Konusunu Oylayın.: Edebiyatta İlkler ve Enler

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Edebiyatta İlkler ve Enler
 1. 23.Şubat.2009, 11:47
  1
  ßaran
  T.T.O.R.H.S.S.

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Mart.2008
  Üye No: 11279
  Mesaj Sayısı: 3,436
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Edebiyatta İlkler ve Enler


  Edebiyatta İlkler ve Enler Mumsema Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi “Şair Evlenmesi” nde kullanmıştır.
  Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.
  Edebiyatımızda ilk roman, Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.
  Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.
  Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
  Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası’dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
  Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.
  Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Eylül’dür (Mehmet Rauf)
  Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.
  Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir.
  Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır. (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
  İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
  Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan’ın Sahra adlı şiiridir.
  Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım’ın Zehra adlı eseridir.
  Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi’nin Hayriye’si ve Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiye’sidir.
  Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal’dir.
  İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
  Türk Edebiyatı’nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz’dir.
  Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.
  Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
  Türk Edebiyatı’nda iç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi’dir.(A.Ağaoğlu)
  Türk Edebiyatı’nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan’ın Müsameratname’dir.(1872)
  Türk Edebiyatı’nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
  Türk Edebiyatı’nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay’dır.(Tutunamayanlar)
  Türk Edebiyatı’nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
  Türk Edebiyatı’nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları’dır.
  Türk masalları ilk defa yurt dışında 16.Lui döneminde Fransa’da yayınlanmıştır.
  Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
  Divan Edebiyatı’nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip’dir.
  İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.(1953)
  Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.(1943)
  Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund’dur.(1935)
  Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy’dir.(Chester Gould)
  Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren, konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth’tır.(1697-1908)
  Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati’dir.
  Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler’dir.
  Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır, yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.
  Kutatgu Bilig ilk Türk dünyası ansiklopedisidir.
  İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu’dur.
  Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.
  Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber’dir.(A.Hamit Tarhan )
  Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz’dır.(Y.Ziya Ortaç)
  İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun’dur. (K.Çelebi)
  İlk hatıra kitabı Babürname’dir. (Babürşah)
  İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai’dir.
  Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat’tır. (Z.Paşa)
  Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye’dir. (Şinasi)
  İlk mizah dergisi Diyojen’dir. (Teodor Kasap)
  Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Letafet-i Rivayet’tir. (A.Mithat)
  Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler’dir. (S.Sezai, ilk gerçekçi hikaye)
  Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim’dir.
  Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin’dir.
  İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig’tir.
  İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem’dir.
  İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk’tür. (K.Mahmut)
  İlk sosyolog Ziya Gökalp’tir.
  İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
  Ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale’dir.
  Edebiyatımızdaki batı roman tekniklerine uygun ilk
  modern roman Mai ve Siyah’tır. (Halit Ziya)
  Dünyada bilinen en eski destan Gılgamış’tır.
  Dünyadaki ilk kadın romancı Afraben’dir (Afrahat)
  Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovary’dir.
  Türk Edebiyatı’ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç’tır.
  İlk tezkiremiz Mecalis’ün Nefais’tir. (A.Şir Nevai’dir)
  İlk mizah gazetemiz Diyojen’dir. (N.Kemal)
  Matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügatı’dir.
  Türkler’in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi’dir.
  İlk edebi topluluk Servet-i Fünun’dur.
  İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre’dir.
  Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin’dir.
  Nobel edebiyat ödülünü ilk kez İsviçre kazandı.
  Türkçe’nin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.
  Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul’dur.
  Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul’dur.
  Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret’tir.
  Şiirde noktalama işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret’tir.
  Divan Edebiyatı’nın Sebk-i Hindi tarzının ilk temsilcisi Naili’dir.
  Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
  Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
  İlk Türkçe gazete 1831′de kurulan Takvim-i Vaka’dır.
  İlk Türkçe özel gazete 1860′da kurulan Tercüman-ı Ahval’dır.
  Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar’ın Manas Destanı’dır.
  En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi’dir.
  Türkiye’de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügat Bulamadım’dır.(M.Doğan)
  Hayat hikâyesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar’dır.
  Türkiye’de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar’dır.
  Atatürk’e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
  Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır. 2. 23.Şubat.2009, 11:47
  1
  T.T.O.R.H.S.S.  Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi “Şair Evlenmesi” nde kullanmıştır.
  Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.
  Edebiyatımızda ilk roman, Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.
  Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.
  Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
  Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası’dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
  Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.
  Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Eylül’dür (Mehmet Rauf)
  Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.
  Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir.
  Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır. (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
  İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
  Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan’ın Sahra adlı şiiridir.
  Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım’ın Zehra adlı eseridir.
  Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi’nin Hayriye’si ve Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiye’sidir.
  Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal’dir.
  İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
  Türk Edebiyatı’nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz’dir.
  Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.
  Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
  Türk Edebiyatı’nda iç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi’dir.(A.Ağaoğlu)
  Türk Edebiyatı’nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan’ın Müsameratname’dir.(1872)
  Türk Edebiyatı’nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
  Türk Edebiyatı’nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay’dır.(Tutunamayanlar)
  Türk Edebiyatı’nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
  Türk Edebiyatı’nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları’dır.
  Türk masalları ilk defa yurt dışında 16.Lui döneminde Fransa’da yayınlanmıştır.
  Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
  Divan Edebiyatı’nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip’dir.
  İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.(1953)
  Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.(1943)
  Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund’dur.(1935)
  Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy’dir.(Chester Gould)
  Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren, konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth’tır.(1697-1908)
  Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati’dir.
  Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler’dir.
  Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır, yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.
  Kutatgu Bilig ilk Türk dünyası ansiklopedisidir.
  İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu’dur.
  Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.
  Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber’dir.(A.Hamit Tarhan )
  Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz’dır.(Y.Ziya Ortaç)
  İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun’dur. (K.Çelebi)
  İlk hatıra kitabı Babürname’dir. (Babürşah)
  İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai’dir.
  Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat’tır. (Z.Paşa)
  Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye’dir. (Şinasi)
  İlk mizah dergisi Diyojen’dir. (Teodor Kasap)
  Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Letafet-i Rivayet’tir. (A.Mithat)
  Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler’dir. (S.Sezai, ilk gerçekçi hikaye)
  Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim’dir.
  Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin’dir.
  İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig’tir.
  İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem’dir.
  İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk’tür. (K.Mahmut)
  İlk sosyolog Ziya Gökalp’tir.
  İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
  Ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale’dir.
  Edebiyatımızdaki batı roman tekniklerine uygun ilk
  modern roman Mai ve Siyah’tır. (Halit Ziya)
  Dünyada bilinen en eski destan Gılgamış’tır.
  Dünyadaki ilk kadın romancı Afraben’dir (Afrahat)
  Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovary’dir.
  Türk Edebiyatı’ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç’tır.
  İlk tezkiremiz Mecalis’ün Nefais’tir. (A.Şir Nevai’dir)
  İlk mizah gazetemiz Diyojen’dir. (N.Kemal)
  Matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügatı’dir.
  Türkler’in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi’dir.
  İlk edebi topluluk Servet-i Fünun’dur.
  İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre’dir.
  Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin’dir.
  Nobel edebiyat ödülünü ilk kez İsviçre kazandı.
  Türkçe’nin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.
  Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul’dur.
  Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul’dur.
  Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret’tir.
  Şiirde noktalama işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret’tir.
  Divan Edebiyatı’nın Sebk-i Hindi tarzının ilk temsilcisi Naili’dir.
  Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
  Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
  İlk Türkçe gazete 1831′de kurulan Takvim-i Vaka’dır.
  İlk Türkçe özel gazete 1860′da kurulan Tercüman-ı Ahval’dır.
  Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar’ın Manas Destanı’dır.
  En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi’dir.
  Türkiye’de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügat Bulamadım’dır.(M.Doğan)
  Hayat hikâyesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar’dır.
  Türkiye’de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar’dır.
  Atatürk’e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
  Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.


 3. 16.Şubat.2016, 22:30
  2
  AYSEN
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2016
  Üye No: 107604
  Mesaj Sayısı: 945
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Edebiyatta İlkler ve Enler
  aslında çok bilinmeyen bir analiz ve bence öğrenilmesi gereken güzel bilgiler sonuçta türk edebiyatı ile ilgilenen herkesin aklının bir köşesinde bu enlerden birkaçının bulunması doğru bir şey


 4. 16.Şubat.2016, 22:30
  2
  Kıdemli Üye  aslında çok bilinmeyen bir analiz ve bence öğrenilmesi gereken güzel bilgiler sonuçta türk edebiyatı ile ilgilenen herkesin aklının bir köşesinde bu enlerden birkaçının bulunması doğru bir şey
+ Yorum Gönder