Meleklere iman 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi
 1. 1
  arab Üye
  arab
  Üye
  arab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 45768
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 2

  Meleklere iman


  Melekler nurdan yaratılmış ve kendilerinde erkeklik ya da dişilik gibi herhangi bir cinsiyet bulunmayan, isyan ve günahtan uzak olarak her an Rabbi Zül Celal'e ibadet ve itaat eden kullardır. Meleklerin varlığı duyu organlarıyla algılanamayan gaybi gerçeklerden olduğu için bunlara iman ancak Kur'an'da ve sünnette bildirildiği şekliyle olmalıdır. Her biri ayrı bir işlevi yerine getiren ve İslam'ın bildirdiği gerçeği ifade eden meleklere sahih yolla adı bildirilenlere adı ile, diğerlerine de toplu olarak iman mutlaka gerekmektedir.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Rasul ve inananlar, ona Rabbin'den indirilene inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine..... inandı."(Bakara: 285)
  Cibril (a.s) Rasulullah (s.a.s)'e: "İman nedir?" diye sorduğunda
  Rasulullah (s.a.s):
  "İman; Allah'a, meleklerine... inanmaktır" buyurdu.(Buhari, Müslim)
  Meleklerin varlığı kati delillerle sabittir ve bu konuda hiçbir ihtilaf da yoktur. Kim bu gerçeği inkar ederse, Kur'an'ın açık ve kati sözünü inkar etmiş, dolayısıyla kafir olmuş olur.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "...Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir sapıklığa sapmış demektir."(Nisa: 136)

  Meleklerin özelliklerini, sıfatlarını, durumlarını anlatan ayet hedislere baktığımızda, meleklerin, Allah, kainat ve insanla olan ilişkilerinin anlatıldığını görmekteyiz. Allah (c.c) bize melekler hakkında akidemizi, kalbimizi ve amelimizi şirkten temizleyecek ve bilmemizde fayda olacak kadarıyla bilgi vermiştir. Fakat meleklerin yaratılışı ve tam mahiyeti hakkında bize faydası olmadığından detaylı bilgi vermemiştir.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  arab Üye
  arab
  Üye
  arab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 45768
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Meleklere iman


  Meleklerin mahiyeti
  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:
  "Melekler nurdan, cinler ateşten, Adem ise size vasfettiği gibi (topraktan) yaratılmıştır."(Müslim)
  Melekler Adem (a.s)'den önce yaratılmışlardır. Çünkü Adem (a.s)'in yaratılması konusunda Allah (c.c) ile melekler arasıda bir konuşma geçmişti. Ayrıca melekler Adem'e secde etmekle emrolunmuşlardı.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife varedeceğim" demişti. Melekler: "Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni devamlı takdis ediyoruz" dediler. Allah (c.c): "Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim" dedi."(Bakara: 30)
  Melekler gaybi varlıklardır. Maddi cisimleri yoktur. İnsanın duyu organlarıyla hissedebileceği özellikte değillerdir. İnsan gibi yemez, içmez, uyumaz ve evlenmezler. Şehevi hisleri yoktur. Günah işlemezler, hatadan münezzehtirler. Adem oğlunun maddi sıfatlarından hiçbiri bunlarda yoktur. Fakat Allah (c.c) onlara beşer suretine girme kudreti vermiştir. Allah'ın bildirdiği gibi Cibril (a.s) Meryem'e insan suretinde gelmiştir.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "(Ey Muhammed!) Kitab'ta Meryem'e de an. O, ailesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere çekilmişti. Cibril'i göndermiştik de, ona tam bir insan olarak görünmüştü."(Meryem: 16-17)
  Cibril (a.s) İslam'a, imanı öğretmek için Rasulullah'a bazen insan suretinde gelirdi.
  Melekler Allah'ın kullarıdır. Hiçbir zaman Allah'tan başka tapılacak ilah değillerdir. Müşriklerin iddia ettiği gibi Allah'ın kızları değildirler ve Allah'la hiçbir zürriyet ilişkileri de yoktur. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye şefaat edemezler.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Rahman çocuk edindi dediler. Haşa! Hayır, melekler şerefli kılınmış kullardır. Allah'tan önce söz söyleyemezler. Ancak O'nun emri üzerine iş işlerler. Allah onların yaptıklarını ve yapmakta olduklarını bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler. O'nun korkusundan titrerler."(Enbiya: 2628)

  Meleklerin kanatları vardır.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Hamd gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. Yaratmada dilediğini artırır. Doğrusu Allah her şeye kadir olandır."(Fatır: 1)
  Abdullah b. Mes'ud (r.a) şöyle buyuruyor:
  "Rasulullah (s.a.s) Cibril'il altı yüz kanadı olduğu halde görmüştür."
  (Buhari, Müslim)
  Allah katında meleklerin çeşitli makamları vardır.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Melekler şöyle derler: "Bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır. Şüphesiz biz sıra duranlarız. Şüphesiz biz Allah'ı tesbih edenleriz."
  (Saffat: 164-166)

