıncı gün oldu mu yıkanır, namazlarını kılar ve eğer ramazansa orucunu tutar; çünkü bu altıncı gündeki kanın illet (istihaze) kanı olması muhtemeldir. Fakat bu altıncı gün çıkmadıkça, cinsî münasebette bulunamaz, boşanmışsa iddeti dolmuş sayılmaz. Çünkü bu altıncı günün kanı, hayız kanı olmak ihtimali vardır.

  Bir adetin değişmiş olması için, ona aykırı iki adet hali görülmelidir. Örnek: Her ay beş gün adet gören bir kadın, sonra iki kez dört gün veya iki kez altıgün kan görse, onun adeti beş günden dört güne veya altı güne geçmiş olur.

  Sonuç: Adet, bir defa ile yerleşir, iki defa ile değişebilir. Bununla beraber İmam Ebû Yusuf'a göre, adet bir defa ile değişmiş sayılabilir. Buna yeni adetin eskisini bozup onun yerini alması anlamında "Fesh-î adet" de denilmektedir.

  Belli günler devam eden bir adete aykırı olupda on günden fazla devam etmeyen kanlar, adet kanı sayılır. Bu halde adet değişmiş olur. Örnek: Her ay yedi gün kan gören bir kadın, sonra on gün kan görse, hepsi hayız kanı sayılır. Bu halde adeti yedi günden on güne geçmiş olur. Fakat belli günlerden sonra gelen kan, belli günlerle toplandığı zaman on günden fazla olursa, yedi günden ziyade olan kanlar hayız kanı sayılmaz, İstihaze (illet) kanı olur. Şöyle ki: Böyle yedi gün kan gören bir kadın sonradan on bir veya on iki gün kan görmeye başlarsa, bunun adet edinilmiş yedi günlüğü hayız kanı olur. Sonraki dört veya beş günü istihaze (illet) kanı olur.

  Yine: Her ay başından itibaren beş gün adet görmekte olduğu farz edilen bir kadın, bu adeti üzere kan gördüğü gibi, bundan iki gün veya üç gün veya beş gün önce de kan görmüş olsa, bunların hepsi adet sayılır; çünkü adet sayısı on günü geçmemiştir. Fakat kan görme günlerinin tümü bu şekilde on günden fazla olursa, yalnız adeti olan o beş günde gördüğü kan hayız kanı sayılır, adet edindiği günlerden fazla olan bütün kanlar istihaze (illet) kanı sayılır.

  Adet görmekte olan bir kadından bir hastalık sebebi ile devamlı olarak kan gelecek olsa, onun hayız ve temizlik hallerindeki belli günlerine göre hüküm verilir. Örnek: Her ay başından itibaren on gün kan gören bir kadın, ondan sonra yirmi gün veya altı aydan noksan olmak üzere şu kadar ay ve gün temizlik üzere olsa, onun adeti böyle kararlaşmış olur. Sonra böyle bir kadından devamlı olarak kan gelse, yine eski şekli üzere her ayın ilk on günü hayız, diğer yirmi günü veya şu kadar ay ile günü de temizlik hali sayılır. Fakat temizlik müddeti tam altı ay veya daha ziyade bulunmuş olursa, temizlik müddeti altı aydan bir saat noksan kabul edilir ki, bu müddet, gebelik halinin en az zamanıdır.

  Yine: Yeni hayız görmeye başlayan bir kızın adeti kararlaşmaksızın kanı akıp devam etse, her aydan on günü adetine sayılmış olur. Diğer yirmi günü de temizlik müddeti kabul edilir.

  Bir hastalık veya önemsememe neticesi adet günlerini unutmuş olan bir kadına "Mütehayyire" denir. Böyle bir kadının gördüğü akıntı kesilmeyecek olsa, onun adeti hakkında kuvvetli olan görüşü ile işlem yapar. Kuvveti fazla olan bir görüşe sahib değilse, ihtiyat olan yolu benimser. Boşanmış ise, iddeti için on gün, temizlik müddeti de altı aydan bir saat noksan olmak üzere takdir edilir. Diğer bir görüşe göre: Temizlik müddeti iki ay kabul edilir. Bunun namaz ve oruçları üzerinde ayrıntılı bilgi vardır. Bu konu ile ilgili geniş bilgi, İmam Sarahsî'nin "Mebsûd" isimli kitabında vardır.

