Konusunu Oylayın.: Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Sanatçıları

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Sanatçıları
 1. 23.Şubat.2009, 11:39
  1
  ßaran
  T.T.O.R.H.S.S.

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Mart.2008
  Üye No: 11279
  Mesaj Sayısı: 3,436
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 42

  Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Sanatçıları


  Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Sanatçıları Mumsema
  DİVAN EDEBİYATI
  13.yy
  Mevlânâ: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba
  Hoca Dehhani: Divan,Selçuklu Şehnamesi
  Ahmet Fakih: Çerhnâme, Kitab ü Evsaf-ı Mesacidi’ş-şerife
  14.yy
  Gülşehri: Mantıku’t-Tayr, Feleknâme, Aruz Risalesi, Kuduri Tercümesi
  Aşık Paşa: Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikâye ve Kimya Risalesi
  Kadı Burhaneddin: Divan
  Ahmedi: Divan, İskendername, Cemşid ü Hurşid
  Şeyyad Hamza: Yusuf u Züleyha, Dastan-ı Sultan Mahmut
  15.yy
  Şeyhi: Divan, Harname, Hüsrev ü Şirin
  Ahmed Paşa: Divan
  Necati: Divan
  Süleyman Çelebi: Vesiletü’n-Necat (Mevlid),
  Ali Şir Nevai: Mecalisü’n-Nefais, Muhakemetü’l-Lügateyn, Mizanü’l Evzan, Leyla vü Mecnun, Ferhad ü Şirin
  Seyyid Nesimi: Divan
  NESİR
  Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l Evliya
  Mercimek Ahmed: Kâbusname
  16.yy
  Fuzuli: Türkçe Divan, Farsça Divan, Arapça Divan, Sakiname, Hadikatü’s-Süeda, Şikayetname, Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Rind ü Zahid, Sıhhat ü Maraz, Tercüme-i Hadis-i Erbain, Muamma Risalesi
  Bakî: Divan, Mealimü’l-yakin fi-sireti Seyyidü’l Mürselin, Fazailü’l-Cihad, Fazail-i Mekke
  Zati: Divan, Edirne Şehrengizi
  Hayalî: Divan
  Bağdatlı Ruhî: Divan
  NESİR
  Evliya Çelebi: Seyahatname
  Katip Çelebi: Keşfü’z-Zünun, Cihannüma
  Seydi Ali Reis: Miratü’l-Memalik
  Naima: Naima Tarihi
  Peçevi: Peçevi Tarihi
  17.yy
  Nefi: Divan, Siham-ı Kaza
  Nabi: Divan, Hayriye, Hayrabad, Surname, Tuhfetü’l-Harameyn
  Naili: Divan
  Şeyhülislam Yahya: Divan, Fetava, Nigaristan, Şerh-i Feraiz
  Neşatî: Divan, Kavaid-i Deriye
  18.yy
  Nedim: Divan
  Şeyh Galib: Divan, Hüsn ü Aşk
  Enderunlu Fazıl: Divan, Defter-i Aşk, Hübanname, Zenanname, Çenginame
  19. yy
  Keçecizade İzzet Molla: Bahar-ı Efkâr, Hazan-ı Asar, Gülşen-i Aşk, Mihnet-i Keşan, Layiha, Devhatü’l-Mehamidmfi Tercümetü’l-Valid
  Enderunlu Vasıf: Divan
  Leskofçalı Galip: Divan
  Yenişehirli Avnî: Divan, Kaside-i Cülus-i Murad-ı Hamis, Abname, Ateşgede, Mir’at-ı Cünun
  Hazırlayan
  Ferhat KORKMAZ
  BATMAN ZGAL