  "Allah meleklerden ve insanlardan rasuller seçer. Doğrusu Allah işitir ve görür."(Hac: 75)
  Erkeklik ve dişilik gibi özellikleri yoktur.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Doğrusu ahirete inanmayanlar meleklere dişi adını takarlar. Oysa onların bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyarlar. Zan ise şüphesiz gerçeği ifade etmez."(Necm: 27-28)

  Melekler Allah'ın kendilerine öğerettiğinden başkasını bilmezler ve diğer mahluklar gibi isyan etmezler ve Allah'ın izni olmadıkça bir şey yapamazlar. Devamlı Allah'ın rızasına uygun hareket ederler.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Göklerde ve yerde bulunan her canlı ve melekler büyüklük taslamaksızın Allah'a secde ederler. Üstlerinde olan Rab'lerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar."(Nahl: 49-50)
  Böyle iken meleklere ibadet etmek, onlardan yardım istemek, Allah'ın izni dışında onların bir şeyler yapa-bileceğine inanmak şirktir.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Görevlileri, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere başkaldırmayan, kendilerine buyurulanları yerine getiren pek haşin meleklerdir."(Tahrim: 6)
  "Size melekleri, nebileri Rab olarak benimsemenizi emretmesi de yaraşmaz. Siz müslüman olduktan sonra, inkar etmeyi mi emredecek?"
  (Ali İmran: 80)

  Birçok melek vardır, fakat kesin sayılarını ancak Allah bilir.
  Allah (c.c) şöyle buyuruyor:
  "Cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden kılmışızdır. Sayılarını bildirmekle de ancak inkar edenlerin denenmesini ve kendilerine kitap verilenlerin kesin bilgi edinmesini ve inananların da imanlarının artmasını sağladık. Kendilerine kitap verilenler ve inananlar şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar: "Allah bu misalle neyi murad etti?" desinler. İşte Allah böylece, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu insanoğluna bir öğütten ibarettir."(Müddessir: 31)
  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
  "Sema ağırlığından dolayı ses çıkardı. Bunda da hakkı vardır. Çünkü her dört parmak mesafesinde secde eden melek vardır."
  (Tirmizi, İbni Mace, Bezzar)
  Mirac hadisinde Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:
  "Bana Beyt'ül Mamur gösterildi. Bunun hakkında Cibril'e sordum. Şöyle dedi:
  "Bu Beyt'ül Mamur'dur. Orada her gün yetmiş bin melek namaz kılar" dedi.
  Meleklere iman hem tafsili hem de icmalidir. Kur'an ve sahih sünnette ismi zikredilenlere ismi ile zikredilmeyenlere ise genel olarak inanmak gerekir.
  Kur'an ve sahih sünnette ismi zikredilenlerin başlıcaları; Cibril, Mikail, İsrafil'dir.


 3. 3
  ozayir Devamlı Üye
  ozayir
  Devamlı Üye
  ozayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 79069
  Mesaj Sayısı: 91
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Meleklere iman


  Cuma günü oldu mu mescidin her bir kapısı üzerinde melekler durur ve sırasıyla önce gelenleri yazarlar. İmam (hutbe okumak üzere minbere) oturdu mu onlar da sahifeleri dürerler ve gelip zikri (hutbeyi) dinlerler.

  Çok güzel paylaşım...Demek ki dahada erken gelmek lazım... 4. Reklam

 5. 4
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Cevap: Meleklere iman


  Meleklere iman ne demektir?
  Meleklerin varlığını gönülden kabul etmek, imanın temel şartlarından biridir. Kur'an'da meleklere imanın farz olduğunu bildiren birçok ayet vardır: "Peygamber, rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler." (Bakara 2/285), "… asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin … iyiliğidir." (Bakara 2/177).
  Buna göre meleklere inanmayan kişi, dinden çıkmış olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur." (Nisa 4/136) buyurulmakta, meleklere düşman olanların, Allah'ın düşmanı olduğu bildirilmektedir (Bakara 2/98).


 6. 5
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör
  Şema - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 7,127
  Tecrübe Puanı: 81

  KISACA MELEKLERE İMAN

  Melekler nurdan yaratılmış ve kendilerinde erkeklik ya da dişilik gibi herhangi bir cinsiyet bulunmayan, isyan ve günahtan uzak olarak her an Rabbi Zü-1 Celâle ibadet ve itaat eden kullardır. Meleklerin varlığı duyu organlarıyla algılanamayan gaybi gerçeklerden olduğu için bunlara iman ancak Kuranda ve sünnette bildirildiği şekliyle olmalıdır. Her biri ayrı bir işlevi yerine getiren ve İslâmın bildirdiği bir gerçeği ifâde eden meleklere sahih yolla adı bildirilenlere adı ile, diğerlerine de toplu olarak iman mutlaka gerekmektedir.

  *


+ Yorum Gönder