  Adet görme çağına gelen bir kız, ilk kez görmeye başladığı kandan dolayı hemen namazını bırakır ve oruçlu ise, orucunu kaza etmek üzere sonraya bırakır. Evli ise, cinsi ilişkide bulunmaz. Böyle bir kıza "Mübtedie" denir. Bu kan üç günden az bir zaman içinde kesilirse, hayız kanı olmadığı anlaşılır. O zaman bırakıp kılmadığı namazları kaza etmesi gerekir. İmam Azam'dan nakledilen bir görüşe göre, ilk başlayan bu kan üç gün devam edip de hayız kanı olduğu bilinmedikçe, namazı terk etmez ve orucuna da devam eder.

  Hayız müddeti içinde gelen kan tamamiyle kesilmedikçe, adet son bulmuş olmaz. Bu kan, siyah, kırmızı, yeşilimtrak veya sarı olabileceği gibi bulanık ve toprak rengi de olabilir. Adetini tamamlamış olan bir kadından gelecek akıntı bembeyaz bir renkte bulunur.

  Bir kadının görmekte olduğu adetini, kocasına karşı inkar etmesi veya gerçeğe aykırı olarak adet gördüğünü söylemesi helal değildir.

  Adet görmekte olduğunu söyleyen bir kadın, iffetli ve saliha bir kadın ise, sözü kabul olunur; değilse kabul olunmaz. Ancak doğru söylediğine inandırıcı bir hal olursa, kabul edilir. Mesela, söylediği söz, adetinin başlangıç zamanına rasgelmişse, o halde dediği kabul olunur.

  Hayız ve nifas müddetleri dışında, rahimden akan kana istihaze yani, hastalık kanı denir. İstihaze kanı, hayız ve nifas kanından farklıdır. Bu kan, damardan geldiği için, ince ve kokusuzdur. Tıpkı burundan vesaire âzalardan akan kan gibidir. Bir özür ve hastalık kanıdır.

  İstihaze kanı, ne oruca, ne de namaza engel değildir. Cinsî münasebete de mâni olmaz. Ancak istihaze hâlindeki kadınlar, özürlü hükmünde bulunurlar. Özürlülerin tâbi olduğu hükümlere uygun olarak ibadetlerini yaparlar. Asr-ı Saâdette bir gün bir kadın Peygamberimize gelerek:

  "Benden devamlı kan gelir, namazı bırakayım mı?" diye sormuştu. Peygamberimiz de cevaben:

  "Hayır, o damardaki bir hastalıktandır, hayız değildir. Âdet vaktin gelince namazı bırak, âdet hâlin geçince guslederek temizlen ve bundan sonra her vakit namazı için ayrı abdest alarak namazlarını kıl. Tekrar âdet hâli gelinceye kadar böyle yapmaya devam et" buyurmuşlardı. Bu rivayet, istihaze hâlinin özür hâline ait hükümlere tâbi olduğunu açıkça göstermektedir.
  SİE 4. Reklam

 5. 4
  Misafir

  Cevap: Kadınlar adet döneminin tamamne bittiğini nasıl anlar?