 2. 23.Şubat.2009, 11:39
  1
  T.T.O.R.H.S.S.  DİVAN EDEBİYATI
  13.yy
  Mevlânâ: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba
  Hoca Dehhani: Divan,Selçuklu Şehnamesi
  Ahmet Fakih: Çerhnâme, Kitab ü Evsaf-ı Mesacidi’ş-şerife
  14.yy
  Gülşehri: Mantıku’t-Tayr, Feleknâme, Aruz Risalesi, Kuduri Tercümesi
  Aşık Paşa: Garipname, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikâye ve Kimya Risalesi
  Kadı Burhaneddin: Divan
  Ahmedi: Divan, İskendername, Cemşid ü Hurşid
  Şeyyad Hamza: Yusuf u Züleyha, Dastan-ı Sultan Mahmut
  15.yy
  Şeyhi: Divan, Harname, Hüsrev ü Şirin
  Ahmed Paşa: Divan
  Necati: Divan
  Süleyman Çelebi: Vesiletü’n-Necat (Mevlid),
  Ali Şir Nevai: Mecalisü’n-Nefais, Muhakemetü’l-Lügateyn, Mizanü’l Evzan, Leyla vü Mecnun, Ferhad ü Şirin
  Seyyid Nesimi: Divan
  NESİR
  Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü’l Evliya
  Mercimek Ahmed: Kâbusname
  16.yy
  Fuzuli: Türkçe Divan, Farsça Divan, Arapça Divan, Sakiname, Hadikatü’s-Süeda, Şikayetname, Leyla ile Mecnun, Beng ü Bade, Rind ü Zahid, Sıhhat ü Maraz, Tercüme-i Hadis-i Erbain, Muamma Risalesi
  Bakî: Divan, Mealimü’l-yakin fi-sireti Seyyidü’l Mürselin, Fazailü’l-Cihad, Fazail-i Mekke
  Zati: Divan, Edirne Şehrengizi
  Hayalî: Divan
  Bağdatlı Ruhî: Divan
  NESİR
  Evliya Çelebi: Seyahatname
  Katip Çelebi: Keşfü’z-Zünun, Cihannüma
  Seydi Ali Reis: Miratü’l-Memalik
  Naima: Naima Tarihi
  Peçevi: Peçevi Tarihi
  17.yy
  Nefi: Divan, Siham-ı Kaza
  Nabi: Divan, Hayriye, Hayrabad, Surname, Tuhfetü’l-Harameyn
  Naili: Divan
  Şeyhülislam Yahya: Divan, Fetava, Nigaristan, Şerh-i Feraiz
  Neşatî: Divan, Kavaid-i Deriye
  18.yy
  Nedim: Divan
  Şeyh Galib: Divan, Hüsn ü Aşk
  Enderunlu Fazıl: Divan, Defter-i Aşk, Hübanname, Zenanname, Çenginame
  19. yy
  Keçecizade İzzet Molla: Bahar-ı Efkâr, Hazan-ı Asar, Gülşen-i Aşk, Mihnet-i Keşan, Layiha, Devhatü’l-Mehamidmfi Tercümetü’l-Valid
  Enderunlu Vasıf: Divan
  Leskofçalı Galip: Divan
  Yenişehirli Avnî: Divan, Kaside-i Cülus-i Murad-ı Hamis, Abname, Ateşgede, Mir’at-ı Cünun
  Hazırlayan
  Ferhat KORKMAZ
  BATMAN ZGAL

 3. 24.Ekim.2014, 17:44
  2
  EHLİMAN
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ekim.2014
  Üye No: 104895
  Mesaj Sayısı: 2,069
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21

  Cevap: Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı Sanatçıları
  Aslında Divan edebiyatının ilk ortaya çıkması yada en büyük eserini vermesi Mesnevi ile olmuştur.Mevlana Hazretlerini yazdığı bu eser dünya dillerine çevrilmiştir.Aynı zamanda bir öğreti olan bu eserden sonra çok güzel eserlerin de ortaya çıkması yine Mesnevi sayesinde olmuştur.


 4. 24.Ekim.2014, 17:44
  2
  Kıdemli Üye  Aslında Divan edebiyatının ilk ortaya çıkması yada en büyük eserini vermesi Mesnevi ile olmuştur.Mevlana Hazretlerini yazdığı bu eser dünya dillerine çevrilmiştir.Aynı zamanda bir öğreti olan bu eserden sonra çok güzel eserlerin de ortaya çıkması yine Mesnevi sayesinde olmuştur.
+ Yorum Gönder