  Çok faydalı bilgi paylaşımı olmuş öğrenmiş oldum sizin sayenizde
  Allah razi olsun


 6. 5
  Misafir
  Ben birşey sormak istiyorum yardımcı olursanız cok mutlu olurum ben toplam 8 9 gün adet görüyorum 5 günü kan diğer günlerde lekelenme 5 gündn sonra kesik kesik geliyo 4 5 vakit gelmediği oluyo gusledip namaza başlıyorum namaz kılarken hiç gelmiyo 3 vakit namaz kıldıktan sonra namaz dısı bir saatte geliyo gusledip yine kılıyorum bu zamanda kıldığım namaz ve oruclar (ramazanda 3 gün böyle oldu lekelenme diye bozmadım orucumu ama yinee guslettim çünkü imsaktan önce yoktu lekelenmem) özellikle kaza namazıda kılıyodum bu namaz ve orucları tekrar kılmam ve tutmam gerekiyomu ve bu benim adet halimle ilgili bilgi verirmisiniz çok ihtiyacım var lütfen deli olcam çünkü 3 4 namaz vaktigelmiyo kendimi kötü hissediyorum kılmayınca hemen gusledip namaz kılıyorum lütfen yardımcı olun


 7. 6
  @hmet Özel Üye
  adet ne zaman biter
  Alıntı
  adet halimle ilgili bilgi verirmisiniz
  normal adet günlerin 5 gün ise sonrasında lekeler olsa da ibadet et, ettiğinide kaza etmene gerek yok
  Aylık adet süresi 5 gün değilse olmaz ibadete başlayamazsın


 8. 7
  Misafir
  Benim sorum su ;yıllarca normal adet goren birisi iken Son 10 senedir fazla olmuyor um gun boyunca hic gelmedigi oluyor sonunda geliyor bu 6 gun suruyor 6 gun zaman icinde toplam cok az aralikli oluyordum ama Son bu ay ayin birinden temiz lendim yine ayni cok az aralikli geldi 10 gun temiz kaldim simdi ayni 10 senedir gormedigim kani gormeye basladim 10 gun temizligin ardindan uzun zaman dir gormedigim kani gun boyunca gordum ibadetimi birakmadim ama cok huzursuzum acaba bu gercek adet kanimi 10 gun onceki neydi celiskideyim bilgilendirirseniz sevinirim . selamlar..


 9. 8
  arifselim Yönetici
  Bu durumda adetini 10 gün olarak sayarsın ve 10. günde yıkanıp ibadetlerine başlarsın. 10 günden fazla gelen kanama adetten sayılmaz özür sayılır.


 10. 9
  Misafir
  Normalde adetim 7 gundu rıa taktırdıktan sonra kac gun oldugu belli olmuyor bazen sekiz bazen dokuz gun suruyor bazen de yedi gun suruyor son ıkı gunu de butun gun hiçbirsey yok gece vaktı az bi kan geliyor durumum nedir ibadetlerime nasil devam etmeliyim


 11. 10
  arifselim Yönetici
  Bu durumda en fazla 10 güne kadar takip etmelisin. En fazla kaç gün sürüyorsa o güne kadar adetli sayılırsın. 10 günü dolduracak kadar uzarsa o zaman 10. günde yıkanmalısın.


 12. 11
  Misafir
  Adet 10-15 gün sürerse ibadet etmek gerekir

  Adet tamamiyle gelmesinin bitmesi (ömür boyu bitmesi) ne zamandır?


 13. 12
  arifselim Yönetici
  Hanefi mezhebine göre adetin en fazla süresi 10 gündür. 10 günden sonra gelen akıntılar özür sayılır ve gusül alınıp ibadetlere başlamak gerekir.

  Kadınlardaki yumurtalıkların işlevlerini yitirmesi ile birlikte kadınlarda artık adet görme dönemi sona erer. Menopoz yaşı ortalama olarak 50 olarak kabul edilse de bu; 45 ile 50 yaş arası normal kabul edilir.


 14. 13
  Misafir
  Şafiilere göre 15 gün değil mi yoksa şafii olanlar da mı 10 günden fazla sürüyorsa 10. günde guslederse ibadetlerine devam edebilirler mi çünkü şafii lerde en fazla 15 gündür diye biliyorum


 15. 14
  arifselim Yönetici
  Şafiilerde adetin en fazla süresi 15 gündür. Hanefilerde ise en fazla 10 gündür. Ancak bir mazeret olursa bir şafii kişi hanefi mezhebine uyabilir. Yoksa kendi mezhebine göre hareket etmelidir.


+ Yorum Gönder
Git 124 Son